SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
THE COLD WAR
 1948 - 1991
Nang maganap ang paghaharap ng tatlong matatagumpay na pinuno
sa Yalta, Crimea na tinawag na Yalta Conference, pinag usapan nila
ang magiging kinabukasan ng Europe. Si Churchill ay naglalayon ng
isang Demokratikong Europe sa pamumuno ng Britain, Si Roosevelt
naman ay isang Demokratikong Mundo sa pamumuno ng U.S at
papataasin naman ni Stalin ang Kagamitang Pandigma ng U.S.S.R
upang walang makapasok dito.
  Nang matapos na ang laban, nagka bitak
  bitak ang mga bansang Allies lalo na ang
  ugnayang United States Of America –
  Union of Soviet Socialist Republics
  (Superpowers). Sa ganitong tensiyon
  namuo ang tinatawag na Cold War (Uri
  ng malamig na tensiyon sa pagitan ng
  superpowers) na nagsimula noong 1947 –
  1991.
United States of      Union of Soviet
 America         Socialist Republics

 Harry Truman (1948)   Joseph Stalin (1948)
 John Kennedy (1960)   Leonid Brezhnev
 Richard Nixon (1970)   (1970)
 Ronald Reagan      Mikhail Gorbachev
 (1980)          (1985)
              Boris Yeltsin (1991)
 Kurtinang Bakal
   - Sa pagsapit ng 1948, naging
 lubusan ang kapangyarihan ng mga
 komunista sa silangang Europe. Ang mga
 bansang ito ay tinawag na Soviet
 Satellites o mga bansang
 naimpluwensyahan ng U.S.S.R.
   - Ginamit ni Churchill ang salitang
 “Kurtinang Bakal” sa paglalarawan niya
sa kalagayang pulitikal ng Europe at ang
 pagkakahati nito.
 Doktrinang Truman
   - Ang talumpati ni Winston Churchill
 na “Iron Curtain” ay nagbunsad ng
 matinding debate sa U.S. Pinagusapan
 dito ang kontra ng U.S sa ginawa ng
 Soviet Union sa Silangang Europa.
Habang pinaguusapan nila iyon, nagpatulong
naman ang Britain sa U.S upang pangasiwaan
ang Turkey at Greece laban sa komunismo.
Noong Marso 12, 1947 hiniling ni Truman sa
Kongreso ito. Sa isang pahayag na tinawag na
“Doktrinang Truman”, sinabi niya “Kailangan
ng U.S na simulan ang patakaran ng pagtulong
sa mga bansang tumatanggi sa sapilitang
pagtatangka ng mga armadong minoridad
mula sa labas.”
  Marshall Plan
   - Bukod sa Greece at
  Turkey,      maraming bansa din ang
  humihingi ng tulong. Si George
  Marshall, kalihim ng estado ay
  nangatwiran na ang U.S ay dapat
  kumilos ng mabilis. Noong June
  1947, kanyang ipinakita ang Mar-
  shall Plan na tumulong sa mga
  bansa sa Europa na bumangon.   Marshall
 Pagkakatatag ng mga Alyansa
    - Sa hidwaang nangyari, naisip ng mga
 superpowers na magtatag ng mga Alyansa.
NATO (North Atlantic Treaty Organization)
- ito ay binubuo ng 12 bansa kasama
  ang U.S, Great
  Britain, Denmark,      France, Ireland, Italy,
  Luxembourg,      Netherland, Norway
  Belgium at       Portugal. Sumama rin
  sumunod ang          Turkey , Greece at
  Kanlurang Germany  NATO
WARSAW PACT
 - Bumuo naman ang U.S.S.R noong 1955 ng
 sariling sistema na tinawag na Warsaw Pact.
 Binubuo ito ng Poland, Czechoslovakia,
 Silangang Germany, Romania, Hungary,
 Albania at Bulgaria.            WARSAW PACT
 MGA  KAGANAPANG SANGKOT ANG
 SUPERPOWERS
1. Berlin Airlift (1948–1949)
2. Korean War (1950–1953)
3. Vietnam War (1959–1975)
4. Cuban Missile Crisis (1962)
5. Suez Crisis (1956)
6. Korean Airlines Flight 007 incident
  (1983)
 Berlin  Airlift (1948)
 - Ginawang unang pagsubok ito para makita
 ang determinasyon ng superpowers. Ang
 silangang Berlin ay napunta sa U.S.S.R habang
 ang kanluran ay napunta sa U.S. Isinara ni
 Stalin ang mga ruta papunta sa kanluran at
 ginawa ito bilang isang BLOCKADE. Bagama’t
 muntik nang magkaroon ng digmaan, inalis ni
 Stalin ang Blockade sa huli.
 Korean War   (1950 – 1953)
  - Matapos ang WWII, inangkin ng U.S.S.R ang
 North Korea at ang South Korea naman sa
 Amerika, Simula pa noong 1949, tinangka nang
 tulungan ng Soviet ang N. Korea upang masakop
 nito ang buong peninsula. Noong Hunyo
 25, 1950, tinawid ng North Korea ang 38th parallel
 at

