Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

усны судалгаа

 • Be the first to comment

усны судалгаа

 1. 1. ХООЛ ХҮНСНИЙ ЭНЕРГИ-МЭДЭЭЛЛИЙН ШИНЖ ЧАНАР<br />Г.Лхагваа <br />техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор (ШУТИС)<br />
 2. 2. Японы эрдэмтэн Масару Эмото усны бүтцийг янз бүрийн мэдээллийн нөхцөлд судалж тогтоосон нь усны судалгаанд оруулсан томоохон хувь нэмэр юм.<br />
 3. 3. Гоожуурынусанд “хайр” гэдэгүгийг 5 хэлдээрхэлэх, мөнцаасандээрбичээднаасаналь ч тохиолдолдуснызөвбүтэцүүссэнбайна. Тэрээриймбайдлаар 10 000 орчимбүтцийнсудалгаахийж, “ усамьтай” гэсэндүгнэлтэндхүрчээ.<br />Биднийхээрусамьтайгэхээсээилүүтэйусамилахүзэгдэлбуюуусыгамилуулжбайгаатехнологийнболовсруулалтюм. <br />Амьгэжюувэ?Гоожуурынусанд “хайр” гэдэгүгийг 5 хэлдээрхэлэх, мөнцаасандээрбичээднаасаналь ч тохиолдолдуснызөвбүтэцүүссэнбайна. Тэрээриймбайдлаар 10 000 орчимбүтцийнсудалгаахийж, “ усамьтай” гэсэндүгнэлтэндхүрчээ.<br />Биднийүзэжбуйгаарамилахпроцессболэнергижихпроцессюм. Иймаргаардорнодахиныардтүмэнуулыг, овоог, зургийгамилуулдаг, мөнусыграшаалжамилуулдагмэдлэгийгэртэзэмшжээ.<br />Эндээсбидэнергижихньамилах, энергижүүлэхньамилуулахпроцессбөгөөдамьдбүхэнухамсартайгэсэндүгнэлтхийжбайгааюм. <br />Энэнь “усамьтай” гэдгээсихээхэнөөр, аливаазүйл, түүнийдоторхоолхүнсамилахүзэгдэлбуюутэдгээрийгамилуулахтехнологийншийдлийнтухайасуудалюм.<br />Ийнхүүусныбүтэцүүсэхсудалгаахийгдсэнгэжүзэжхаринусныэнерги-мэдээллийн бусадшинж чанарыгсудлахзамаарундны ус боловсруулах технологийн шинэшийдлийгхайхшаардлагабийболжбайна.<br />
 4. 4. Г.Лхагваа, С.Сэржмядаг, Н.Намчиндорж /ШУТИС/, С.Хоролжав, Д.Найдан /ШУА, ФТХ/ нарын судлаачид 2007-2008 онд ундныусыгянзбүрийнаргаарболовсруулахсудалгаа хийсэн байна.<br />Янз бүрийн аргаар боловсруулсан усны найрлагын үзүүлэлт<br />
 5. 5. <ul><li> Сонирхолтой үзүүлэлт бол хяналтынхтай харьцуулахад эрдсийнбүрэлдэхүүнднэлээдөөрчлөлторж, натри бясалгалын усанд 9.8 дахин, энергижүүлсэн усанд 1.6 дахин, тарнитай усанд 1.3 дахин өссөн байна. Бясалгалын усанд магни 2 дахин, сульфат 16.8 дахин өсч, рН 0.36 пунктээр нэмэгдсэн ба харин бүх аргаар боловсруулсан усанд гидрокарбонат хяналтынхаас буурсан байна.
 6. 6. Түгээгүүрийнхтэй харьцуулахад бүх аргаар боловсруулсан усны рН ямар нэг байдлаар нэмэгдсэний дотор ширгээсэн усных 3.03 пунктээр, буцалгасан усных 2.74 пунктээр нэмэгдэж хүчтэй шүлтлэг урвал үзүүлжээ.
 7. 7. Махбодийн дотоод орчныг шүлтшүүлэхэд катионууд болох кальц, магни, кали, натри нөлөөлдөг гэвэл бүх аргаар боловсруулсан усанд тэдгээрийн хэмжээ нэмэгдсэнээр усны рН шүлтлэг болж байна. Харин боловсруулалтын үед чухамхүү катионууд нэмэгдэж байгаа нь сонирхолтой юм.
 8. 8. Усыг энергижүүлэх технологийн дээрх хувилбараас гадна ус, зарим ундаа, шөл зэргийг хэт авиагаар боловсруулж энергижилтийг нь судалсан юм. </li></li></ul><li><ul><li>Дуу /акустика/ болон хэт авианы /ультразвук/ нөлөөгөөр шингэнд хий-уураар дүүргэгдсэн, аажим тэлж хурдан агших шинж чанар бүхий олон тооны бөмбөлөг адиабат даралтын хүчээр гинжин урвалаар үүсч, улмаар өсч байдаг ба тэдгээрийн задрах үзэгдлийг кавитац гэж үздэг бөгөөд бөмбөлөгийн хэлбэлзэл нь тогтворгүй байдалдаа энерги дамжуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж тухайлбал бөмбөлөг дахь уур-усны хольц нь мянган атмосфер хүртэл адиабат даралтаар шахагдаж хэдэн мянган Кельвины температур хүртэл халдаг.
