Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14

186 views

Published on

Presentació utilitzada a la sessió 1 del Seminari d'intercanvi: centres PILE 1r any Baix Llobregat 2013-14.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sessió 1 PILE 1r any BLL 2013-14

 1. 1. Seminari d’intercanvi: centres amb projectes PILE( inicial ). ST Baix Llobregat Sessió 1 ORDRE ENS/55/2013, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectesde centres educatius públics d'educació primària per a la realització d'activitats extraescolars o complementàries dins d'un Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2013. Resolució de 14 de juny de 2013, de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres educatius públics d’educació primària per a la realització d’activitats extraescolars o complementàries dins d’un Pla integrat dellengües estrangeres (PILE) per a l’any 2013 Curs 2013-2014
 2. 2. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ 1: Objectius i planificació d’estratègies. 22 octubre 2013 ■ Descriure la formació. ■ Informar sobre la gestió del PILE. ■ Compartir els trets bàsics del PILE de cada centre. ■ Conèixer l’entorn col·laboratiu del Seminari. ■ Definir el PILE com a projecte de centre. ■ Reflexionar : planificació i seguiment del projecte. ■ Definir AICLE. 2
 3. 3. OBJECTIUS DEL SEMINARI: ■ Identificar, valoritzar i difondre les pràctiques de centres més eficients, amb intercanvi d'idees i anàlisi conjunt de resultats: posta en comú i transferència metodològica entre centres PILE. ■ Detectar incidències, necessitats de formació i aspectes millorables, per tal de proposar accions de redreçament, estratègies de millora i accions de redimensionament dels projectes per garantir-ne la continuïtat. ■ Formació sobres aspectes de coordinació i lideratge d'equips docents, assessorament sobre tècniques d'avaluació i seguiment de resultats; informació sobre iniciatives en xarxa i plataformes participatives per a fer visibles els projectes a Europa, presentació d'accions i propostes. ETHOS : ■ Espai de reflexió i anàlisi. ■ Espai participatiu i cooperatiu. ■ Marc per compartir dubtes, idees i per a construir models vàlids per a cada context. 3
 4. 4. Logística : Coordinadora: Alícia Aguilar ( aaguila4@xtec.cat ) Lloc: Sala de reunions dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, C. Laureà Miró 328-330 08980 Sant Feliu de Llobregat. Calendari establert (6 sessions) Sessió 1 : 22 octubre 2013 Sessió 2 : 12 novembre 2013 Sessió 3 : 10 desembre 2013 – Escola 1 Sessió 4 : 4 febrer 2014 – Escola 2 Sessió 5 : 18 març 2014 – Escola 3 Sessió 6 : 6 maig 2014 Horari : De 17.00 a 20.00h. 4
 5. 5. Continguts de les sessions : ● Formació per centres PILE ( 45 hores ) 6 sessions presencials + treball en centre + espai col·laboratiu Continguts de les sessions: 1a Sessió: Objectius i planificació d’estratègies 2a Sessió: Aspectes metodològics i activitats de referència 3a Sessió: Avaluació i seguiment del resultats 4a Sessió: Ús de recursos i eines didàctiques específiques 5a Sessió: Difusió i implicació de la comunitat educativa 6a Sessió: Consolidació de processos i transferència d’actuacions 5
 6. 6. INFORMACIÓ PILE : Amb quins recursos comptem? ● Suport personalitzat en el ST i el Servei de Llengües Estrangeres. ● Subvenció econòmica per les activitats extraescolars. ● Estades d’immersió en llengua anglesa. ● Formació específica. ● Certificació anual de formació i innovació. ● Materials de referència i fonts complementàries (eLibrary). ■ Puntuació i/o prioritat per: - Cursos d’estiu, cursos EOI, grups de treball,... - Accions de difusió en els territoris (Jornades, webs...) - Accions de dinamització en llengua estrangera (Conferències, teatre, xerrades temàtiques, visites culturals...) 6
 7. 7. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS : Realització : 1 gener al 31 desembre 2013. Un professor responsable. Justificació econòmica : abans 15 gener 2014. PLA INTEGRAT DE LLENGÜES ESTRANGERES : 1h coordinació setmanal professorat. Un professor responsable. Informe intermedi : final 1r any. ▪ Memòria pedagògica bianual PILE : abans 30 setembre 2015. ▪ Bloc específic del projecte.
 8. 8. 8
 9. 9. Seminari d’intercanvi: centres amb projectes PILE. ST Baix Llobregat 9
 10. 10. Descrivim el nostre projecte: PER QUÈ: Experiència prèvia, tendència de resultats, reptes,... QUÈ FEM: àrea, blocs temàtics, nivells, cicles... COM HO FEM: Nombre de docents, matèria/es,hores,... POSADA EN COMÚ: A l’espai col·laboratiu PILE -6 a 8 línies -Slogan? Logo? 10
 11. 11. Entorn col·laboratiu : ■ Seminari PILE Baix Llobregat. - Descripcions PILE centres. - Enllaços a espais de PILE dels centres. - Enllaços a recursos. - Evidències i activitats de referència. - Materials de formació. 11
 12. 12. QUÈ ENS PROPOSEM AMB EL PROJECTE PILE ? Contesta a la pregunta : ■ Què vol aconseguir el teu centre amb aquest projecte? 12
 13. 13. QUÈ ENS MOU A INICIAR UN PROJECTE ? PENSEM I DISCUTIM QUÈ ENS AJUDA A FER-LO SOSTENIBLE ? QUÈ AJUDA A MANTENIR L’INTERÈS ? 13
 14. 14. 14
 15. 15. Com estem concretant el nostre projecte? Planificació i seguiment OBJECTIU ENTITATS COL.LABORADORES RESPONSABLE ESTRATÈGIES RECURSOS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS PROPOSTES DE MILLORA 15
 16. 16. Què és AICLE /CLIL/ EMILE? ‘CLIL (Content and language integrated learning) refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a foreign language with dual-focussed aims, namely the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign language'. ( David Marsh, 1994) . L’EMILE (Enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère) est une approche pédagogique à double orientation dans laquelle une autre langue est utilisée pour l’apprentissage et l’enseignement à la fois de la matière et de cette langue. 16
 17. 17. L’AICLE és ensenyament de llengua o de contingut ? Ensenyament de llengua Ensenyament de matèria (en L2) Es centra en la llengua Es centra en el contingut Ensenyament de llengua AICLE Ensenyament de matèria (en L2) Es centra en la llengua Se centra en la llengua i en el contingut Es centra en el contingut 17
 18. 18. REFLEXIÓ DEL DOCENT : ▪ Quines estratègies o tipus de tasques s’han utilitzat durant la sessió que puguin ser utilitzades a les aules ? 18
 19. 19. TASCA A FER 1. Descriure el projecte de cada centre a l’espai col·laboratiu. • PER QUÈ: Experiència prèvia, tendència de resultats, reptes, ... • QUÈ FEM: Àrea, blocs temàtics, nivells. • COM HO FEM: Núm. docents, matèria/es, hores. 6 - 8 línies. Possible eslògan o logotip. 2. Crear un bloc del PILE del centre i enviar l’enllaç. 3. Portar un exemple d’activitat AICLE pròpia per la 2a sessió. 19
 20. 20. Seminari d’intercanvi: centres amb projectes PILE. ST Baix Llobregat Moltes gràcies! Thanks so much! Merci beaucoup ! 20

×