 nagsagawa ng surprise attack ngunit hinarang
 naman ito ng UN sa pamumuno no D. McArthur.
 Sa huli, nagkasundo ang dalawang bansa sa
 isang “Ceasefire Agreement”.
 Vietnam War   (1959 – 1975)
  - Hinati ang Vietnam sa 17th parallel. Sa hilaga ang
 komunistang pamahalaan ni Ho Chi Minh at ang France
 – U.S sa timog sa pamamahala ni Ngo Dinh Diem.
 Nagkaroon ng Coup at napatay si Diem.Nakita nila ang
 tagumpay ni Ho na banta sa Asta kaya naman nagpadala
 ng tropa ang Amerika. Naging popular ang Viet Cong
 Guerillas dahil na sinuportahan ng mga komunista
 upang sakupin ang Timog. Napilitan ang United States
 na umatras at naging isang komunistang bansa ang
 Vietnam sa huli.
 Cuban  Missile Crisis (1962)
 - Ito ang tinatawag na October Crisis sa Cuba na
 tumagal ng 13 araw na kompronatsyon sa
 paglalagay ng mga Missile sa Cuba na ang
 tatamaan ay ang mga estado sa U.S. ito ang
 pangyayari na maglulunsad sa isang nukleyar na
 paglalaban. Sa huli, di na tinuloy ng U.S.S.R ang
 kanilang layunin.
  Suez Crisis/Tripartite Agression (1956)
   - Ito ang pinagsamang diplomatiko at
  armas na pakikipaglaban ng Egypt at
  Britain France at Israel, U.S, U.S.S.R, at U.N
  para mapasuko ang Britain, France at
  Israel.
 Korean Airlines Flight 007 incident (1983)
 - isang eroplano ng Korean Airlines na
 napabagsak ng Soviet interceptor Su-15
 na piniloto ni Major Gennadi Osipovich
 noong Huwebes, Setyembre 1, 1983. lahat
 ng opisyal at pasahero ng nasabing
 eroplano ay patay.
 Marso 10, 1985 – ang mga kasapi ng
 Politburo o ang sangay ng partido
 komunista na nagangasiwa sa lahat ng
 mga mahahalagang desisyon ay lihim na
 nagpulong sa loob ng Kremlin.
 Mikhail Gorbachev –
 hinirang na General
 Secretary ng partido.
 Dahilsa bagong patakaran ni Gorbachev
 ay bumaba ang pandaigdigang tensiyon.
 Noong Disyembre 14, 1987, siya ang
 kauna – unahang bumisita sa Estados
 Unidos sa loob ng 14 taon. Si Reagan at si
 Gorbachev ay gumawa ng paglagda ng
 Intermediate Nuclear Forces (INF).
 Noong 1986, si Gorbachev ay nagpakilala
 ng isang bagong patakaarn na tinawag
 na Glasnost o Openess. Ito ang
 naghikayat sa mga mamamayan na
 makilahok at magpahayag ng mga
 paraan upang muling buhayin ang
 ekonomiya at lipunan.
 Batidni Gorbachev na kailangang baguhin ang
 di – mabisang sistema sa pamamagitan ng
 paglulunsad ng isang bagong programa na
 tinawag na Perestroika o economic
 restructuring upang pasiglahin ang ekonomiya.
 Noong  1988, siya ay nagpasimula ng
 panibagong patakaran na tinawag na
 Demokratizatsiya o Demoocratization, na
 siyang maglilipat ng kapangyarihan ng partido
 sa estado.
 August Coup
  - Dahil sa pangamba na mawala ang kanilang
 kapangyarihan, ay nangunang opisyales ng
 KGB ay nagplano na patalsikin si Gorbachev.
 Naganap ang August Coup noong Agosto 18,
 1991. Habang nasa bakasyon si Gorbachev,
 isnagawa ng State Committee ang kudeta ng
 bansa upang sapilitang pagbitiwin si
 Gorbachev. Sa kabilang banda, si Boris Yeltsin
 na karibal ni Gorbachev sa eleksyon, ay
 tumutol sa nagaganap na kudeta ng State
 Committee. Inutusan ng State Committee ang
 Alpha Group na dakpin si Yeltsin.
 Subalit ang mga ito ay tumanggi at dahil dito
 na nagwakas ang Coup.
 Naging bahagi ang ang naganap na kudeta sa
 mabilis na pagkakawatak – watak ng Soviet
 Union. Bago ito, idineklara na ng Estonia at
 Latvia ng Kasarinlan. Noong Setyembre
 6, 1991, opisyal na ipinagkaloob na ng Soviet
 ang kanilang kalayaan.
 Ang ginawa ng mga baltic states ay ginaya din
 ng iba pang republika. Sa unang bahagi ng
 Disyembre, labing apat na republika na ang
 nagpahayag na kalayaan.Tinanggap naman ng
 Soviet Union ang resulta. Lahat sila ay umayon
 sa pagkakatatag ng Commonwealth of
 Independent States (CIS) ngunit ang Georgia at
 Baltic States ay hindi sumama.
 Ang pagkakabuo ng CIS ang hudyat ng
 pagbagsak ng Soviet Union. Si
 Gorbachev ay nagbitiw sa puwesto
 noong Disyembre 1991 at napalitan ang
 pangalan ng Soviet Union bilang Russia
 na kilala sa kasalukuyan.

