Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ano ba talaga ang nangyari sa…
1. Pagkakaroon ng mga Alyansa
 Triple Alliance
 Nabuo noong 1882
 Central Powers
 Germany, Austria-Hungary, Italy
 Triple Entente
▪ Nabuo noong 190...
1. Pagkakaroon ng mga Alyansa
2. Pag-unlad ng Kapitalismo na naging sanhi
upang palaganapin ang Imperyalismo
3. Nasyonalis...
 Krisis sa Bosnia (1908-1909)
 Pagsakop ng Austria-Hungary sa Bosnia
 Umasa ang Serbia na tutulong ang Russia sa
pagsak...
1. Pagkakaroon ng mga Alyansa
2. Pag-unlad ng Kapitalismo na naging sanhi
upang palaganapin ang Imperyalismo
3. Arms race
...
 Pinatay ni Gavrilo Princip– kasapi ng Black
Hand (teroristang grupo ng Serbia)
 Hunyo 28, 1914
TAON MGA PANGYAYARI
1914 •Pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand
•Nagdeklara ng digmaan ang Austria sa Serbia
•Sinakop ng G...
 Neutral noong una
 Sumali sa Allies noong 1917
 Paglubog ng Lusitania
 Pagpapautang sa Allies
 Lihim na pangako ng G...
 Kahirapan; Pagbagsak ng ekonomiya
 Pagkasira ng mga imprastruktura
 Pagkalat ng influenza
 Nadamay ang Aprika at ilan...
 Pagbagsak ng mga dinastiya
 Habsburg (Austria)
 Romanov (Russia)
 Ottoman
 Hohenzollern (Prussia, Germany)
 Paris Peace Conference (1919)
 Layuning tiyakin ang kapayapaan at demokrasya sa
daigdig at makipagkasundo sa Germany.
...
 Kasunduan sa Versailles
 Hudyat ng pagwawakas
ng Unang Digmaang
Pandaigdig
 Nilagdaan noong Hunyo
19, 1919
 Germany had to take full responsibility for the
war.
 Germany had to pay for all the war damage
(reparations) - later s...
 Enero 10, 1920– 42 na bansa
 Hindi sumali ang U.S. – isolationism
 Layunin
 Pagbabawas ng mga armas
 Collective secu...
 Hindi pagsang-ayon ng mga Russian sa
pakikilahok sa digmaan
 Kawalan ng pagkain sa St. Petersburg
matapos ang mahabang ...
 Bolshevik- kilusang Marxist sa Russia;
“nakararami”
 Naniniwala sa democratic centralism
 Pinuno ng rebolusyon si Leni...
 Cheka- pwersang pulisya
 Red Terror
 Command economy
 Pagkatatag ng Union of Soviet Socialist
Republics (USSR)
 Nabuwag ang Ottoman Empire matapos ang
Unang Digmaang Pandaigdig
 Sistemang Mandato- pagpapanatili ng
Kanluraning pwers...
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unang digmaang pandaigdig

