Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

003 La Revolució Industrial

1,702 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

003 La Revolució Industrial

 1. 1. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI PER COME NÇAR MAPA DE LA UNITA T INTERNET ANTERIOR SURT
 2. 2. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Per començar Línia del temps Las invents revoluciones Els grandes AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 3. 3. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Línia del temps ANTERIOR SURT
 4. 4. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Els invents ANTERIOR SURT
 5. 5. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Mapa de la unitat LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL LA REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL LA REVOLUCIÓ AGRÍCOLA POBLACIÓ I CIUTATS LA REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS LA SOCIETAT DE CLASSES LA PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL EL MOVIMIENT OBRER EL CANVI CULTURAL ANTERIOR SURT
 6. 6. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Enllaços d’interès Vídeo sobre Henry Ford Àudio de Marconi La màquina de vapor PASSA AL WEB PASSA AL WEB PASSA AL WEB La casa burgesa El moviment obrer PASSA AL WEB PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 7. 7. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Gràfic de l’evolució de la població ANTERIOR SURT
 8. 8. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La revolució agrícola L’arada a vapor Els canvis en la rotació de conreus AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Els efectes de la revolució agrícola Un agricultor modern PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 9. 9. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Comparació entre la rotació triennal i la quadriennal ANTERIOR SURT
 10. 10. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Pagès treballant amb una arada a vapor ANTERIOR SURT
 11. 11. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Els efectes de la revolució agrícola ANTERIOR SURT
 12. 12. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Text: Un agricultor modern Un agricultor modern El 1835 vaig prendre possessió de l’explotació de Créteil. [...] La rotació era biennal. [...] La collita d’aquella època era de 15 hectolitres de blat per hectàrea i de 12.000 quilos de remolatxa per hectàrea. [...] Actualment, conreo de 23 a 25 hectolitres de blat per hectàrea i de 16.000 a 23.000 quilos de remolatxa per hectàrea. Vaig ampliar la qualitat del sòl cultivable. [...] A més, mitjançant permutes i compres, vaig aconseguir reunir diverses parcel·les. [...] El 1839 vaig comprar dues sembradores mecàniques per al blat. Després, n’he comprat cinc més. J. C. POTEL-LECOUTEUX, Autobiografia, 1867 ANTERIOR SURT
 13. 13. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La revolució dels transports El ferrocarril El canal de Suez AMPLIA LA IMATGE L’estalvi de temps amb el ferrocarril Els efectes del ferrocarril AMPLIA LA IMATGE L’evolució de la xarxa ferroviària AMPLIA LA IMATGE L’evolució del ferrocarril La desconfiança enfront dels nous transports AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT PASSA AL TEXT
 14. 14. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI El canal de Suez amb vaixells de vela i vapor ANTERIOR SURT
 15. 15. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Inauguració de la primera línia de ferrocarril a Alemanya ANTERIOR SURT
 16. 16. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Els efectes del ferrocarril ANTERIOR SURT
 17. 17. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Estalvi de temps després de l’arribada del ferrocarril ANTERIOR SURT
 18. 18. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’evolució de la xarxa ferroviària europea ANTERIOR SURT
 19. 19. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’evolució del ferrocarril en alguns països ANTERIOR SURT
 20. 20. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Text: La desconfiança enfront dels nous transports La desconfiança enfront dels nous transports El canvi massa sobtat d’un clima a un altre produiria un efecte mortal sobre les vies respiratòries [...]. Finalment, l’ansietat sorgida del risc que es corre constantment mantindrà els viatgers en un permanent estat d’alerta que serà el precursor d’afeccions cerebrals. Per a una dona embarassada, qualsevol viatge conduirà de manera infal·lible a un avortament amb totes les conseqüències [...]. Text citat per A. M. NIVEAU, a Història dels fets econòmics contemporanis, 1977 ANTERIOR SURT
 21. 21. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La primera revolució industrial El procés d’industrialització La fàbrica AMPLIA LA IMATGE La màquina de vapor PASSA AL WEB La màquina de vapor AMPLIA LA IMATGE Conseqüències AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE La indústria britànica AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR Mapa de la industrializació AMPLIA LA IMATGE SURT
 22. 22. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI El procés d’industrialització ANTERIOR SURT
 23. 23. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La fàbrica ANTERIOR SURT
 24. 24. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Esquema de la màquina de vapor ANTERIOR SURT
 25. 25. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Conseqüències de la industrialització ANTERIOR SURT
 26. 26. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La indústria britànica ANTERIOR SURT
