Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

006 Tensions i conflictes (1914-1939)

2,014 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

006 Tensions i conflictes (1914-1939)

 1. 1. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI PER COME NÇAR MAPA DE LA UNITA T INTERNET ANTERIOR SURT
 2. 2. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Per començar: Línia del temps ANTERIOR SURT
 3. 3. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Mapa de la unitat TENSIONS I CONFLICTES (1914-1939) LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL ELS ANYS VINT L’ORIGEN LA CRISI DELS ANYS TRENTA EL DESENVOLUPAMENT EL CANVI SOCIAL LES CONSEQÜÈNCIES EL CANVI CULTURAL ANTERIOR SURT
 4. 4. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Enllaços d’interès Les causes de la Primera Guerra Mundial Les fases de l’enfrontament Els tractats de pau PASSA AL WEB PASSA AL WEB PASSA AL WEB Les avantguardes El xarleston PASSA AL WEB PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 5. 5. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI L’origen Els blocs a Europa el 1914 El camí cap a la guerra AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT Les causes de la Primera Guerra Mundial La crisi dels Balcans PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE L’augment de les despeses militars El militarisme AMPLIA LA IMATGE L’assassinat de Sarajevo Alçament albanès contra els turcs AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR AMPLIA LA IMATGE SURT AMPLIA LA IMATGE
 6. 6. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Els blocs a Europa el 1914 ANTERIOR SURT
 7. 7. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Text: El camí cap a la guerra El camí cap a la guerra França encara no està preparada per al combat. Anglaterra s’enfronta amb dificultats interiors i colonials. Rússia rebutja la guerra, perquè li fa por la revolució interior. Esperarem que els nostres adversaris estiguin preparats? [...] L’exèrcit austríac és fidel i útil. Itàlia encara es manté fermament lligada a la Triple Aliança [...]. Això no vol dir que hàgim de provocar la guerra; però allà on es manifesti un conflicte d’interessos [...] no hem de retrocedir, sinó solucionar-lo mitjançant la guerra [...], el pretext importa poc, perquè no es tracta d’aquest conflicte, sinó del nostre futur, que és el que està en joc. Diari alemany, Die Post, 24 de febrer de 1914 ANTERIOR SURT
 8. 8. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI L’augment de les despeses militars ANTERIOR SURT
 9. 9. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI El militarisme: Escola alemanya el 1914 ANTERIOR SURT
 10. 10. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI La crisi dels Balcans ANTERIOR SURT
 11. 11. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Alçament albanès contra els turcs ANTERIOR SURT
 12. 12. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI L’assassinat de Sarajevo ANTERIOR SURT
 13. 13. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI El desenvolupament El desenvolupament de la guerra Línia del temps AMPLIA LA IMATGE Les fases de l’enfrontament AMPLIA LA IMATGE Dones en una fàbrica d’armes Trinxeres Màscares antigàs PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Flandes, d’Otto Dix Cartells propagandístics Carta d’un soldat des del front PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT AMPLIA LA IMATGE
 14. 14. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI El desenvolupament de la guerra ANTERIOR SURT
 15. 15. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Línia del temps ANTERIOR SURT
 16. 16. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Màscares antigàs ANTERIOR SURT
 17. 17. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Trinxeres ANTERIOR SURT
 18. 18. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Text: Carta d’un soldat des del front Carta d’un soldat des del front 05-02-1918 França, a la nit. Estimada meva, […] Potser t’agradarà saber com està l’ànim dels homes aquí. Bé, la veritat és que (i com t’he dit abans, m’afusellaran si algún càrrec important pesca aquesta carta) tothom n’està completament fart i a ningú li queda gens del que es coneix com a patriotisme. A ningú li importa un rave si Alemanya té Alsàcia, Bèlgica o França. L’únic que vol tothom és que tot plegat s’acabi d’una vegada per totes i poder tornar a casa. Aquesta és honestament la veritat, i qualsevol persona que hi hagi estat els últims mesos et dirà el mateix. De fet, i això no és una exageració, l’esperança més gran de la gran majoria dels homes és que els disturbis i les protestes a casa obliguin el govern a acabar la guerra com sigui. Ara ja saps l’estat real de la situació. ANTERIOR SURT
