Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier universitetet i stavanger 16. september 2016

Kan det tenkes at kontakt med mediene og omtale i sosiale medier kan få flere til å lese forskningsartikler? Kanskje til og med styrke din anerkjennelse som forsker?
Inspirasjonsforedrag 16. september 2016 i Forum for forskning ved Universitetet i Stavanger.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier universitetet i stavanger 16. september 2016

 1. 1. Slipp kunnskapen løs! - Forskningskommunikasjon i tradisjonelle og sosiale medier Forum for forskning Universitetet i Stavanger 16. september 2016 Audun Farbrot Fagsjef forskningskommunikasjon Handelshøyskolen BI Twitter: @afarbrot Blog: forskningskommunikasjon.com LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot Instagram: @audunfarbrot E-mail: audun.farbrot@bi.no Mobile phone: +47 46410230
 2. 2. 1) Kunne det tenkes at kontakt med journalister og omtale i sosiale medier kan få flere til å lese forskningen din? 2)...og styrke din faglige anerkjennelse?
 3. 3. Hva gjør Camilla (17) når hun lurer på noe? 1) Spør pappaen sin? 2) Leser papiraviser? 3) Leser trykte bøker og oppslagsverk? 4) Går på biblioteket?
 4. 4. Veien til forskning og kunnskap
 5. 5. Har du noen gang «googlet» deg selv?
 6. 6. Er det noen som ikke har «googlet» seg selv? Aldri? Helt sikker på det? Virkelig? (rekk opp hånda)
 7. 7. Klaus Mohn
 8. 8. Professor Linda Lai, Handelshøyskolen BIProfessor Øystein Vangsnes, UIT Norges arktiske universitet Professor Beate Sjåfjell, Universitetet i Oslo Professor Anne Spurkland, Universitetet i Oslo Research professor Jørgen Carling, PRIO
 9. 9. Bygg din faglige identitet på nettet (og forsterke effekten av forskningskommunikasjon i tradisjonelle medier)
 10. 10. Å bli funnet, eller ikke bli funnet; Det er spørsmålet. Audun Farbrot, litt inspirert av William Shakespeare.
 11. 11. Kort om forskningskommunikasjon
 12. 12. Science Scientists, universities, research institutions, complex issues, etc People Interests, attitudes, knowledge, behaviour, context, etc Treffsikker kommunikasjon av kunnskap Blink!
 13. 13. ”Å forme ord er storslagen virksomhet. Ord kan skape broer. Men de kan også skape sperrer”. Nils Christie
 14. 14. X-faktoren i forskningskommunikasjon
 15. 15. Gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant(!) for utvalgte målgrupper i kanaler som åpner for dialog og deltakelse
 16. 16. Publikum bestemmer!... om hun vil høre på deg og/eller lese budskapet ditt…
 17. 17. Forskningskommunikasjon i praksis - Et case
 18. 18. Raw Material Råstoff #forskkomm
 19. 19. Fra råstoff til gullkantet innhold 1) Hva har du funnet ut? Hva er de viktigste resultatene/konklusjonene? 2) Hvordan har du kommet frem til det? 3) Hvilke praktiske implikasjoner kan dette ha? Hvilke råd vil du kunne gi med bakgrunn i forskningen? (+ Hvorfor er dette interessant? Show it! Don’t tell it!)
 20. 20. #forskkomm
 21. 21. #forskkomm
 22. 22. Vil flere lese forskningsartikler om vi slipper kunnskapen løs i sosiale medier? #forskkomm
 23. 23. FØR den blir sosial: 36 Nedlastinger av forskningsartikkelen #forskkomm
 24. 24. 36 - 4274 #forskkomm 26 - 4373
 25. 25. Måler digital synlighet (impact) i tillegg til vitenskapelig impact En «Altmetric score» er et mål for kvantitet og kvalitet av oppmerksomheten om en forskningsartikkel i utvalgte digitale og sosiale kanaler.