    ______WAKAS______
 Mabuting  Epekto
1.  Nagkaroon ng Kalayaan ang mga bansa sa
   Europa.
2.  Naayos na ang sistemang pulitikal ng Russia.
3.  Nagkaroon na rin ng kalayaan ang mga bansa
   sa mundo.
  Masamang Epekto
1.  Ginamit ang Nukleyar bilang sandata.
2.  Naangkop ng ibang bansa ang Komunismo.

More Related Content

What's hot

Mga Bansang Nagkakaisa o United Nations
Mga Bansang Nagkakaisa o United NationsMga Bansang Nagkakaisa o United Nations
Mga Bansang Nagkakaisa o United NationsBadVibes1
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigJanet David
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warmary ann feria
 
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang PandaigdigSanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang PandaigdigGenesis Ian Fernandez
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaSMAP_G8Orderliness
 
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearMga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigKeith Lucas
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigkylejoy
 
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdigMga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdigRyan Eguia
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoeliasjoy
 
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxKristelleMaeAbarco3
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOSMAP_G8Orderliness
 
Kabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: PagkamulatKabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: Pagkamulatjimzmatinao
 
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Jonathan Husain
 
neo-kolonyalismo by michelle e.
neo-kolonyalismo by michelle e.neo-kolonyalismo by michelle e.
neo-kolonyalismo by michelle e.Jhunno Syndel
 

What's hot (20)

Mga Bansang Nagkakaisa o United Nations
Mga Bansang Nagkakaisa o United NationsMga Bansang Nagkakaisa o United Nations
Mga Bansang Nagkakaisa o United Nations
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdig
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold war
 
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang PandaigdigSanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Sanhi ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Liga ng mga bansa
Liga ng mga bansaLiga ng mga bansa
Liga ng mga bansa
 
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGIKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at AlyansaAralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
Aralin 14: Mga Pandaigdigang Organisasyon at Alyansa
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearMga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdigMga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Rebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikanoRebolusyong amerikano
Rebolusyong amerikano
 
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
 
Kabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: PagkamulatKabanata 11: Pagkamulat
Kabanata 11: Pagkamulat
 
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
 
neo-kolonyalismo by michelle e.
neo-kolonyalismo by michelle e.neo-kolonyalismo by michelle e.
neo-kolonyalismo by michelle e.
 
Rebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikanoRebulusyong amerikano
Rebulusyong amerikano
 

Viewers also liked

Modyul 19 cold war
Modyul 19  cold warModyul 19  cold war
Modyul 19 cold war南 睿
 
Modyul 20 neo-kolonyalismo
Modyul 20  neo-kolonyalismoModyul 20  neo-kolonyalismo
Modyul 20 neo-kolonyalismo南 睿
 
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
Modyul 18  mga ideolohiyang laganapModyul 18  mga ideolohiyang laganap
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap南 睿
 
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansaPandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansaJenewel Azuelo
 
K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)
K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)
K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)Jhing Pantaleon
 
Modyul 10 neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)
Modyul 10  neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)Modyul 10  neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)
Modyul 10 neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)南 睿
 
The Cold War
The Cold WarThe Cold War
The Cold WarBen Dover
 
World war 2
World war 2 World war 2
World war 2 djpprkut
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigArnel Rivera
 
United Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansa
United Nations o Ang Nagkakaisang Mga BansaUnited Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansa
United Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansagraecha
 
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd yearNeokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigAng Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigJeanlyn Arcan
 

Viewers also liked (20)

Modyul 19 cold war
Modyul 19  cold warModyul 19  cold war
Modyul 19 cold war
 
Group 7 lily kasaysayan at epekto ng cold war
Group 7 lily kasaysayan at epekto ng cold warGroup 7 lily kasaysayan at epekto ng cold war
Group 7 lily kasaysayan at epekto ng cold war
 
Neokolonyalismo
NeokolonyalismoNeokolonyalismo
Neokolonyalismo
 
Modyul 20 neo-kolonyalismo
Modyul 20  neo-kolonyalismoModyul 20  neo-kolonyalismo
Modyul 20 neo-kolonyalismo
 
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
Modyul 18  mga ideolohiyang laganapModyul 18  mga ideolohiyang laganap
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
 
Neokolonyalismo
NeokolonyalismoNeokolonyalismo
Neokolonyalismo
 
AP G8/G9 lm q4
AP G8/G9 lm q4AP G8/G9 lm q4
AP G8/G9 lm q4
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
 
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansaPandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
Pandaigdigang Institusyon, Organisasyon atAlyansa
 
K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)
K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)
K 12 Kasaysayan ng Daigdig A.P. 9 Module (Fourth Quarter)
 
Modyul 10 neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)
Modyul 10  neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)Modyul 10  neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)
Modyul 10 neo-kolonyalismo ang bagong uri o pamamaraang ko (1)
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
The Cold War
The Cold WarThe Cold War
The Cold War
 
World war 2
World war 2 World war 2
World war 2
 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang PandaigdigIkalawang Digmaang Pandaigdig
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
United Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansa
United Nations o Ang Nagkakaisang Mga BansaUnited Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansa
United Nations o Ang Nagkakaisang Mga Bansa
 
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd yearNeokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
 
Group 8 lily mga ideolohiyang laganap sa daigdig
Group 8 lily mga ideolohiyang laganap sa daigdigGroup 8 lily mga ideolohiyang laganap sa daigdig
Group 8 lily mga ideolohiyang laganap sa daigdig
 
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigAng Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
 

Similar to The Cold War (Tagalog)

COLD WAR.pptx
COLD WAR.pptxCOLD WAR.pptx
COLD WAR.pptxannaliza9
 
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptxARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptxELSAPENIQUITO3
 
SANHI NG COLD WAR by Alchristian De Vera
SANHI NG COLD WAR by Alchristian De VeraSANHI NG COLD WAR by Alchristian De Vera
SANHI NG COLD WAR by Alchristian De Veraalchristiandevera1
 
Discussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptxDiscussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptxAljonMendoza3
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigNino Mandap
 
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.pptG8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.pptJoeyeLogac
 
Modyul 19 cold war (1)
Modyul 19  cold war (1)Modyul 19  cold war (1)
Modyul 19 cold war (1)Jiogene12
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang PandaigdigJay Panlilio
 
