Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

World war 2

70,152 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

World war 2

 1. 1. DAHILAN NG WWII • Ang Kasunduan ng Versailles 1919 – Tinawag na “armistice” (21 taon) • Hindi pagsali ng U.S.A. sa league of nations • Pasulong ng SOSYLISTA sa Russia – Taliwas sa kapitalismong nanaig sa USA at Englatera • Pasismo sa Italy – Malakas na paghawak ng pamahalaan sa ekonomiya at Pagpapatatag ng Nasyonalismo sa Bayan
 2. 2. • Pag-usbong ng Totalitaryanismo - ganap na pagkontrol ng pamahalaan sa lipunan - pinamumunuan ng isang DIKTADOR (marahas na pamamalakad at layuning palawakin ang teritoryo) • GERMANY – Adolf Hitler (Nazism) • ITALY – Benito Mussolini (Pasismo) • RUSSIA – Joseph Stalin (Sosyalismo) • Pag-usbong ng Nasyonalismo - Malakas na pagmamahal sa bayan • JAPAN – Emperor Hirohito DAHILAN NG WWII
 3. 3. • Pag-usbong ng Totalitaryanismo - ganap na pagkontrol ng pamahalaan sa lipunan - pinamumunuan ng isang DIKTADOR • GERMANY – Adolf Hitler (Nazism) • ITALY – Benito Mussolini (Pasismo) • RUSSIA – Joseph Stalin (Sosyalismo) • Pag-usbong ng Nasyonalismo - Malakas na pagmamahal sa bayan • JAPAN – Emperor Hirohito DAHILAN NG WWII
 4. 4. • AXIS POWERS (GERMANY = ITALY = JAPAN) INTENSYON: LEBENSRAUM “Living space” DAHILAN NG WWII
 5. 5. (magiging NEUTRAL ang Germany at Soviet Union kapag ang bawat isa ay makidigma sa ibang bansa)
 6. 6. PAGSANIB PWERSA ng ALLIES: U.S.A. = SOVIET UNION = FRANCE = GREAT BRITAIN
 7. 7. MGA PANGYAYARI SA WWII PETSA KAGANAPAN Marso 1939 Sinakop ng Germany ang Czechoslovakia Abril 1939 Sinakop ng Italy ang Albania Agosto 1939 Kasunduang Nazi-Soviet Setyembre 1939 Sinakop ng Germany ang Poland (BLITZKRIEG) Abril 1940 Sinalakay ng Germany ang Norway at Denmark Mayo 1940 Sinakop ng Germany ang Belgium at Netherlands at Luzemburg Hunyo 1940 Sinakop ng Germany ang Hilagang France Agosto 1940 Tinangkang sakupin ng Germany ang Great Britain subalit nabigo Abril 1941 Sinakop ng Germany ang Yugoslavia at Greece Hunyo 1941- Enero 1943 Tinangkang sakupin ng Germany ang Soviet Union subalit nabigo
 8. 8. MGA PANGYAYARI SA WWII PETSA KAGANAPAN Agosto 1941 Paglagda sa Atlantic Charter ng USA at Great Britain Disyembre 1941 Binomba ng Japan ang Pearl Harbor, Pilipinas, Guam at iba pang base militar ng USA sa Asya at Pasipiko Agosto 1942 Sinakop ng USA ang Solomon Islands Nobyembre 1942 Naitaboy ng US at Great Britain ang Italy at Germany mula sa Hilagang baybayin ng Asya Setyembre 1943 Sinalakay ng Allies ang Mainland Italy Hunyo 1944 Sinimulan ng Allies ang pagssalakay sa pwersang Germany Abril 1945 Nagpakamatay si Hitler bago matagpuan ng mga Allies Mayo 1945 Sumuko ang Germany sa Allies sa ilalalim ni Admiral Karls Doenitz Agosto 1945 Pinasabog ng USA ang Hiroshima , Japan at Nagasaki Japan Setymebre 1945 Sumuko ang Japan sa USA
 9. 9. 1930 - 1939 • Nagsimula ang MILITARISMO dahil sa paghina ng ekonomiya ng Japan • Itinatag ang Greater East Asia Co- Prosperity Sphere (Asya para sa Asya, 1931) • 1937 – Nilusob ng Japan ang Nanjing sa Tsina (Rape of Nanking)
 10. 10. YALTA SETTLEMENT • Nagtagpo ang mga pinuno ng 3 bansang nanalo sa iaklawang digmaang pandaigdig noong Pebrero 1945: – Joseph Stalin ng Russia – Winston Churchill ng Great Britain – Franklin Roosevelt ng U.S.A. • Kapalarang ng Germany: – Disarmament, demilitarizatio (pagbabawal ng matatag ng sandatahang lakas) – Dismemberment (paghahati hati ng mga nakompiskang armas) – Pagbayad ng Germany ng $20 bilyon bilang bayad- pinsala
 11. 11. YALTA SETTLEMENT • Pagtatag nga UN • Kapalarang ng Japan: – Disarmament, demilitarizatio (pagbabawal ng matatag ng sandatahang lakas) – Dismemberment (paghahati hati ng mga nakompiskang armas) – Ibibigay ng Japan sa Russia ang mga bansang nasakop sa Russo-Japanese war
 12. 12. Aims to facilitate cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, and achievement of world peace.
 13. 13. UNITED NATION General Assembly Secretariat Int. Court of Justice Security Council Economic and Social Council Trusteeship Council
 14. 14. • Nabuo noong Abril 1945 sa CA, USA • Dinaluhan ito ng 50 kinatawan ng mga bansa • Layuning ipalaganap ang demokrasya, kapayapaan, pagtaguyod ng pag- unlad ng lipunan at karapatang pantao • Tinatag ang Security Council – Na may 11 kasapi – 5 sa mga kasapi nito (USA, Tsina, France, USSR, UK ) kapangyarihan VETO =tutulan/ pagbawalan ang pagpapatupag ng batas/pagbabago mg desisyon – Peacekeeping force • Pinigilan ang Nuclear Arms Proliferation

×