Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mitjans i recursos tecnològics en el procés d’Ensenyament-aprenen. en l’EP (22122)                SELECCIÓ...
Índex1. Aprenentatge basat en projectes ----------- pàg. 22. Aprenentatge col·laboratiu -----------------pàg. 2-33. Experi...
1. Aprenentatge basat en projectesNom de l’activitat: Cristobal ColomLink: http://www.ceip-nsangeles.com/primaria/cristoba...
Usos de les TIC: Esta actividad usa las TIC para poder comunicarse entre los miembrosde la clase, además al final cuelgan ...
Usos de les TIC:Mitjançant la xarxa i aquesta pàgina poden veure fotos i tenir informació sobre tots elsaparats del cos hu...
Organització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):L’activitat va dirigida a primer i segon cicl...
Descripció del procediment:La professora publica les entrades sobre lo vist a classe (ex. Accentuació, criteris dedivisibi...
7. PlanificacióNom de l’activitat: Per mantenir l’equilibri menjo de mercat.Link:http://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Do...
Podem emprar aquesta activitat a l’aula d’ordinadors del centre així el treball és mésautònom o des d’una pissarra digital...
És una revista digital així que han hagut de servir ordinadors.Descripció del procediment:A la revista es troba el que han...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Selecció de mitjans segons l'estratègia didàctica

228 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selecció de mitjans segons l'estratègia didàctica

 1. 1. Mitjans i recursos tecnològics en el procés d’Ensenyament-aprenen. en l’EP (22122) SELECCIÓ DE MITJANS SEGONS L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA |Llopis Agüera, Aurora Mestre Cano, Marina Nicolau Santos, Cristina Grup 03
 2. 2. Índex1. Aprenentatge basat en projectes ----------- pàg. 22. Aprenentatge col·laboratiu -----------------pàg. 2-33. Experimentació --------------------------------pàg. 3-44. Exercitació --------------------------------------pàg. 4-55. Participació -------------------------------------pàg. 5-66. Anàlisis ------------------------------------------pàg. 67. Planificació -------------------------------------pàg. 78. Creació ------------------------------------------pàg. 7-89. Projecció i aplicació --------------------------pàg. 8-9 1
 3. 3. 1. Aprenentatge basat en projectesNom de l’activitat: Cristobal ColomLink: http://www.ceip-nsangeles.com/primaria/cristobal/index.htmOrganització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):La activitat està creada per Álvaro Villanueva per tercer cicle de primària.L’activitat la podem trobar a través de la xarxa en la pàgina Educarm.S’ha de dur a terme per parelles.Usos de les TIC:Per dur a terme l’activitat han de fer un recerca sobre Colom a internet i a les pàginesque hi ha com a recurs.Tota aquesta recerca es per a poder contestar la webquest sobre Colom i el seu viatge.També faran ús dels programes de Word i Power Point.Descripció del procediment:Els alumnes han d’accedir a la pàgina, llegir la introducció sobre lo que han de fer iformar les parelles per poder fer la investigació sobre Colom i el seu viatge.Han de contestar la webquest a un Word i després fer un Power Point per exposar lesseves respostes a classe. 2. Aprenentatge col·laboratiuNom de l’activitat: Nuevo libro de seres imaginariosLink: https://docs.google.com/document/edit?id=1EfRENSBlmlmi3EIIW1BmakUa-TegM04ui9f24QULH14Organització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.): Aquestaactivitat està realitzada per un grup de segon de secundaria del col.legi I.E.S Pataconade Valencia. 2
