Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SEMİNER DERSİ
Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR
Seminer nedir?
• Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencilerinin, bilimsel araştırma
yapabilme, hakim olduğu bir
konuyu sunabilme ...
Seminer Dersinin Amacı
• Öğrencilerin araştırma yapma, yazılı rapor
hazırlama ve bilimsel sunum yapma
becerilerinin gelişt...
Seminer Sunum Kuralları
1)Öğretim üyesinin belirlediği tarihte
sunum yapmak esastır. Sunum
yapmayan öğrenci seminer
dersin...
Seminer Sunum Kuralları
4) Sözlü sunum Powerpoint formatında hazırlanır. Sunum için 30 dk,
soru-cevap ve tartışma için 15 ...
Seminer İlke ve Standartları
• Öğrenci, Yüksek Lisans’ta en az bir ve Doktora
programında en az iki seminer sunmalıdır
• S...
Seminer İlke ve Standartları
• Seminer çalışması tüm dinleyicilere
açık olarak sunulur
• Seminer, danışman ve bölüm
başkan...
Seminer İlke ve Standartları
• Değerlendirme Kriterleri:
• Konuya hâkimiyet
• Süreyi kullanabilme
• Sunum tekniği
• Dinley...
Seminer İlke ve Standartları
• Öğrenci, seminer metnini danışmana
seminerden bir hafta önce verir
• Seminer sunumundan son...
Seminer Onay Formu
10
Seminer Değerlendirme Formu
11
Seminer İlke ve Standartları
• Seminer kitapçığı sunumdan en geç 15
gün sonra iki nüsha halinde enstitüye
teslim edilir
• ...
SEMİNER İÇERİĞİ
• Bir seminer üç ana bölümden oluşur:
1) Ön Sayfalar
 İç kapak sayfası
 Kabul ve onay sayfası (seminer s...
1) Ön Sayfalar
Seminer Onay Sayfası:
• Bu sayfa, seminer sunumu sonrası üyeler tarafından önerilen
düzeltmeler yapılıp ilg...
2) Seminer Metni
Seminer raporu nasıl yazılmalıdır?
Seminer raporu bölümleri:
1) Özet
2) Giriş
3) Ana metin
4) Sonuç
15
2) Seminer Metni
Seminer Konusu ve Rapor Başlığının Belirlenmesi:
• Daha önce seminer olarak sunulmamış konular ele alınma...
2) Seminer Metni
Rapor yazım dili ve anlatım:
• Seminer raporunun yazım dili Türkçe’dir.
Yabancı dilde yazılan kelimeler i...
2) Seminer Metni
Özet Nasıl Yazılmalıdır?
• Özetin amacı, kişinin seminer konusu hakkında
genel bir fikir sahibi olmasını ...
Seminer Raporu Metni
• GİRİŞ: Bu bölümde konuyu hazırlayıcı bilgiler verilir. Seminerin amacı
ve önemi açık olarak yazılır...
Kaynaklar Dizini
Niçin Kaynak Gösterilir?
• Bilimsel zorunluluk (yasal ve ahlaki)
• Çalışmanın güvenirliği
• Kullanılan ka...
Kaynaklar Dizini
• Kaynaklar dizini alfabetik sıraya göre
