Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
DALAM KALANGAN PELAJAR
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
MELALUI PENDIDIKAN FOR...
PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
DALAM KALANGAN PELAJAR
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
MELALUI PENDIDIKAN FOR...
Menurut Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady
(2010), umat Islam di Malaysia sekian lama telah
memahami Islam secara seragam de...
UTHM komited untuk mewujudkan
dan menyebarkan pengetahuan bagi
memenuhi keperluan industri dan
komuniti serta menyuburkan ...
Pengukuhan Ajaran ASWJ
Dalam Kalangan Pelajar
Panel Bidang
Pengajian Islam,
Jabatan Pengajian
Islam dan Sains
Sosial, Faku...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Panel Bidang Pengajian Islam
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam
Panel Bidang Pengajian Islam adala...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam
Panel Bidang ini juga bertanggungj...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam
Kursus Pengajian Islam (UWA 10102)...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam
Salah satu faktor dalam memastikan...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam
Silabus kursus Pengajian Islam (UW...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Silabus Kursus Pengajian Islam
(UWA10102)
BIL TAJUK
1 ISLAM SEBAGAI AD-DEE...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Silabus Kursus Pengajian Islam
(UWA10102)
BIL TAJUK
PERKEMBANGAN MAZHAB FI...
Panel Bidang Pengajian Islam:
Pendidikan Formal
Aktiviti 2014
27-28 April 2014 Program Zikir dan Qiamullail
31 Oktober 201...
Pusat Islam: Pendidikan Non-formal
Pusat Islam
Mendidik dan memimpin masyarakat agar
bertaqwa dan berakhlak mulia untuk
mencapai kecemerlangan duniawi dan
ukhrawi melalu...
Pusat Islam:
Pendidikan Non-formal
Aktiviti
• Majlis Ratib Al-Attas dan
Zikir Asmaul Husna
24 April 2014
(malam)
• Program...
Pusat Islam:
Pendidikan Non-formal
Aktiviti
• Munajat Perdana sempena
Peperiksaan Akhir
Semester 2013/2014
22 Mei 2014
• K...
Pusat Islam:
Pendidikan Non-formal
Aktiviti
• Majlis Ratib Al-Attas dan
Zikir Asmaul Husna
29 Mei 2014
(Malam)
• Karnival ...
Pusat Islam:
Pendidikan Non-formal
Aktiviti
• Program Takbir Hari Raya
Perdana dan Solat Sunat
Hari Raya Aidiladha 1435H
5...
Pusat Islam:
Pendidikan Non-formal
Aktiviti
• Program Wacana Ilmu :
“Seminar Pemantapan
Aqidah”
31 Oktober
2014
• Kem Pema...
Kolej Kediaman Perwira : Pendidikan
Non-formal
Kolej Kediaman Perwira (KKP)
Kolej Kediaman Perwira (KK Perwira) merupakan salah
sebuah kolej kediaman di Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia (UTHM) de...
• Kolej ini memulakan operasi secara rasmi dengan
nama Desasiwa Pangsapuri pada tahun 2003 dan
kemudiannya diberi nama seb...
Menyedari kepentingan peranan KK Perwira sebagai
pemangkin kecemerlangan mahasiswa, Pelan
Transformasi Perwira telah diwuj...
Bagi memacu kecemerlangan, Pelan Transformasi
Mahasiswa Holistik dilancarkan pada tahun 2013 serta
disokong menerusi beber...
Terkini, konsep “Hanya di Perwira” digagaskan
sebagai strategi penjenamaan agar KK Perwira
berupaya membawa jenama cemerla...
KK Perwira komited untuk
menyemai budaya ilmu ke
arah pembangunan
mahasiswa holistik
KKP: Pendidikan
Non-formal
Misi
KKP: Pendidikan
Non-formal
Aktiviti Kerohanian Kolej Kediaman Perwira
Bil. Tarikh Nama Program
1 02 Disember 2012 Kempen 2...
1. Peruntukkan masa bagi Pendidikan formal
yang dijalankan oleh Panel Bidang Pengajian
Islam .terlalu sedikit bagi mendeda...
2. Aktiviti yang memfokuskan
kepada pengkhususan
pengukuhan ajaran ASWJ masih
kurang dijalankan dalam
pendidikan non-forma...
3. Tidak wujud keselarasan dalam
pencapaian objektif pendidikan
formal dan non-formal bagi
mencapai pengukuhan ajaran
ASWJ...
