Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

002 Revolucions polítiques (1776-1848)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

002 Revolucions polítiques (1776-1848)

 1. 1. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI PER COME NÇAR MAPA DE LA UNITA T INTERNET ANTERIOR SURT
 2. 2. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Per començar Línia del temps Les grans revolucions AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 3. 3. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Línia del temps ANTERIOR SURT
 4. 4. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Mapa de la unitat LES REVOLUCIONS POLÍTIQUES LA REVOLUCIÓ AMERICANA NAPOLEÓ I L’IMPERI LA REVOLUCIÓ FRANCESA LA RESTAURACIÓ CRONOLOGIA LES REVOLUCIONS LIBERALS ORÍGENS LA INDEPENDÈNCIA D’IBEROAMÈRICA L’ART L’ASSEMBLEA NACIONAL EL NEOCLASSICISME LA CONVENCIÓ I EL TERROR EL ROMANTICISME ANTERIOR SURT
 5. 5. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Enllaços d’interès Les grans revolucions PASSA AL WEB La batalla de Waterloo PASSA AL WEB Napoleó Europa i l’imperi napoleònic PASSA AL WEB PASSA AL WEB La llibertat guiant el poble La independència d’Iberoamèrica PASSA AL WEB ANTERIOR PASSA AL WEB SURT
 6. 6. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La Revolució Americana La firma de la Declaració d’Independència Les Tretze Colònies AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE El sistema polític dels Estats Units La Declaració d’Independència PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 7. 7. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Les Tretze Colònies ANTERIOR SURT
 8. 8. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La firma de la Declaració d’Independència l’any 1776 ANTERIOR SURT
 9. 9. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: La Declaració d’Independència Preàmbul de la Declaració d’Independència dels Estats Units Considerem veritats evidents per si mateixes que tots els homes neixen iguals; que el seu Creador els ha dotat de drets inalienables, com la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat; que, per tal de garantir aquests drets, els homes constitueixen governs en què el poder just emana del consentiment dels governats; que si un govern, qualsevol que en sigui la forma, arriba a ignorar aquests fins, el poble té dret a modificar-lo o abolir-lo i instituir un nou govern que es basi en els principis esmentats i que organitzi els poders segons les formes que li semblin més adequades per garantir la seva seguretat i felicitat [...] Aquesta ha estat la paciència llargament demostrada per les colònies i aquesta és avui la necessitat que els obliga a modificar el seu antic sistema de govern. ANTERIOR SURT
 10. 10. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI El sistema polític dels Estats Units ANTERIOR SURT
 11. 11. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Cronologia Etapes de la Revolució Francesa Principals esdeveniments AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 12. 12. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Etapes de la Revolució Francesa ANTERIOR SURT
 13. 13. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Principals esdeveniments de la Revolució Francesa ANTERIOR SURT
 14. 14. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Orígens Evolució del preu del blat Els greuges del tercer estat PASSA AL TEXT Quadern de queixes de Valençay AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
 15. 15. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: Els greuges del tercer estat Els greuges del tercer estat Ens plantegem tres preguntes: 1a: Què és el tercer estat? Ho és tot. 2a: Què ha significat fins avui en l’ordre polític? Res. 3a: Què demana? Arribar a ser alguna cosa. Qui gosaria dir que el tercer estat no conté en ell mateix tot el que es necessita per formar una nació completa? És un home fort i robust que encara té un braç encadenat. Si es fes desaparèixer l’ordre privilegiat, la nació no seria menys, sinó més. I què és el tercer estat? Ho és tot, però un tot travat i oprimit. I què seria sense l’ordre privilegiat? Ho seria tot, però un tot lliure i florent. Sense ell no pot funcionar res, tot funcionaria infinitament millor sense els altres. [...] E.-J. SIEYÈS, Què és el tercer estat?, gener de 1789 ANTERIOR SURT
 16. 16. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: Quadern de queixes de Valençay Quadern de queixes de Valençay Els habitants que formen el tercer estat d’aquesta ciutat i parròquia de Valençay, a Berry, supliquen molt humilment a Sa Majestat. […] Que caldria suprimir la talla, la capitació i els dos vintens. Per substituir aquests impostos, el govern establiria un dret (impost) únic que cada província lliurement podria repartir i percebre i que els eclesiàstics i nobles, que hi estarien subjectes, també haurien de satisfer, igual que el tercer estat […] Que per pagar els deutes de l’estat no hi hauria una altra sortida que apropiar-se (nacionalitzar) de tots els béns dels frares i dels monjos que actualment són inútils per al servei diví... ANTERIOR SURT