düzenlenmelidir
• Makale sayfaları tek tipte, başlangıç ve bitim...
Kaynaklar Dizini
• Kaynak bir kitap ise, kitap adı baş harfi
bağlaçlar (ve, veya, ile vb.) hariç büyük harfle
yazılır
• Ki...
Kaynaklar Dizini
• Kaynağın editörleri ile kaynak gösterilecek
bölümün yazarları farklı ise, önce bölüm
yazarları ve bölüm...
Kaynaklar Dizini
Dergi İçin Örnek:
• Ay ZY, Oruçoğlu A, Kilinç G, Oztürk M, Kilbaş A, Uskun E, Bozkurt FY,
Canatan D. Does...
Kaynaklar Dizini
Kitaptan Bir Bölüm İçin Örnek:
• Bölüm Yazarlarının Soyadı ile Adının Baş Harfleri. Bölümün başlığı. In
(...
BİÇİM STANDARTLARI
Kullanılacak Kağıdın Niteliği:
• Seminerin yazılacağı kağıtlar, A4
standartlarında, 210x297 mm
boyutlar...
BİÇİM STANDARTLARI
Yazıların Niteliği:
• Seminerin metin fontu Times New Roman
veya Arial olmalıdır
• Ana metinde tek tip ...
BİÇİM STANDARTLARI
Kenar Boşluklar ve Sayfa Düzeni:
• Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm, sağ ken...
BİÇİM STANDARTLARI
29
BİÇİM STANDARTLARI
Sayfa Numaraları:
• Sayfa numaraları sayfa altında sağ kenar
hizasına yazılmalıdır
• İçindekiler, simge...
Bölüm ve Alt Bölümler:
• Birinci dereceden bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ile yazılır
• İkinci ve üçüncü dereceden başlıklard...
Tez İçerisinde Kaynak Gösterme:
• Seminerde verilen kaynaklar, kaynaklar bölümünde yer almalıdır (en az 20
kaynak)
• Kayna...
Simgeler ve Kısaltmalar:
• Metin içinde çok geçen, birden fazla
sözcükten oluşan terimler için baş
harfleri ile kısaltma y...
Birimler:
• Uluslararası birim sistemine (SI) ait temel ve
türetilmiş birimler ile standart simgeler
kullanılmalıdır
• Bir...
Şekiller ve Tablolar:
• Metin içinde anlatıma yardımcı olması için yazıya şekiller, resimler ve
tablolar eklenebilir
Şekil...
Şekil, Tablo ve Eşitlikleri Numaralandırma:
• Şekil, tablo ve eşitlikler birbirinden bağımsız olarak geçiş sırasına
göre n...
Seminer Kapağı ve İç Kapak:
• İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, tümü ile, dış kapağın
aynı olmalıdır.
• İç kapa...
Seminer İç Kapak Örneği
38
İçindekiler Dizini:
• Ön kapak dışındaki tüm özel sayfalar, metindeki tüm bölüm ve alt
bölüm başlıkları, kaynaklar ve ekle...
Simgeler ve Kısaltmalar:
• Simgeler ve kısaltmalar dizini sıralı olarak hazırlanmalıdır. Dizin
başlığı, ortalanarak yazılm...
Teşekkürler41
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Seminer dersi

