Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG 
KHOA CƠ KHÍ 
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TỬ 2010 
MÔN: DUNG SAI KỸ THUẬT Đ0 (90 phút...
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG 
KHOA CƠ KHÍ 
ĐÁP ÁN ĐỀ 1 
Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép d = D = Ø 85S7/h6. 
d) Tra bảng tìm sai lệch...
Câu 2: (2 điểm) Cho lắp ghép với d = D = Ø 75. 
c) Tra kích thước b, h, t1, t2 của then bằng và dung sai lắp ghép then bằn...
Câu 4: (1 điểm) 
Vẽ hình panme đang đo kích thước 37,81 mm. 
Câu 5: (1 điểm) 
Dùng bộ căn mẫu 83 miếng để chọn căn mẫu kiể...
ĐỀ 2: 
Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép d = D = Ø 125M8/h9 
g) Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (1 điểm) 
h) Vẽ ...
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG 
KHOA CƠ KHÍ 
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TỬ 2010 
MÔN: DUNG SAI KỸ THUẬT Đ0 (90 phút...
Câu 2: (2 điểm) Cho lắp ghép với d = D = Ø 120. 
g) Tra kích thước b, h, t1, t2 của then bằng và dung sai lắp ghép then bằ...
Câu 4: (1 điểm) 
Vẽ hình panme đang đo kích thước 46,73 mm. 
Câu 5: (1 điểm) 
Dùng bộ căn mẫu 83 miếng để chọn căn mẫu kiể...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN DUNG SAI

22,130 views

Published on

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN DUNG SAI

Published in: Education
 • Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nguyên Tâm NHÀ PHÂN PHỐI DÂY CÁP ĐIỆN TOÀN QUỐC VPGD: Số 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội Tel: 02437173982 , 02437170497 , 02437173426 , 0988423986 Email: nguyentam@daycap.com.vn - website: www.daycap.com.vn Https://www.facebook.com/daycapdiennguyentam
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • rất hay
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN DUNG SAI

