Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F

38,001 views

Published on

JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F
JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

"Ikalawang digmaang pandaigdig" JOANNE KAYE MICLAT bsed(ss) 2-F

 1. 1. Ikalawang Digmaang Pandaigdig Joanne Kaye Miclat BSEd(SS) 2-F
 2. 2. Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay isangpandaigdigang labanan na nagsimula noong Hulyo7, 1937 sa Asya at Setyembre 1, 1939 sa Europa.Natapos ito hanggang 1945, at nasangkot angkaramihan ng mga bansa sa daigdig atbawat kontinente na may naninirahan. Tinuturing itona pinakamalawak, pinakamahal at pinakamadugonglabanan sa kasaysayan ng sangkatauhan.Maaalalangang mga bansang lumahok sa digmaan ay nagbuhos ngnapakaraming pwersang militar upang lupigin angbawat kalaban.
 3. 3. Dahilan ng Digmaan Ang Unang Digmaang Pandaigdig ay nagtapos sa pagkatalo ng Alemanya noong 1918. Naniwala ang mga Aleman na sila ay hindi makatarungang sinisi sa digmaan. Sila ay ginamit pambayad ng pera sa Britanya at Pransya na nagwagi sa digmaan.
 4. 4. Ang mga Hapones aytumulong talunin angAmerika. Naramdamannila na karapatan nilangmagpalawak ngkapangyarihan sa Asya.Ngunit pinigilan silang Pinag-isangKaharian at EstadosUnidos.
 5. 5. Pagsikat ng mga DiktadorNoong mga 1930, sinimulan ng mgapinunong militar ng Hapon ang pananakop samga bahagi ng Tsina at iba pang bansangAsyano. Nasakop ng Haponang Manchuria noong 1931. Nang malamanito ng League of Nations, umalis ang Haponat lumawak ang imperyo sa labas ng bansa.Ang Alemanya ay napasakamay ngpartidong Nazis noong 1933.
 6. 6. Ang kanilang pinuno ay si Adolf Hitler.Sinisi niya ang mga suliranin ngAlemanya sa mga Jews. Sunod-sunodang mga pakikipag-ugnayan niya sa mgakaratig bansa, partikular ang bansangItalya na nasa ilalim ng pamumuno niBenito Mussolini sa ilalim ng BatasMilitar
 7. 7. Digmaan sa Europa Idinagdag ni Adolf Hitler sa Alemanyang Nazi ang mga bahagi ng Awstriya at Sudetenland, isang lugar sa Tseka. Nakipagsunduan rin siya kay Joseph Stalin para magtulungan at di magdeklara ng digmaan sa bawat isa. Madaling sinakop ng Alemanya ang Polonya, sa tulong ng Unyong Sobyet noong Setyembre 1,1939, nagdeklara ng digmaan ang Britanya at Pransya. Ang uri ng digmaang ito ay tinawag na blitzkrieg o digmaang kidlat dahil sa bilis nito. Ang Dinamarka, Noruwega, Belhika, Olanda, at Pransya ay bumagsak sa kamay ng blitzkrieg.
 8. 8. Nanatiling malaya ang Britanya. Gustoni Hitler na wasakin muna anghukbong panghimpapawid ng Britanyabago sakupin ang bansa. NoongAgosto 12, 1940, binomba ngAlemanya ang katimugang baybayinng Inglatera. Pinagsamasamani Punong Ministro WinstonChurchill ang kanyang hukbo paralumaban. Ang mga Briton aytinulungan ng lihim na imbensyon,ang radar, na ginamit para malamankung may hukbong panghimpapawidpapunta sa bansa. Di nasakop ngGermany ang Britanya.
 9. 9. Noong Hunyo, 1941, tinapos na ni Hitlerang pananakop sa Britanya para simulanang pananakop sa Unyong Sobyet. Ayonsa mga historiko, ito ang pinakamalakingpagkakamali ni Hitler. Gusto niya ngbakanteng lugar para sa mga German atmakontrol ang kayamanan ng rehiyon.Gusto rin niyang pabagsakinang komunismo at talunin angpinakamakapangyarihang karibal na siJoseph Stalin.
 10. 10. Umaabot sa talong milyong sundaloang pinasugod ni Hitler sa Rusya.Hindi nakapaghanda si Stalin sapagsugod ng Germany. Higit sadalawang milyong sundalo at sibilyanang namatay sa kamay ng mgaGermans. Nagkasundo ang UnyongSobyet at Britanya na magtulungansa digmaan.