 19. 19. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Dones en una fàbrica d’armes ANTERIOR SURT
 20. 20. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Cartells propagandístics ANTERIOR SURT
 21. 21. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Flandes, d’Otto Dix ANTERIOR SURT
 22. 22. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Les conseqüències La desfilada del mutilats Víctimes de la guerra El Tractat de Versalles Els 14 punts de Wilson AMPLIA LA IMATGE Els tractats de pau AMPLIA LA IMATGE Caricatura de les reparacions PASSA AL TEXT PASSA AL TEXT L’hegemonia dels Estats Units El nou mapa europeu i d’Orient Mitjà La Societat de Nacions PASSA AL WEB AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT AMPLIA LA IMATGE
 23. 23. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Víctimes de la guerra ANTERIOR SURT
 24. 24. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI La desfilada dels mutilats, de J. Galtier-Boissière ANTERIOR SURT
 25. 25. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Text: Els 14 punts de Wilson Els 14 punts de Wilson 1. 2. 3. 4. Acords de pau negociats obertament. Llibertat total de navegació als mars [...]. Supressió, fins on sigui possible, de totes les barreres econòmiques [...]. Garanties recíproques suficients que els armaments nacionals seran reduïts al límit [...]. 5. Lliure ajust [...] de totes les reivindicacions colonials [...]. 6. Evacuació de tos els territoris russos [...]. 7. Bèlgica [...] haurà de ser evacuada i restaurada. 8. Tot el territori francès haurà de ser alliberat [...]. 9. S’haurà de fer un reajustament de les fronteres d’Itàlia, seguint les línies de les nacionalitats clarament recognoscibles. [...] 14. S’haurà de crear una Societat General de les Nacions [...] que tingui com a objectiu oferir garanties recíproques d’independència política i territorial tant als petits estats com als grans estats. Discurs del president Wilson al Congrés dels Estats Units, 8 de gener de 1918 ANTERIOR SURT
 26. 26. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Text: El Tractat de Versalles Tractat de Versalles Els Estats Units d’Amèrica, l’Imperi Britànic, França, Itàlia i Japó, potències designades en aquest tractat com a principals potències aliades [...] d’una part, i Alemanya, de l’altra, han convingut les disposicions següents: Art. 42. Es prohibeix Alemanya de mantenir o construir fortificacions, tant a la banda esquerra del Rin com a la banda dreta [...]. Art. 119. Alemanya renuncia, a favor de les principals potències aliades i associades, a tots els drets i títols sobre les seves possessions d’ultramar [...]. Art. 160. L’exèrcit alemany serà destinat exclusivament al manteniment de l’ordre sobre el territori i la policia de fronteres [...]. Art. 173. Tots els serveis militars obligatoris seran abolits a Alemanya [...]. Art. 231. Els governs aliats i associats declaren, i Alemanya reconeix, que Alemanya i els seus aliats són responsables, per haver-les causat, de totes les pèrdues i de tots els danys patits pels governs aliats i les seves nacions com a conseqüència de la guerra, que els ha estat imposada per l’agressió alemanya i dels seus aliats. Art. 232. Els governs aliats i associats exigeixen [...] i Alemanya adquireix el compromís, que siguin reparats tots els danys causats a la població civil de les potències aliades i associades, i als seus béns [...]. Art. 428. A títol de garantia de l’execució per part d’Alemanya d’aquest tractat, els territoris alemanys situats a l’oest del Rin, juntament amb els caps de pont, seran ocupats per les tropes de les potències aliades i associades durant el període de quinze anys. ANTERIOR SURT
 27. 27. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Les reparacions vistes pels alemanys ANTERIOR SURT
 28. 28. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI El nou mapa europeu i d’Orient Mitjà ANTERIOR SURT
