Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Microscopia electrònica

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Alesergivan
Alesergivan
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

More from ciencies.mon.contemporani (20)

Advertisement

Microscopia electrònica

  1. 1. Tip u s de microscopis electrònics : Transmis s ió Scanning , Barrido o Rastreig
  2. 3. Interior columna microscopi electrònic
  3. 4. Microscopa Electr ò nica en Biología Ce l· lular i Molecular * Resolució : escala nanom è trica * Nivel l molecular, supramolecular i cel ·l ular * Locali t zació molecular a escala subcel ·l ular * Topografía i estructura interna ESTUDI ESTRUCTURAL
  4. 5. Fi x ació - Deshidratació - Inclusió Ultramicrotom Re ixetes
  5. 6. Transmissió Rastreig ? ? ?
  6. 7. Tincions amb microscopi òptic Es poden observar tots els orgànuls de la cèl·lula?
  7. 8. Molècules marcades amb isòtops radioactius Molècules marcades amb fluorescència o altres pigments Tincions amb microscopi electrònic

×