Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Guia didàcticaE-quadern sobre la Vall del Madriu - Perafita - Claror                        Elisen...
ÍNDEXCONTEXTUALITZACIÓ ............................................................................................... 3OB...
CONTEXTUALITZACIÓAquesta WebQuest ens permet conèixer i desenvolupar sobre un contingut delpatrimoni d’Andorra: la Vall de...
OBJECTIUEls objectius d’aquesta WebQuest són:Conceptes    Conèixer quina és la flora més abundant a la Vall del Madriu ...
CONTINGUTSEls continguts que es treballaran en aquesta WebQuest els dividim en tres blocs. Elprimer és l’evolució i històr...
METODOLOGIAEn aquesta WebQuest s’utilitza una metodologia activa, en que els alumnes aprenen apartir del que poden observa...
de treball en aquesta WebQuest, és el treball cooperatiu i competitiu al mateix temps,per tal d’afegir motivació als estud...
 TEMPORITZACIÓPer poder realitzar la WebQuest, els alumnes hauran de realitzar una visita prèvia a laVall del Madriu. Un ...
 El dia següent, una altra vegada a l’aula d’informàtica, s’ajuntaran els dos grups    i es posaran en comú les difere...
El Google earth és una eina digital de geolocalització. Aquesta ha d’estar instal·lada alsordinadors. Es pot descarregar g...
AVALUACIÓEl tipus d’avaluació que es farà en aquesta WebQuest és formativa i la realitzarà elmestre. El mestre avaluarà mi...
Conèixer els  Han fallat en 2  Han fallat en  Han       Han       trets      o més       1 pr...
L’equip no ha  L’equip ha   L’equip ha     L’equip ha        treballat de  treballat    treballat de ...
CONCLUSIONSAquesta WebQuest, permetrà que els alumnes aprenguin els continguts demanats apartir d’una guia pautada de rece...
CRÈDITSWEBGRAFIA    http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_del_Madriu-Perafita-Claror    http://www.aiae.ad/index.php?opt...
ANNEX 1Carta d’autorització als pares per realitzar la sortida a la Vall del Madriu – Perafita -Claror.          ...
ANNEX 2En aquest annex podem trobar les fitxes tècniques de les activitats.Activitat 1: DEBAT VIRTUALTÍTOL        ...
Activitat 2: FRIS CRONOLÒGICTÍTOL         RECORREGUT HISTÒRIC PER LA VALLEDAT         3r cicle primera en...
ACTIVITAT 3: LA FLORATÍTOL          INVESTIGUEM LA FLORA DEL MADRIUEDAT          3r cicle primera ensen...
Qüestionari:   Quines plantes estan en perill crírtic a la Vall del Madriu? Trobaràs la resposta   a la pàgina web seg...
ACTIVITAT 4TÍTOL        CONEGUEM LA UNESCOEDAT         3r cicle primera ensenyançaÀREA         Ciè...
ACTIVITAT 5: CONSTRUIM EL PRODUCTE FINALTÍTOL      CONSTRUIM EL PRODCUTE FINALEDAT       3r cicle primera ense...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guia didàctica TAC

427 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia didàctica TAC

 1. 1. Guia didàcticaE-quadern sobre la Vall del Madriu - Perafita - Claror Elisenda Genís Xavi Moreno Laura Musarra TAC- BCE2 - 15/12/2011
 2. 2. ÍNDEXCONTEXTUALITZACIÓ ............................................................................................... 3OBJECTIU ................................................................................................................. 4CONTINGUTS ............................................................................................................ 5METODOLOGIA ........................................................................................................ 6 ORGANITZACIÓ DE LALUMNE ........................................................................ 6 TEMPORITZACIÓ ............................................................................................ 8 RECURSOS ...................................................................................................... 9 ESPAI ........................................................................................................... 10AVALUACIÓ ............................................................................................................ 11CONCLUSIONS ........................................................................................................ 14CRÈDITS ................................................................................................................. 15ANNEX 1................................................................................................................. 16ANNEX 2................................................................................................................. 17 2
