Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ullastret. La Bicicleta

856 views

Published on

Published in: Sports, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ullastret. La Bicicleta

 1. 1. LA BICICLETA - Parts i peces - Mecànica - Tipus de bicicleta - Història - Ciclisme - Conduïm
 2. 2. 1.—LA BICICLETA TEMPORITZACIÓ: 4 setmanes (del 3 al 28 /11 de 2008) ORGANITZACIÓ : 1ª setmana,Motivació i coneixement de la bicicleta. 2ª setmana,Normes per circular en bicicleta; característiques,normatives,condicons ,espais ,materials.... 3ª setmana,Història de la bicicleta 4ªsetmana, Ciclisme com esport Treball col·lectiu, de P5 a 6è (10%). Presentació del Projecte. Observació de la bicicleta Sessió de normes de circulació Activitats en bicicleta Valoració del projecte. Treball de nivell i/o cicle, de P5 a 2on i de 3er a 6è (35%) Materies especifiques de nivell. Exposicions de diferents temes relacionats amb el projecte. Treball d’equip (de 2 a 4 alumnes)(20%) Fer investigacions. Resoldre problemes. Preparar exposicions. Treball individual (35%) Treball personal dins el grup. Treballs propis de la materia per nivell. Recerques personals. Lectura AVALUACIÓ: Al final de cada tema (4 en tot el projecte) Valoració de les exposicions, continguts i presentació Valoracions del treball de grup Avaluació personal dels coneixements adquirits
 3. 3. COMPET./ MATÈRIES LLengües Medi Art Educ.Física Matemàt. Desv. Pers. 1)Lingüistic . Audio-visu. -Parts de la bicicleta -Ampliació de vocabulari -Descripció -treball sobre la noia de la bicicleta -Visualitzar alguna cursa -Tipus de bicis -Exposicions -Informacions rellevants -Fer fotos -Retols -Canço de la Bicicleta -Confeccionar mural explicatiu -Pautes per anar en bici -Llenguatge específic i concret de geometria i mesura -Raonaments -Saber escoltar -Construir coneixements 2)Artística Cultural - Descripció de la pròpia bici -Cartells -Utilitat -Hta de la bici -Utilització -Mantenimet -Evolució de la Bicicleta -Dibuix de la bicicleta -La bicicleta en l’art -Estudi d’un quadre -Dibuix co·lectiu d’una cursa -Normes de circulació -Figures geomètriques. -El gir -Estudi de la Circumferenci a i el cercle . Circuits,itinetar is -Valorar el que tenim i respectar-ho 3)Tract. inforDigital -Preparar les diferents exposicions. -Recollida d’ informació sobre la bicicleta -Planificar -Investigar. -Composar plafons Informatius -Cercar informació de diferents competicions ciclistes. Comparacions Long.de la roda/distancia recorregut -Distingir el que és important del que no ho és 4)Compet. Matemàtic a -Utilitzacio correcta del voc. Matemat. -Descobrir la relació plats – marxes. -Pes - velocitat -Resolució de problemes -Observar les proporcions de les diferents parts . -Us del compas -Orientació espaial- -Itineraris Geometria,figu res circulars -Triangles -Mesures de long. -N.Naturals -Producte -Interes pre resoldre situacions 5)Aprendre Aprendre -Verbalitzar el que van aprenent -Defensar de manera raonada els seus arguments -Muntar una bicicleta -Aprendre a resoldre les emergències -Seguir les normes de circulació Sintesi/Genera lització/Reflexi ó en el treball -Ser conscient de la responsabilitat que implica anar en bicicleta 6)Autonom. Iniciat.pers -Aplicar els coneixements en i d’altres contextes. -Mesures de protecció -Reflexionar sobre el procés a seguir per muntar la bici -Mesurar les propies possibilitats -Esforç per superar-se -Suggerir alguna activitat -Fer prediccions -Plantejar i resoldre problemes. -Dissenyar el propi projecte -Desvetllar totes les capacitats personals 7)Interec. Mon físic -Exposició oral La importancia de la bicicleta com a mitja de transport -Tenir cura del propi cos -Contaminació i medi ambient -Buscar Fotos de bicicletes per fer un mural -Dibuixar la pròpia bicicleta -Fer una sortida en bicicleta -Interpretar gràfics -Resoldre i organitzar problemes -Valorar la conveniència de la reducció de fums. 8)Social i ciutadania -Procurar reduir l’us del cotxe a la mesura de les nostres possibilitats -Respecte a les normes de circulacíó -Que es pot fer per millorar el medi -Treball en equip Contaminació Respecte, acceptació -Dibuixar planols de itineraris -Valors i relacions interpersonals -Respectar el material dels altres -Treball cooperatiu -Acceptar les estrategies i propostes dels altres -Habilitats de convivència -Cooperació -Solidaritat -Ajudar a qui ho necessiti