 27. 27. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La industrialització a Europa en el segle XIX ANTERIOR SURT
 28. 28. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La segona revolució industrial L’electricitat AMPLIA LA IMATGE L’empresa familiar i la societat anònima El repartiment de la producció industrial Àudio de Marconi PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE Vídeo sobre Henry Ford El treball en cadena AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB ANTERIOR PASSA AL TEXT SURT
 29. 29. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’electricitat ANTERIOR SURT
 30. 30. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI El repartiment de la producció industrial mundial ANTERIOR SURT
 31. 31. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Comparació entre l’empresa familiar i la societat anònima ANTERIOR SURT
 32. 32. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Text: El treball en cadena El treball en cadena La nostra primera manera de fer l’acoblament consistia a pujar el nostre vehicle en un lloc, i els obrers portaven les peces a mesura que les necessitaven, com quan es construeix una casa [...]. El nostre primer progrés en l’acoblament consisteix a portar la feina a l’obrer en lloc de portar l’obrer a la feina. Avui, totes les nostres operacions s’inspiren en aquests dos principis: cap home no ha de fer més d’una cosa; i sempre que sigui possible, cap home no s’ha d’ajupir... El resultat net de l’aplicació d’aquests principis és reduir en l’obrer la necessitat de pensar i reduir els seus moviments al mínim [...]. L’home no ha de tenir un segon menys del que necessita, ni un segon més [...]. L’home que col·loca un pern no col·loca la femella. L’home que col·loca la femella, no la colla. Henry FORD, La meva vida i la meva obra, 1925 ANTERIOR SURT
 33. 33. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Poblacions i ciutats Evolució de la població La ciutat industrial AMPLIA LA IMATGE L’emigració europea als Estats Units AMPLIA LA IMATGE Els emigrants AMPLIA LA IMATGE Densitat de població i ciutats AMPLIA LA IMATGE AMPLIA Un barri burgès i un barri obrer La casa burgesa PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 34. 34. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’evolució de la població en diversos països europeus ANTERIOR SURT
 35. 35. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La ciutat industrial La ciutat industrial (I) La ciutat industrial (II) AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR TORNA ANTERIOR SURT
 36. 36. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La ciutat industrial (I) ANTERIOR SURT
 37. 37. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La ciutat industrial (II) ANTERIOR SURT
 38. 38. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Mapa d’Europa de densitat de població i ciutats ANTERIOR SURT
 39. 39. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’emigració europea als Estats Units ANTERIOR SURT
 40. 40. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Els emigrants, de Tommasi ANTERIOR SURT
 41. 41. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Un barri burgès i un barri obrer ANTERIOR SURT
 42. 42. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La societat de classes L’aristocràcia AMPLIA LA IMATGE Pobresa i durada de la vida La burgesia AMPLIA LA IMATGE Salaris a França Els obrers Despeses de famílies burgeses i obreres AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE L’evolució del nivell de vida Explotació AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR PASSA AL TEXT SURT
 43. 43. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’aristocràcia ANTERIOR SURT
 44. 44. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La burgesia ANTERIOR SURT
 45. 45. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Els obrers ANTERIOR SURT
 46. 46. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Comparació del nivell de vida d’una família burgesa i d’una família obrera ANTERIOR SURT
 47. 47. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Pobresa i durada de la vida ANTERIOR SURT
 48. 48. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Salaris diaris a França l’any 1840 ANTERIOR SURT
 49. 49. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’evolució del nivell de vida ANTERIOR SURT
 50. 50. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Text: L’explotació a les fàbriques Explotació Els amos de les fàbriques, ansiosos per mantenir en funcionament les màquines dia i nit mentre la indústria fos pròspera, ocupaven homes, dones i nens en jornades de treball de 12 a 16 hores, de dia i de nit. Quan hi havia una fase de depressió econòmica, no dubtaven a desfer-se de la força de treball, perquè tenien sempre una cua de desocupats a la porta de la fàbrica esperant el moment en que decidissin tornar a posar en funcionament les màquines. Quan els patrons volien augmentar la producció, feien treballar més durament els seus treballadors. Quan calia contraure la producció, reduïen la força de treball o contractaven personal per períodes curts amb sous miserables. P. DEANE, La Primera Revolució Industrial, 1953 ANTERIOR SURT
 51. 51. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI El moviment obrer L’evolució de la legislació laboral britànica La vaga AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE La jornada de vuit hores La Primera Internacional AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