 17. 17. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Preu del blat entre el 1784 i el 1790 ANTERIOR SURT
 18. 18. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI L’Assemblea Caricatures (I) AMPLIA LA IMATGE La presa de la Bastilla Caricatures (II) AMPLIA LA IMATGE Reunió dels Estats Generals l’any 1789 Jurament del Joc de Pilota AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE L’assalt a les Tulleries El sistema polític de la Constitució de 1791 La Declaració dels Drets de l’Home AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
 19. 19. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Caricatura sobre la victòria del tercer estat, 1789 ANTERIOR SURT
 20. 20. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI El despertar del tercer estat ANTERIOR SURT
 21. 21. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Reunió dels Estats Generals l’any 1789 ANTERIOR SURT
 22. 22. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Jurament del Joc de Pilota ANTERIOR SURT
 23. 23. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La presa de la Bastilla, de Jean-Pierre Houel ANTERIOR SURT
 24. 24. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI L’assalt a les Tulleries, de Jean Duplessi-Bertaux ANTERIOR SURT
 25. 25. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà La Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà (1789) Article 1r. –Els homes neixen i resten lliures i iguals en drets; les distincions socials només poden estar fundades en la utilitat comuna. Article 2n. –La finalitat de tota associació política és la conservació dels drets naturals i imprescriptibles de l’home. Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la resistència a l’opressió. Article 3r. –El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació; cap cos, cap individu, no pot exercir cap mena d’autoritat que no emani d’ella expressament. […] Article 6è. –La llei és l’expressió de la voluntat general. Tots els ciutadans tenen dret a cooperar personalment, o per mitjà dels seus representants, en la seva formació. La llei ha de ser igual per a tothom, tant per protegir com per castigar. Atès que tots els ciutadans són iguals davant la llei, tothom pot aspirar a totes les dignitats, places i càrrecs públics, segons la seva capacitat i sense més distinció que la de les virtuts i talent que tingui. […] Article 11è. –La lliure comunicació de pensaments i d’opinions és un dels drets més preciosos de l’home. Tot ciutadà pot, doncs, parlar, escriure, imprimir lliurement, amb el benentès que haurà de respondre de l’abús d’aquesta llibertat, en els casos determinats per la llei. ANTERIOR SURT
 26. 26. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI El sistema polític de la Constitució de 1791 ANTERIOR SURT
 27. 27. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La Convenció i el Terror L’execució de Lluís XVI Els protagonistes Decret sobre sospitosos AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Calendari revolucionari PASSA AL TEXT Caricatures (II) Caricatures (I) Discurs de Robespierre PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 28. 28. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI L’execució de Lluís XVI ANTERIOR SURT
 29. 29. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Protagonistes Sans-culottes Marat Robespierre ANTERIOR SURT
 30. 30. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: Decret sobre sospitosos Decret sobre sospitosos Article 1. –Immediatament després de la publicació d’aquest decret, tots els sospitosos que es trobin al territori de la República i que encara estiguin en llibertat seran detinguts. Article 2. –Són sospitosos evidents: 1. Els que per la seva conducta, per les relacions que tenen i pels seus propòsits o escrits s’han mostrat partidaris de la tirania o del federalisme i enemics de la llibertat [...] 5. Els fins ara nobles, compresos els marits, les dones, pares, mares, fills o filles, germans o germanes, i els administradors d’emigrats que no hagin manifestat constantment la seva adhesió a la Revolució. 6. Els que han emigrat des de l’1 de juliol de 1789 fins a la publicació del decret el 30 de març de 1792, encara que hagin tornat a França en el termini fixat pel decret esmentat o anteriorment [...] 17 de setembre de 1793 ANTERIOR SURT