 4. 4. Usos de les TIC: Esta actividad usa las TIC para poder comunicarse entre los miembrosde la clase, además al final cuelgan el libro en el programa share para que todo elmundo pueda verlo.Descripció del procediment: Per dur a terme aquesta activitat entre els alumnes hanmarcat el tema del llibre que seran ‘’el animals imaginaris’’. A partir d’aquí cadaalumne aporta el seu nou animal a partir de les descripcions dels altres companys i aixífins crar aquest llibre. Al final de cada relat deben han de posar el nom de qui la fet. 3. ExperimentacióNom de l’activitat: Nuestro cuerpo en un clickLink:http://ntic.educacion.es/w3///eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.htmlOrganització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):L’activitat la trobam a la pàgina de Edu 365 al cicle de primària en la matèria de medinatural.Tota l’activitat es du a terme mitjançant la xarxa i consisteix en descobrir el cos. Hi hauna guia per a que els alumnes sàpiguen com funciona l’activitat. Una vegada de dinsuna de les opcions és laboratori on hi explica experiments que pots fer amb elsalumnes per conèixer millor algunes parts del cos. On t’indica el material necessari, elprocediment.... 3
 5. 5. Usos de les TIC:Mitjançant la xarxa i aquesta pàgina poden veure fotos i tenir informació sobre tots elsaparats del cos humà.També tenen una avaluació amb preguntes sobre la informació que dona la pàginasobre el cos humà.Descripció del procediment:El procediment pot anar variant segons l’ús que et vol donar a la pàgina.En inici hi trobem 7 apartats: - Les funcions de nutrició - Les funcions de relació. - Les funcions de reproducció. - Laboratori. - Explora. - Avaluació. - Documentació.En els aparts de les funcions els alumnes poden descobrir les seves funcions generals ide cada un dels òrgans que el componen.Al laboratori trobem les instruccions per poder fer tot tipus d’experiments perdescobrir el nostre cos humà.En explora podem descobrir el cap, el tòrax i l’abdomen i no només els òrgans que elformen, sinó també els seus teixits, que fan possible que el nostre cos humà funcioni. 4. ExercitacióNom de l’activitat: Escondite matemáticoLink: http://www.vedoque.com/juegos/escondite.swf 4
 6. 6. Organització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):L’activitat va dirigida a primer i segon cicle de primària. Es realitza dins l’àrea dematemàtiques i es pot servir tant a l’aula del grup-classe amb una pissarra digital coma casa.Usos de les TIC:Emprarem la pissarra digital o ordinadors per cada dos alumnes per així poder fer lesactivitats tot junts. Trobem botons d’acció, imatges i sons.Descripció del procediment:És una presentació interactiva la qual l’alumne pot seleccionar el curs en el que estroba i començar a practicar els continguts donats a classe com són les sumes,multiplicacions i restes. Aprenen de forma divertida el càlcul. 5. ParticipacióNom de l’activitat: Blog Los lápices de coloresLink: http://loslapicesdecolores.blogspot.com.es/Organització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):Esta creat per un la professora Alicia Sánchez de l’escola CEIP Isabel la católica -lazubia(granada).Destinat als seus alumnes del segon curs del tercer cicle de primària.Les publicacions les du a terme la professora que estan dedicades als seus alumnessobre temes tractat a classe tanc conceptuals, com d’esdeveniments.Usos de les TIC:L’ utilització de la plataforma de blogger i tots els recursos de la xarxa que posa laprofessora per a que els alumnes puguin seguir treballant. 5
 7. 7. Descripció del procediment:La professora publica les entrades sobre lo vist a classe (ex. Accentuació, criteris dedivisibilitat...) on hi ha explicacions i links de pàgines amb activitats sobre això. Elsalumnes las han de fer i després deixar un comentari sobre lo que els ha semblat i sihan tingut problemes per poder fer-ho. 6. AnàlisiNom de l’activitat: El bosc mediterraniLink: http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/bosc/index.htmOrganització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):L’activitat la trobem a la pàgina de Edu 365. Destinada a segon cicle d’educacióprimària.Hi ha un conté creat per una nina de 9 anys sobre un incendi en el bosc. I partird’aquesta lectura han de treballar amb aquest text i la recerca en Internet.Les activitats es duen a terme de formar grupal i individual.Usos de les TIC:Els alumnes