 9. 9. Хийгээр дүүргэгдсэн бөмбөлөгийн задрахад үүсэх өндөр температур ба даралт нь тухайн орчинд хэт авианы люмнесценц буюу сонохемилюмнесценц үүсгэх ба задралд орсон молекул, ионжсон атом болон чөлөөт радикалын их хэмжээний энерги агуулна. Ийм зарчмаар кавитацийн бөмбөлөгүүд нь урвалжих өндөр чадамжтай бүтээгдэхүүн үүсэх шалтгаан болж өгөх ба хэт авианы олонх химийн урвал явагдах нөхцөл болдог байдлыг ундны усны эрдсийг боловсруулах технологийн үндсэн зарчим гэж үзжээ /Усанд сонолюмнесценц үүсэх тухай нэгдсэн онол одоогоор алга байна/.</li></li></ul><li>Зураг 1. <br />Таван хошуу малын <br />махны шөлний энергийн муруй <br />Зураг 2. <br />Ширгээсэн ба буцалсан усны энергийн муруй <br />
 10. 10. Зураг 3.<br />Ширгээх аргаас хамаарсан усны энергийн муруй энергийн агууламжийн харьцуулалт<br />Зураг 4.<br /> Ширгээсэн ус ба зөгийн балны энергийн агууламжийн харьцуулалт<br />
 11. 11. Цахилгаан халаагуур дээр ширгээсэн ус нь энергийн агууламжаар таван хошуу малын шөлнөөс наанадаж 10 дахин, буцалсан усныхаас 1.8 дахин, ширгээх төхөөрөмжид ширгээснээс 1.9 дахин, зөгийн балныхаас 26 дахин тус тус их байна. <br />Сүүлчийнх нь ширгээх төхөөрөмжид кавитац үүсэлт бага явагдаж, улмаар усны эрдсүүд давтамжинд орж боловсруулалт явагдах боломж бага байгаатай холбоотой байна. Энэ нь ундны ус боловсруулах технологийн онцлогийг тодотгож байгаа ба тухайлбал ундны ус боловсруулах технологи нь түүнд агуулагдаж буй боловсруулаагүй үеийн “органик биш” эрдсийг боловсруулж “органик эрдэс” болгож явдал гэж бид үзсэн юм. <br />
 12. 12. Усны эрдсийг кавитац болон давтамжийн арга, энергижүүлж амилуулах бусад арга /буцалгах, ширгээх, тарни, бясалгал, бусад аргаар энергижүүлэх гм/-аар<br />боловсруулахад үндэслэсэн энэхүү шинэ технологи нь монголчууд намрын дунд үе /8-р сарын 17/-ийг хүртэлх усыг монголчууд “түүхий ус” /эрдсийн боловсруулалт хийгдээгүй органик биш эрдэс агуулсан ус/, намрын усыг “болсон ус” /эрдэс нь органик болтлоо боловсруулалтанд орж хэрэглээнд бэлэн болсон ус/, эзлэхүүний нь 2/3-ыг ширгээсэн усыг “эмний эх” гэж нэрлэсэн нь нэн оновчтой технологийн шийдэл мөн болохыг харуулж байна. <br />Дээрхээс усны эрдсийг боловсруулах технологи нь ус даргилах, давалгаалах зэргээр турбулент хөдөлгөөнд оршиж улмаар түүний найрлага дахь эрдсүүд давтамжинд орж боловсрох үйл явц болох нь харагдаж байна.<br />
 13. 13. Ийм байдлаар цахилгаан халаагуур дээр эзлэхүүний нь 2/3-ыг ширгээсэн усны энергийн агууламж чацарганы шүүснийхээс 4.4 дахин, ээзгийний шүүснийхээс 5.2 дахин, үзэмний шүүснийхээс 19.8 дахин, зөгийн балныхаас 26 дахин, ширгээсэн усаар чанасан цайны энергийн агууламж энгийн усаар чанасан цайныхаас 5.1 дахин их буюу <br /> 1) энергийн маш өндөр багтаамжтай 2) рН үзүүлэлт нь гоожуурын усныхаас 3.2 пунктээр буюу 14% илүү /рН11.17/ буюу нэн шүлтлэг 3) бүрэн боловсорсон их хэмжээний органик эрдэс агуулдаг 4) Эмотогийн судалгаагаар авч үзвэл ийм ус нь дээд зэргээр эрэмблэгдсэн зөв бүтэцтэй зэрэг нь “Ширгээсэн ус эмний эх” гэсэн уламжлалт ойлголт зөв болохыг бүрэн тодотгохын зэрэгцээ ундны ус боловсруулах технологийн шинэ шийдэл бий болж байна гэж үзэж байгаа юм.<br />Дорнын уламжлалт технологи нь хоол хүнсэнд сэтгэл шингээж амилуулан рашаалдгаараа өнөөгийн жор хөөцөлдсөн тархины үйлдлээс үндсээрээ ялгаатай.<br /> <br />
 14. 14.
 15. 15. <ul><li> Дээрх 2 аргын:
 16. 16. эхнийх нь бүтээгдхүүний жор, технологийг гол болгосон тархины үйлдэл,
 17. 17. удаах нь сэтгэлийг гол болгосон оюун санааны үйлдэл болно.
 18. 18. Сүүлчийн тохиолдолд үйлдэгч буяны сэтгэл үүсгэх буюу эергүү энергийн хуулийг хэрэгжүүлж, үйлчлүүлэгчтэй нэг сэтгэлээр холбогдохявдал юм.
 19. 19. Үүнийг рашаалах буюу хоол хүнсийг амилуулах технологи гэнэ.
 20. 20. Ингэж үйлдсэн идээг амилсан хүнс гэнэ. </li>

×