Download to read offline

Dr. Ercan Özdemir

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Seminer dersi

 1. 1. SEMİNER DERSİ Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR
 2. 2. Seminer nedir? • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, bilimsel araştırma yapabilme, hakim olduğu bir konuyu sunabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi programıdır 2
 3. 3. Seminer Dersinin Amacı • Öğrencilerin araştırma yapma, yazılı rapor hazırlama ve bilimsel sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi • Teorik bilgilerle mesleki deneyimleri arasında bağlantı kurmalarının sağlanması • Tez öncesi; bilimsel bir konuda bilgi toplama, eleştirel okuma, araştırma yapma, yazılı rapor hazırlama, kaynak gösterme, vb. pratikleri kazanma 3
 4. 4. Seminer Sunum Kuralları 1)Öğretim üyesinin belirlediği tarihte sunum yapmak esastır. Sunum yapmayan öğrenci seminer dersinden başarısız sayılır 2)Seminer konusunu seçen öğrenciler, 2 hafta içinde sunum içeriklerini MS Word formatında hazırlar 3)Düzeltmeleri 1 haftada tamamlar 4
 5. 5. Seminer Sunum Kuralları 4) Sözlü sunum Powerpoint formatında hazırlanır. Sunum için 30 dk, soru-cevap ve tartışma için 15 dk verilir 5) Öğrenci, sunumla birlikte ayrıntılı bir yazılı rapor sunar. Rapor tez yazım kurallarına göre yazılır (MS Word). Rapor hazırlamayan öğrenci başarısız sayılır 6) Kaynaklar, kaynak gösterme esaslarına uygun olarak belirtilir. Yazılı raporlar 20-50 sayfa olmalıdır 5
 6. 6. Seminer İlke ve Standartları • Öğrenci, Yüksek Lisans’ta en az bir ve Doktora programında en az iki seminer sunmalıdır • Seminerini sunmak için dönemlik seminer dersinin en az %80’ni tamamlamış olmalıdır • Seminer konuları lisansüstü tez konusuna yönelik olabilir • Belirlenen seminer konusu, Anabilim Dalı tarafından enstitüye bildirilir 6
 7. 7. Seminer İlke ve Standartları • Seminer çalışması tüm dinleyicilere açık olarak sunulur • Seminer, danışman ve bölüm başkanı dahil toplam üç öğretim üyesi tarafından değerlendirilir 7
 8. 8. Seminer İlke ve Standartları • Değerlendirme Kriterleri: • Konuya hâkimiyet • Süreyi kullanabilme • Sunum tekniği • Dinleyici ile iletişim kurma yeteneği 8
 9. 9. Seminer İlke ve Standartları • Öğrenci, seminer metnini danışmana seminerden bir hafta önce verir • Seminer sunumundan sonra önerilen düzeltmeler yapılır ve ilgili üyelere seminer onay formu imzalatılır • Seminer değerlendirme formu ise sunumdan sonra her üye tarafından doldurularak enstitüye bildirilir 9
 10. 10. Seminer Onay Formu 10
 11. 11. Seminer Değerlendirme Formu 11
 12. 12. Seminer İlke ve Standartları • Seminer kitapçığı sunumdan en geç 15 gün sonra iki nüsha halinde enstitüye teslim edilir • Belirtilen süre içerisinde seminer kitapçığını teslim etmeyen öğrenci başarısız kabul edilir • Bir sonraki dönemde dersi tekrar almak zorundadır 12
 13. 13. SEMİNER İÇERİĞİ • Bir seminer üç ana bölümden oluşur: 1) Ön Sayfalar  İç kapak sayfası  Kabul ve onay sayfası (seminer sonrası eklenecektir)  İçindekiler  Simgeler ve Kısaltmalar Dizini  Şekiller Dizini  Çizelgeler Dizini 2) Seminer Metni (başlık -ingilizce başlık, özet-abstract, giriş, ana metin ve sonuç) 3) Kaynaklar 13