després de la lectura online del conte hauran de cercar i analitzar lainformació a través de pàgines web.Aquest anàlisis es sobre 4 temes:  El clima  La vegetació  La fauna  La presència humana en el boscTambé navegar per la pàgina de meteorologia de Catalunya.Descripció del procediment:Per començar els alumnes han de llegir el conte, i després anar a l’apartat d’activitats.Allà hi trobaran totes les passes que han de fer per dur a terme les activitats dels 4temes.Cada tema te una o dues activitats que es realitzen de forma grupal. Que tracten d’anàlisis de continguts i altres són de recerca d’imatges.Després de fer les activitats de cada tema hi ha una petita avaluació individual sobreqüestions vistes a cada tema. 6
 8. 8. 7. PlanificacióNom de l’activitat: Per mantenir l’equilibri menjo de mercat.Link:http://w110.bcn.cat/Mercats/Continguts/Documents/Fitxers/4t,%205e%20i%206e%20primaria%20-%20Guia%20dorientacions%20IMMB.pdfOrganització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):Aquesta activitat va dedicada tant als nens de primària com per els alumnes desecundària. Ja que a cada cicle se li assigna un tema corresponent al seu currículum.Aquesta activitat es du a terme a classe i al mercat.Usos de les TIC:-Ús de diversos recursos com un vídeo explicatiu.-Utilitzen el google docs per compartir les fitxes de planificacióDescripció del procediment:Aquesta activitat consisteix en que els alumnes han de conèixer els aliment quemengen, i per això fan visites al mercat. Una vegada ja ho coneixen fan una planificaciói preparen un menú diari. 8. CreacióNom de l’activitat: Petites històriesLink: http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/Organització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):L’activitat va dirigida a tot el cicle de primària com també de la secundària. És unabona activitat per emprar tant a l’aula com a casa.Usos de les TIC: 7
 9. 9. Podem emprar aquesta activitat a l’aula d’ordinadors del centre així el treball és mésautònom o des d’una pissarra digital on tot el grup-classe col·labora a fer el conte. Ésuna activitat interactiva molt senzilla en la qual trobem botons d’acció i una varietat detemes amb imatges per a què pugui seleccionar l’infant per a crear el seu conte.Descripció del procediment:L’activitat es divideix en tres parts: 1. Triar tema del conte: volem que els alumnes creïn de manera creativa un conte, aleshores hi ha una sèrie de temes del qual, ells poden triar de que va el seu propi conte com és el tir amb arc, l’hivern a Suïssa, el pati de l’escola, la família dels gats, etc. Segons el cicle que ens trobem l’activitat està dividida per imatges, poden crear el conte amb tres imatges (pels infants de primer cicle), amb sis imatges (pels de segon cicle) i de nou imatges (pels de tercer cicle). 2. Comencem a escriure: una vegada que s’hagi triat el tema del que volem que vagi el nostre conte, hem de triar les imatges relaciones amb el tema que ens donen i avall començar a escriure el conte. 3. Guardar/imprimir/gravar: un cop finalitzat el conte tenim tres opcions per a tenir-lo: guardar-ho dins l’ordinador, gravar-ho amb veu i imprimir-lo. 9. Projecció i aplicacióNom de l’activitat: Navegants. Revista escolar del CP Felip Bauçà, Palma.Link: http://weib.caib.es/Centres/revistes/centres/cp_felip_bausa/navegants.pdfOrganització (qui realitza l’activitat, cicle/curs, on es desenvolupa, etc.):La revista va dirigida a tot l’alumnat del centre ja que, és una feina feta pels tots elscicles de primària fins i tot els d’infantil. La revista l’han feta els propis alumnes en elqual ens mostren la feina que fan durant el curs.Usos de les TIC: 8
 10. 10. És una revista digital així que han hagut de servir ordinadors.Descripció del procediment:A la revista es troba el que han fet els alumnes del centre durant tot el curs, sobre la temàticaque han treballat a sigut l’Univers. I han escanejat tots els dibuixos que han fet i també han fetfotos sobre l’hort escolar, del grup-classe, entre d’altres. 9

×