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimulaModyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula南 睿
 
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-FJoanne Kaye Miclat
 
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMOAralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMOSMAP Honesty
 

Similar to The Cold War (Tagalog) (20)

COLD WAR.pptx
COLD WAR.pptxCOLD WAR.pptx
COLD WAR.pptx
 
Modyul 22
Modyul 22Modyul 22
Modyul 22
 
Cold War.pptx
Cold War.pptxCold War.pptx
Cold War.pptx
 
Ap final edited
Ap final editedAp final edited
Ap final edited
 
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptxARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
ARALIN_13_MGA_IDEOLOHIYA_COLD_WAR_AT_NEOKOLONYALISMO.pptx
 
Kabanata 14
Kabanata 14Kabanata 14
Kabanata 14
 
Ang cold war
Ang cold warAng cold war
Ang cold war
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
SANHI NG COLD WAR by Alchristian De Vera
SANHI NG COLD WAR by Alchristian De VeraSANHI NG COLD WAR by Alchristian De Vera
SANHI NG COLD WAR by Alchristian De Vera
 
Discussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptxDiscussion -Cold War.pptx
Discussion -Cold War.pptx
 
Ikalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdigIkalawang digmaang-pandaigdig
Ikalawang digmaang-pandaigdig
 
World war 2 (1)
World war 2 (1)World war 2 (1)
World war 2 (1)
 
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.pptG8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
 
Modyul 19 cold war (1)
Modyul 19  cold war (1)Modyul 19  cold war (1)
Modyul 19 cold war (1)
 
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
8-Excellence Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Philip Renton MNHS
Philip Renton MNHSPhilip Renton MNHS
Philip Renton MNHS
 
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimulaModyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
 
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
 
Cold war
Cold war Cold war
Cold war
 
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMOAralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
Aralin 13: MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONIYALISMO
 

More from History Lovr

The 2013 NBA Finals
The 2013 NBA FinalsThe 2013 NBA Finals
The 2013 NBA FinalsHistory Lovr
 
The Problems of the New Millenium
The Problems of the New MilleniumThe Problems of the New Millenium
The Problems of the New MilleniumHistory Lovr
 
Upcoming Movies In The Next 8 Months...
Upcoming Movies In The Next 8 Months...Upcoming Movies In The Next 8 Months...
Upcoming Movies In The Next 8 Months...History Lovr
 
Quotes using the word: Marketing
Quotes using the word: MarketingQuotes using the word: Marketing
Quotes using the word: MarketingHistory Lovr
 
Winds of threat: The North Korea Threat
Winds of threat: The North Korea ThreatWinds of threat: The North Korea Threat
Winds of threat: The North Korea ThreatHistory Lovr
 
Apple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st Techology
Apple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st TechologyApple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st Techology
Apple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st TechologyHistory Lovr
 
The Creative Minds: Steps in enhancing your creativity
The Creative Minds: Steps in enhancing your creativityThe Creative Minds: Steps in enhancing your creativity
The Creative Minds: Steps in enhancing your creativityHistory Lovr
 
SiriusXM: The Generation of Radio
SiriusXM: The Generation of RadioSiriusXM: The Generation of Radio
SiriusXM: The Generation of RadioHistory Lovr
 
Measure of an angles
Measure of an anglesMeasure of an angles
Measure of an anglesHistory Lovr
 
Segment addition postulate
Segment addition postulateSegment addition postulate
Segment addition postulateHistory Lovr
 
World war II Secret Weapons
World war II Secret WeaponsWorld war II Secret Weapons
World war II Secret WeaponsHistory Lovr
 
Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!
Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!
Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!History Lovr
 
Religions made in asia
Religions made in asiaReligions made in asia
Religions made in asiaHistory Lovr
 

More from History Lovr (17)

The 2013 NBA Finals
The 2013 NBA FinalsThe 2013 NBA Finals
The 2013 NBA Finals
 
The Problems of the New Millenium
The Problems of the New MilleniumThe Problems of the New Millenium
The Problems of the New Millenium
 
Upcoming Movies In The Next 8 Months...
Upcoming Movies In The Next 8 Months...Upcoming Movies In The Next 8 Months...
Upcoming Movies In The Next 8 Months...
 