 1. 1. TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TỬ 2010 MÔN: DUNG SAI KỸ THUẬT Đ0 (90 phút) (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu) ĐỀ 1 Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép d = D = Ø 85S7/h6. a) Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (1 điểm) b) Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1 điểm) c) Tính các giá trị độ hở hoặc độ dôi, dung sai lắp ghép. (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) Cho lắp ghép d = D = Ø 75. a) Tra kích thước b, h, t1, t2 của then bằng và dung sai lắp ghép then bằng, biết mối ghép then bằng là mối ghép bình thường. (1 điểm) b) Vẽ bản vẽ lắp then bằng. (1 điểm) Câu 3: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ: a) Tra bảng tìm dung sai độ trụ của mặt A và mặt B. (1 điểm) b) Tra bảng tìm dung sai độ đồng trục của mặt A và mặt B (1 điểm) c) Ghi kí hiệu dung sai hình dạng và vị trí trên bản vẽ. (1 điểm) Câu 4: (1 điểm) Vẽ hình panme đang đo kích thước 37,81 mm. Câu 5: (1 điểm) Dùng bộ căn mẫu 83 miếng để chọn căn mẫu kiểm tra kích thước giới hạn lớn nhất của rãnh 85H7. Ngày 22 tháng 06 năm2011 Khoa Cơ khí Giảng viên soạn đề …….. Tạ Ngọc Ý Thiên
 2. 2. TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐÁP ÁN ĐỀ 1 Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép d = D = Ø 85S7/h6. d) Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (1 điểm) Đối với lỗ Ø 85S7: Tra bảng 1.19 trang 26 (Sách BTDSLG): ES= -58μm; EI=-93μm Đối với trục Ø 85h6: Tra bảng 1.29 trang 41 (Sách BTDSLG): es= 0 μm; ei = -22 μm e) Vẽ sơ đồ đặc tính lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào?(1 điểm) Từ sơ đồ trên cho thấy đây là lắp ghép có độ dôi vì miền dung sai trục nằm trên miền dung sai lỗ. f) Tính các giá trị độ hở hoặc độ dôi, dung sai lắp ghép. (1 điểm) · Độ dôi lớn nhất: Nmax = dmax – Dmin = es – EI = 0 – (- 93) = 93 μm · Độ dôi nhỏ nhất: Nmin = dmin - Dmax = ei - ES = -22 – ( - 58 ) = 36 μm · Độ dôi trung bình: Nm = (Nmax + Nmin )/ 2 = (93 + 36)/ 2 = 64,5 μm · Dung sai lắp ghép: TLG = N max - Nmin = 93 – 36 = 57 μm. · Thử lại: TLG = TD + T d mà Td = es – ei = 0 – ( - 22) = 22 μm TD = ES – EI = -58 – (-93) = 35 μm nên TLG = 22 + 35 = 57 μm. ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TỬ 2010 MÔN: DUNG SAI KỸ THUẬT Đ0 (90 phút) (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
 3. 3. Câu 2: (2 điểm) Cho lắp ghép với d = D = Ø 75. c) Tra kích thước b, h, t1, t2 của then bằng và dung sai lắp ghép then bằng, biết mối ghép then bằng là mối ghép bình thường. (1 điểm)  Kích thước then và rãnh then bằng : · Tra bảng 4.1 trang 115 (BT DSLG), ta có: b = 20 mm. h = 12 mm t1 = 7,5 mm t2 = 4,9 mm  Dung sai lắp ghép then bằng : · Tra bảng 4.4 trang 118 (BT DSLG) ,ta có: - Mối ghép của then với rãnh trên trục: N9/h9 - Mối ghép của then với rãnh trên bạc: JS9/h9 d) Vẽ bản vẽ lắp then bằng. (1 điểm) Câu 3: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ: c) Tra bảng tìm dung sai độ trụ của mặt A và mặt B. (1 điểm) Ta có: TA = es – ei = 0,018 – 0,002 = 0,016mm TB = es – ei =0,019 – 0,001 = 0,018mm Tra bảng 1.4 trang 4 (BTDSLG), ta có : Cấp chính xác của mặt A là IT6 Cấp chính xác của mặt B là IT7 Tra bảng 2.11 trang 78 (BTDSLG), ta có: - Đối với mặt A: Ttrụ = 8μm. - Đối với mặt B: Ttrụ = 8 μm. d) Tra bảng tìm dung sai độ đồng trục của mặt A và mặt B (1 điểm) Tra bảng 2.21 trang 91 (BTDSLG), Tđt = 20 μm. c) Ghi kí hiệu dung sai hình dạng và vị trí trên bản vẽ. (1 điểm)
 4. 4. Câu 4: (1 điểm) Vẽ hình panme đang đo kích thước 37,81 mm. Câu 5: (1 điểm) Dùng bộ căn mẫu 83 miếng để chọn căn mẫu kiểm tra kích thước giới hạn lớn nhất của rãnh 85H7. - Tra bảng 1.14 trang 18 (BTDSLG), ta có: ES=0,035 mm; EI = 0 Dmax = DN + ES = 85 + 0,035 = 85,035mm - Kích thước cần kiểm tra : 85,035 mm - Chọn căn mẫu thứ nhất: 1,005 mm, kích thước còn lại: 84,03 mm - Chọn căn mẫu thứ hai: 1,03 mm, kích thước còn lại: 83 mm - Chọn căn mẫu thứ ba: 3 mm, kích thước còn lại: 80 mm - Chọn căn mẫu thứ tư: 80 mm Vậy cần ít nhất 4 căn mẫu để kiểm tra kích thước trên. Ngày 26 tháng 07 năm2011 Người soạn Tạ Ngọc Ý Thiên