4. Tidak ada pihak yang
menyelaraskan aktiviti melalui
pendidikan formal dan non-formal
bagi mencapai objektif pengukuhan
...
1. Menjadikan ruangan pendidikan
non-formal yang dijalankan oleh
Pusat Islam dan Kolej Kediaman
sebagai wadah untuk menyam...
2. Menambah aktiviti dan program
yang memfokuskan kepada
pengkhususan pengukuhan
ajaran ASWJ melalui pendidikan
non-formal...
3. Perlu diwujudkan hubungan
antara pendidikan formal dan
non-formal bagi mengenalpasti
peranan masing-masing untuk
mencap...
4. Menentukan pihak yang akan
menyelaraskan aktiviti yang
sesuai bagi mencapai
matlamat pengukuhan Ajaran
ASWJ yang optimu...
Pengukuhan ajaran ASWJ dalam kalangan
pelajar Islam UTHM perlu diberikan perhatian
oleh semua pihak yang berperanan menjal...
Dicadangkan supaya INSTITUT AHLI SUNNAH WAL
JAMAAH UTHM mengambil peranan sebagai pihak
yang menyelaraskan aktiviti dan pr...
SEKIAN
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL

1,585 views

Published on

Umat Islam di Malaysia sekian lama telah memahami Islam secara seragam dengan ajaran ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) dijadikan sebagai pegangan akidah yang telah menyatu padukan mereka. Usaha pengukuhan ajaran ASWJ turut dipergiatkan oleh semua pihak bagi mempastikan ianya terus dimartabatkan. Sebagai salah satu dari institusi pendidikan, melalui misi yang telah digubal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia turut memainkan peranannya dalam mempastikan matlamat tersebut tercapai. Kertas kerja ini akan mengenegahkan peranan dan aktiviti Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial dalam mengukuhkan ajaran ASWJ sebagai pihak yang menjalankan pendidikan formal manakala Pusat Islam dan Kolej Kediaman Perwira pula sebagai premis yang menjalankan pendidikan non-formal. Hasil dari data yang diperolehi melalui pengumpulan dokumen dari pihak yang berautoriti didapati 3 pihak berkenaan telah menjalankan peranan masing-masing dengan baik. Bagaimanapun didapati tidak wujud keselarasan dalam pengisian dan bentuk aktiviti bagi mencapai tahap pengukuhan yang optimum. Justeru itu, di akhir kertas kerja ini akan dikemukakan beberapa cadangan yang perlu diambil bagi mengatasi kelemahan tersebut.

Published in: Education
 • Be the first to like this

PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL

 1. 1. PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL Shakila binti Ahmad (Pensyarah FSTPI,UTHM) Sharifah Khadiijah binti Syed Abu Bakar (Pensyarah FSTPI, UTHM) Dr. Afandi bin Ahmad (Pensyarah FKEE, UTHM & Pengetua Kolej Kediaman Perwira, UTHM) Zurina binti Mohammad (Pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam, UTHM)
 2. 2. PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL Abstrak Umat Islam di Malaysia sekian lama telah memahami Islam secara seragam dengan ajaran ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) dijadikan sebagai pegangan akidah yang telah menyatu padukan mereka. Usaha pengukuhan ajaran ASWJ turut dipergiatkan oleh semua pihak bagi mempastikan ianya terus dimartabatkan. Sebagai salah satu dari institusi pendidikan, melalui misi yang telah digubal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia turut memainkan peranannya dalam mempastikan matlamat tersebut tercapai. Kertas kerja ini akan mengenegahkan peranan dan aktiviti Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial dalam mengukuhkan ajaran ASWJ sebagai pihak yang menjalankan pendidikan formal manakala Pusat Islam dan Kolej Kediaman Perwira pula sebagai premis yang menjalankan pendidikan non-formal. Hasil dari data yang diperolehi melalui pengumpulan dokumen dari pihak yang berautoriti didapati 3 pihak berkenaan telah menjalankan peranan masing-masing dengan baik. Bagaimanapun didapati tidak wujud keselarasan dalam pengisian dan bentuk aktiviti bagi mencapai tahap pengukuhan yang optimum. Justeru itu, di akhir kertas kerja ini akan dikemukakan beberapa cadangan yang perlu diambil bagi mengatasi kelemahan tersebut.