 31. 31. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: Discurs de Robespierre a la Convenció Discurs de Robespierre a la Convenció En la República no hi ha més ciutadans que els republicans. Per això els reialistes, els conspiradors, no només són estrangers, sinó que també són enemics. La primera màxima de la vostra política ha de ser conduir el poble mitjançant la raó i els enemics del poble mitjançant el Terror. [...] El Terror no és res més que la justícia prompta, severa, inflexible; per tant, és una emanació de la virtut [...]. S’ha dit que el Terror era el motor del govern despòtic [...]. El govern de la Revolució és el despotisme de la llibertat contra la tirania. 1794 ANTERIOR SURT
 32. 32. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Calendari revolucionari ANTERIOR SURT
 33. 33. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La marmita depuradora de jacobins (1793) ANTERIOR SURT
 34. 34. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Lluís XVI abandona la seva esposa i família, de Gillray (1793) ANTERIOR SURT
 35. 35. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Napoleó i l’imperi Mapa de l’imperi Napoleó PASSA AL WEB Europa i l’imperi napoleònic PASSA AL WEB La coronació AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Caricatura La batalla de Waterloo AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 36. 36. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Mapa de l’imperi napoleònic ANTERIOR SURT
 37. 37. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La coronació de Napoleó, de Jacques-Louis David ANTERIOR SURT
 38. 38. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI El púding en perill, de Gillray (1805) ANTERIOR SURT
 39. 39. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La Restauració Europa l’any 1815 Principis de la Restauració AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Caricatura: el repartiment de l’imperi napoleònic Tractat de la Santa Aliança AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
 40. 40. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Principis de la Restauració ANTERIOR SURT
 41. 41. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Mapa d’Europa l’any 1815 ANTERIOR SURT
 42. 42. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Caricatura: El repartiment de l’imperi napoleònic ANTERIOR SURT
 43. 43. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: Tractat de la Santa Aliança Tractat de la Santa Aliança En nom de la Molt Santa i Indivisible Trinitat. S. M. l’Emperador d’Àustria, el Rei de Prússia i l’Emperador de Rússia [...] han acordat els articles següents: [...] Article II. [...] l’únic principi en vigor [...] serà el de prestar-se recíprocament servei [...] considerar-se tots com a membres d’una mateixa nació cristiana [...] Article III. Totes les potències que vulguin ratificar solemnement els sagrats principis que han dictat aquesta acta i reconeguin com n’és d’important per a la felicitat de les nacions, massa temps agitades, que d’ara endavant aquestes veritats exerceixen sobre els destins humans tota la influència que els correspon, seran rebudes amb tanta diligència com afecte en aquesta Santa Aliança. Fet, triplicat i firmat a París l’any de gràcia de 1815. Francesc, Frederic-Guillem i Alexandre ANTERIOR SURT
 44. 44. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Les revolucions liberals Les revolucions del 1848 La llibertat guiant el poble PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE La irrupció del socialisme Crida a les nacions PASSA AL TEXT PASSA AL TEXT ANTERIOR SURT
 45. 45. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Les revolucions del 1848 ANTERIOR SURT
 46. 46. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: Crida a les nacions Crida a les nacions La Revolució francesa acaba d’entrar, d’aquesta manera, en un període definitiu. França és una República: la República francesa no té necessitat de ser reconeguda per existir. Ella és de dret natural, ella és de dret nacional [...] La proclamació de la República francesa no és un acte d’agressió contra cap forma de govern del món. [...] La guerra no és, doncs, el principi de la República francesa, tal com va ser fatal i gloriosa necessitat el 1792. El 1792 la llibertat era una novetat, la igualtat, un escàndol, la República, un problema... La democràcia faria tremolar els trons i els fonaments de les societats. Avui dia els trons i els pobles estan avesats a la paraula, a les formes, a les agitacions regulars de la llibertat exercida en proporcions diverses en gairebé tots els estats, fins i tot els monàrquics [...] [...] El sentit d’aquestes tres paraules (Llibertat, Igualtat, Fraternitat) aplicades a les nostres relacions exteriors és: alliberament de França de les cadenes que pesen sobre la seva constitució i sobre la seva dignitat; recuperació del rang que ha d’ocupar al nivell de les grans potències europees: en fi, declaració d’aliança i amistat amb tots els pobles. Si França té consciència de la missió liberal i civilitzadora que té encomanada, no hi ha cap d’aquelles paraules que signifiqui guerra. Si Europa és prudent i justa, no hi cap d’aquelles paraules que no signifiqui pau. LAMARTINE, 4 de març de 1848 ANTERIOR SURT
