#2bat #històriad'espanya #anticrègim #seglexviii #borbons #liberalisme #històriacontemporània #il·lustració #educació #repressió #nacionalcatolicisme #feixisme #18juliol #sublevaciómilitar #segonarepública #seglexx #1936 #4eso #2nbat #guerracivil #despotismeil·lustrat #reformesborbòniques #batallad'almansa #decretsdenovaplanta #absolutisme #ferranvii #cadis #constitució1812 #guerrilla #josepibonaparte #napoleóbonaparte #guerradelfrancès #carlesiv #crisianticrègim #treballvoluntari #renaixement #pierodellafrancesca #michelangelobuonarroti #masaccio #leonardodavinci #historiata #historiadel'art #elgreco #educaciópública #edatmoderna #caravaggio #art #2eso #4td'eso #filosofia #historia #ciènciessocials #històriamoderna
See more