 3. 3. Menurut Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady (2010), umat Islam di Malaysia sekian lama telah memahami Islam secara seragam dengan ajaran ahli Sunnah Wal Jamaah dijadikan sebagai pegangan akidah yang telah menyatu padukan mereka. Pegangan akidah ahli Sunnah Wal Jamaah ini berasaskan kepada ajaran aqidah Imam Al-Ash’ari, fiqh mengikut mazhab Syafi’e dan akhlak pula berpandukan tasawuf Imam al-Ghazali. Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah di Malaysia PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 4. 4. UTHM komited untuk mewujudkan dan menyebarkan pengetahuan bagi memenuhi keperluan industri dan komuniti serta menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovatif berasaskan paradigma tauhid. Misi UTHM PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 5. 5. Pengukuhan Ajaran ASWJ Dalam Kalangan Pelajar Panel Bidang Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan. Pusat Islam, UTHM Kolej Kediaman Perwira, UTHM
 6. 6. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Panel Bidang Pengajian Islam
 7. 7. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam Panel Bidang Pengajian Islam adalah panel yang terdapat di bawah Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM. Panel ini terdiri daripada 17 orang pensyarah yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang meliputi bidang Syariah dan Usuluddin.
 8. 8. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam Panel Bidang ini juga bertanggungjawab dalam menawarkan kursus wajib kepada setiap pelajar yang mendaftar di universiti. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut : • Pengajian Islam (UWA10102) • Pengajian Moral (UWA10202) • Tamadun Islam dan Tamadun Asia (UWA10302) • Pengantar Pengajian Islam UWA (10402) • Aqidah Ketuhanan dan Sains (UWA10502)
 9. 9. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam Kursus Pengajian Islam (UWA 10102), merupakan kursus wajib universiti yang ditawarkan kepada pelajar di peringkat Ijazah Sarjana Muda, manakala kursus Pengantar Pengajian Islam (UWA10402) pula kepada pelajar di peringkat diploma. Penawaran kursus ini adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki daya intelektual yang seimbang terutama dari aspek fizikal dan SPIRITUAL selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Negara, visi dan misi universiti.
 10. 10. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam Salah satu faktor dalam memastikan objektif pengajaran sesuatu kursus itu tercapai adalah dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Salah satu kaedah ialah dengan mengadakan program pengukuhan di mana pelajar akan diberi pendedahan dengan menjemput pakar-pakar dari luar dalam bidang berkaitan. Pendekatan ini mampu memberi nilai tambah kepada pelajar-pelajar di samping dapat menarik minat pelajar dalam mengikuti kursus-kursus tersebut.
 11. 11. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Pengenalan Panel Bidang Pengajian Islam Silabus kursus Pengajian Islam (UWA 10102) ini telah dibina dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah sepenuhnya, dengan bermazhabkan Fiqh Imam al-Syafi’e serta aqidah al-Asya’irah. Pelajar didedahkan dengan ilmu Pengajian Islam secara umum (basic) di dalam kuliah yang berlangsung selama 2 jam setiap minggu. Pelajar juga akan dinilai melalui soalan kuiz, membuat tugasan / laporan, pembentangan dan peperiksaan akhir.
 12. 12. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Silabus Kursus Pengajian Islam (UWA10102) BIL TAJUK 1 ISLAM SEBAGAI AD-DEEN (2 jam) 2 SUMBER RUJUKAN ISLAM (2 jam) 3 PENGAJIAN ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH (2 jam) AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH (2 jam) ALIRAN PEMIKIRAN AQIDAH DAN PERBAHASANNYA (2 jam) 4 5
 13. 13. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Silabus Kursus Pengajian Islam (UWA10102) BIL TAJUK PERKEMBANGAN MAZHAB FIQH DAN PERBAHASANNYA (2 jam) PRINSIP MUAMALAT ISLAM (2 jam) PENGENALAN UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM (2 jam) 9 ETIKA KERJA DALAM ISLAM (2 jam) UNDANG-UNDANG KEKELUARGAAN ISLAM (2 jam) 8 7 6 10