 3. 3. CONTEXTUALITZACIÓAquesta WebQuest ens permet conèixer i desenvolupar sobre un contingut delpatrimoni d’Andorra: la Vall del Madriu-Perafita-Claror.Aquest taller, tant el poden portar a terme les escoles del principat com les escoles dela resta de països amb la finalitat de que coneguin el patrimoni del país. Aquestaactivitat pot ser un complement a l’estada lúdica que fan escoles de fora del principatper tal d’enriquir els seus coneixements sobre la cultura d’Andorra.Dins l’activitat de la WebQuest, hi ha una visita presencial a l’entorn a tractar i ésimportant que es realitzi com a visita prèvia. Aquest espai de visita és un espai natural;la Vall del Madriu - Perafita - Claror.Mapa d’Andorra amb la Vall del Madriu-Perafita-Claror senyalitzada amb vermell.http://www.patrimonicultural.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=183En el cas de necessitar un guia per fer la visita a la Vall, contactar amb turismed’Andorra, tel. +376 875702 o visitar la web:http://www.ee.ad/portal/images/stories/turisme/senderisme_escaldes.pdf.Fent referència a les escoles del país, dins el currículum escolar els alumnes tenen unscontinguts obligatoris de formació Andorrana. La nostra WebQuest està dirigida aalumnes de tercer cicle de primera ensenyança. Dins el Decret del programa deprimera ensenyança, de 27-7-97 publicat al Butlletí Oficial d’Andorra, en el bloc 7 queparla del temps històric, el punt 5 diu: Vestigis del passat que es troben a l’entorn.Sobre aquest objectiu, nosaltres basem la nostra WebQuest. Altres objectiusprocedimentals dins aquest objectiu són: elaboració d’un fris cronològic, localització enmapes, recollida i classificació de documents, entre d’altres. Pel que fa a l’actitud, elsalumnes han de valorar i tenir cura en la conservació del patrimoni històric i artístic iinterès per conèixer els orígens. 3
 4. 4. OBJECTIUEls objectius d’aquesta WebQuest són:Conceptes  Conèixer quina és la flora més abundant a la Vall del Madriu i conèixer si hi ha alguna espècie protegida.  Conèixer els fets històrics més importants que caracteritzen aquesta Vall com a patrimoni de la humanitat.  Conèixer què és la UNESCO.Procediments  Saber utilitzar correctament les eines digitals proposades a la WebQuest.  Tenir opinió crítica sobre un tema.Actituds  Saber treballar de forma cooperativa  Respectar i valorar l’entorn i el patrimoni 4
 5. 5. CONTINGUTSEls continguts que es treballaran en aquesta WebQuest els dividim en tres blocs. Elprimer és l’evolució i història de la Vall del Madriu - Perafita - Claror. El segon bloc és laflora de la Vall i el tercer bloc és conèixer què és la UNESCO.En el bloc 1 es treballarà fets històrics que han influenciat a la Vall - Presència de restes glacials entre els segles: XIV-XVIII. - Explotació comunal de l’espai que comença al segle XII fins al XX (punt de fusió entre l’home i la naturalesa. - Farga dAndorra: XVIII-XIX producció directa de ferro. - A principis del segle XX construcció de presses, túnels, i refugis pel procés d’electrificació dAndorra. - A partir de la segona meitat del segle XX zona per a excursionisme documentada. - La Vall del Madriu sinscriu al 2002 a la llista indicativa de bens per poder introduir-se a la llista de Patrimoni Mundial. - Declarada Patrimoni de la Humanitat al 2004.En el bloc 2 es treballarà la flora - Les espècies vegetals que identifiquin els alumnes durant la sortida a la Vall.En el bloc 3 es treballarà la UNESCO  Què signifiquen les sigles UNESCO?  On està situada la UNESCO?  A quin any és va crear la UNESCO?  Amb quina finalitat es va crear?  Quina és la funció de la UNESCO? 5