Quotes using the word: Marketing
Quotes using the word: MarketingQuotes using the word: Marketing
Quotes using the word: Marketing
 
Winds of threat: The North Korea Threat
Winds of threat: The North Korea ThreatWinds of threat: The North Korea Threat
Winds of threat: The North Korea Threat
 
Apple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st Techology
Apple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st TechologyApple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st Techology
Apple and Microsoft:Leading Innovators of the 21st Techology
 
THINGS I CARRY
THINGS I CARRYTHINGS I CARRY
THINGS I CARRY
 
The Creative Minds: Steps in enhancing your creativity
The Creative Minds: Steps in enhancing your creativityThe Creative Minds: Steps in enhancing your creativity
The Creative Minds: Steps in enhancing your creativity
 
The Space Age
The Space AgeThe Space Age
The Space Age
 
SiriusXM: The Generation of Radio
SiriusXM: The Generation of RadioSiriusXM: The Generation of Radio
SiriusXM: The Generation of Radio
 
Measure of an angles
Measure of an anglesMeasure of an angles
Measure of an angles
 
Segment addition postulate
Segment addition postulateSegment addition postulate
Segment addition postulate
 
World war II Secret Weapons
World war II Secret WeaponsWorld war II Secret Weapons
World war II Secret Weapons
 
Ernest Rutherford
Ernest RutherfordErnest Rutherford
Ernest Rutherford
 
Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!
Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!
Campaign Propaganda : Thanks to Propaganda Campaign!
 
Warship
Warship Warship
Warship
 
Religions made in asia
Religions made in asiaReligions made in asia
Religions made in asia
 

Recently uploaded

ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.RoseRhoms1
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolPerpetzJurial1
 
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng TekstoPagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Tekstojustinecruz200410
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxPaulineMae5
 
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptxuri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptxLEVIEJANESENO1
 
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docxA Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docxJelynDelaCruzCando
 

Recently uploaded (6)

ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
ANG PAGBASA GAMIT ANG MARUNGKO APPROACH.
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng TekstoPagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto
 
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptxLesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
Lesson 5_Ang mga Organisasyon at Alyansa sa Daigdig .pptx
 
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptxuri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
uri ng pelikula filipinofor greade vi.pptx
 
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docxA Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
A Semi Detailed Lesson Plan in Araling Panlipunan 3.docx
 

The Cold War (Tagalog)