 52. 52. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI La vaga, de L. Adler (1889) ANTERIOR SURT
 53. 53. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’evolució de la legislació laboral britànica ANTERIOR SURT
 54. 54. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Text: La Primera Internacional La Primera Internacional Considerant: Que l’emancipació dels treballadors ha de ser obra d’ells mateixos, que els esforços que facin per conquerir l’emancipació no han de tendir a constituir nous privilegis, sinó a establir per a tothom els mateixos drets i els mateixos deures. Que la submissió del treballador al capital és la font de tota servitud: política, moral, material. Que, per aquesta raó, l’emancipació econòmica dels treballadors és el gran objectiu al qual ha d’estar subordinat tot moviment polític. Que tots els esforços fets fins ara han fracassat per manca de solidaritat entre els obrers de les diverses professions en cada país i per manca d’una unió fraternal entre els treballadors de les diverses regions. Que l’emancipació dels treballadors no és un problema simplement local o nacional, sinó que, contràriament, interessa totes les nacions [...]. Preàmbul del text fundacional de la Primera Internacional, Londres, 1864 ANTERIOR SURT
 55. 55. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Cartell on es demanen les vuit hores de treball ANTERIOR SURT
 56. 56. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI El canvi cultural L’enterrament a Ornans El vagó de tercera L’Àngelus AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE L’evolució de l’alfabetització La dona i el matrimoni PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 57. 57. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’enterrament a Ornans, de Courbet ANTERIOR SURT
 58. 58. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’Àngelus, de Millet ANTERIOR SURT
 59. 59. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI El vagó de tercera, de Daumier ANTERIOR SURT
 60. 60. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Text: La dona i el matrimoni La dona i el matrimoni Y [el señor De la Lage] se frotaba las manos colosales, sonriendo a una idea que […] jamás se le había presentado tan clara y halagüeña como entonces. ¡Qué mejor esposo podían desear sus hijas que el primo Ulloa! […] «Las señoritas De la Lage –discurría don Manuel– deben casarse, y sería contrario al orden providencial que no apareciese tronco en que injertar dignamente retoños de tan noble estirpe; pero antes se quedan para vestir imágenes que unirse con cualquiera […] las señoritas De la Lage sólo pueden dar su mano a quien se las iguale en calidad.» […] [En la fachada de la casa] desafinaba una galería de nuevo cuño […] allí se las encontraba siempre [a las señoritas De la Lage] posadas como pájaros en rama favorita; allí hacían labor, allí tenían un breve jardín, contenido en macetas y cajones […] Emilia PARDO BAZÁN, Los pazos de Ulloa, 1886 ANTERIOR SURT
 61. 61. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI L’evolució de l’alfabetització ANTERIOR SURT
 62. 62. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI SÍNTESI (II) Síntesi (I)  Tres processos simultanis van afavorir la revolució industrial: el creixement de la població, l’expansió de l’agricultura i un canvi de mentalitat econòmica.  La industrialització va començar a la Gran Bretanya a partir de la segona meitat del segle XVIII i després es va estendre per tot Europa. La primera fase de la industrialització va estar molt lligada a la indústria tèxtil, mentre que la indústria siderúrgica va assolir un gran desenvolupament a mitjan segle XIX.  La producció industrial va créixer a una velocitat vertiginosa, però els antics mitjans de transport (vaixells de vela, diligències...) eren lents o tenien poca capacitat de càrrega. Es necessitaven nous transports per millorar el comerç i assegurar el proveïment de les fàbriques i la distribució de les mercaderies. En el segle XIX, la situació va canviar: es van construir vaixells de vapor i ferrocarrils.  A partir del 1870, es van produir noves transformacions en l’economia mundial, que es coneixien com a Segona Revolució Industrial. Es van desenvolupar noves indústries, van sorgir altres potències industrials, va aparèixer la gran empresa i es va modificar la forma de producció. ANTERIOR SURT
 63. 63. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 3 SÍNTESI Síntesi (II)  La revolució industrial també va ser un procés de canvi social. Al llarg del segle XIX es va accelerar el creixement de la població i es van produir grans migracions a les ciutats, a les colònies d’ultramar i al continent americà.  La societat industrial es dividia en classes, grups que es distingien per la seva posició econòmica. La burgesia es va convertir en la classe predominant quan l’aristocràcia va perdre la major part dels seus privilegis.  Una de les novetats del segle XIX va ser la consolidació de la petita burgesia (classe mitjana) i l’aparició d’una classe obrera industrial. No obstant això, la pagesia va continuar sent el grup majoritari.  La concentració de milers de treballadors en fàbriques va afavorir que prenguessin consciència de les dures condicions laborals i que intentessin millorar-les mitjançant accions col·lectives. Aquests moviments es van basar en dues ideologies noves: el socialisme i l’anarquisme.  Com a conseqüència de les grans transformacions econòmiques derivades de la Revolució Industrial, també es van produir canvis significatius en la cultura i els costums. ANTERIOR SURT

×