 6. 6. METODOLOGIAEn aquesta WebQuest s’utilitza una metodologia activa, en que els alumnes aprenen apartir del que poden observar, experimentar, buscar, fotografiar, etc.El treball cooperatiu és una característica molt important en aquesta tasca, ja queaquesta és imprescindible tant en les activitats de grups reduïts com en la unió de lainformació elaborada per tal d’obtenir un treball comú. El fet de plantejar dos gransgrups de treball en què cada un d’ells haurà d’elaborar un informe que es presentarà aun concurs, crea un ambient de competitivitat que afavoreix a la motivació delsalumnes. Al ser una tasca plantejada d’una manera lúdica, crea motivació als alumnes ifa que el seu aprenentatge sigui més significatiu.Aquesta és una tasca de descobriment on els alumnes hauran de resoldre unesactivitats plantejades amb unes eines concretes que els permetran obtenir lainformació mitjançant la recerca.El treball que es realitza és interdisciplinari ja que es mesclen continguts de patrimoniamb continguts digitals.Els alumnes, per realitzar aquesta activitat, seguiran una guia pautada de recerca iInternet que els ajudarà a ser crítics i a fer un bon ús de les eines informàtiques i laxarxa.  ORGANITZACIÓ DE LALUMNEAquesta WebQuest es divideix en tres activitats responent als tres blocs de contingutsque volem treballar a més a més de dues altres, una que inicia la WebQuest i la altraque la conclou. A l’inici del taller, és plantejarà una pregunta oberta, activitat primera,amb l’objectiu de generar debat entre els alumnes. Les opinions de cada alumne esveuran reflectides a l’apartat de comentaris de la Webquest. Cada alumne had’intervenir com a mínim una vegada. D’aquesta manera, ajudem als alumnes a sercrítics. Un cop finalitzades les tres activitats següents, s’agruparan i s’elaborarà untreball conjunt a partir d’una eina web 2.0: una wiki. Aquesta wiki serà una cinquenaactivitat que competirà amb una altra wiki elaborada per l’altre meitat de la classe, perser presentades en un jurat (professors) que elegirà quin és el document que espresentarà al concurs. Un aspecte important que volem treballar sobre la metodologia 6
 7. 7. de treball en aquesta WebQuest, és el treball cooperatiu i competitiu al mateix temps,per tal d’afegir motivació als estudiants.En el cas d’una aula amb 30 estudiants, es dividirà en dos grans grups que elaboraranun producte final (wiki) cada un d’ells. De cada un dels grups, es faran subgrupsencarregats de portar a terme les tres activitats que formen el producte final. Elmestre serà qui farà els grups per tal que quedin repartits de la forma més homogèniapossible.En la següent taula es mostra gràficament la distribució de les activitats en funció delsalumnes. 30 alumnes Activitat 1: Debat telemàtic (individual) 15 alumnes 15 alumnesActivitat 2: fris cronològic - 5 alumnes Activitat 2: fris cronològic - 5 alumnesActivitat 3: flora - 5 alumnes Activitat 3: flora - 5 alumnesActivitat 4: UNESCO - 5 alumnes Activitat 4: UNESCO - 5 alumnes Activitat 5: INFORME 1: elaboració wiki Activitat 5: INFORME 2: elaboració wikiOrganització de la sortida en funció de l’activitat assignada  Els alumnes que realitzen l’activitat 2, hauran de fer fotografies que reflecteixin els continguts que els hi donarem explicats en un full. Aquests continguts, són els que hem citat anteriorment a l’apartat de continguts.  Els alumnes que realitzin l’activitat 3 sobre la flora, hauran de fer fotografies a un mínim de 8 plantes o arbres.  Els alumnes que realitzin l’activitat 4 sobre la UNESCO, ajudaran als seus companys d’equip en l’activitat 2 i 3. Hauran de situar en un mapa, el lloc on els seus companys han trobat les plantes i on han realitzat les fotografies de l’activitat 2. 7