 26. 26. Tenk kreativ flerbruk av innhold Formidlingsartikkelen kan presenteres på ulike måter og i ulike kanaler (NB! Må tilpasses den enkelte kanal). På nett Film og lyd Norske og internasjonale medier Pedagogiske spill Møteplasser – seminar, debatt, forelesning mm. Deling i sosiale og digitale medier Foto/bilder
 27. 27. Hvordan dele kunnskap i sosiale medier?
 28. 28. Content is King – også i sosiale og digitale medier Du trenger en nettside der du samler innhold = digitalt kunnskapsnav og arkiv
 29. 29. Nettside med innhold Faglig hjemmeside Nettsider Foto Instagram, flickr Blogger Film Dele dokumenter og presentasjoner
 30. 30. Godt innhold er (dessverre) ikke nok! #forskkomm
 31. 31. Du må møte folk der de er…og invitere dem hjem til deg… #forskkomm
 32. 32. Tjenester for deling og dialog E-mail Twitter LinkedIn Google + Facebook
 33. 33. To byggeklosser Du kan kommunisere forskning i digitale og sosiale medier gjennom to bærebjelker: 1) Etablere og utvikle en nettside der du publiserer innhold (f. eks. en blogg) 2) Ta i bruk en eller flere tjenester for deling og dialog (f. eks Twitter, Facebook, LinkedIN)
 34. 34. Sosiale medier: - Hva er egentlig nytt?
 35. 35. #1 Folk bruker masse tid i sosiale medier (på bekostning av noen av de tradisjonelle mediene). Du treffer ikke alltid folk der du traff dem før.
 36. 36. #2 Fra formidling til kommunikasjon. Sosiale medier har gitt oss en teknologi som gjør det mulig å få til forskningskommunikasjon basert på dialog og deltakelse.
 37. 37. #3 Kan forsterke effekten av det du gjør i tradisjonelle medier. Har du først utviklet innhold for tradisjonelle medier, kan du dele dette også i sosiale medier gjennom kreativ flerbruk.
 38. 38. #4 Du kan være din egen redaktør (er ikke avhengig av portvoktere).
 39. 39. #5 Sosiale medier gir deg mulighet til å bygge din faglige identitet på nett.
 40. 40. #6 Sosiale medier gir deg mulighet til å kommunisere gjennom nettverk. Det gjør at du raskt kan nå et stort potensielt publikum på tvers av landegrenser.
 41. 41. Kan forskningskommunikasjon i tradisjonelle medier og omtale på Twitter styrke forskeres faglige anerkjennelse?
 42. 42. Forskning viser… Ja Referanse: Dietram A. Scheufele et al.: Building Buzz: (Scientists) Communicating Science in New Media Environments. Journalism & Mass Communication Quarterly. 2014, Vol. 91(4) 772–791.
 43. 43. 18 grunner til å vise ansikt i sosiale medier: 1. Verktøy til å bygge faglig identitet på nettet 2. Økt anerkjennelse som forsker og fagperson 3. Økt sannsynlighet for å bli funnet 4. Gjøre forskningen viktigere = økt samfunnsmessig verdiskaping 5. Gjøre forskningen bedre 6. Få flere til å lese forskningsartikler 7. Løfte frem fagfeltet ditt 8. Stort potensielt publikum 9. Åpner for dialog og deltakelse 10. Du kan spare tid 11. Nettverk for samarbeid 12. Øvelse gjør mester – du blir bedre til å skrive og kommunisere 13. Holde seg oppdatert (på hva andre gjør) 14. Delta i samfunnsdebatten 15. Dialog med studenter 16. Koster lite å komme i gang 17. Faglig brytning i det offentlige rom 18. Det kan til og med være moro!
 44. 44. Slipp kunnskapen løs i sosiale medier! Audun Farbrot På Twitter: @afarbrot Blogg: forskningskommunikasjon.com Slideshare: slideshare.net/afarbrot LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot Instagram: @audunfarbrot E-post: audun.farbrot@bi.no Telefon/sms: +47 46410230

×