 5. 5. ĐỀ 2: Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép d = D = Ø 125M8/h9 g) Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (1 điểm) h) Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1 điểm) i) Tính các giá trị độ hở hoặc độ dôi, dung sai lắp ghép. (1 điểm) Câu 2: (2 điểm) Cho lắp ghép với d = D = Ø 120. e) Tra kích thước b, h, t1, t2 của then bằng và dung sai lắp ghép then bằng, biết mối ghép then bằng là mối ghép bình thường. (1 điểm) f) Vẽ bản vẽ lắp then bằng. (1 điểm) Câu 3: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ: e) Xác định dung sai độ tròn của mặt A và mặt B. (1 điểm) f) Xác định dung sai độ đảo hướng kính của mặt A và mặt B (1 điểm) c) Ghi kí hiệu dung sai trên bản vẽ. (1 điểm) Câu 4: (1 điểm) Vẽ hình panme đang đo kích thước 46,73 mm. Câu 5: (1 điểm) Dùng bộ căn mẫu 83 miếng để chọn căn mẫu kiểm tra kích thước giới hạn lớn nhất của rãnh 125H6. Ngày 22 tháng 06 năm2011 Giảng viên soạn đề Tạ Ngọc Ý Thiên TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TỬ 2010 MÔN: DUNG SAI KỸ THUẬT Đ0 (90 phút) (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
 6. 6. TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG KHOA CƠ KHÍ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TỬ 2010 MÔN: DUNG SAI KỸ THUẬT Đ0 (90 phút) (Sinh viên được phép sử dụng tài liệu) ĐÁP ÁN ĐỀ 2: Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép d = D = Ø 125M8/h9 j) Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (1 điểm) Đối với lỗ Ø 125M8: Tra bảng 1.16 trang 23 (Sách BTDSLG): ES= 8μm; EI= - 55μm Đối với trục Ø 125h9: Tra bảng 1.29 trang 41 (Sách BTDSLG): es= 0 μm; ei = -100μm k) Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1 điểm) Từ sơ đồ trên cho thấy đây là lắp ghép trung gian vì miền dung sai trục nằm xen kẽ miền dung sai lỗ. l) Tính các giá trị độ hở hoặc độ dôi, dung sai lắp ghép. (1 điểm) - Độ dôi lớn nhất: Nmax = dmax – Dmin = es – EI =0 – ( - 55) = 55 μm - Độ hở lớn nhất: Smax = Dmax – dmin = ES – ei = 8 – (-100) = 108 μm - Vì Smax > Nmax nên ta tính độ hở trung bình: Sm = (Smax - Nmax)/2 = (108 - 55)/2 = 26,5 μm - Dung sai lắp ghép: TLG = Nmax + Smax = 108 + 55 = 163 μm
 7. 7. Câu 2: (2 điểm) Cho lắp ghép với d = D = Ø 120. g) Tra kích thước b, h, t1, t2 của then bằng và dung sai lắp ghép then bằng, biết mối ghép then bằng là mối ghép bình thường. (1 điểm)  Kích thước then và rãnh then bằng : · Tra bảng 4.1 trang 115 (BT DSLG), ta có: b = 32 mm. h = 18 mm t1 = 11 mm t2 = 7,4 mm  Dung sai lắp ghép then bằng : · Tra bảng 4.4 trang 118 (BT DSLG) ,ta có: - Mối ghép của then với rãnh trên trục: N9/h9 - Mối ghép của then với rãnh trên bạc: JS9/h9 h) Vẽ bản vẽ lắp then bằng. (1 điểm) Câu 3: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ: g) Xác định dung sai độ tròn của mặt A và mặt B. (1 điểm) Ta có: TA = es – ei = 0,018 – 0,002 = 0,016mm TB = es – ei =0,019 – 0,001 = 0,018mm Tra bảng 1.4 trang 4 (BTDSLG), ta có : Cấp chính xác của mặt A là IT6 Cấp chính xác của mặt B là IT7 Tra bảng 2.11 trang 78 (BTDSLG), ta có: - Đối với mặt A: Ttròn = 8μm. - Đối với mặt B: Ttròn = 8 μm. h) Xác định dung sai độ đảo hướng kính của mặt A và mặt B (1 điểm) Tra bảng 2.21 trang 91 (BTDSLG), Thk = 20 μm. c) Ghi kí hiệu dung sai trên bản vẽ. (1 điểm)
 8. 8. Câu 4: (1 điểm) Vẽ hình panme đang đo kích thước 46,73 mm. Câu 5: (1 điểm) Dùng bộ căn mẫu 83 miếng để chọn căn mẫu kiểm tra kích thước giới hạn lớn nhất của rãnh 125H6. - Tra bảng 1.14 trang 18 (BTDSLG), ta có: ES=0,025 mm; EI = 0 Dmax = DN + ES = 125 + 0,025 = 125,025mm - Kích thước cần kiểm tra : 125,025 mm - Chọn căn mẫu thứ nhất: 1,005 mm, kích thước còn lại: 124,02 mm - Chọn căn mẫu thứ hai: 1,02 mm, kích thước còn lại: 123 mm - Chọn căn mẫu thứ ba: 3 mm, kích thước còn lại: 120 mm - Chọn căn mẫu thứ tư: 20 mm, kích thước còn lại: 100 mm - Chọn căn mẫu thứ năm: 100 mm. Vậy cần ít nhất 5 căn mẫu để kiểm tra kích thước trên. Ngày 26 tháng 07 năm2011 Người soạn Tạ Ngọc Ý Thiên

×