นันทนาการส่ง

1,503 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,503
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นันทนาการส่ง

 1. 1. นันทนาการในทางงานอดิเรก
 2. 2. ความหมาย งานอดิเรกจัดเป็นกิจกรรมนันทนาการทีส่งเสริมการ ่พัฒนาคุณค่าชีวตของมนุษย์ ตังแต่วยเด็กเยาวชน และ ิ ้ ัผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ชวต เป็นการ ีิบาบัดทางกายและจิตใจ ส่งเสริมโอกาสให้บคคลเลือกกิจกรรม ุตามความสนใจ สมัครใจ และกระทาด้วยความเต็มใจในช่วงเวลาอิสระ เวลาว่าง และเพือพัฒนาคุณค่าชีวตของบุคคล ่ ิและสังคม
 3. 3. รูปแบบการจัดกิจกรรม 1.งานอดิเรกประเภทแสดงหรือกระทา เช่น ประดิษฐ์ ต่อเติม วาดภาพ เป็นต้น 2.งานอดิเรกประเภทสะสม เช่น สะสมแสตมป์ เหรียญทีระลึก ่ ของเก่า เป็นต้น 3.งานอดิเรกประเภทสร้างสรรค์ เช่น แกะสลัก วาด ภาพ ออกแบบ พัฒนาเกม เป็นต้น 4.งานอดิเรกประเภทศึกษาเรียนรู้ เช่น เรียนรูเทคนิค ้สิ่งต่าง ๆ ศึกษาในศาสตร์วชาใหม่ เป็นต้น ิ
 4. 4. 1.งานอดิเรกประเภทแสดงหรือกระทา เช่น ประดิษฐ์ ต่อเติม วาดภาพ เป็นต้น
 5. 5. 2.งานอดิเรกประเภทสะสม เช่น สะสมแสตมป์ เหรียญที่ ระลึก ของเก่า เป็นต้น
 6. 6. 3.งานอดิเรกประเภทสร้างสรรค์ เช่น แกะสลัก วาดภาพ ออกแบบ พัฒนาเกม เป็นต้น
 7. 7. 4.งานอดิเรกประเภทศึกษาเรียนรู้ เช่น เรียนรู้เทคนิค สิงต่าง ๆ ศึกษาในศาสตร์วิชาใหม่ เป็นต้น ่
 8. 8. นันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม ดังทีเข้าใจกันโดยทั่วไป มนุษย์เป็นสัตว์ ่สังคม ต้องการความรัก ความเข้าใจความสัมพันธ์ การเป็นเจ้าของ ดังนั้นกิจกรรมนันทนาการทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาส มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจความสามัคคี อันดีต่อเพื่อนมนุษย์
 9. 9. รูปแบบการจัดกิจกรรม ใช้กิจกรรมย่อย ๆ ดังนี้1. เกม ซึ่งมีความหลากหลาย เช่น เกมกลุมสัมพันธ์ เกมสร้างสรรค์ ่ เกมนันทนาการ เกมเบ็ดเตล็ด เกมการแข่งขัน เกมจินตนาการ เป็นต้น
 10. 10. 2. ละคร เพือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสังคม ละครช่วยในการเสริมสร้าง ่ การแสดงออกทางจินตนาการ และความสนุกสนานเพลิดเพลินของ ชุมชน
 11. 11. 3. ดนตรี เพือเป็นมหรสพ เพื่อการสร้างสรรค์ในกลุมคนและเป็นการระบาย ่ ่อารมณ์ สร้างความรักความเข้าใจ สร้างมิตร วัฒนธรรมประเพณีในชาติและนานาชาติ
 12. 12. 5. กีฬา เพือนันทนาการส่งเสริมคุณค่าความสามัคคี การใช้เวลาว่างของ ่ สมาชิกเพือการสังคมและมนุษยสัมพันธ์ สมรรถภาพทางกายและจิต ่
 13. 13. 4. การเต้นราและกิจกรรมเข้าจังหวะ การลีลาศ การละเล่นพืนเมือง ้ เต้นราประกอบจังหวะดนตรี เป็นการเปิดโอกาสทางสังคมให้ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างเพศทางสังคม
 14. 14. 6. ศิลปหัตถกรรม ซึงมีประโยชน์ตอชุมชน ตัวอย่างชุมชนหนึ่งอาจจะ ่ ่ร่วมใจกันจัดเทศกาล ศิลปหัตถกรรมของหมูบ้านหรือชุมชน ่โดยใช้ศลปหัตถกรรมเป็นสื่อ และกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนเป็น ิมหกรรม เทศกาลศิลปหัตถกรรมนานาชาติ
 15. 15. 7. งานเลียงสร้างสรรค์ การไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ปิกนิก งาน ้ ปาร์ตี้ เป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
 16. 16. สวัสดีคะ

×