 • 1. THE COLD WAR 1948 - 1991
 • 2. Nang maganap ang paghaharap ng tatlong matatagumpay na pinuno sa Yalta, Crimea na tinawag na Yalta Conference, pinag usapan nila ang magiging kinabukasan ng Europe. Si Churchill ay naglalayon ng isang Demokratikong Europe sa pamumuno ng Britain, Si Roosevelt naman ay isang Demokratikong Mundo sa pamumuno ng U.S at papataasin naman ni Stalin ang Kagamitang Pandigma ng U.S.S.R upang walang makapasok dito.
 • 3. Nang matapos na ang laban, nagka bitak bitak ang mga bansang Allies lalo na ang ugnayang United States Of America – Union of Soviet Socialist Republics (Superpowers). Sa ganitong tensiyon namuo ang tinatawag na Cold War (Uri ng malamig na tensiyon sa pagitan ng superpowers) na nagsimula noong 1947 – 1991.
 • 4. United States of Union of Soviet America Socialist Republics  Harry Truman (1948)  Joseph Stalin (1948)  John Kennedy (1960)  Leonid Brezhnev  Richard Nixon (1970) (1970)  Ronald Reagan  Mikhail Gorbachev (1980) (1985)  Boris Yeltsin (1991)
 • 5.  Kurtinang Bakal - Sa pagsapit ng 1948, naging lubusan ang kapangyarihan ng mga komunista sa silangang Europe. Ang mga bansang ito ay tinawag na Soviet Satellites o mga bansang naimpluwensyahan ng U.S.S.R. - Ginamit ni Churchill ang salitang “Kurtinang Bakal” sa paglalarawan niya
 • 6. sa kalagayang pulitikal ng Europe at ang pagkakahati nito.  Doktrinang Truman - Ang talumpati ni Winston Churchill na “Iron Curtain” ay nagbunsad ng matinding debate sa U.S. Pinagusapan dito ang kontra ng U.S sa ginawa ng Soviet Union sa Silangang Europa.
 • 7. Habang pinaguusapan nila iyon, nagpatulong naman ang Britain sa U.S upang pangasiwaan ang Turkey at Greece laban sa komunismo. Noong Marso 12, 1947 hiniling ni Truman sa Kongreso ito. Sa isang pahayag na tinawag na “Doktrinang Truman”, sinabi niya “Kailangan ng U.S na simulan ang patakaran ng pagtulong sa mga bansang tumatanggi sa sapilitang pagtatangka ng mga armadong minoridad mula sa labas.”
 • 8. Marshall Plan - Bukod sa Greece at Turkey, maraming bansa din ang humihingi ng tulong. Si George Marshall, kalihim ng estado ay nangatwiran na ang U.S ay dapat kumilos ng mabilis. Noong June 1947, kanyang ipinakita ang Mar- shall Plan na tumulong sa mga bansa sa Europa na bumangon. Marshall
 • 9.  Pagkakatatag ng mga Alyansa - Sa hidwaang nangyari, naisip ng mga superpowers na magtatag ng mga Alyansa. NATO (North Atlantic Treaty Organization) - ito ay binubuo ng 12 bansa kasama ang U.S, Great Britain, Denmark, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherland, Norway Belgium at Portugal. Sumama rin sumunod ang Turkey , Greece at Kanlurang Germany NATO
 • 10. WARSAW PACT - Bumuo naman ang U.S.S.R noong 1955 ng sariling sistema na tinawag na Warsaw Pact. Binubuo ito ng Poland, Czechoslovakia, Silangang Germany, Romania, Hungary, Albania at Bulgaria. WARSAW PACT
 • 11.  MGA KAGANAPANG SANGKOT ANG SUPERPOWERS 1. Berlin Airlift (1948–1949) 2. Korean War (1950–1953) 3. Vietnam War (1959–1975) 4. Cuban Missile Crisis (1962) 5. Suez Crisis (1956) 6. Korean Airlines Flight 007 incident (1983)
 • 12.  Berlin Airlift (1948) - Ginawang unang pagsubok ito para makita ang determinasyon ng superpowers. Ang silangang Berlin ay napunta sa U.S.S.R habang ang kanluran ay napunta sa U.S. Isinara ni Stalin ang mga ruta papunta sa kanluran at ginawa ito bilang isang BLOCKADE. Bagama’t muntik nang magkaroon ng digmaan, inalis ni Stalin ang Blockade sa huli.
 • 13.  Korean War (1950 – 1953) - Matapos ang WWII, inangkin ng U.S.S.R ang North Korea at ang South Korea naman sa Amerika, Simula pa noong 1949, tinangka nang tulungan ng Soviet ang N. Korea upang masakop nito ang buong peninsula. Noong Hunyo 25, 1950, tinawid ng North Korea ang 38th parallel at nagsagawa ng surprise attack ngunit hinarang naman ito ng UN sa pamumuno no D. McArthur. Sa huli, nagkasundo ang dalawang bansa sa isang “Ceasefire Agreement”.