 14. 14. Panel Bidang Pengajian Islam: Pendidikan Formal Aktiviti 2014 27-28 April 2014 Program Zikir dan Qiamullail 31 Oktober 2014 Program Wacana Pemantapan Akidah
 15. 15. Pusat Islam: Pendidikan Non-formal Pusat Islam
 16. 16. Mendidik dan memimpin masyarakat agar bertaqwa dan berakhlak mulia untuk mencapai kecemerlangan duniawi dan ukhrawi melalui penyebaran, penghayatan dan pengukuhan ilmu, iman serta amal soleh berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah Pusat Islam: Pendidikan Non-formal Misi Pusat Islam
 17. 17. Pusat Islam: Pendidikan Non-formal Aktiviti • Majlis Ratib Al-Attas dan Zikir Asmaul Husna 24 April 2014 (malam) • Program Sambutan Malam Nisfu Sya’ban 1435H12 Jun 2014 • Kuliah Feqah Wanita anjuran Pusat Islam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 16 Jun 2014
 18. 18. Pusat Islam: Pendidikan Non-formal Aktiviti • Munajat Perdana sempena Peperiksaan Akhir Semester 2013/2014 22 Mei 2014 • Kuliah Dhuha dan Majlis Sambutan Isra’ Mikraj Peringkat UTHM 27 Mei 2014 • Kuliah Feqah Wanita29 Mei 2014
 19. 19. Pusat Islam: Pendidikan Non-formal Aktiviti • Majlis Ratib Al-Attas dan Zikir Asmaul Husna 29 Mei 2014 (Malam) • Karnival Bubur Asyura Sempena 10 Muharram 1436H 3 November 2014 • Majlis Berbuka Puasa Sunat Dan Ceramah Maal Hijrah 3 November 2014
 20. 20. Pusat Islam: Pendidikan Non-formal Aktiviti • Program Takbir Hari Raya Perdana dan Solat Sunat Hari Raya Aidiladha 1435H 5 Oktober 2014 • Program Ibadah Qurban Perdana 1435H Peringkat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 6 Oktober 2014M • Kursus Pendedahan Pengajaran ( Kaedah Iqra’) 2014 21 Oktober 2014
 21. 21. Pusat Islam: Pendidikan Non-formal Aktiviti • Program Wacana Ilmu : “Seminar Pemantapan Aqidah” 31 Oktober 2014 • Kem Pemantapan Insan Rabbani 2014 Sekolah Menengah Sains Sembrong 4 – 6hb September 2014
 22. 22. Kolej Kediaman Perwira : Pendidikan Non-formal Kolej Kediaman Perwira (KKP)
 23. 23. Kolej Kediaman Perwira (KK Perwira) merupakan salah sebuah kolej kediaman di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dengan kapasiti 2,044 penghuni. Kolej ini merupakan antara kolej kediaman di luar kampus yang terletak 2.2km dari kampus utama UTHM dan berada di kawasan Parit Sempadan Laut. Lokasinya yang ideal dan strategik serta dikelilingi oleh panorama yang indah menjadikan kolej ini sesuai untuk dihuni, belajar dan bersosial. KKP: Pendidikan Non-formal Pengenalan Kolej Kediaman Perwira
 24. 24. • Kolej ini memulakan operasi secara rasmi dengan nama Desasiwa Pangsapuri pada tahun 2003 dan kemudiannya diberi nama sebagai Kolej Kediaman Perwira pada Jun 2006. KK Perwira merupakan Kolej Kediaman rasmi bagi menempatkan Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) seawal sesi 2003/2004. • Pusat Pembelajaran Kedua. KKP: Pendidikan Non-formal Pengenalan Kolej Kediaman Perwira
 25. 25. Menyedari kepentingan peranan KK Perwira sebagai pemangkin kecemerlangan mahasiswa, Pelan Transformasi Perwira telah diwujudkan pada tahun 2011 dengan berpaksikan kepada tiga (3) teras utama iaitu kecemerlangan akademik, keunggulan personaliti dan kelestarian persekitaran. Pada masa yang sama, konsep “Perwira di Hatiku…sebuah Taman Ilmu” juga dicetuskan bagi mewujudkan budaya sayangkan KK Perwira sebagai rumah kedua yang juga berperanan sebagai sebuah pusat perkembangan ilmu. KKP: Pendidikan Non-formal Pengenalan Kolej Kediaman Perwira
 26. 26. Bagi memacu kecemerlangan, Pelan Transformasi Mahasiswa Holistik dilancarkan pada tahun 2013 serta disokong menerusi beberapa inisiatif merangkumi konsep rumah sukan, polisi 1Penghuni 1Sukan, 1Penghuni Muslim 1Al-Quran dan 1Penghuni 1Kemahiran. Pelan ini menjadi agenda utama dalam usaha melahirkan penghuni yang bukan sahaja cergas fizikal dan cerdas mindanya, malah santun pekertinya. KKP: Pendidikan Non-formal Pengenalan Kolej Kediaman Perwira
