Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

016 La Transició democràtica a Espanya i Catalunya

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

016 La Transició democràtica a Espanya i Catalunya

 1. 1. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI PER COME NÇAR MAPA DE LA UNITA T INTERNET ANTERIOR SURT
 2. 2. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Per començar: Línia del temps ANTERIOR SURT
 3. 3. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Mapa de la unitat ESPANYA: TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA LA TRANSICIÓ ECONOMIA I ESTAT DEL BENESTAR RESULTATS ELECTORALS CANVI SOCIAL POLÍTICA INTERIOR SABER LLEGIR: VINYETES HUMORÍSTIQUES POLÍTICA INTERNACIONAL: ESPANYA A LA UE LA TRANSICIÓ I LA DEMOCRÀCIA A CATALUNYA ANTERIOR SURT
 4. 4. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Enllaços II Enllaços d’interès I El segon Oscar d’Almodóvar PASSA AL WEB Missatge del rei el 23-F PASSA AL WEB Primer missatge del rei als espanyols PASSA AL WEB Victòria d’Aznar el 1996 PASSA AL WEB Suárez anuncia la llibertat de partits Primeres eleccions democràtiques PASSA AL WEB Victòria de Zapatero el 2004 PASSA AL WEB Felipe González i l’ingrés a la CEE PASSA AL WEB ANTERIOR PASSA AL WEB SURT
 5. 5. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Enllaços d’interès II La restauració de la Generalitat i la democràcia PASSA AL WEB Títol: Els Estatuts de la democràcia PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 6. 6. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI La Transició Els protagonistes Àudio: primer missatge del rei als espanyols PASSA AL WEB PASSA AL WEB PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE Primeres eleccions democràtiques Àudio: Suárez anuncia la llibertat de partits El 23-F Missatge del rei el 23-F AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 7. 7. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Fotos dels protagonistes ANTERIOR SURT
 8. 8. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI El 23-F ANTERIOR SURT
 9. 9. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Resultats electorals Resultats de les eleccions entre el 1982 i el 2000 Primeres eleccions democràtiques Resultats de les eleccions el 2004 AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Àudio de la victòria d’Aznar el 1996 PASSA AL WEB Àudio de la victòria de Zapatero el 2004 PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 10. 10. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Resultats de les primeres eleccions democràtiques ANTERIOR SURT
 11. 11. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Resultats de les eleccions entre el 1982 i el 2000 ANTERIOR SURT
 12. 12. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Resultats de les eleccions el 2004 ANTERIOR SURT
 13. 13. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Política interior Sistema polític de l’Estat espanyol Preàmbul de la Constitució de 1978 PASSA AL TEXT Mapa polític d’Espanya AMPLIA LA IMATGE L’Estat autonòmic a la Constitució AMPLIA LA IMATGE La realitat diversa de l’Estat autonòmic AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT Els atemptats més importants AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 14. 14. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Text: Preàmbul de la Constitució de 1978 Preàmbul La Nació espanyola, amb el desig d’establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els qui la integren, en ús de la seva sobirania, proclama la voluntat de: Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i les lleis de conformitat amb un ordre econòmic i social just. Consolidar un Estat de Dret que asseguri l’imperi de la llei com a expressió de la voluntat popular. Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions. Promoure el progrés de la cultura i de l’economia per tal d’assegurar a tothom una qualitat de vida digna. Establir una societat democràtica avançada, i col·laborar a l’enfortiment d’unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra. En conseqüència, les Corts aproven i el poble espanyol ratifica la següent Constitució. Constitució espanyola de 1978 ANTERIOR SURT
 15. 15. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Sistema polític de l’Estat espanyol ANTERIOR SURT
 16. 16. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Text: L’estat de les autonomies a la Constitució Article 143 En l’exercici del dret a l’autonomia reconegut en l’article 2 de la Constitució, les províncies limítrofs que tinguin característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies d’entitat regional històrica podran accedir a l’autogovern i constituir-se en Comunitats Autònomes d’acord amb el que preveu aquest títol i els estatuts respectius. Constitució espanyola ANTERIOR SURT
 17. 17. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Mapa polític d’Espanya ANTERIOR SURT
 18. 18. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI La realitat diversa de l’Estat autonòmic ANTERIOR SURT
 19. 19. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Els atemptats més importants de la nostra història ANTERIOR SURT
 20. 20. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Política internacional: Espanya a la UE Adhesió a la CEE AMPLIA LA IMATGE Espanya a la UE: taxa d’atur AMPLIA LA IMATGE Àudio: Felipe González i l’ingrés a la CEE Espanya a la UE: PIB per càpita PASSA AL WEB Espanya a la UE: despesa en protecció social AMPLIA LA IMATGE Espanya a la UE: fons de cohesió AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 21. 21. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Signatura del tractat d’adhesió d’Espanya a la CEE ANTERIOR SURT
 22. 22. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Espanya a la UE: PIB per càpita ANTERIOR SURT
 23. 23. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Espanya a la UE: Taxa d’atur ANTERIOR SURT
 24. 24. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Espanya a la UE: Despesa en protecció social ANTERIOR SURT
 25. 25. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Distribució dels fons de cohesió europeus, 2000-2006 ANTERIOR SURT
 26. 26. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Economia i estat del benestar Evolució del PIB entre el 1975 i el 2005 Estructura econòmica per sectors d’activitat Evolució de l’atur AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Evolució de la taxa d’inflació anual AMPLIA LA IMATGE Evolució de la despesa en protecció social Espanya Europa AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 27. 27. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Evolució del PIB entre el 1975 i el 2005 ANTERIOR SURT
