Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductiedag 11 12 [compatibiliteitsmodus]

0 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introductiedag 11 12 [compatibiliteitsmodus]

 1. 1. IntroductievoormiddagGraduaat orthopedagogieCentrum voor Volwassen Onderwijs (CVO - SSH)Sociale School Heverlee
 2. 2. Programma Kennismaking Overlopen studiegids (= bijlage bij centrum- en examenreglement) Rondgang gebouw
 3. 3. Kennismaking Coördinator: Geert Verclyte Directeur: Bernadette Houdart Secretariaat ortho: Lies Meysmans Docent en praktijksupervisor: Dimitri Dhaene e.a. Cursisten: divers publiek (wie waar loopbaan werk/stage) + …
 4. 4. Studiegids Deel 1: Het CVO Sociale School CVO – SSH Deel 2: Missie en agogisch project CVO SSH Deel 3: Organisatie en omkadering Deel 4: Praktische informatie Centrum- en examenreglement Informatie over de opleiding Orthopedagogie
 5. 5. Deel 1 Het CVO SSH 2 instellingen in één huis CVO (graduaat – HBO5) én Sociale School Heverlee (bachelor aan KHLeuven) = Roots in christelijke arbeidersbeweging (1922) Bestuurs- en overlegorganen. CVO = VZW -> Raad van Bestuur + Algemene Vergadering Werking: * coördinatorenvergadering * secretariaatsmedewerkers * docentenvergadering * opleidingscommissie * LOC (locaal onderhandelingscomité) CVO maakt deel uit van Consortium L4 Overzicht personeel: coördinatoren, directie, secretariaat, docenten
 6. 6. Deel 2 Missie en agogischproject CVO SSHOpdrachtverklaring:• bevorderen van de emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid voor een ‘mooie’ samenleving• professionele bekwaamheid verhogen -> sterkere positie op o.a. arbeidsmarkt
 7. 7. Algemene doelstellingen van deopleidingen Volwaardige beroepskrachten Voor volwassenen. 3 profielen: reeds actief in de sector -> verlangen naar meer professionaliteit onderwijs na korte of lange studieonderbreking heroriënteerders
 8. 8. Onderwijsvisie Dynamische visie op leren. Je bouwt permanent aan kennis, vaardigheden, …in (in)formele contexten Coöperatief, interactief en dialogaal leren Respect voor autonomie van de cursist (flexibel) Flexibel modulair onderwijs (tempo - ‘op maat’- programma) Ervaringsgericht onderwijs (praktijkervaring als rode draad) Cursistgericht onderwijs – open klimaat
 9. 9. Competentiegericht onderwijsEen interculturele en intergenerationeleleeromgeving
 10. 10. Deel 3: Organisatie enomkadering van de modulaireopleiding Toelatingsvoorwaarden: diploma HSO of toegangsproef + ervaring + instapgesprek + ‘akkoord’ Modules van 40 lestijden of 60/80 lestijden Graduaat > < bachelor orthopedagogie * beide verloning in de job: beiden klasse 1 gespecialiseerd opvoeder/begeleider * verschil qua onderwijsdiploma (Europa + master) Beperking grootte cursistengroep
 11. 11. Werken met het leerplatform Moodle (e-leren) ->introductie bij uitleg rond Gesup. Praktijk op 20 sept9.00 uur.Praktijkervaring en leergroepen (MB in gecombineerdonderwijs)Aan- en afwezigheid (> 20% afwezig -> geen examen!).bij niet-aanwezig -> seintje secretariaat, formuliertje‘afwezigheidsverantwoording’ (enkel doktersattest bijafwezigheid op examen).Examens en attesten (criteria op lesfiche.5 x deliberatie). Data deliberatie: 16/12/2011 – 17/2 –27/4 – 28/6 – 11/9/2012
 12. 12. Vrijstellingen (EVC – EVK). Schriftelijkaanvragen.opmerking:EVC proef A1 - omgaan met informatie 1Voor mensen met specifieke opvoeder-vooropleiding of 3 jaar ervaring (28 sept. 14u)(vooraf melden bij coördinator)