 27. 27. Terkini, konsep “Hanya di Perwira” digagaskan sebagai strategi penjenamaan agar KK Perwira berupaya membawa jenama cemerlang UTHM di seantero dunia. Dengan misi membantu Universiti meningkatkan kebolehpasaran graduan, KK Perwira menyahut cabaran menjadikan tahun 2014 sebagai titik permulaan bagi KK Perwira sebagai pusat pembelajaran kedua. KKP: Pendidikan Non-formal Pengenalan Kolej Kediaman Perwira
 28. 28. KK Perwira komited untuk menyemai budaya ilmu ke arah pembangunan mahasiswa holistik KKP: Pendidikan Non-formal Misi
 29. 29. KKP: Pendidikan Non-formal Aktiviti Kerohanian Kolej Kediaman Perwira Bil. Tarikh Nama Program 1 02 Disember 2012 Kempen 2A (Adab & Aurat) 2 11 Mei 2013 Erti Hidup Pada Memberi 3 Sem I & II, 2013/2014 Tadarus 1Penghuni Muslim 1Al Quran 4 14 September 2013 Modul Mahasiswa Holistik 1.0 (Wuduk, Solat Kualiti, Solat Jamak, Solat Qasar, Solat Jenazah, Aurat) 5 25 Oktober 2013 Tazkirah Perdana Aidil Adha 6 Sem I 2014/2015 Tadarus 1Penghuni Muslim 1Al Quran 7 15 November 2014 Modul Mahasiswa Holistik 2.0 (Toharoh, Aurat, Mandi Wajib)
 30. 30. 1. Peruntukkan masa bagi Pendidikan formal yang dijalankan oleh Panel Bidang Pengajian Islam .terlalu sedikit bagi mendedahkan pelajar kepada pengukuhan ajaran ASWJ. Pengenalan kepada Akidah ASWJ hanya diberikan dalam masa 2 jam. Begitu juga Perbahasan Aliran Pemikiran Akidah. Cabaran PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 31. 31. 2. Aktiviti yang memfokuskan kepada pengkhususan pengukuhan ajaran ASWJ masih kurang dijalankan dalam pendidikan non-formal. Cabaran PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 32. 32. 3. Tidak wujud keselarasan dalam pencapaian objektif pendidikan formal dan non-formal bagi mencapai pengukuhan ajaran ASWJ dalam kalangan pelajar. Cabaran PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 33. 33. 4. Tidak ada pihak yang menyelaraskan aktiviti melalui pendidikan formal dan non-formal bagi mencapai objektif pengukuhan Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Kalangan pelajar. Cabaran PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 34. 34. 1. Menjadikan ruangan pendidikan non-formal yang dijalankan oleh Pusat Islam dan Kolej Kediaman sebagai wadah untuk menyambung perincian bagi kandungan kursus yang dijalankan dalam pendidikan formal. Cadangan PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 35. 35. 2. Menambah aktiviti dan program yang memfokuskan kepada pengkhususan pengukuhan ajaran ASWJ melalui pendidikan non-formal. Cadangan PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 36. 36. 3. Perlu diwujudkan hubungan antara pendidikan formal dan non-formal bagi mengenalpasti peranan masing-masing untuk mencapai objektif pengukuhan ajaran ASWJ. Cadangan PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 37. 37. 4. Menentukan pihak yang akan menyelaraskan aktiviti yang sesuai bagi mencapai matlamat pengukuhan Ajaran ASWJ yang optimum. Cadangan PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 38. 38. Pengukuhan ajaran ASWJ dalam kalangan pelajar Islam UTHM perlu diberikan perhatian oleh semua pihak yang berperanan menjalankan aktiviti pendidikan. Pendidikan secara formal yang melibatkan pemarkahan bagi melayakkan pelajar untuk bergraduat dijadikan sebagai titik permulaan. Seterusnya peranan pendidikan non- formal turut dilibatkan. Kesimpulan PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 39. 39. Dicadangkan supaya INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH UTHM mengambil peranan sebagai pihak yang menyelaraskan aktiviti dan program bagi mencapai matlamat pengukuhan yang optimum. Model penyelarasan aktiviti dan program ini boleh dicadangkan pelaksanaannya di Institut Pengajian Tinggi lain yang mempunyai disiplin pendidikan yang sama dengan UTHM. Kesimpulan PENGUKUHAN AJARAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
 40. 40. SEKIAN TERIMA KASIH

×