Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan får vi forskerne med på leken nuas - kommunikationskonferanse 20.01.2014

Hvordan får vi forskerne med på leken? Presentasjon fra workshop om forskningskommunikasjon på Kommunikasjonskonferanse arrangert av (NUAS Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet). 20. januar 2014 i Aarhus.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvordan får vi forskerne med på leken nuas - kommunikationskonferanse 20.01.2014

 1. 1. Slipp kunnskapen løs! Hvordan får vi forskerne med på leken? #forskningskommunikasjon Audun Farbrot På Twitter: @afarbrot Blogg: forskningskommunikasjon.com Slideshare: slideshare.net/afarbrot LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot Instagram: @audunfarbrot E-post: audun.farbrot@bi.no Telefon/sms: +47 46410230 NUAS – Kommunikationskonference 2014 Workshop i forskningskommunikasjon 20. januar 2014
 2. 2. Inspirasjonsmeny: 1. Hva er forskningskommunikasjon? 2. Du har en knallgod idé, men…Barrierer du kan møte 3. Hvilke roller kan forskningskommunikatøren ta? 4. Hvordan få forskerne med på leken?: Hva kan du gjøre for å motivere forskerne dine til å engasjere seg i forskningskommunikasjon?
 3. 3. Case: Medieomtale får flere til å lese forskningsartikler Fra 36 til 1220 (antall nedlastinger av vitenskapelig artikkel etter medieomtale).
 4. 4. Treffsikker forskningskommunikasjon Science Scientists, universities, research institutions, complex issues, etc Blink! People Interests, attitudes, knowledge, behaviour, context, etc ”Å forme ord er storslagen virksomhet. Ord kan skape broer. Men de kan også skape sperrer”. Nils Christie.
 5. 5. X Avslører -faktoren i forskningskommunikasjon
 6. 6. Gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant(!) for utvalgte målgrupper
 7. 7. Publikum bestemmer!... om hun vil høre på deg og/eller lese budskapet ditt…
 8. 8. Great idea!...Men… • Du har en kjempegod idé til å kommunisere forskning. • …men forskerne blir ikke med på leken…. • Tema til diskusjon: Hva kan være grunnen(e) til det?
 9. 9. #1 Har ikke tid.
 10. 10. #2 Gir liten eller ingen økonomisk uttelling.
 11. 11. #3 Formidling er i liten grad meritterende.
 12. 12. #4 Forskningskommunikasjon har tradisjonelt gitt liten prestisje (blant kolleger).
 13. 13. #5 Bundet av tradisjoner.
 14. 14. Kommunikasjonsrådgiverens roller: Hvordan i all verden får vi det til?
 15. 15. Roller #1 GULLgraver
 16. 16. Roller #2 Coach • • • • Utfordrer Motiverer Dyktiggjør Utvikler talenter
 17. 17. Roller #3 Great! • Gi personlig og direkte feedback • Både ros og konstruktive råd om hva som kan gjøres bedre.
 18. 18. Roller #4 Vindusåpner Teft for timing
 19. 19. Hvordan får vi forskerne med på leken?
 20. 20. Workshop: Tema for gruppediskusjon Helt konkret: Hva gjør DU for å motivere forskerne dine til å bruke tid på forskningskommunikasjon?
 21. 21. 11 konkrete tiltak #1. Personlig, direkte utfordring. #2. Hjelp forskerne i gang. #3. Personlig ros og anerkjennelse fra ledere (må være genuin). #4. Lage en Hall of fame. #5. Gjøre forskningskommunikasjon til et arbeidsmål. #6. Utnevne månedens forskningskommunikatør. #7. 10 mest leste formidlingsartikler. #8. Pris for fremragende forskningskommunikasjon. #9. Sett av penger til å finansiere nye formidlingsaktiviteter. #10. Gjør forskningskommunikasjon til en del av forskningsprosjektet. #11. Økonomisk belønning for forskningskommunikasjon. + Flere praktiske tiltak….
 22. 22. Ta gjerne kontakt! Audun Farbrot På Twitter: @afarbrot Blogg: forskningskommunikasjon.com Slideshare: slideshare.net/afarbrot LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot Instagram: @audunfarbrot E-post: audun.farbrot@bi.no Telefon/sms: +47 46410230

×