 47. 47. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Text: La irrupció del socialisme La irrupció del socialisme A partir del 25 de febrer, mil estranys sistemes van brollar impetuosament de l’esperit dels innovadors i es van difondre en el desconcertat esperit de la multitud. [...] Algú pretenia destruir la desigualtat de les fortunes; un altre, la desigualtat de les facultats; i el tercer aspirava a anivellar la més antiga de les desigualtats, la de l’home i la dona. [...] Aquestes teories [...] van prendre el nom comú de socialisme. El socialisme quedarà com el caràcter essencial i el record més temut de la revolució de febrer. A. DE TOCQUEVILLE, Records de la revolució del 1848 ANTERIOR SURT
 48. 48. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La Independència d’Iberoamèrica La independència d’Iberoamèrica PASSA AL WEB Mapa del procés Simón Bolívar AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR AMPLIA LA IMATGE SURT
 49. 49. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Mapa del procés de la independència d’Iberoamèrica. ANTERIOR SURT
 50. 50. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Simón Bolívar ANTERIOR SURT
 51. 51. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Continuïtat del Neoclassicisme Columna Vendôme Església de la Madeleine AMPLIA LA IMATGE Paulina Bonaparte AMPLIA LA IMATGE Madame Recamier AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 52. 52. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Església de la Madeleine, Vignon (París) ANTERIOR SURT
 53. 53. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Columna Vendôme ANTERIOR SURT
 54. 54. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Paulina Bonaparte, de Canova ANTERIOR SURT
 55. 55. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Madame Recamier, de Jacques-Louis David ANTERIOR SURT
 56. 56. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI El Romanticisme Pavelló Reial de Brighton AMPLIA LA IMATGE El naufragi La Comtessa de Vilches AMPLIA LA IMATGE Rai de la Medusa AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 57. 57. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Pavelló Reial de Brighton, de John Nash ANTERIOR SURT
 58. 58. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI La Comtessa de Vilches, de Federico de Madrazo ANTERIOR SURT
 59. 59. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI El naufragi, de J. W. Turner ANTERIOR SURT
 60. 60. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Rai de la Medusa, de Théodore Géricault ANTERIOR SURT
 61. 61. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI SÍNTESI (II) Síntesi (I)  La Revolució Americana va ser la primera en què el liberalisme es va posar en pràctica. Va ser l’origen d’un nou estat, els Estats Units, el sistema polític del qual va servir de model per a futures revolucions.  L’any 1789 la burgesia francesa va aprofitar una situació de crisi per iniciar una revolució que li va permetre arribar al poder.  Els decrets de l’Assemblea Constituent i la Constitució van significar la fi de l’Antic Règim a França. Però el rei i els privilegiats van voler frenar les reformes. Finalment, la guerra contra les potències europees va tenir com a resultat la desaparició de la monarquia i la proclamació de la República.  La Revolució es va radicalitzar davant l’amenaça exterior i va acabar en el període del Terror. Finalment, es va formar un nou règim burgès, que va haver de lliurar el poder a Napoleó Bonaparte. Això va significar el final de la Revolució. ANTERIOR SURT
 62. 62. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 2 SÍNTESI Síntesi (II)  Napoleó va emprendre una sèrie de reformes a França i una política d’expansió militar que finalment va acabar ensorrant el règim que havia imposat.  Després de la derrota de Napoleó, es va iniciar una època de reacció antiliberal que anomenem Restauració. Les potències van intentar crear un sistema que impedís nous processos revolucionaris a Europa.  L’ordre establert per la Restauració va durar relativament poc temps. Les revolucions de 1820, 1830 i 1848 van donar lloc a la supressió de l’absolutisme en diversos països i a la modificació de les fronteres territorials dibuixades pel congrés de Viena. El liberalisme i el nacionalisme van ser les ideologies que van afavorir aquests canvis.  En la primera meitat del segle XIX es va mantenir el neoclassicisme i va aparèixer un nou estil artístic, el romanticisme. ANTERIOR SURT

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • agabartti

  Oct. 4, 2016

Views

Total views

2,583

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

922

Actions

Downloads

56

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×