 14. 14. 1) Ön Sayfalar Seminer Onay Sayfası: • Bu sayfa, seminer sunumu sonrası üyeler tarafından önerilen düzeltmeler yapılıp ilgili üyelerce imzalandıktan sonra eklenir • Seminer onay formu örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır 14
 15. 15. 2) Seminer Metni Seminer raporu nasıl yazılmalıdır? Seminer raporu bölümleri: 1) Özet 2) Giriş 3) Ana metin 4) Sonuç 15
 16. 16. 2) Seminer Metni Seminer Konusu ve Rapor Başlığının Belirlenmesi: • Daha önce seminer olarak sunulmamış konular ele alınmalı • Başlık ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır • Örneğin: “Yüz Tanıma”, konu hakkında yeterli fikir vermeyen bir başlıktır • “İnsan Yüzünün Geometrik Özelliklerini Değerlendirerek Yüz Tanıma Konusunda Bir Uygulama“ ise karmaşık bir başlıktır • “Geometrik Özelliklerine Göre Yüz Tanıma” konu için yeterli ve anlaşılırdır 16
 17. 17. 2) Seminer Metni Rapor yazım dili ve anlatım: • Seminer raporunun yazım dili Türkçe’dir. Yabancı dilde yazılan kelimeler italik olmalıdır • Rapor, anlaşılı, yazım kurallarına uygun ve basit bir dille hazırlanmalıdır • Yazımda üçüncü şahıs, edilgen anlatım biçimi tercih edilmeli, geniş zaman ve gerektiğinde gelecek zaman kullanılmalıdır • Cümleler rakamla başlamamalıdır 17
 18. 18. 2) Seminer Metni Özet Nasıl Yazılmalıdır? • Özetin amacı, kişinin seminer konusu hakkında genel bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır • Özetin ilk paragrafında seminer konusunun ne olduğu anlatılmalıdır • Diğer paragraflarda ise konunun içeriği adım adım anlatılmalıdır • Türkçe ve İngilizce yazılmalı, 250 kelimeden uzun olmamalı 18
 19. 19. Seminer Raporu Metni • GİRİŞ: Bu bölümde konuyu hazırlayıcı bilgiler verilir. Seminerin amacı ve önemi açık olarak yazılır • GENEL BİLGİ: Konunun teorik ve pratik temelleri ile ilgili literatür çalışmaları özetlenir. Bilgiler kaynak gösterilerek desteklenir, ancak yorum yapılmaz. Seminer metni alt başlıklara ayrılır • SONUÇ: Konu ile ilgili değerlendirmeler yapılır. Konunun gelecekte kullanılabilirliği, ileriye yönelik kullanım alanları ile ilgili öneriler belirtilir 19
 20. 20. Kaynaklar Dizini Niçin Kaynak Gösterilir? • Bilimsel zorunluluk (yasal ve ahlaki) • Çalışmanın güvenirliği • Kullanılan kaynaklara erişim 20
 21. 21. Kaynaklar Dizini • Kaynaklar dizini alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir • Makale sayfaları tek tipte, başlangıç ve bitim sayfaları belirtilerek yazılmalıdır (25: 110-9, gibi) • Derginin adı genel kabul görmüş kısaltma şeklinde kullanılmalı, bireysel kısaltma yapılmamalıdır 21
 22. 22. Kaynaklar Dizini • Kaynak bir kitap ise, kitap adı baş harfi bağlaçlar (ve, veya, ile vb.) hariç büyük harfle yazılır • Kitapların baskı sayısı tek tipte yazılır (Türkçe için “2. Baskı”, İngilizce için “2 nd Ed.” tercih edilir) • Bir tek bölümünden veya belirli bir sayfa aralığından yararlanılmış ise, “Bölüm 5” veya “Chapter 5” biçiminde, veya sayfa aralığı “s.:102-20” veya “p.:190-200” şeklinde belirtilir 22
 23. 23. Kaynaklar Dizini • Kaynağın editörleri ile kaynak gösterilecek bölümün yazarları farklı ise, önce bölüm yazarları ve bölümün adı, daha sonra kitap adı ve editör belirtilir • Kaynaklar dizini içinde, bir kaynağın yazarlarının soyadları tam olarak diğer isimlerin ise baş harfleri yazılmalıdır 23