 11. 11. Noong Hunyo 6, 1944, angpaglumunsad ng mga sundalongAmerikano, Briton at Kanadyanoay nagsimula ng pagsakalay saNormandy, Pransya ay lumaban ngmga sundalong Aleman. Ang mgapuwersang Kakampi sa tulong ngmga sundalong Pranses saNormandy ay nagsimula ngpagpapalaya sa Pransiya, angoperasyon na ito ay itinawag na D-Day o Operasyong Overlord.
 12. 12. Noong Abril 16, 1945, pumasokang mga sundalong Sobyet salungsod ng Berlin, matatagpuansa kabiserang lungsod ngAlemanyang Nazi ay lumaban samga sundalong Aleman ay siniraito at nagwasak ng lungsod atmay hihigit sa 600,000sundalong Aleman at mgasibilyan ang namatay atnasugatan sa mga kawal ngpulang Sobyet. Noong Mayo 8,1945, Ang pagkatalo ng mgaAlemanyang Nazi at ang pagsukosa pwersang Kakampi.
 13. 13. Digmaan sa Asya Sumiklab din ang digmaan sa Pilipinas at sa Asya. Dulot ito ng pagsabog ng Pearl Harbor sa Hawaii, sinunod ang Malaya (Malaysia at Singapore sa ngayon), mga lalawigan sa Pilipinas at iba pa noong Disyembre 3, 1942. Inutos ni Franklin D. Roosevelt ang pagdedeklara ng giyera sa bansang Hapon, ngunit nagdeklara din ang Alemanya at Italya ng giyera laban sa Estados Unidos.
 14. 14. Idineklara ni Hen. McArthur bilangOpen City ang Maynila ngunithindi ito isinunod ng Hapon atitinuloy pa rin nila ang pag-atake.Dahil sa palala na ang kundisyonng Pilipinas, ang PamahalaangKomonwelt ni Manuel L.Quezon ay inilikas mula MalintaTunnel sa Corregidor patungosa Washington D.C., EstadosUnidos at iniwan ang pamamahalakay Jose P.Laurel at Jorge Vargas.
 15. 15. Humirap ang kondisyon ng bansa,malakas na umatake ang mga Hapones sapamumuno ni Masaharu Homma, dahildito humina ang pwersang USAFFE attuluyang isinuko ang Corregidor atBataan na pinamumunuan nina Hen.King at Hen. Wainwright.
 16. 16. Lumakas ang pwersang mga Hapon atnasakop lahat ng mgalugar sa Asya. Nasakopnila ang Tsina, FrenchIndochina, Myanmar,Malaya, Dutch EastIndies, atang Pilipinas.
 17. 17. Noong Oktubre 20, 1944,Bumalik si heneral DouglasMacArthur at mgakasamahan ni datingpangulong Sergio Osmena,heneral Basilio J. Valdes,brigidyer heneral Carlos P.Romulo ng SandatahangLakas ng Pilipinas at siheneral Richard H.Sutherland ng HukbongKatihan ng Estados Unidos ayang dumaong ng puwersangAmerikano sa Palo, Leyte.
 18. 18. At nagsimula ng Pagpapalaya ngbansang Pilipinas sa pagitan ng pagsamahinna mga tropang Pilipino at Amerikanokabilang ang mga kumilalang pangkat ng mgagerilya noong 1944 hanggang 1945 at angpagsalakay ng puwersang Hapones.Nagsimula ang Labanan ng Pagpapalaya saMaynila noong Pebrero 3, hanggang Marso 3,1945 ay nilusob ng magkakasanib nahukbong Pilipino at Amerikano na isinalakayat pagwasak ng pagbobomba sa ibabaw ngkabiserang lungsod laban sa hukbongsandatahan ng Imperyong Hapones, atmahigit sa 100,000 mga Pilipinong sibilyanang napatay sa kamay ng mga hukbongHapones.
 19. 19. Noong Setyembre 2, 1945, sumuko siheneral Tomoyuki Yamashita sa mgatropang Pilipino at Amerikanosa Kiangan, LalawigangBulubundukin (ngayon Ifugao) saHilagang Luzon. Nagsimula ang mgasundalong Pilipino at Amerikano aynaghahanda ng pagsalakay atpagpapalaya sa Hilagang Luzon aylumaban sa mga hukbong ImperyongHapones noong 1945.
 20. 20. Natapos lamang angdigmaan sa buong mundopagkatapos ng pagpirma ngpagsuko ng mga sundalongHapon sa sundalongAmerikano, pagkatapos ngpagbobomba sa Hiroshimaat Nagasaki, noongSetyembre 2, 1945, sa Lookng Tokyo, Hapon.
 21. 21. References:Davies, Norman (2008). No Simple Victory: World War II in Europe,1939–1945. New York: Penguin Group. ISBN 0-14-311409-3.http://library.thinkquest.org/10927/sumww2.htmhttp://www.history.com/topics/world-war-ii

×