 29. 29. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Text: Acta fundacional de la Societat de Nacions Acta fundacional de la Societat de Nacions Les altes parts contractants: considerant que per fomentar la cooperació entre les nacions i per garantir la pau i la seguretat, importa: • Acceptar determinats compromisos de no recórrer a la guerra; • Mantenir a la llum del dia relacions internacionals, fundades sobre la justícia i l’honor; • Observar rigorosament les prescripcions del Dret Internacional, reconegudes d’ara endavant com a regla de conducta efectiva dels governs; • Fer que regni la justícia i respectar escrupolosament totes les obligacions dels tractats en les relacions mútues dels pobles organitzats; Adopten aquest pacte, que constitueix la Societat de Nacions. [...] Article 5. Tret que hi hagi una disposició expressa contrària d’aquest pacte, les decisions de l’Assemblea o del Consell es prendran per unanimitat [...]. Article 16. Si un membre de la Societat recorregués a la guerra [...] se’l considerarà ipso facto com si hagués comès un acte de guerra contra tots els altres membres de la Societat [...]. Versalles, 28 de juny de 1919 ANTERIOR SURT
 30. 30. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Caricatura referent a l’hegemonia dels Estats Units ANTERIOR SURT
 31. 31. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Els anys vint La resistència passiva alemanya La devaluació del marc alemany Una opinió sobre les reparacions AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE PASSA AL TEXT El Pla Dawes Els límits del creixement econòmic dels anys vint PASSA AL TEXT AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 32. 32. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Gràfic: La devaluació del marc alemany ANTERIOR SURT
 33. 33. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI La resistència passiva dels obrers alemanys a l’ocupació del Ruhr «No! No m’hi obligareu!», diu l’obrer als dos soldats francesos. ANTERIOR SURT
 34. 34. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Text: Una opinió sobre les reparacions Una opinió sobre les reparacions Prescindint d’altres aspectes de l’assumpte, crec que la campanya per assegurar el pagament total del cost de la guerra per part d’Alemanya ha estat un dels actes més greus i de més malaptesa política de què mai han estat responsables els nostres governants. Quin futur tan diferent hauria pogut esperar Europa, si Mr. Lloyd George o Mr. Wilson haguessin comprès que el problema més greu de tots els que reclamaven la seva atenció no era polític o territorial, sinó financer i econòmic, i que el perill de l’esdevenidor no està en les fronteres ni en la sobirania, sinó en l’aliment, el carbó i el transport. Cap d’ells no va dedicar a aquests problemes l’atenció que requerien, en cap moment de la Conferència [...]. Així, doncs, tota consideració científica de la capacitat d’Alemanya per pagar va ser bandejada des del principi [...]. Sobre una base de falsedat va ser impossible alimentar cap política financera constructiva i realitzable. [...] La situació financera de França i Itàlia era tan dolenta, que no era possible que aquests països escoltessin raons sobre l’assumpte de la indemnització alemanya, si no se’ls podia indicar, al mateix temps, una alternativa per alliberar-se dels seus mals. Els representants dels Estats Units van cometre, al meu entendre, un gran error en no haver tingut propostes constructives per oferir a una Europa malalta i embogida. [...] El propòsit de Clemenceau era debilitar i destruir Alemanya per tots els mitjans possibles [...]. J. M. KEYNES, Les conseqüències econòmiques de la pau, 1920 ANTERIOR SURT
 35. 35. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Gràfic: El Pla Dawes ANTERIOR SURT
 36. 36. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Text: Els límits del creixement econòmic dels anys vint Els límits del creixement econòmic dels anys vint El boom dels anys 20 no va ser un fenomen generalitzat. De fet, el creixement es va concentrar en el segon lustre de la dècada i en determinats països, sobretot en països no europeus. Els anys entre 1918 i 1924 van ser de recuperació econòmica dels nivells de preguerra a Europa i, fora d’aquesta, de consolidació de l’expansió en tots els sectors productius i també en termes demogràfics, viscuda pels països que havien aconseguit obtenir beneficis de la seva neutralitat –els grans beneficiaris de la conjuntura política i econòmica de les dècades de 1910 i 1920 van ser els Estats Units, Japó i alguns països de la Commonwealth britànica com Canadà, Sud-Àfrica o Austràlia. D. CASASSAS i altres, La construcción del presente... ANTERIOR SURT
 37. 37. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI La crisi dels anys trenta Desenvolupament de la crisi del 29 De la prosperitat a la crisi AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE L’augment de l’atur AMPLIA LA IMATGE La contractació del comerç La crisi industrial AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Dictadura d’entreguerres Democràcies i dictadures a l’Europa d’entreguerres AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR SURT