 24. 24. Kaynaklar Dizini Dergi İçin Örnek: • Ay ZY, Oruçoğlu A, Kilinç G, Oztürk M, Kilbaş A, Uskun E, Bozkurt FY, Canatan D. Does the periodontal health of thalassemia major patients have an impact on the blood lipid profiles? A preliminary report. J Pediatr Hematol Oncol 2007; 29 (10): 694-9 Kitap İçin Örnek: • Keçeci AD. Kök Kanal Anatomisine ve Kanal Tedavisine Giriş. Yayın No.61. Isparta, Türkiye, SDÜ Basımevi, 2006; 120-2. 24
 25. 25. Kaynaklar Dizini Kitaptan Bir Bölüm İçin Örnek: • Bölüm Yazarlarının Soyadı ile Adının Baş Harfleri. Bölümün başlığı. In (içinde): Kitabın adı, editörlerin Soyadı Adı, Cilt numarası, varsa baskı sayısı, Basımevi (İtalik), Basıldığı şehir, ülke, Basıldığı tarih; ilk ve son sayfalar. • Nazıroğlu, M. Effects of physical exercise with a dietary vitamins C and E combination on oxidative stress in muscle, liver and brain of streptozotocin-induced diabetic pregnant rat. In: Vitamin E: New Research, Braunstain MH, Nova Science Publishers, NY, USA, 2006; 69-83. 25
 26. 26. BİÇİM STANDARTLARI Kullanılacak Kağıdın Niteliği: • Seminerin yazılacağı kağıtlar, A4 standartlarında, 210x297 mm boyutlarında beyaz kağıt olmalı Yazım Ortamı: • Seminerler, bilgisayar ortamında, kaliteli çıktı veren bir bilgisayar yazıcısından kağıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır 26
 27. 27. BİÇİM STANDARTLARI Yazıların Niteliği: • Seminerin metin fontu Times New Roman veya Arial olmalıdır • Ana metinde tek tip font kullanılmalıdır (Tablo ve Şekil içi yazılar dışında) • Ana metin içinde harfler kolay 12 punto seçilmelidir. • Tablo içi, şekil yazıları ve kaynaklar dizininde 8-10 punto seçilebilir 27
 28. 28. BİÇİM STANDARTLARI Kenar Boşluklar ve Sayfa Düzeni: • Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm, sağ kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazım Planı: • Bölüm başlıkları İçindekiler kısmıyla uygun olarak numaralandırılıp sola yaslanmalıdır. • Alt bölüm başlıkları sol kenarından 1 cm içeriden başlatılmalıdır Satır Aralıkları: • Seminerin ana metni 1,5 aralıkla yazılmalıdır • Şekil alt yazıları, tablo açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynak dizininde satırlar arasında 1 aralık kullanılmalıdır 28
 29. 29. BİÇİM STANDARTLARI 29
 30. 30. BİÇİM STANDARTLARI Sayfa Numaraları: • Sayfa numaraları sayfa altında sağ kenar hizasına yazılmalıdır • İçindekiler, simgeler ve kısaltmalar dizini gibi seminer ön sayfaları Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v...), • Giriş bölümü ile başlayan ana metin ise 1, 2, 3, 4, 5... şeklinde numaralandırılır 30
 31. 31. Bölüm ve Alt Bölümler: • Birinci dereceden bölüm başlıkları BÜYÜK HARF ile yazılır • İkinci ve üçüncü dereceden başlıklarda ise Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük ve bağlaçlar küçük harfle yazılır • Her dereceden bölüm başlıkları koyu (Bold) olarak yazılır Alıntılar: • Seminer içerisinde bir başka kaynaktan bir aktarım yapılıyorsa, alıntının tümü ayıraç (“....”) içerisine yazılır BİÇİM STANDARTLARI 31
 32. 32. Tez İçerisinde Kaynak Gösterme: • Seminerde verilen kaynaklar, kaynaklar bölümünde yer almalıdır (en az 20 kaynak) • Kaynaklara parantez içinde yazar isimleri ve basım tarihi ile atıfta bulunulmalıdır • Örneğin bir yazarlı makalelerde (Yeşilırmak, 1995) iki yazarlı makalelerde (Şahin ve Çetin, 2007) ikiden fazla yazarlı makalelerde (Keskin ve ark. 2008) şeklinde düzenir • Bir diğer atıf şekli kaynağın geçiş sırasına göre sıralamaktır • Bir kaynaktan resim benzeri alıntılar yazarın izni olmadan kullanılmaz BİÇİM STANDARTLARI 32