 8. 8.  TEMPORITZACIÓPer poder realitzar la WebQuest, els alumnes hauran de realitzar una visita prèvia a laVall del Madriu. Un cop realitzada aquesta visita, es podrà treballar a l’aula amb l’einaweb 2.0 (WebQuest).  Dos dies abans de la visita, es farà una introducció al tema. Durant 1 hora aproximadament. En aquesta introducció el mestre mencionarà: - La presentació del taller (tema) - En què consistirà el taller i els materials que hauran d’elaborar - Es faran els grups - Material que han de portar el dia de la visita - Es plantejarà una pregunta oberta que inicia el treball amb la WebQuest (activitat 1), amb l’objectiu de generar debat entre els alumnes. Les opinions de cada alumne es veuran reflectides a l’apartat de comentaris de la WebQuest. Cada alumne ha d’intervenir com a mínim una vegada. El metre proposarà noves preguntes debatre. - Dubtes i preguntes  La visita a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, es farà durant tot un dia. Se sortirà de l’escola a les 9h del matí amb autobús, es farà l’excursió per la Vall, cadascú amb les seves tasques encomanades, i el mestre farà incisos en llocs d’interès comú per a tots els alumnes. Els alumnes hauran de portar el dinar ja que es menjarà al lloc de la sortida. En cas de pluja s’anul·larà la sortida i s’aplaçarà per un altre dia.  Un cop realitzada la sortida, es treballarà a l’aula d’informàtica amb la WebQuest. La sortida prèvia els haurà servit per recollir material que després hauran d’utilitzar per realitzar les activitats. Es destinarà 1h 30 minuts de classe per portar a terme les diferents activitats. 8
 9. 9.  El dia següent, una altra vegada a l’aula d’informàtica, s’ajuntaran els dos grups i es posaran en comú les diferents activitats per elaborar un informe final utilitzant una eina web 2.0: una Wiki. Per tal de que no s’acumulin 15 alumnes en un sol ordinador, el mestre donarà unes indicacions. Primer hauran de discutir assentats en cercle sobre l’estructura de la wiki, per repertir-se les tasques i després podran treballar amb diferents ordinadors amb grups de 3 persones.  RECURSOSEl recurs principal per portar a terme aquest taller, és una eina web 2.0, la Webquest.Aquesta eina ens permet fer una recerca guiada, que utilitza principalment recursosd’Internet. Ens permet el treball cooperatiu i la responsabilitat individual i laconstrucció del coneixement es realitza mitjançant la transformació de la informaciótot creant un producte final. La seva avaluació és el propi procés i el resultat que se’nderiva. Per accedir a aquesta eina, els alumnes hauran d’entrar al Google. El mestreserà qui donarà el nom d’usuari i la contrasenya als dos grups, per tal de que puguinveure les activitats de la WebQuest. S’aconsella utilitzar el navegador Internet Exploreralhora d’obrir aquesta WebQuest per tal d’evitar errors de configuració.Altres eines de treball que faran servir els alumnes per realitzar les activitatsproposades són: el Timetoast per elaborar el fris cronològic, el Google Earth com aeina de geolocalització per insertar tant la fauna trobada com els continguts del’activitat 2 del fris. una Wiki per elaborar un informe final. També utilitzaran lapresentació digital per elaborar l’activitat 3 i utilitzaran la navegació per la xarxa perresoldre l’activitat 4 sobre la UNESCO.El timetoast és una eina digital per realitzar frisos cronològics. Per utilitzar aquestaeina, els dos grups d’alumnes s’hauran de registrar amb nom i contrasenya. El mestreestarà al davant en el moment que els alumnes es registrin en aquesta eina. Elsalumnes disposaran d’aquest tutorial http://www.slideshare.net/carlosdiez63/tutorial-timetoast per utilitzar aquesta eina, malgrat no sigui massa difícil d’utilitzar. 9
 10. 10. El Google earth és una eina digital de geolocalització. Aquesta ha d’estar instal·lada alsordinadors. Es pot descarregar gratuïtament a través de la xarxa. L’accés és directe i nofa falta enregistrar-se.La eina web 2.0 que utilitzaran els alumnes per avocar-hi totes les activitats, és la wiki.Cada grup es crearà la seva wiki a partir d’aquest enllaç: http://www.wikispaces.com/amb un nom d’usuari i contrasenya propis. Alhora de registrar-se el mestre hauràd’estar amb els alumnes per tal d’assegurar-se que li donen un ús privat i que escullinla funció educativa (alumnes de primària i secundària) per a la seva wiki. Els alumnespodran consultar aquesta web: http://www.xtec.cat/~msegue/wiki.htm on s’explicaquè és una Wiki, per a què serveix i hi ha un tutorial on s’explica el seu funcionament.Cada grup utilitzarà el mateix nom d’usuari i contrasenya per a totes les eines en quès’hagin de registrar.  ESPAICom ja hem dit anteriorment, aquesta Webquest es realitzarà a l’aula d’informàtica jaque allà es disposarà d’ordinadors. En el cas que tots els alumnes disposin d’ordinadorsportàtils, es podrà treballar des de la mateixa aula.Per la sortida a la Vall del Madriu, l’escola haurà de contractar un bus escolar peraccedir fins al lloc de l’excursió. 10