 13. 13. Internationalisering: project Cocreart (L3 en/of K1)Studiebegeleiding (Ingrid Coosemans). Ofwel i.p.v. L1ofwel schrijf je in voor 1 of meerdere sessies.Taalcoaching: taalcoach + ‘vrijwilliger’Regeling voor cursisten met leerproblemen ofbeperkingenParticipatie van de cursisten en kwaliteitszorg(hearings - evaluatie van de modules –opleidingscommissies)Klachtenbehandeling (coördinator -> directeur >ombudsdienst consortium. Zie ook centrum- enexamenreglement)
 14. 14. Deel 4: Praktische informatie Inschrijving en betaling inschrijvingsgeld en cursusgeld (40 euro isg + 14 cg of 17 vdab-ers) factuur per semester (veel eerste semester; weinig 2° semester). Totaal: 3-jarig: +- 609 €, 4-jarig: 558 €. Bij niet-betaling: geen start van de module (én zeker geen examen) Vrijstelling van inschrijvingsgeld voor … Maximumfactuur Uitschrijving voor modules: minimaal 2 weken op voorhand = zonder kosten
 15. 15. Lesdag van 9.25 tot 16.45MB van 9 tot 12.35 of van 13.00 tot 16.35Leslokalen via bord in inkomhal (onthaal in lokaal, behalve bijmodules in andere richtingen). Niet eten en drinken + rookverbod!Studentenkaart (betaalkaart voor printen en kopiëren; ookontlenen)Kopiëren en printen met (opgeladen) chipGebruik computerfaciliteiten (KHLeuven login krijg je via mail)Restaurant (vanaf 8u) en cafetariaMediatheekStille ruimte en ziekenkamer (7°verdieping)
 16. 16. TelefoonParkingBrandalarmVerzekering voor ongevallen en buitenlandsereizen. Bij ongeval secretariaat en coördinatorverwittigen en aangifteformulier afgeven opsecretariaatBetaald Educatief Verlof (BEV)Opleidingscheques (+ extra tegemoetkoming!)
 17. 17. De opleiding orthopedagogie1 De opleiding en het diploma Hoger Beroepsonderwijs (HBO 5) 47 modules (31 theoretische – 16 praktijkgerichte) in 3 of 4 of meer jaar Van graduaat naar bachelor -> aanvullingstraject tussen 32 en 56 studiepunten (HUB) of 60 stp (KHLim) Getuigenissen
 18. 18. Centrum- en examenreglement Algemeen Basisbeginselen Examenreglement Organisatie van examens Beraadslaging door examencommissie Beoordeling: punten – graad onderscheiding > 70%; grote > 80%; > 90%) Informatie over examens Niet-deelnemen; te laat indienen; onregelmatigheden
 19. 19. Rol van de coördinatorVrijstellingen: op basis vanEVK (Elders Verworven Kwalificatie)EVC (Elders Verworden Competentie)Geschillenregeling
 20. 20. Tuchtreglement verplichtingen: eerbied, eerlijkheid en verantwoordelijkheid; afspraken van studiecontract nakomen; zorg voor ; ICT gedragsregels geen ongewenst gedrag … ordemaatregelen; ev. sancties (blaam, uitsluiting voor module – voor meerdere modules, weigering (her)examen, definitieve uitsluiting) sanctie door directeur mogelijkheid tot beroep
 21. 21. Klachtenbehandeling Melding via coördinator -> directeur -> consortium L4
 22. 22. 2 - 3. Het opleidingsprogramma + rode draad Overzicht modules - clusters Samenleving 6 Organisatie 5 4 1 2 3 Team Opvoeder Opvoedeling Groep
 23. 23. 4 Modeltrajecten en afwijkingen Lesinhouden L-modules (methodische begeleiding) M-modules (gesuperviseerde praktijk). Introductie op dinsdag 20/9 -> 9u-12.35u. Ook over Moodle = het elektronisch leerplatform5 Internationale stage6 VDAB-contract
 24. 24. 7 De stage en gezondheidsonderzoek Stage-overeenkomst Risicoanalyse vragen op je stageplaats Gezondheidsonderzoek op woensdag 28/9 (vm) (inschrijven!) met vragenlijst Info voor stagementoren donderdag 29 september 2011 van 12.30u – 14.00u8 Deontologische code
 25. 25. 9 Goed zedelijk gedragKalenders (ook digitaal op Moodle)
 26. 26. Vragen

×