 4. 4. AREES/ NIVELLS 1 2 3 Llenguatge verbal -Saber escoltar i seguir amb atenció una narració -Expressar oralment el que va aprenent -Associar nom- imatge -Escriure rètols -Fer diferents classificacions -Adquirir un bon traç -Adquisició de nou vocabulari -Saber escoltar i seguir amb atenció una narració -Visualitzar i comentar algun acte -Associar logotip –paraula -Exposició oral -Escriure algunes normes -Ampliació de vocabulari -Ordre alfabètic -paraules compostes i derivades - Visualitzar i comentar algun acte -Exposició oral -Concressió del vocabulari -Descripció de la pròpia bici -Resum de les visites -Cartell Medi -Valoració de la bicicleta com a mitja sa, i ecològic -Parts de la bicicleta -Com reparar una punxada -Normes per circular en bicicleta -Valoració de la bicicleta com a mitja sa, i ecològic -Parts i reparació -Tipus de bicicletes i us -Funcionament , engranatges i relació plat-pinyó --Valoració de la bicicleta com a mitja sa, i ecològic - Historia de la bicicleta -Reparació pràctica de la bici -Aconteixements ciclistes -Diferents esports ciclistes -Màquines simples i compostes. Ed.Artistica -Visualitzar diferents obres d’art sobre la temàtica de la bicicleta. -Dibuix al natural de la propia bicicleta sobre un fons creatiu. -Composar un muralcol·lectiu amb la temàtica del ciclisme - -Tot el treball anterior més confecció d’un cartell enunciant un acte ciclista -Aprendre la cançó de la bicicleta. Matemàtiques -Lateralitat dreta -esquerra -Diferènciar cercle -circumferència -Nombres naturals fins 9 -Laberints -Comparació ><= -Resolució de problemes -Fig.el triangle -Orientació espaial (camps) -Cercles concèntrics -Nombres Naturals fins99 /fins a 6 xifres -N.Ordinals fins10è -Mesura de temps i longitud -Resolució de problemes -Analisi de la informació -Cercle i circumferència -Mesures de longitud de la circumferència - Area del cercle -N.Naturals més de 7 xifres -N. Decimals -Mesura d’arees i temps -Resolució de problemes Ed. Física -Participació a la bicicletada -Participar en el circuit -Escoltar una conferència sobre normes. Participació a la bicicletada -Participar en el circuit- -Escoltar una exposició sobre ciclisme de trial Participació a la bicicletada -Participar en el circuit - Escoltar una conferència d’un comissari de curses Desv.Personal -Habilitats socials -Treball cooperatiu -Acceptar els companys del grup -Fer la part de feina que correspon a cadascú -Compliment de les normes en les activitats ordinàries -Habilitats socials -Treball cooperatiu -Relacionar el que sap amb el que apren -Col·laboració dins el grup -Respecte per les aportacions dels altres -Organització i esforç -Compliment de les normes en activitats ordinàries i esportives. -Habilitats socials -Treball cooperatiu -Relacionar el que sap amb el que apren -Col·laboració dins el grup -Respecte per les aportacions dels altres -Organització i esforç -Sintesi/Generalització i reflexió -Reflexionar el procés del projecte -Acceptar les crítiques i procurar millorar -Acceptar i consensuar estratègies. -Compliment de les normes i fomentar el companyerisme.
 5. 5. ENS VISITARAN: Jordi Sabater ,mecànic de bicicletes Umbert Almenara, campió d’Espanya de ciclisme de muntanya Valentí Pol , comissari de ciclisme en ruta. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE: 1ªsetmana :1er;Presentar el projecte Qui té bicicleta? La meva bicicleta Què volem saber? 2on; Parts de la bicicleta. 2ªsetmana: 3er; Muntar una bicicleta 4at Circulem en bicicleta:-de2n a 6è volta a la muralla -P5-1er volta a l’urbanització -P3-P4 volta a la pista Habilitat a la pista de l’escola ,circuits per tots els nivells 5è; Organitzar els grups de treball: -La bicicleta (P5-1er) -Parts de la bicicleta (2on) -Funcionament de la bicicleta(4at) -Tipus de bicicleta(3er) -Competicions importants(6è) -La bicicleta al llarg del temps(5è) 3ªsetmana :6è; Iniciar el treball de recerca per grup. 7è; Historia de la bicicleta i tipus de bicicletes 4ªsetmana:8è;Iniciar les exposicions de cada grup. 9è;El ciclisme com esporti com a mitjà de transpost 10è; Mural expositiu Valoració del projecte i confecció del dossier.
