Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ahli sunnah waljamaah

23,860 views

Published on

Published in: News & Politics

ahli sunnah waljamaah

 1. 2. Latar belakang kemunculan nama ahli Sunnah Wal Jamaah Sebab golongan ini menamakan ahli Sunnah wal Jamaah Nama lain bagi As-Sunnah wal Jamaah Prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap beberapa isu. Kepentingan / kelebihan berpegang kepada ajaran Ahli As-Sunnah wal Jamaah Tokoh ulamak ahli As-Sunnah wal Jamaah Pengertian / Takrif ahli Sunnah Wal Jamaah Langkah langkah untuk memelihara diri dari terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli As-Sunnah wal Jamaah
 2. 3. Golongan yang mendukung cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai khalifah. Mereka berpendapat Saidina Ali sahajakah yang layak dan berhak dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah saw. Kumpulan-kumpulan Syiah
 3. 4. Khawarij Golongan penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim. Mereka belot daripada menyukung Saidina Ali kerana Saidina Ali menerima keputusan Majlis Tahkim yang memehak kepada Muawiyah iktikad
 4. 5. kembali Pengertian / Takrif Ahli As-Sunnah wal Jamaah Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Quran, sunnah Rasulullah saw dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara-perkara bid’ah .
 5. 6. Mazhab ini mengikut jejak langkah Rasulullah saw dan para sahabat baginda. Nama ahli Sunnah Wal Jamaah muncul setelah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Nama itu secara rasminya di masyhurkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asya’ari (330 Hijriah) dan Abu Mansur al-Maturidi (333 Hijriah). Latar belakang kemunculan nama ahli Sunnah Wal Jamaah kembali
 6. 7. Nama Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah gabungan daripada perkataan Ahli, As-Sunnah dan Al-Jamaah. Sebab di namakan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana mereka menerima dan beramal dengan sunnah Rasulullah saw. Sebab di namakan dengan Wal Jamaah kerana mereka berkumpulan di atas kebenaran dan bersatu untuk berjihad , melaksanakan amar makruf dan nahi munkar serta menghidupkan sunnah dan menentang perkara perkara bid’ah . Sebab golongan ini menamakan ahli Sunnah wal Jamaah kembali
 7. 8. Ahlu As-Sunnah. Al-Jamaah. As-Salaful As-Soleh. Ahlul Hadis Nama lain bagi As-Sunnah wal Jamaah kembali
 8. 9. Prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Ajarannya berpegang dan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Ajarannya berpegang dengan prinsip-prinsip As-Salafu As-Soleh Sebarang pertelingkahan pandangan, mereka merujuk kepada al-Quran dan As-Sunnah Mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang soheh. kembali
 9. 10. Tokoh ulamak ahli As-Sunnah wal Jamaah Imam Abu Mansur Al-Maturidi Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi Imam Abu Bakar Al-Qaffal Imam Al-Hafiz al-Baihaqi kembali
 10. 11. Ajaran ini berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Ajaran ini mendapat jaminan daripada Allah tidak akan sesat . Dapat membersihkan akidah daripada kesesatan. Amalan diterima oleh Allah swt Hidup diredai Allah Kepentingan / kelebihan berpegang kepada ajaran Ahli As-Sunnah wal Jamaah kembali
 11. 12. Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap beberapa isu. Melihat Allah Pelaku dosa besar Iman Qadha dan Qadar  Al-Quran bukan makhluk
 12. 13. kembali Al-Quran bukan makhluk. Ia adalah kalam Allah yang bersifat qadim. Orang mukmin boleh melihat Allah di syurga. Pelaku dosa besar dikira sebagai mukmin kerana imannya masih ada tetapi dikira fasik kerana telah melakukan dosa besar Iman seseorang boleh bertambah dan berkurang Tentang Qadha dan Qadar Semua perkara sama ada baik atau buruk adalah ketentuan Allah swt Pegangan atau akidah tentang perkara berikut
 13. 14. Syiah Imamiah Syiah Batiniah Kumpulan-kumpulan Syiah Syiah Zaidiah Mereka menamakan Imamiah kerana mereka berpendapat jawatan pemimpin umat Islam hanya yang layak disandang oleh Ahlul Bait (kaum keluarga Rasulullah saw) Menamakan Zaidiah kerana ambil nama sempena pengasasnya Zaid bin Ali Zainul Abidin iaitu cicit kepada Saidina Ali). Sebab di namakan dengan Batiniah kerana pandangan mereka yang menganggapkan bahawa al-Quran mempunyai makna zahir dan makna batin yang hanya difahami oleh imam mereka. Kumpulan syiah yang radikal dan sesat iktikad iktikad iktikad
 14. 15. kembali Jawatan imam adalah jawatan dianugerahkan oleh Allah seperti kenabian . Imam itu bersifat maksum tetapi tidak mendapat wahyu . Layak disandang oleh 12 orang imam daripada kalangan Ahlul Bait . Menolak semua hadis yang bukan diriwayat oleh Ahlul Bait Beriktikad bahawa imam ke 12 mereka iaitu Muhammad al-Mahdi al-Qaim bil Hujah akan muncul sebagai imam Mahdi Beramal dengan Taqiyah iaitu menyembunyikan iktikad yang sebenar apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iiktikad dengan mereka Meng haruskan perkahwinan Mut’ah iaitu nikah sementara Iktikad Syiah Imamiah
 15. 16. kembali Beriktikad b ahawa kedudukan pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran Beriktikad bahawa perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia bukan Allah. Beriktikad bahawa para Imam tidak maksum kecuali Ali, Fatimah Hasan dan Husin Mereka menolak Taqiah Beriktikad bahawa imam kedua belas mereka iaitu Muhammad al-Mahdi al-Qaim bil Hujah akan muncul sebagai imam Mahdi Iktikad Syiah Zaidiah
 16. 17. kembali Syiah Batiniah Beriktikad bahawa Saidina Ali dan imam-imam mereka yang lain sebagai tuhan Beriktikad bahawa imam mereka Muhammad bin al-Hanafiah masih hidup Menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak.
 17. 18. kembali Iktikad Khawarij Beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir. Mengkafirkan serta menghalalkan darah semua umat Islam yang berbeza iktikad dengan mereka . Membataskan sumber syariat hanya kepada al-Quran sahaja .
 18. 19. kembali Langkah langkah untuk memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli As-Sunnah wal Jamaah Hendaklah mempelajari asas akidah berdasarkan kitab ahli As-Sunnah wal Jamaah Hendaklah belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuan dalam bidang akidah. Kukuhkan iman dengan berdoa. Hendaklah menjauhkan diri daripada orang yang mengamalkan ajaran sesat. Hendaklah menghayati ajaran Islam

×