Sosiale medium i forskinga

479 views

Published on

Presentasjon for samling av adm. tilsette i dei regionale forskingsinstitutta i Norge - Sogndal 04.06.12

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiale medium i forskinga

 1. 1. Sosiale medium i forskinga- Svein Ølnes, Vestlandsforsking, 04.06.2012
 2. 2. Om meg Forskar  IKT i offentleg sektor  Semantiske teknologiar Aktiv bloggar  Vestforsk-bloggen  Eigen blogg Sosiale medium elles  Twitter-brukar  Deltek i diskusjonar på andre bloggar  Brukar delingsverktøy mykje
 3. 3. Opplegg Kva  kva er sosiale medium?  kva typar sosiale medium?  status i forskinga (bruken av SoMe, ikkje forskinga om SoMe)  kva kan sosiale medium brukast til? Kvifor  kvifor ta i bruk sosiale medium? Korleis  korleis ta i bruk sosiale medium
 4. 4. Sosiale medium (SoMe) Web 2.0 (lansert som begrep i 2004) Lese- og skrive-web Brukarskapt innhald
 5. 5. Sosiale medium: Frå ein-til-mange til mange-til-mangeSosiale medier er eit sekkebegrep for medium som støttar aktiv deltaking og sosialinteraksjon 5
 6. 6. Frå web 1.0 til web 2.0
 7. 7. Fasar på Internett Web 1.0 Web 2.0Browsing Searching Creating/sharing Socializing Passive information The web got a lot of Blogging and diverse Social networking gets consumption on the web. information. The amount of Web 2.0 services makes it popular. User collaborate Activity was related to write in information made easier for the non- and co-create new virtual addresses to find information it difficult for the users to find professional environments and content. made by professionals. and retrieve web info. user to create and share They share, tag and educate Newspapers on the web is New search engines was digital content. YouTube each other. Social networking typical examples. taking place. Google take off. and Blogging take off. as Facebook is aPassiv konsument Aktiv deltakarProfesjonelt innhald Brukarskapt innhaldInformasjonssamfunnet Kommunikasjonssamfunnet 7Petter Bae Brandtzæg, SINTEF og UiO (NOKIOS 2009)
 8. 8. Ulike typar sosiale medium Blogg (web-logg) Wiki Video/Foto/Presentasjonar  YouTube  Vimeo  Flickr  SlideShare RSS  ikkje sos. medium i seg sjølv, men viktig bindemiddel
 9. 9. Ulike typar sosiale medium Sosial nettverk  Facebook  Google+ ”SMS-kringkasting”  Twitter Utveksling av kompetanse og nettverksbygging  LinkedIn  Plaxo (meir el. visitt-kort)
 10. 10. Oversikt over ulike medium Asynkron Synkron Ein-til-ein E-post, SMS, brev Telefonsamtale, instant messenger (chat) Ein-til-mange Bøker, aviser, Radio, TV web 1.0, dvd Mange-til- Web 2.0, wiki, Online chatroom mange bloggar, sosiale nettverk, online forum Tabell frå Rasmus Helles PhD-avhandling ”Personlige medier i hverdagslivet” (2009), via Petter Bae Brandtzæg 10
 11. 11. Status for FOKUS-instituttaInstitutt Blogg Twitter Facebook YouTube SlideShareØstforsk - - - - -Nordforsk - - ja - -Agderforsk - - ja - jaNorut - ja - ja jaMøreforsk - - ja - jaTMforsk - - ja - -Vestforsk ja ja - ja* ja* Er repr. med meir enn eitt (tilfeldig) innslag
 12. 12. Kvifor bruka sosiale medium? Slutt på den tida der heimeside er den einaste kanalen Bli meir synleg!  nå ut til fleire  skapa meir trafikk til nettsidene  rikare kommunikasjon Ikkje berre einvegs-kommunikasjon  mulegheit for dialog og diskusjon Du blir omtalt der enten du vil eller ikkje!  då er det best å delta i samtalen..
 13. 13. Korleis bruka ulike verktøy Blogg  annan type formidling, opnar for dialog Wiki  ny formidlingstype (levande dokument), opnar for bidrag frå andre Sosial nettverk  Facebook?  Google+?
 14. 14. Korleis bruka ulike verktøy Video/foto/presentasjonar  Lurt å bruka SlideShare (el. liknande) for presentasjonar)  YouTube (o.l.) kan ha stor gjennomslagskraft Twitter  først og fremst som nyheitskanal  dialog? LinkedIn  bør cv-ar til medarbeidar heller liggja på LinkedIn?
 15. 15. Råd  Strategi  følg ein raud tråd  kvifor er vi til?  kven vil vi nå?  korleis gjer vi det i dag?  Verktøy/medium  Opna opp  du må gi noko skal du få noko igjen  også eit demokratisk perspektivPetter Bae Brandtzæg, SINTEF og UiO (NOKIOS 2009)
 16. 16. Råd  Kva skal eg seia?  viss du ikkje har noko å seia, så hald kjeft!  Ver til stades  kommenter innspel (takk for innspel)  oppdater regelmessig  Avklar rollar  privat vs. profesjonell  Finn ein som vil og har lyst  den som får ansvaret må vera motivert  Lær av dei gode  prøv dykk fram, ikkje ver redd for å gjera feilPetter Bae Brandtzæg, SINTEF og UiO (NOKIOS 2009)
 17. 17. Frå Vestforsk sine Twitter-råd Mål Ansvar Bruk Oppfølging Rollar Språk, tone, (n)etikette Tidsrammer
 18. 18. Andre råd Difi: ”Veileder i sosiale medier”  retta mot forvaltninga, men også relevant for forskingsinstitutt Mange andre tips på nettet Kjelder brukt i denne presentasjonen  Petter Bae Brandtzæg, SINTEF  Jill Walker Rettberg, UiB
 19. 19. Takk for meg! Presentasjon: http://slidesha.re/LYQ0xd Vestforsk på Twitter: @vestforsk sol@vestforsk.no @sveinol

×