 6. 6. TREBALLS P5 CI -Ordenar seqüència temporal. -Trobar les formes geomètriques en una bicicleta. -Expressió oral davant el mural d’una cursa. -Problemes ,repartir habituallament als ciclistes,incidències en una cursa -Conversa sobre la conveniència de l’us de la bicicleta com a mitjà de transport. -Relacionar paraula amb les parts corresponents de la bicicleta. -Confegir un puzzle amb la foto de l’Umbert. -Desmontar la roda de la bici. -Experimentar amb els engranatges i en montar una roda i els eixos amb material de construcció.
 7. 7. LA BICICLETA Tens bicicleta Nº de rodes Saps anar-hi Tipus de bici Anguila Reixach,BERNAT Bruguera Roura, BIEL Canyelles Blanco,MARTÍ Casanovas Mascarós NORMA Cateura Carvajal,EUDALD Gómez Garcia ,BERTA Llenas Viñolas, MARC Marí Heras , MAR Sabria Liaño , ABRIL Barroso Merida,JESÚS Ferran Pellicer, MARTÍ Gou Arribas , JANOC Mont-Ros Sabater,JOAN Pegge Sorby ,EDWARD Plaja Ortiz, MANEL Portero Saenz, CAMÍ Boix Prieto, ROMINA Canyelles Blanco, ADRIÀ Casas Abras, TERESA Cateura Carvajal PAULA Collada Vergés, MARC Feliu Parals ,POL Garcia Ayllón ,MIQUEL Gatius Adroher, ALEIX Monfofort Tàpies, FERRAN Portell Ramos ,NOEMÍ Portero Saenz, ALBA Sabrià Liaño, PAU Bonada López,ALEXANDR Bach Casellas, ANDREU Bofill Berloso,EDUARD Pacheco Orench, MEL Teixidó Frigola , HELENA Casas Abras , JORDI Franco Drayson, SAFFRON Guitart Campà, MAR Janoher Artigas, CLÀUDIA Sais Gasull ,CARLA Feliu Parals ,EVA Gatius Adroher,EVA Franco Drayson ,OTIS Guitart Campà, ÀLEX Martínes Vilà, AMAT
 8. 8. ÉS UN VEHICLE QUE TÉ DUES RODES, UNA AL DAVANT I UNA AL DARRERA. ES CONDUEIX AMB EL MANILLAR I FENT MOURE ELS PEDALS. TÉ UN SELLÓ QUE POT PUJAR I BAIXAR, ENGANXAT EN EL QUADRE. A DINS DE LA RODA HI HA LA CÀMERA QUE SI ES PUNXA S’HA D’ARREGLAR AMB UN PARXE I POSAR VENT. LA FORQUILLA SERVEIX PER AGUANTAR LA RODA DE DAVANT. ALGUNES BICICLETES TENEN CAVALLET PER AGUANTAR-SE DRETES. LES RODES SÓN UNA CIRCUMFERÈNCIA. EL PLAT AGUANTA LA CADENA. ELS PEDALS FAN MOURE EL PLAT , EL PLAT FA MOURE LA CADENA LA CADENA FA MOURE EL PINYÓ, EL PINYÓ FA MOURE LA RODA DEL DARRERA. ELS RADIS SÓN RATLLETES QUE HI HA A LA RODA . A VEGADES LES BICICLETES PORTEN CADIRETA PELS NENS. HI HA BICICLETES QUE TENEN TIMBRE I N’HI HA QUE TENEN PARAFANG. EN EL CIRC FAN SERVIR UNA RODA AMB PEDALS I SELLÓ ,ES DIU MONOCICLE. ÉS BO ANAR EN BICI PERQUÈ FA LES CAMES FORTES I NO CONTAMINA. LA BICICLETA ES FA SERVIR PER ANAR A L’ESCOLA ,PER ANAR DE PASSEIG, PER FER ESPORT, PER TRANSPORTAR PER ANAR EN BICICLETA CAL PORTAR CASC, TAMBÉ ULLERES, GUANTS, AIGUA, MANXA I SABATES BEN CORDADES.
 9. 9. Matemàtiques CM-CS CERCLE I CIRCUMFERÈNCIA La circumferència és una línia corba, tancada i plana tal que tots els seus punts estan a la mateixa distància d'un punt interior anomenat centre. La resta d'elements d'una circumferència són: • Radi (r): és el segment que uneix el punt central amb qualsevol punt de la circunferencia • Diàmetre (d): és el segment que uneix dos punts de la circumferència, passant pel centre. Equival a 2 radis. • Corda : és el segment que uneix dos punts de la circumferència sense passar pel centre. • Arc: és una part de la circumferència, limitada per dos punts.. Àrea del cercle Longitud circumferència π(pi) pel radi al quadrat CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE Diàmetre per π π ≅ 3,14159...
 10. 10. Matemàtiques CM-CS CERCLE I CIRCUMFERÈNCIA La circumferència és una línia corba, tancada i plana tal que tots els seus punts estan a la mateixa distància d'un punt interior anomenat centre. La resta d'elements d'una circumferència són: • Radi (r): és el segment que uneix el punt central amb qualsevol punt de la circunferencia • Diàmetre (d): és el segment que uneix dos punts de la circumferència, passant pel centre. Equival a 2 radis. • Corda : és el segment que uneix dos punts de la circumferència sense passar pel centre. • Arc: és una part de la circumferència, limitada per dos punts.. Àrea del cercle Longitud circumferència π(pi) pel radi al quadrat CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE Diàmetre per π π ≅ 3,14159...

×