 38. 38. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI De la prosperitat a la crisi ANTERIOR SURT
 39. 39. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Desenvolupament de la crisi del 29 ANTERIOR SURT
 40. 40. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI La contracció del comerç internacional ANTERIOR SURT
 41. 41. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI La crisi industrial ANTERIOR SURT
 42. 42. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI L’augment de l’atur ANTERIOR SURT
 43. 43. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Dictadures d’entreguerres: Mussolini ANTERIOR SURT
 44. 44. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Democràcies i dictadures a Europa en l’època d’entreguerres ANTERIOR SURT
 45. 45. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI El canvi social Portada de Vogue Amèlia Earhart Lilí Álvarez AMPLIA LA IMATGE Nova York AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE El xarleston AMPLIA LA IMATGE PASSA AL WEB ANTERIOR SURT
 46. 46. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Portada de Vogue ANTERIOR SURT
 47. 47. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Lilí Álvarez ANTERIOR SURT
 48. 48. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Amèlia Earhart ANTERIOR SURT
 49. 49. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Nova York, la gran metròpoli ANTERIOR SURT
 50. 50. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI El canvi cultural Albert Einstein Cinema expressionista AMPLIA LA IMATGE AMPLIA LA IMATGE Les avantguardes PASSA AL WEB Mondrian Dalí AMPLIA LA IMATGE Frank Lloyd Wright AMPLIA LA IMATGE Le Corbusier AMPLIA LA IMATGE ANTERIOR AMPLIA LA IMATGE SURT
 51. 51. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Albert Einstein ANTERIOR SURT
 52. 52. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Cinema expressionista : El gabinet del Dr. Caligari ANTERIOR SURT
 53. 53. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI La persistència de la memòria ,de Dalí ANTERIOR SURT
 54. 54. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Composició 1902, de Piet Mondrian ANTERIOR SURT
 55. 55. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Casa de Cascada, de Frank Lloyd Wright ANTERIOR SURT
 56. 56. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Vil·la Savoia, de Le Corbusier (1929-1930) ANTERIOR SURT
 57. 57. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI SÍNTESI (II) Síntesi (I)  En l’últim terç del segle XIX i al principi del XX a Europa es van formar dos blocs militars de potència similar, la Triple Aliança i la Triple Entesa. Els recels històrics, l’escalada armamentista, les friccions colonials, les crisis balcàniques i el sistema d’aliances diplomàtiques van afavorir l’esclat del conflicte bèl·lic.  S’esperava que la guerra duraria pocs mesos, però es va perllongar durant quatre anys. El conflicte es va acabar amb la victòria de la Triple Entesa.  La Primera Guerra Mundial va ser un conflicte internacional amb un elevadíssim nombre de víctimes. Els països implicats van mobilitzar tots els recursos materials i humans disponibles, fet que va provocar importants canvis ens els països contendents.  La pau de París va crear un mapa europeu totalment nou, en el qual van desaparèixer dos imperis tradicionals (l’austríac i l’imperi otomà) i van aparèixer en lloc seu estats nous. A Alemanya, se li van imposar unes condicions econòmiques molt dures, que van crear un gran descontentament en el país. ANTERIOR SURT
 58. 58. INICI MAPA DE LA UNITA T INTE RNE T HISTÒRIA 4t ESO UNITAT 6 SÍNTESI Síntesi (II)  Els anys vint van ser una època de llums i ombres. Al principi, es va patir una greu crisi econòmica, a causa de la lenta recuperació de la guerra. A més, van persistir les tensions entre França i Alemanya. A partir del 1924, però, l’economia va millorar i es va crear un clima d’entesa entre les potències.  El crac de la borsa de Nova York el 1929 va provocar una greu crisi econòmica a escala mundial. La insolidaritat internacional per solucionar la crisi va enfortir l’extremisme polític.  En l’època d’entreguerres la societat es va modernitzar: es va consolidar la societat de masses, la dona va millorar la seva situació i els mitjans de comunicació van començar a tenir un paper de primer ordre.  Des del punt de vista cultural, l’època d’entreguerres va ser molt innovadora. En la ciència es va obrir pas la nova física i en l’art van arribar nous corrents culturals, com l’expressionisme, el surrealisme o l’abstracció. En arquitectura es va imposar l’estil internacional. ANTERIOR SURT

×