Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reflexions professorat interí primària

407 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reflexions professorat interí primària

  1. 1. Reflexions al voltant de la pràctica docent. Espai de trobada de professorat interí d’Infantil i PrimàriaObjectius:• Donar eines per millorar el treball l’aula.• Donar pautes per a la reflexió docent, individual i col•lectiva.• Crear un espai d’intercanvi d’informació, d’experiències, bones pràctiques.Continguts: EIXOS temàtics OBJECTIUS/CONTINGUTS Organització • Anàlisi d’idees-esquemes en relació a l’organització del del currículum (paraules-clau, zoom segons diverses variables, Currículum activitats diàries, recursos i estratègies organitzatives usades...) • Reflexió al voltant del grau d’aprenentatge assolit per l’alumnat (resultats) • Alineació amb criteris curriculars de l’equip docent/projecte educatiu • Exemples i models d’eines de planificació, gestió, avaluació... Metodologies • Anàlisi de les variables significatives del procès d’E-A a l’aula a l’aula • Estudi de problemes i dilemes metodològics diaris a l’aula. • Proposta i intercanvi d’estratègies i recursos metodològics per cicles/àrees. • Elaboració de portfoli docent. Coordinació i • Avaluació d’indicis i evidències de treball en equip al propi gestió de centre. relacions • Detecció punts forts i febles propis personals en les relacions. • Desenvolupament de tècniques i habilitats per fomentar les bones relacions amb E. Directiu, company/es Claustre, famílies...Organització: Durada: 20 hores (15 presencials i 5 no presencials) Sessions: cinc sessions presencials de 3 hores cadascuna Dates: 1a sessió presencial: 18 d’abril 2a sessió presencial: 25 d’abril 3a sessió presencial: 02 de maig 4a sessió presencial: 16 de maig 5a sessió presencial: 23 de maig Lloc: Esc Torroja i Miret de Vila-seca Horari: 18 a 21 hores Formadora: Carme Negrillo Falcó
  2. 2. Metodologia: Pràctica reflexiva, conduïda per un assessor/a que al’hora sigui especialista en l’eix temàtic, reflexió sobre la pràctica,exposició de bones pràctiques, intercanvi d’experiències, etc.Utilitzar espais virtuals d’aprenentatge ( Moodle, Dropbox, Blog ) peral debat, la comunicació i la gestió del coneixement en líniaDestinataris/es: professorat interins d’Infantil i Primària quehagin realitzat la formació inicial de professorat interí novell en elsdarrers tres cursos escolars (2010-11, 2009-10, 2008-09) i queactualment estiguin en actiu en algun centreInformació: • Inscripcions al web: http://xtec.cat/formacio/cercador/index.htm (codi de l’activitat 9000100021) • Període d’inscripció: del 19 al 29 de març de 2012 • Més informació a: manuel.castano@urv.cat

×