Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat Buida

930 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitat Buida

  1. 1. UNITAT DE PROGRAMACIÓ Ens alimentem 1. Competències bàsiques que es treballen: 1 Lingüística i audiovisual ( Comunicativa) 2 Artística i cultural ( Comunicativa) 3 Tractament de la informació i competència digital( metodològica) 4 Matemàtica ( metodològica) 5 Aprendre a aprendre ( metodològica) 6 D’autonomia i iniciativa personal (personal) 7 En el coneixement i la interacció en el món físic ( conviure i habitar el món) 8 Social i ciutadana ( conviure i habitar el món) 2.- Aportacions i transversalitat a les altres àrees. Aspectes metodològics Temporalització: ÀREES: LLENGUA CATALANA: Organització del Grup: INFORMÀTICA Organització del Grup: EDUCACIÓ FÍSIC: Organització del Grup: MEDI Organització del Grup
  2. 2. 3. Activitats:
  3. 3. 4. Objectius: 5. Criteris d’avaluació

×