 • 14.  Vietnam War (1959 – 1975) - Hinati ang Vietnam sa 17th parallel. Sa hilaga ang komunistang pamahalaan ni Ho Chi Minh at ang France – U.S sa timog sa pamamahala ni Ngo Dinh Diem. Nagkaroon ng Coup at napatay si Diem.Nakita nila ang tagumpay ni Ho na banta sa Asta kaya naman nagpadala ng tropa ang Amerika. Naging popular ang Viet Cong Guerillas dahil na sinuportahan ng mga komunista upang sakupin ang Timog. Napilitan ang United States na umatras at naging isang komunistang bansa ang Vietnam sa huli.
 • 15.
 • 16.  Cuban Missile Crisis (1962) - Ito ang tinatawag na October Crisis sa Cuba na tumagal ng 13 araw na kompronatsyon sa paglalagay ng mga Missile sa Cuba na ang tatamaan ay ang mga estado sa U.S. ito ang pangyayari na maglulunsad sa isang nukleyar na paglalaban. Sa huli, di na tinuloy ng U.S.S.R ang kanilang layunin.
 • 17. Suez Crisis/Tripartite Agression (1956) - Ito ang pinagsamang diplomatiko at armas na pakikipaglaban ng Egypt at Britain France at Israel, U.S, U.S.S.R, at U.N para mapasuko ang Britain, France at Israel.
 • 18.  Korean Airlines Flight 007 incident (1983) - isang eroplano ng Korean Airlines na napabagsak ng Soviet interceptor Su-15 na piniloto ni Major Gennadi Osipovich noong Huwebes, Setyembre 1, 1983. lahat ng opisyal at pasahero ng nasabing eroplano ay patay.
 • 19.  Marso 10, 1985 – ang mga kasapi ng Politburo o ang sangay ng partido komunista na nagangasiwa sa lahat ng mga mahahalagang desisyon ay lihim na nagpulong sa loob ng Kremlin.  Mikhail Gorbachev – hinirang na General Secretary ng partido.
 • 20.  Dahilsa bagong patakaran ni Gorbachev ay bumaba ang pandaigdigang tensiyon. Noong Disyembre 14, 1987, siya ang kauna – unahang bumisita sa Estados Unidos sa loob ng 14 taon. Si Reagan at si Gorbachev ay gumawa ng paglagda ng Intermediate Nuclear Forces (INF).
 • 21.  Noong 1986, si Gorbachev ay nagpakilala ng isang bagong patakaarn na tinawag na Glasnost o Openess. Ito ang naghikayat sa mga mamamayan na makilahok at magpahayag ng mga paraan upang muling buhayin ang ekonomiya at lipunan.
 • 22.  Batidni Gorbachev na kailangang baguhin ang di – mabisang sistema sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang bagong programa na tinawag na Perestroika o economic restructuring upang pasiglahin ang ekonomiya.
 • 23.  Noong 1988, siya ay nagpasimula ng panibagong patakaran na tinawag na Demokratizatsiya o Demoocratization, na siyang maglilipat ng kapangyarihan ng partido sa estado.  August Coup - Dahil sa pangamba na mawala ang kanilang kapangyarihan, ay nangunang opisyales ng KGB ay nagplano na patalsikin si Gorbachev.
 • 24.  Naganap ang August Coup noong Agosto 18, 1991. Habang nasa bakasyon si Gorbachev, isnagawa ng State Committee ang kudeta ng bansa upang sapilitang pagbitiwin si Gorbachev. Sa kabilang banda, si Boris Yeltsin na karibal ni Gorbachev sa eleksyon, ay tumutol sa nagaganap na kudeta ng State Committee. Inutusan ng State Committee ang Alpha Group na dakpin si Yeltsin.
 • 25.  Subalit ang mga ito ay tumanggi at dahil dito na nagwakas ang Coup.  Naging bahagi ang ang naganap na kudeta sa mabilis na pagkakawatak – watak ng Soviet Union. Bago ito, idineklara na ng Estonia at Latvia ng Kasarinlan. Noong Setyembre 6, 1991, opisyal na ipinagkaloob na ng Soviet ang kanilang kalayaan.
 • 26.  Ang ginawa ng mga baltic states ay ginaya din ng iba pang republika. Sa unang bahagi ng Disyembre, labing apat na republika na ang nagpahayag na kalayaan.Tinanggap naman ng Soviet Union ang resulta. Lahat sila ay umayon sa pagkakatatag ng Commonwealth of Independent States (CIS) ngunit ang Georgia at Baltic States ay hindi sumama.
 • 27.
 • 28.  Ang pagkakabuo ng CIS ang hudyat ng pagbagsak ng Soviet Union. Si Gorbachev ay nagbitiw sa puwesto noong Disyembre 1991 at napalitan ang pangalan ng Soviet Union bilang Russia na kilala sa kasalukuyan. ______WAKAS______
 • 29.  Mabuting Epekto 1. Nagkaroon ng Kalayaan ang mga bansa sa Europa. 2. Naayos na ang sistemang pulitikal ng Russia. 3. Nagkaroon na rin ng kalayaan ang mga bansa sa mundo.  Masamang Epekto 1. Ginamit ang Nukleyar bilang sandata. 2. Naangkop ng ibang bansa ang Komunismo.