Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İş Analizi 101

1,321 views

Published on

Sunum, iş analisti ve iş analizi hakkında en temel bilgileri içermektedir.

Aynı konuda eğitim de düzenliyoruz; temasa geçmek için : info@erkmendanismanlik.com

Eğitimin Tanımı:
Son günlerde sıkça duyduğumuz "İş Analisti" kelimesi 2005 yılından sonra yükselen bir değer olarak hayatımıza girmiştir. Bu yıllarda ardı ardına kurulan Bilişim/Teknoloji şirketleri başta banka, sigorta ve telekomünikasyon olmak üzere tüm sektörlerde yoğun olarak iş analisti pozisyonları açmış ve bu açıklarını kapatmaya çalışmıştır. Yıllar içinde artan iş analisti sayısı sonucunda da analiz sektöründe kurum ya da geleneksel yöntemler terk edilerek, tüm dünyada kullanılan adımlar takip edilmeye başlanmıştır.
İş Analistliği, sektörler üzerinde bir birimdir. Analitik düşünme becerisine sahip olan ve BABOK kurallarına uyan her analist her hangi bir sektör hakkında kısa sürede fikir sahibi olabilir ve sektörü-alt sektörleri analiz edebilir.
İş Analistleri günümüzde “Business Analyst” ve “IT Business Analyst” olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Eğitimimizde, analiz dünyasına IT Business Analyst perspektifi ile bakmaya ve bu dünyanın temel bilgileri üzerinde duracağız. Analistlerde olması gereken "Analitik düşünce", "BlackBox ve WhiteBox" düşünce yapılarını irdelemeye ve BABOK kurallar bütünlüğü içinde talep yönetimi, domain modelleme, analiz teknikleri ve analiz dokumanı hazırlama yöntemlerini anlatacağız.

Published in: Business

İş Analizi 101

 1. 1. İŞ ANALİZİ 101 BULUT YARDIMCI Temel Kavramlar - Yol Haritası - Teknikler
 2. 2. İş (Business) Nedir ? Ürün ve Hizmet Vizyon ve Misyon Hedef-Strateji-Politika-Kültür Organizasyon Süreçler Sistem ve Altyapı Data ve Raporlar Ürün ve Hizmet RakiplerMüşteriler Devlet İş OrtaklarıTedarikçiler Hissedarlar IIBA İş Analizi Yaklaşımı
 3. 3. Analiz Nedir? • Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. Sentez Nedir ? • Parçaları birleştirerek bir bütünü teşkil etmektir. İş Analizi Nedir ? • İhtiyaçlar ve paydaşlar için katma değer yaratacak çözüm önerilerini tanımlamak suretiyle bir kurum dahilinde değişimi gerçekleştirme faaliyeti olarak tanımlamaktadır. IIBA İş Analizi Yaklaşımı
 4. 4. IIBA İş Analizi Yaklaşımı İş Analisti Kimdir ? Organizasyondaki rolü veya ünvanından bağımsız olarak, BABOK rehberi dahilindeki iş analizi aktivitelerini gerçekleştiren kişidir. İş analistleri, özel araçlar ve süreçler uygulayarak, paydaşlarla iş birliği içinde özgün dokumanlar hazırlayarak kurum içindeki enformasyonu anlamak, sentezlemek ve analiz etmekten sorumludur. IT İş Analisti Kimdir ? IT İş Analisti, tanım olarak iş analistleriyle aynı görevleri yapmakla birlikte farkları yazılım ekipleri ile dirsek teması halinde çalışıp istek, talep, proje konularında iş birimleri ile yazılım ekipleri arasında köprü görevi görmektir.
 5. 5. IIBA İş Analizi Yaklaşımı Analitik Bakış Açısı • Analitik Bakış Açısı, İş analistlerinde aranan ilk ve en önemli özelliktir. Bu bakış açısı, iş analistlerinin her gördüğü durumda neden sonuç ilişkisini, nedenlerin kök nedenlerini, faydaları, ihtiyaçları ve nedenlerin ileri sonuçlarını görebilmektir. Black Box-White Box Bakışları Black Box bakışı fayda odaklı ve büyük resmi görme becerisi yüksek olan analist bakışıdır. White Box bakışı süreç odaklı ve ayrıntılara aşırı dikkat eden analist bakışıdır.
 6. 6. İş Analizi Temel Kavramlar Değişim, Bir ihtiyaca karşı dönüşüm hareketidir. İhtiyaç, Karşılanack problem ya da fırsatlardır. Çözüm, Çevre ve koşullar kümesi içinde bir veya daha fazla ihtiyacı karşılamanın yoludur. Paydaş, Değişim, ihtiyaç veya çözüm ile ilişkili olan grup ya da kişilerdir. Değer, Belirli bir çevre ve koşullar dahilinde bir paydaş için belirli bir şeyin anlamı, önemi ya da faydasıdır. Ortam, Değişimin anlaşılmasını sağlayan, değişimi etkileyebilen ve değişimden etkilenebilecek koşulların tamamıdır. Değişim İhtiyaç Çözüm Ortam Değer Paydaş
 7. 7. Gereklilik Analizi Çözüm Tasarımı Tercihlerİstekler İş Kuralları İhtiyaçlar Bilgiler Veriler Kısıtlar Talep İş Birimi A İş Birimi B İş Birimi C Rakip Son Kullanıcı İnternet Önceki Hata Kayıtları Test Uzmanı Teknik Uzmanlar İş Kuralları İş Analisti İş Birimi A İş Birimi B
 8. 8. Paydaş Analizi İş Analisti Müşteri Sponsor Kural Koyucular PM İş Alanı Konu Uzmanı Son Kullanıcı Çözüm Uzmanı Operasyon Birimi Tedarikçi Test Uzmanı
 9. 9. Analistin Yol Haritası Talebin Tanımlanması İş İhtiyacının Tanımlanması Etki Analizinin Başlanması Domain Zaafiyeti Ön İş Analizi Kapsam Tanımlama Var Yok Geri Bildirim ve Mutabakat Detay İş Analizi Çözüm Detayı Start End
 10. 10. İş Analizi Bilgi Alanları B.A. 1: İş Analizi Çalışmalarını Planlama ve İzleme B.A. 2: Toplama ve İşbirliği B.A. 3: Gereklilik Yaşam Döngüsü Yönetimi B.A. 4: Strateji Analizi B.A. 5: Gereklilik Analizi ve Tasarım Tanımı B.A.6: Çözüm Değerlendirme
 11. 11. İş Analizi Bilgi Alanları
 12. 12. İş Analizi Teknikleri Gereklilik Toplama Teknikleri • Gözlem • Odak Grup • Beyin Fırtınası • Çalıştay • Mülakat Ön Analiz-Kapsam Belirleme Teknikleri • MOST Analizi • BOSTON Kutusu • Kuvvet Alanı Analizi • PESTLE Analizi
 13. 13. İş Analizi Teknikleri Modelleme Teknikleri • UML Diagramları • Veri Akış Şeması • Karar Ağaçları • Ortam Şeması Ekran Tasarım Teknikleri • Prototipleme • Enformasyon Mimarisi • Kart Sıralama
 14. 14. İş Analizini Detaylı Öğrenmek için… 0533 - 2102354 info@erkmendanismanlik.com

×