 11. 11. AVALUACIÓEl tipus d’avaluació que es farà en aquesta WebQuest és formativa i la realitzarà elmestre. El mestre avaluarà mitjançant una rúbrica, penjada a la WebQuest, onl’alumne podrà identificar en quins aspectes ha fallat i quins ha superat de manerapositiva. És important que a l’inici de l’activitat, el mestre mostri als alumnes la rúbricad’avaluació que seguirà alhora de puntuar-los.S’avaluarà conceptes, procediments i actituds en tot el procés de treball. Es donaràmolta importància al treball cooperatiu ja que és la metodologia principal de treball enaquesta tasca.A continuació es mostra la rúbrica d’avaluació: RÚBRICA D’AVALUACIÓ ASPECTES QUE ESCALA DE QUALIFICACIÓ VOLEM AVALUAR INCOMPLET JUST BÉ EXCEL·LENT NOTA No han sabut Han elaborat Han elaborat Han elaborat col·locar els el fris correctament correctament esdeveniments correctament el fris i les el fris i les a la data que li però li falta fotografies fotografies Fris corresponen. alguna responen als responen als cronològic Falten fotografia fets descrits fets descrits i (activitat 2) fotografies per per a més a més documentar completar -lo ha buscatCONTINGUTS els fets algun altre fet característic Descobrir la No han Han realitzat Han realitzat Han sabut flora de la realitzat les 8 totes les totes les identificar Vall fotografies fotografies fotografies i totes les (activitat 3) demanades. però no han han espècies No han sabut sabut identificat vegetals i el identificar identificar totes les document totes les totes les espècies elaborat és espècies espècies vegetals molt vegetals vegetals complert 11
 12. 12. Conèixer els Han fallat en 2 Han fallat en Han Han trets o més 1 pregunta contestat contestat principals de preguntes correctament correctament la UNESCO totes les totes les (activitat 4) preguntes preguntes. Les respostes són completes i estan ben construïdes Han tingut Han tingut Han sabut Han utilitzat dificultats per dificultats utilitzar les sense Domini de la utilitzar la per utilitzar eines dificultats les competència majoria de les les eines correctament eines digitals eines i no ha però ha per poder proposades digital (eines pogut realitzar pogut realitzar les mostrant un web 2.0) l’activitat realitzar les activitats domini en el correctament activitats seu disseny. proposades No ha La resposta Ha realitzat Ha realitzat participat no està una resposta una resposta Participació argumentada correcte però ben en el debat i té un li manca argumentada (activitat 1) contingut argumentació gramaticalCOMUNICACIÓ pobre El treball és El treball El treball El treball és incomplert i conté tot el conté totes molt La conté moltes que es les parts complert, el presentació faltes demanava demanades vocabulari del d’ortografia però el seu però es utilitzat és document contingut és podria correcte i no (activitat 5) pobre i amb millora el hi ha faltes faltes contingut i la d’ortografia d’ortografia forma No s’ha S’ha La seva S’ha implicat implicat en cap despenjat en intervenció en el treball iACTITUD Treball activitat algun ha estat ha sabut individual moment correcte motivar a la durant resta dels l’activitat companys 12
 13. 13. L’equip no ha L’equip ha L’equip ha L’equip ha treballat de treballat treballat de treballat forma correctament forma molt bé tant Treball cooperativa en alguna correcte en a nivellcooperatiu part, però en les activitats i d’activitats l’altre no a nivell de com a nivell grup de grupObservacions: 13
 14. 14. CONCLUSIONSAquesta WebQuest, permetrà que els alumnes aprenguin els continguts demanats apartir d’una guia pautada de recerca i d’Internet. Treballar a partir d’aquestametodologia lúdica i de descobriment farà que l’aprenentatge dels alumnes siguisignificatiu. Per altra banda, amb aquesta metodologia en què es treballa mitjançanteines multimèdia, estem formant els alumnes en l’ús correcte de les tecnologies i laxarxa. 14