 33. 33. Simgeler ve Kısaltmalar: • Metin içinde çok geçen, birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri ile kısaltma yapılabilir • Kısaltma, metin içinde ilk geçtiği yerde yalnızca bir kez açıklanır • Simgeler ve kısaltmalar, seminer ön sayfalarında alfabetik sıralı bir dizin halinde gösterilir BİÇİM STANDARTLARI 33 SİMGE VE KISALTMALAR  O2  KVS  Va  EKG  VEGF  VKİ  BMR → Oksijen → Kardiyovasküler sistem → Alveolar ventilasyon → Elektrokardiyogram → Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü → Vücut Kitle İndeksi → Bazal Metabolizma Hızı
 34. 34. Birimler: • Uluslararası birim sistemine (SI) ait temel ve türetilmiş birimler ile standart simgeler kullanılmalıdır • Birim yazımında uluslararası standartlara uyulmalı, keyfi kısaltmalar yapılmamalıdır (Örneğin saniye, santimetre, litre olarak yazılan birimlerin kısaltmaları için s, cm, l yazılmalı; sm, sn, lt gibi kısaltmalar yapılmamalıdır). • Niceliği anlatan sayı ile birim arasında boşluk bırakılır (Örneğin 1cm değil 1 cm) BİÇİM STANDARTLARI 34
 35. 35. Şekiller ve Tablolar: • Metin içinde anlatıma yardımcı olması için yazıya şekiller, resimler ve tablolar eklenebilir Şekil ve Tabloların Yerleştirilmesi: • Şekil ve tablolar seminer metni içinde ilk değinildikleri sayfa veya hemen sonrasındaki sayfada yer almalıdır • Birbirleri ile ilişkili şekiller tek bir numara altında toplanır ve a, b, c, d, ... ile simgelenerek her biri ayrı olarak açıklanır BİÇİM STANDARTLARI 35
 36. 36. Şekil, Tablo ve Eşitlikleri Numaralandırma: • Şekil, tablo ve eşitlikler birbirinden bağımsız olarak geçiş sırasına göre numaralandırılır Şekil ve Tablolar Açıklamaları: • Şekil ve tablo açıklamaları kısa ve öz olmalı • Tablo açıklamaları üste, şekil açıklamaları ise alta yazılır • Açıklamaların satır aralığı 1’dir. Harf büyüklüğü metin puntosundan daha küçüktür BİÇİM STANDARTLARI 36
 37. 37. Seminer Kapağı ve İç Kapak: • İç kapak sayfasının içeriği ve sayfa düzeni, tümü ile, dış kapağın aynı olmalıdır. • İç kapağın sayfa numarası, (i) olarak düşünülmeli; Ancak bu sayfa numarası iç kapak üzerine yazılmalıdır BİÇİM STANDARTLARI 37
 38. 38. Seminer İç Kapak Örneği 38
 39. 39. İçindekiler Dizini: • Ön kapak dışındaki tüm özel sayfalar, metindeki tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar ve ekler içindekiler dizinde gösterilir • İçindekiler dizininde her bir başlığın hizasına, başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılır • İçindekiler dizini başlığı ortalanarak yazılır BİÇİM STANDARTLARI 39
 40. 40. Simgeler ve Kısaltmalar: • Simgeler ve kısaltmalar dizini sıralı olarak hazırlanmalıdır. Dizin başlığı, ortalanarak yazılmalıdır • Simge ve kısaltma ile ilgili açıklama gerekiyorsa, bu çok kısa ve öz olmalıdır BİÇİM STANDARTLARI 40
 41. 41. Teşekkürler41
 • ArifSoukpnar

  Jun. 5, 2021
 • nevingksal

  Mar. 2, 2021
 • NaneLimon

  Oct. 16, 2020
 • SedefKara2

  Oct. 8, 2020
 • ZeynepZGNLK

  May. 31, 2020
 • SabaDastar

  May. 29, 2020
 • brahimYILDIZ2

  Jul. 18, 2018
 • CigdemGoksel

  Aug. 11, 2017

Dr. Ercan Özdemir

Views

Total views

45,004

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

309

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×