Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estructura de l'itinerari en Competències a l'IES Núm.1 de Xàbia

Breu explicació sobre l'estructura que tindrà la formació en competències bàsiques o clau del professorat de l'IES Núm. 1 de Xàbia, Alacant

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Estructura de l'itinerari en Competències a l'IES Núm.1 de Xàbia

 1. 1. Coordinació entre docents de l’IES Núm. 1 de Xàbia Adaptació del document “itinerarioCCBB jornada asesores.pdf”
 2. 2.  Primera any- A1 Programació d’Unitat Didàctica Integrada de centre  Segon any- A2 Avaluació i millora UDI Individual
 3. 3.  Origen europeu de les Competències Clau  CCBB normativa estatal i del PV  Integració curricular de les competències bàsiques des de la pràctica actual  Model Unitats Didàctiques Integrades de centre
 4. 4.  Bloc 1.- Origen europeu de les CCBB. Avaluació del clima del centre.  Bloc 2.- El currículum real a l’aula. Relació de les CCBB amb les accions a l’aula.  Bloc 3.- Disseny curricular de la Unitat Didàctica Integrada.
 5. 5.  Bloc 4.- Transposició didàctica i planificació del desenvolupament de la UDI.  Bloc 5.- Avaluació dels aprenentatges i de la UDI.  Bloc 6.- Publicació del portfoli del centre
 6. 6. El calendari estableix unes sessions per als formadors i unes sessions per al claustre. Les sessions per al claustre es valoren 30 hores presencials gran grup (o CCP) reunions departament 30 de treball solitari El calendari estableix un nombre de sessions aproximatiu que es poden distribuir ad libitum.
 7. 7. Dt 28 d’octubre Dt 4 de novembre Dj 11 de desembre Dt 27 de gener Dt 3 de març Dj 23 d’abril Dt 26 de maig De 14:10h a 15:05h Reunió de Departament
 8. 8. Dimecres 5 de novembre Enrique Noguera “Avaluació Interna” Enrique Roca “Avaluació externa” Dijous 26 de febrer “Metodologia” Juny Acte final
 9. 9.  En tots els blocs de continguts hi ha activitats ▪Obligatòries ▪Voluntàries  Les activitats s’entregaran a les coordinadores i seran elles qui les pugen a la plataforma Moodle.  Plantilles per a les activitats.
 10. 10.  Tots els materials pujats al Moodle seran avaluats.  Les coordinadores seran les úniques que tindran accés a les rúbriques.  Hi ha un fòrum per dubtes que també es canalitzaran a través de les coordinadores.
 11. 11.  Carpeta al Google Drive compartida amb tots vosaltres per a la consulta dels materials, tant els de la plataforma com els que fem nosaltres: Itinerari IES N1_2014-15  Podreu consultar tots els documents, però no fer modificacions a no ser que ho sol·liciteu.
 12. 12. https://www.google.com/calendar/ical/4l3b62ojgootbkcjm04qusv3es%40group.calendar.googl e.com/public/basic.ics
 13. 13.  Necessitem crear una plataforma de publicació dels documents que anem elaborant, un portfoli, com a memòria: pot ser un Site, unWiki, un bloc…  http://iesjbg.blogspot.com.es/
 14. 14. Joana Garcia joanaprofe@gmail.com Raquel Gómez egomez942s@gmail.com

×