 28. 28. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Estructura econòmica per sectors d’activitat ANTERIOR SURT
 29. 29. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Evolució de l’atur ANTERIOR SURT
 30. 30. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Evolució de la taxa d’inflació anual des de 1975 ANTERIOR SURT
 31. 31. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Evolució de la despesa en protecció social Espanya Europa ANTERIOR SURT
 32. 32. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Canvi social Evolució de la natalitat Composició de la població espanyola AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Procedència dels estrangers Per què la Llei per a la igualtat? PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 33. 33. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Evolució de la natalitat ANTERIOR SURT
 34. 34. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Composició de la població espanyola per grups d’edat ANTERIOR SURT
 35. 35. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Procedència dels estrangers que viuen a Espanya ANTERIOR SURT
 36. 36. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Text: Per què la Llei per a la igualtat? Per què la Llei per a la igualtat «La maternitat està penalitzada, tant per entrar a l’empresa com per promocionar-s’hi. Cal emfatitzar el talent enfront del temps, i mirar de repartir el temps en la família.» Soledad Murillo, secretària general de Polítiques d’Igualtat del Ministeri de Treball i Afers Socials, explica amb aquestes dues frases els objectius de la Llei per a l’igualtat, que preveu el permís de paternitat, amb ànim de crear demanda, els plans d’igualtat laboral i les responsabilitats compartides en la família. Guillermo Madamé, de Randstad, reconeix que, malgrat que tres de cada quatre dels seus treballadors són dones, només n’hi ha una al comitè de direcció. «No és per discriminació, sinó potser perquè a elles mateixes no els paga la pena sacrificar la vida familiar per aconseguir més responsabilitats. La paritat obligarà les empreses a inventar mecanismes perquè aquesta barrera desaparegui», declara Madamé. CincoDias.com, «Una llei benvinguda per posar fi a atavismes», 16 de maig de 2007. Adaptat ANTERIOR SURT
 37. 37. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Saber llegir: Vinyetes humorístiques Pinto y Chinto Gallego y Rey AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Forges El Perich AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 38. 38. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Pinto y Chinto ANTERIOR SURT
 39. 39. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Gallego y Rey ANTERIOR SURT
 40. 40. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI El Perich ANTERIOR SURT
 41. 41. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Forges ANTERIOR SURT
 42. 42. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI La transició i la democràcia a Catalunya Retorn del president Tarradellas el 23 d’octubre de 1977 AMPLIA LA IMATGE Resultats electorals a Catalunya La restauració de la Generalitat i la democràcia AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB Els Estatuts de la democràcia Els canvis en la població La llei de normalització lingúística PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 43. 43. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Retorn del president Tarradellas el 23 d’octubre de 1977 ANTERIOR SURT
 44. 44. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Resultats electorals de 1980 a Catalunya ANTERIOR SURT
 45. 45. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Text: La persecució de la llengua La llei de normalització lingüística La llengua catalana, element fonamental de la formació de Catalunya, n’ha estat sempre la llengua pròpia, com a llengua natural de comunicació i com a expressió i símbol d’una unitat cultural amb profundes arrels històriques. A més, ha estat el testimoni de la fidelitat del poble català envers la seva terra i la seva cultura específica. [...] [...]La llengua catalana es troba des de fa anys en una situació precària, caracteritzada principalment per l’escassa presència que té en els àmbits d’ús oficial, de l’ensenyament i dels mitjans de comunicació. [...] Per això, aquesta Llei es proposa de superar l’actual desigualtat lingüística impulsant l’ús de la llengua catalana en tot el territori de Catalunya. Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya ANTERIOR SURT
 46. 46. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Els canvis en la població Residents estrangers per procedència l’any 2006 Gràfic de l’evolució dels fluxos demogràfics ANTERIOR SURT
 47. 47. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI SÍNTESI (II) Síntesi (I)  La transició va ser el procés de canvi de règim polític de la dictadura franquista a la democràcia. Aquest procés es va iniciar després de la mort de Franco, el 1975, i va finalitzar el 1982, amb la primera alternança pacífica en el govern.  Des del 1982 s’ha consolidat la democràcia a Espanya. Durant aquests anys, dos grans partits d’àmbit nacional, el PSOE, a l’esquerra, i el PP, a la dreta, s’han alternat en el poder.  Des del 1978, la Constitució és la base del sistema polític d’Espanya. Garanteix un seguit de drets i llibertats, i reconeix l’estat de les autonomies com a forma d’organització territorial. ANTERIOR SURT
 48. 48. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 16 SÍNTESI Síntesi (II)  L’establiment d’un sistema democràtic va obrir el camí a l’europeïtzació d’Espanya, que va implicar el seu ingrés a l’OTAN, el 1982, i li va permetre entrar a formar part de la CEE (l’actual Unió Europea) el 1986.  Les reformes econòmiques iniciades des de la transició han modernitzat l’economia espanyola, que ha crescut per sobre de la mitjana de la UE. Al mateix temps, s’ha consolidat l’estat del benestar amb una protecció social més gran.  Des de l’establiment de la democràcia, Espanya viu una època de grans canvis socials que, juntament amb els econòmics, ens han convertit en un país plenament desenvolupat.  La democràcia a Catalunya va comportar la restauració de la Generalitat, l’aprovació d’un nou Estatut i l’inici d’una nova etapa autonòmica.  La consolidació de les institucions pròpies va anar acompanyada d’un nou de procés de normalització cultural i lingüística. Al mateix temps, s’han produït canvis en la societat catalana, entre els quals destaca l’arribada d’un important corrent migratori.  Des de la transició, Catalunya ha consolidat també un sistema de partits i uns comportaments electorals específics, que han caracteritzat els canvis dels darrers anys i han portat a l’aprovació d’un nou Estatut d’Autonomia, l’any 2006. ANTERIOR SURT

×