 15. 15. CRÈDITSWEBGRAFIA  http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_del_Madriu-Perafita-Claror  http://www.aiae.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Ite mid=55  http://www.xtec.cat/~msegue/wiki.htm  http://www.carmebarba.cat/  http://www.xtec.es/~jrubio/bogatell_tnp/cendrosos.pdf  http://www.wikispaces.com/  http://www.patrimonicultural.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=4 5&Itemid=109  http://www.e- e.ad/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=256&Itemid=91BIBLIOGRAFIA  “ El valle del Madriu Perafita Claror” , autora: Cristina Yañez 15
 16. 16. ANNEX 1Carta d’autorització als pares per realitzar la sortida a la Vall del Madriu – Perafita -Claror. AUTORITZACIÓ DE SORTIDESBenvolguts pares i mares:El proper dia _______de_____________els nens i nenes de _____anemdexcursió a _________________________________________________.El motiu de la sortida és: _______________________________________.Lhora de la sortida des de lescola serà: _________, i hem previst tornar ales ___________.El preu de la sortida és de _____ que podeu fer efectiu el dia ____________.Els nens i les nenes han de portar:Estris descriptura, dossier de lexcursió i càmera de fotos.Esmorzar i dinar en una bossa apart.Cantimplora amb aigua.Gorra i crema solar.AutoritzacióEn/Na_________________________________amb DNI______________,autoritza a lalumne/a _________________________________a participaren la sortida escolar descrita en aquest document.Així mateix autoritza als adults acompanyants a prendre les decisions quefaci falta, en cas durgència, i a comunicar-les tan aviat com sigui possibleals telèfons _____________________o_____________________.Signatura pare, mare o tutor/a legal. 16
 17. 17. ANNEX 2En aquest annex podem trobar les fitxes tècniques de les activitats.Activitat 1: DEBAT VIRTUALTÍTOL QUÈ EN PENSES?EDAT 3r cicle primera ensenyançaÀREA Ciències socials (treball transversal la competència digital)OBJECTIUS Expressar la opinió personal sobre un temaDESCRIPCIÓ DE A la primera activitat de la WebQuest hi ha unaL’ACTIVITAT pregunta en què els alumnes hauran de donar la seva AULA opinió personal. Com a mínim han d’intervenir una vegada. Un cop finalitzat aquest torn de preguntes, el mestre proposarà una nova pregunta.RESCURSOS A l’aula 2 mestresHUMANSAGRUPAMENT IndividualDURADA Des del dia que es presenta la WebQuest, fins el dia que s’entrega.LLOC Aula d’informàtica o des de casaMATERIAL Connexió a la xarxa i ordinadorEINES WEB 2.0 Suport de la WebquestPreguntes que el mestre formularà als alumnes  Perquè creieu que és important protegir la Vall del Madriu?  Si depengués de vosaltres conservar la Vall o deixar-hi construir cases, estacions d’esquí, carreteres, etc, què decidiríeu i perquè? 17
 18. 18. Activitat 2: FRIS CRONOLÒGICTÍTOL RECORREGUT HISTÒRIC PER LA VALLEDAT 3r cicle primera ensenyançaÀREA Ciències socials (treball transversal la competència digital)OBJECTIUS Conèixer els fets històrics més importants que caracteritzen aquesta Vall com a patrimoni de la humanitatDESCRIPCIÓ DE L’activitat comença a la sortida a la Vall del Madriu. SORTIDAL’ACTIVITAT Durant la sortida, els alumnes han de fotografiar els diferents elements visibles sobre els fets històrics que tindran en un llistat. També hauran de situar en un mapa, el lloc on han fet les fotografies Un cop a laula, heu de descarregar les fotos a lordinador. Amb les dates que trobareu a larticle, proporcionant pel mestre, heu de construir un fris cronològic amb aquesta eina multimèdia: AULA http://www.timetoast.com/timelines/new (aquest tutorial els servirà dajuda en el funcionament de leina: http://www.slideshare.net/carlosdiez63/tutorial- timetoast). La part final de l’activitat serà l’ ubicació de les fotografies trobades en un mapa amb una eina de geolocalització: el Google Earth.RESCURSOS A la sortida 2 mestresHUMANS A l’aula 2 mestresAGRUPAMENT Grups de 4 personesDURADA 1 dia per la sortida A l’aula 1h 30 min (primera sessió)LLOC Vall del Madriu i aula d’informàticaMATERIAL Càmera de fotos, mapa de la zona, ordinador amb connexió a la xarxa.EINES WEB 2.0 Google Earth i Timetoast 18
