Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I.Layunin
Pagkatapos ng isa’t kalahating oras na
talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. Makapagbubuod sa kuwentong ...
II. Paksang Aralin
A. Pamagat: Nemo, Ang Batang Papel
B. Sanggunian: Ang Gintong Habihan
pp: 77-79
C. Mga Kagamitan: laraw...
III. Istratehiya
A. Bagong-Aralin
1. Pagganyak
(May ipapakita na isang larawan “falling star”
2. Paglalahad
Sa umagang ito...
a. Pag-alis ng Balakid
Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng mga salita sa
mga sumusunod:
1. Hamahagibis
a. umaalis c. umaalis
...
3. Nagpapatawing-tawing
a. nagpaagos-agos c. nagpatangay-tangay
b. nagpatalon-talon d. nagpalangoy-langoy
4. Binulyawan
a....
b. Pagbibigay Pananaw sa kuwento
Ang kuwentong Nemo, Ang Batang Papel
ay tungkol sa isang batang papel na gustong
maging i...
3. Tanong Pagganyak
Batay sa inyong napakinggan pananaw sa
kuwento, ano ang mabubuo niyo na katanungan?
4. Pamantayan sa w...
6. Pagsagot sa Tanong Pagganyak
Sa ngayon ay sasagutan natin ang inyong
nabuong mga katanungan kani-kanina lang.
7. Pagpapalawak
Panuto: Bumuo ng grupong may tig-limang
miyembro. Balikan ang wakas ng nabasang
kuwento. Ano ang naging ep...
8. Ebalwasyon
Panuto: Sagutan ang mga sumusunod na tanong at
isulat ito sa kalahating papel.
1. Sino ang sumulat sa “ Nemo...
IV. Takdang Aralin
Panuto: Iguhit sa short bond paper ang
pinakagustong eksena/tagpo sa kuwentong binasa.
Ipaliwanag kung ...
Masusing banghay aralin
Masusing banghay aralin
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Masusing banghay aralin

3,660 views

Published on

A lesson plan is a teacher's detailed description of the course of instruction, or 'learning trajectory' for a lesson. A daily lesson plan is developed by a teacher to guide class learning.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Masusing banghay aralin

 1. 1. I.Layunin Pagkatapos ng isa’t kalahating oras na talakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Makapagbubuod sa kuwentong binasa; b. Masigasig na makikisali sa dula; at c. Nakagagawa ng kuwento ukol sa sariling karanasan.
 2. 2. II. Paksang Aralin A. Pamagat: Nemo, Ang Batang Papel B. Sanggunian: Ang Gintong Habihan pp: 77-79 C. Mga Kagamitan: larawan, sipi ng kuwento at tsart.
 3. 3. III. Istratehiya A. Bagong-Aralin 1. Pagganyak (May ipapakita na isang larawan “falling star” 2. Paglalahad Sa umagang ito ang paksang ating tatalakayin ay ang kuwentong “Nemo, Ang Batang Papel.”
 4. 4. a. Pag-alis ng Balakid Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng mga salita sa mga sumusunod: 1. Hamahagibis a. umaalis c. umaalis b. nagmamadali d. umuugong 2. Angil a. sigaw c. galit b. inis d. ungol
 5. 5. 3. Nagpapatawing-tawing a. nagpaagos-agos c. nagpatangay-tangay b. nagpatalon-talon d. nagpalangoy-langoy 4. Binulyawan a. pinangaralan c. pinalo b. sinermunan d. sinigawan 5. Layak a. alikabok c. basura b. kanin-baboy d. dumi ng tao/hayop
 6. 6. b. Pagbibigay Pananaw sa kuwento Ang kuwentong Nemo, Ang Batang Papel ay tungkol sa isang batang papel na gustong maging isang tunay na bata. Isang gabi ay humiling siya sa bituin sa langit na maging isang tunay na bata. Nagkatotoo ito, subalit nang siya ay naging isang tunay na bata na ay hindi siya naging masaya.
 7. 7. 3. Tanong Pagganyak Batay sa inyong napakinggan pananaw sa kuwento, ano ang mabubuo niyo na katanungan? 4. Pamantayan sa wastong Pakikinig Umupo ng maayos ang lahat at makinig ng mabuti dahil sisimulan na natin ang kuwento. 5. Pagkukuwento
 8. 8. 6. Pagsagot sa Tanong Pagganyak Sa ngayon ay sasagutan natin ang inyong nabuong mga katanungan kani-kanina lang.
 9. 9. 7. Pagpapalawak Panuto: Bumuo ng grupong may tig-limang miyembro. Balikan ang wakas ng nabasang kuwento. Ano ang naging epekto nito sa buong kwento? May ibang paraan pa kaya ng wakas na maaring makapagtawid ng ganitong epekto sa buong akda? Gamit ang kalahating piraso ng papel, sumulat ng sariling wakas.
 10. 10. 8. Ebalwasyon Panuto: Sagutan ang mga sumusunod na tanong at isulat ito sa kalahating papel. 1. Sino ang sumulat sa “ Nemo, Ang Batang Papel.” Ano kaya ang ibig ipahiwatig ng may sa kanyang kuwento? 2. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Nemo saan niyo gusto, maging isang batang papel o maging isang totoong bata?
 11. 11. IV. Takdang Aralin Panuto: Iguhit sa short bond paper ang pinakagustong eksena/tagpo sa kuwentong binasa. Ipaliwanag kung bakit napili ang tagpong iginuhit.

×