104,552 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology

Unang digmaang pandaigdig

 1. 1. Ano ba talaga ang nangyari sa…
 2. 2. 1. Pagkakaroon ng mga Alyansa
 3. 3.  Triple Alliance  Nabuo noong 1882  Central Powers  Germany, Austria-Hungary, Italy  Triple Entente ▪ Nabuo noong 1907 ▪ Allies ▪ France, Great Britain, Russia
 4. 4. 1. Pagkakaroon ng mga Alyansa 2. Pag-unlad ng Kapitalismo na naging sanhi upang palaganapin ang Imperyalismo 3. Nasyonalismo 4. Arms race 5. Iba’t ibang krisis na kinaharap
 5. 5.  Krisis sa Bosnia (1908-1909)  Pagsakop ng Austria-Hungary sa Bosnia  Umasa ang Serbia na tutulong ang Russia sa pagsakop nito sa Bosnia ngunit walang nangyari  Krisis sa Agadir (1911) ▪ Tunggalian sa pagitan ng France at Germany sa mga teritoryo sa Aprika ▪ Digmaang Balkan (1912-1913) ▪ Hindi pagkakasundo ng Balkan League
 6. 6. 1. Pagkakaroon ng mga Alyansa 2. Pag-unlad ng Kapitalismo na naging sanhi upang palaganapin ang Imperyalismo 3. Arms race 4. Nasyonalismo 5. Iba’t ibang krisis na kinaharap 6. Pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand
 7. 7.  Pinatay ni Gavrilo Princip– kasapi ng Black Hand (teroristang grupo ng Serbia)  Hunyo 28, 1914
 8. 8. TAON MGA PANGYAYARI 1914 •Pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand •Nagdeklara ng digmaan ang Austria sa Serbia •Sinakop ng Germany ang Belgium •Nagdeklara ng digmaan ang Great Britain sa Germany •Simula ng trench warfare 1915 •Pinalubog ang barkong Lusitania 1916 •Natalo ang Germany sa siege of Verdun 1917 •Pinatalsik ang czar ng Russia •Nagdeklara ang U.S. ng digmaan laban sa Germany 1918 •Paglagda ng Russia sa kasunduan sa Brest-Litovsk •Armstice sa western front 1919 Kasunduan sa Versailles
 9. 9.  Neutral noong una  Sumali sa Allies noong 1917  Paglubog ng Lusitania  Pagpapautang sa Allies  Lihim na pangako ng Germany sa Mexico na ibibigay nito ang Texas.
 10. 10.  Kahirapan; Pagbagsak ng ekonomiya  Pagkasira ng mga imprastruktura  Pagkalat ng influenza  Nadamay ang Aprika at ilang bahagi ng Turkey  Oportunidad para sa mga kababaihan (trabaho)  Great Britain- karapatang bumoto noong 1918
 11. 11.  Pagbagsak ng mga dinastiya  Habsburg (Austria)  Romanov (Russia)  Ottoman  Hohenzollern (Prussia, Germany)
 12. 12.  Paris Peace Conference (1919)  Layuning tiyakin ang kapayapaan at demokrasya sa daigdig at makipagkasundo sa Germany.  France (Georges Clemenceau): hindi na maging banta pa ang Germany sa France  Great Britain (David Lloyd George): parusahan ang Germany at protektahan ang interes ng G.B.  U.S. (Woodrow Wilson): Pagbuo ng League of Nations  Italy (Vittorio Orlando): pantay na hatian sa mga spoils of war
 13. 13.  Kasunduan sa Versailles  Hudyat ng pagwawakas ng Unang Digmaang Pandaigdig  Nilagdaan noong Hunyo 19, 1919
 14. 14.  Germany had to take full responsibility for the war.  Germany had to pay for all the war damage (reparations) - later set at £6.6billion.  Germany’s army was reduced to 100,000 men.  Germany could have no air force or submarines, and was limited to six large ships.  Germany had to loose territory on all sides, & split in two by new nation of Poland.  Germany had to lose all her colonies
 15. 15.  Enero 10, 1920– 42 na bansa  Hindi sumali ang U.S. – isolationism  Layunin  Pagbabawas ng mga armas  Collective security  Hidwaan: negosasyon at diplomasya  Pagsasagawa ng panlipunan at makataong mga proyekto
 16. 16.  Hindi pagsang-ayon ng mga Russian sa pakikilahok sa digmaan  Kawalan ng pagkain sa St. Petersburg matapos ang mahabang taglamig  Hinaing ng mga magsasaka at manggagawa  Kawalan ng tiwala kay Tsar Nicholas II  Pag-usbong nga mga radikal na grupo (Marxists; Socialists)
 17. 17.  Bolshevik- kilusang Marxist sa Russia; “nakararami”  Naniniwala sa democratic centralism  Pinuno ng rebolusyon si Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov)  Nobyembre 7, 1917- inagaw ang kapangyarihang pulitikal mula sa provisional government
 18. 18.  Cheka- pwersang pulisya  Red Terror  Command economy  Pagkatatag ng Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
 19. 19.  Nabuwag ang Ottoman Empire matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig  Sistemang Mandato- pagpapanatili ng Kanluraning pwersa sa bansa habang hindi pa ito handang magsarili  Great Britain- Cyprus, Palestine, Iraq, Jordan  France- Syria, Lebanon

×