 19. 19. ACTIVITAT 3: LA FLORATÍTOL INVESTIGUEM LA FLORA DEL MADRIUEDAT 3r cicle primera ensenyançaÀREA Ciències socials (treball transversal la competència digital)OBJECTIUS Conèixer quina és la flora més abundant a la Vall del Madriu i conèixer si hi ha alguna espècie protegida.DESCRIPCIÓ DE L’activitat comença a la sortida a la Vall del Madriu. SORTIDAL’ACTIVITAT Durant la sortida, els alumnes han de fotografiar mínim 8 diferents varietats de plantes o arbres que es troben a la vall. També hauran de situar en un mapa, el lloc on les han trobat Abocar totes les fotografies a l’ordenador i a través d’un enllaç web a un herbari virtual, identificar les plantes trobades. Elaborar una presentació digital on hi haurà d’haver la fotografia feta per l’alumne, el nom comú de l’espècie i el nom científic. El mestre repartirà una llista AULA de les plantes que han de tenir. En el cas de faltar-ne alguna, s’ha de buscar a l’herbari i posar la foto de l’herbari. La part final de l’activitat serà l’ ubicació de la flora trobada en un mapa amb una eina de geolocalització. També es realitzarà una pregunta on hauran de trobar la resposta en un enllaç webRESCURSOS A la sortida 2 mestresHUMANS A l’aula 2 mestresAGRUPAMENT Grups de 4 personesDURADA 1 dia per la sortida A l’aula 1h 30 min (primera sessió)LLOC Vall del Madriu i aula d’informàticaMATERIAL Càmera de fotos, mapa de la zona, ordinador amb connexió a la xarxa.EINES WEB 2.0 Google Earth i power pointWebs herbari virtual:  http://herbarivirtual.uib.es/cat-ub/index.html 19
 20. 20. Qüestionari:  Quines plantes estan en perill crírtic a la Vall del Madriu? Trobaràs la resposta a la pàgina web següent: http://www.iea.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Ite mid=123 Resposta: - Aruncus dioicus (Walter) Fernald ROSÀCIES - Acer platanoides L. subsp. platanoides ACERÀCIES - Acer platanoides L. subsp. platanoides ACERÀCIES 20
 21. 21. ACTIVITAT 4TÍTOL CONEGUEM LA UNESCOEDAT 3r cicle primera ensenyançaÀREA Ciències socials (treball transversal la competència digital)OBJECTIUS Conèixer què és la UNESCODESCRIPCIÓ DE A partir d’un seguit de preguntes proposades i un enllaç web,L’ACTIVITAT respondre les preguntes.RESCURSOS 2 mestresHUMANSAGRUPAMENT Grups de 4 personesDURADA 1h 30 (primera sessió)LLOC Aula d’informàticaMATERIAL Ordinador amb connexió a la xarxa.EINES WEB 2.0 La xarxa Què significa UNESCO?Organització de les Nacions unides per l’ Educació, la Ciència i la Cultura, amb anglès UnitedNations Educacional, Scientific and Cultural Organitzation .On està situada la UNESCO?La seu de l’ UNESCO està situada a París. L’organització té més de cinquanta oficines fora de laseu.A quin any és va crear L’ UNESCO ?Es va fundar el 16 de novembre de l’any 1945 amb el objectiu de contribuir a la pau i a laseguritat en el món mitjançant l’educació, la ciència, la cultura i les comunicacions.Amb quina finalitat es va crear ?Amb l’ objectiu de contribuir en la pau i la seguritat al món mitjançant l’educació, la ciència, lacultura i les comunicacions.Quina és la funció de l’UNESCO?L’objectiu principal d’aquesta organització és construir la pau mitjançant l’educació, la cultura,les ciències socials i naturals i la comunicació.Què significa la paraula seu?Seu prové del llatí i vol dir cadira. La seu és un lloc on es porten a terme determinatsesdeveniments o bé és donen la base d’una organització. Llocs web:http://es.wikipedia.org/wiki/Unescohttp://deconceptos.com/ciencias-sociales/unescohttp://dlc.iec.cat/ 21
 22. 22. ACTIVITAT 5: CONSTRUIM EL PRODUCTE FINALTÍTOL CONSTRUIM EL PRODCUTE FINALEDAT 3r cicle primera ensenyançaÀREA Ciències socials (treball transversal la competència digital)OBJECTIUS Saber treballar de forma cooperativa per tal d’elaborar un producte final. Saber utilitzar les eines informàtiques (wiki)DESCRIPCIÓ DE A partir d’una eina digital, la Wiki, plasmar-hi tots els contingutsL’ACTIVITAT treballats en les diferents activitats.RESCURSOS 2 mestresHUMANSAGRUPAMENT Grups de 15 personesDURADA 1h 30 (segona sessió)LLOC Aula d’informàticaMATERIAL Ordinador amb connexió a la xarxa.EINES WEB 2.0 Wiki 22

×