SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Ὁ Πόντον ἔν’ ἡ Πατρίδα μ’
Ἡ Πατρίδα μ’ ἔν’ ὁ Πόντον καί ἔ≤’ θεόρατα βουνά,
τά τσιτ®âκόπα1
τ’ ἀνθοῦνε2
μοναχόν3
Καλομηνά4
.
Σ’ ἐκκλησίας, σά χωρία5
ἐπέμ’ναν6
τά χαλάματα,
τ’ ὀμματόπα7
μου ’κ’ ἐλέπ’νε8
καί κυλίουν’9
δäκροπα10
.
Φούσκωσον, Καραντενίζ11
, ἡ καρδία μ’ νά ταγιανίζ’12
καί ἡ _ή’ 13
μ’ ἀς πάει ψηλά ἀπάν’ 14
σό Ὄρος τοῡ
Μελᾶ15
.
Τό Ἐρζερούμ16
Κάθε δενδρίν σό Ἐρζερούμ μέ αἷμαν ποτιμένον.
Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, ≤ιλôκαταραμένον.
Πόσα παλληκάρâ17
ἔχ’νε18
σε μέ αἷμαν ποτιμένον.
Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, μυρôκαταραμένον.
Τό αἷμαν πόσων κουτσικίων19
ἀπάν’ ἰσ’ ἔν’20
ßυμένον21
.
1
Λουλούδια
2
Ανθίζουν
3
Μόνο
4
Μάιος
5
Χωριά
6
Απόμειναν
7
Μάτια
8
Βλέπουν
9
κυλούν
10
Δάκρυα
11
Μαύρη Θάλασσα
12
Βαστάξει
13
Ψυχή
14
Πάνω
15
Όρος Μελά. Το Βουνό όπου βρίσκεται η Παναγιά η Σουμελά
16
Τόπος εξορισμού των ποντίων (εκεί πήγαιναν στα Τάγματα εργασίας)
17
Παλληκάρια
18
Σ΄ έχουν
Ἄχ, ὁ Κεμάλ τοί Πόντιους ἐχάσεν ἕναν-ἕναν.
Πόσα παιδία σό Ἐρζερούμ ἐκεῖ εἶναι χαμένα.
Ὅλâ ὁ Κεμάλ ἐσκότωσεν, πουλί μ’, ἀπ’ ἕναν-ἕναν.
Κατ®ιάκ’22
ἐποῖκα23
κι ἔφυγα σά δένδρα ἐγώ
κρυμμένον.
Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, ἐσύ καταραμένον.
Ἕνας γραία24
ἀροθυμᾶται25
Εἶνας γραία ἀροθυμᾶται, κλαίει καί ἀναστορᾶται26
,
τήν Πατρίδαν ἀτ’ς θυμᾶται καί τά μέρâ μουν ἐκεῖ.
Ἔλεεν γιά τά ρα≤ία27
, τά νερόπα28
τουν τά κρύα,
πόσοι Πόντιοι ἐσπάγαν29
, πόσα μοναστήρια ἐκάγαν30
.
Καλομάνα31
, ἐφτάω τάμαν σό Χα_ίκιοϊ32
, σό Στάμαν
νά εὑρίουμες33
ἐντάμαν, σό Καραντενίζ.
Ψηλά σό34
Κάστρον τό τρανόν
19
Μικρών Παιδιών
20
Είναι
21
Χύθηκε
22
Λιποτάκτης, απόδραση
23
Έκανα
24
Γριά
25
Νοσταλγεί
26
Εξιστορεί
27
Βουνά
28
νερά
29
Σφάχτηκαν
30
Κάηκαν
31
Γιαγιά
32
Χωριό της Ματσούκας
33
Βρεθούμε
Ψηλά σό Κάστρον τό τρανόν, ντό35
στέκ’ μικρόν
πουλόπον, εἶπα: Πουλίν, ’κί κελαηδεῖς. ’Κ’ ἀκούω ἐγώ
λαλόπον36
. Χρόνâ πολλά ἐπέρασαν σ’ ἀοῦτο37
ἀδά38
τόν
τόπον, εἶπεν σ’ ἐμέναν τό πουλίν μ’ ἀνθρώπινον
λαλόπον. Δεῖξο39
με σύ, μικρόν πουλίν, τῆ Πατρίδας τόν
τόπον καί ὅσα χρόνâ κι ἄν δâβαῖν’νε40
, ἐσέν’ θά δείκνω41
τόπον. Καί τό πουλίν ἐπέταξεν ψηλά σήν Τραπεζούνταν,
ἐπῆεν42
καί σά Ἄδανα, ἐπῆεν σήν Σαμσούνταν. Καί σήν
Ἁγιά Σοφιάν ἀπάν’ ἐκάτσεν43
τό πουλόπον. Καί εἶπεν πῶς
ἐπέρασαν καιροί σ’ ἀοῦτο44
ἀδά τόν τόπον κι ἐρχίνεσεν45
νά κελαηδεῖ μ’ ἀνθρώπινον λαλόπον: Λύεσαι46
, καρδία
μ’, π’ ἀντικρύεις47
ἀοῦτο ἀδά τόν τόπον. Ποῦ εἶναι, πουλί
μ’, καλοί καιροί, πού εἶχα ἀοῦτα τόπο’ μ’; Θά ἔρχουνταν
καλοί καιροί, ντου ’κ’ εἶναι μακρινοί. εἶπεν καί ἐπ’48
ἐκεῖ
ἐχάθεν τό πουλίν.
Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ, εάν επιλαθώμεθά σου, ω
Πάτριος Ποντία γη. Λεωνίδας Ιασονίδης (Να ξεραίνεται
η γούλα μ’, αν ανασπάλλω την πατρίδα μ’, τον Πόντον.
Κώστας Π. Μαυρόπουλος)
Η γούλα49
μ’ να ξεραίνεται50
- Πατρίδαν ’κ’
ανασπάλλω51
. Την Ζύγαναν52
, την Σουμελάν άλλο ασ’53
σό54
νού55
μ’ ’κ’ εβγάλω56
34
Στο
35
Που
36
Φωνή- Λαλιά
37
Σ΄ αυτόν
38
εδώ
39
Δείξε
40
Περάσουν
41
Δείξω
42
Πήγε
43
Κάθισε
44
Αυτόν
45
Άρχισε
46
Λιώνεις
47
Αντικρίζεις
48
Μετά
49
Λαιμός
50
Ξηραθεί
51
Ξεχάσω
52
Ψηλό βουνό της Ματσούκας
53
Από
Τό Κατ®ιάκ 57
Κάθε δενδρίν σό Ἐρζερούμ μέ αἷμαν ποτιμένον,
κατ®ιάκ ἐποῖκα κι ἔφυγα σά δένδρα ἐγώ κρυμμένον.
Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ερζερούμ, ἐσύ καταραμένον.
Τό αἷμαν πόσων κουτσικίων58
ἀπάν’ ἰσ’ ἔν’
ßυμένον59
.
Πόσα παιδία σ’, Ἐρζερούμ, ἐκεῖ εἶναι θαμμένα,
ὅλâ ὁ Κεμάλ ἐσκότωσεν, πουλί μ’, ἀπ’ ἕναν-ἕναν. Ἄχ,
Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, τά ΠΕΤΡΑΣ ΙΣ’60
ΜΑΤΩΜΕΝΑ.
Ὀρμάνâ61
περιδιάβαστα62
Πολλά χρόνâ63
ἐπέρασαν ἀσ’ σό εἴκοσι δύο,
ντ’ ἐχάσαμε ἄς παίρουμε σ’ ἐμέτερον64
τόν βίον65
.
Βουνά ψηλά κι ἐλάτâ66
φυλλωμένα67
, ὀρμάνâ
περιδιάβαστα,
πού εἶστεν σκλαβωμένα. Θεέ μ’, ζυγόν68
νά λύνουμε69
ἀοῦτο ἀδά τήν ὥραν καί λευτεριάν νά ’λέπωμε70
σ’
ἀοῦτο ἀδά τήν χώραν.
54
Το
55
Μυαλό
56
Δεν βγάζω
57
Λιποτάκτης,Απόδραση
58
Παιδιά
59
Χυμένο
60
Σου
61
Δάση
62
Πολύ περπατημένα, πολυσύχναστα
63
Χρόνια
64
Δικό μας
65
Ζωή, Βιοτή
66
Έλατα
67
Κατάφυτα
68
Ζυγός, σκλαβιά
Σόν Άγιον Γεώργιον τον Πατλαμάν
Σόν Άγιον Γεώργιον σήν Χόψαν έν’ τ’ αρνόπο μ’,
πετσόκοψαν εμάς οι Τουρκάντ’ τογράεψαν71
το _öπο72
μ’.
Η αέρα πώς λυσσομανεί, κι εγώ πόσον παγώνω. Ν’ άλλοί
σ’ εμάς τοι Πόντιους Λύουμαι73
και βουρκώνω. ≤ôνί’αν74
τα ψηλά ρα≤â, μέστιν75
σ’ αντζία76
και έσ’ς τ’ αρνί μ’
καρίπ’77
περιδâβαίν’, ≤ôνίζ’ κι από πάν’ κες78
. Αχ,
τζανταρμά79
, λυπούμαι εσέ’, το _öπο μ’ όντες παίρτς για
να μη καταρούμαι εσέ, εσύ, Θεέ μ’, εξέρτς. Αχ, Άγιε
Γεώργιε, τού Πατλαμά εξωκλήσ’, με τρείς χιλιάδες
μάρτυρες κερίν και αγιοκέρ’. Βρούλαν, Μανίτσα μ’, νά
πιάν’ τό τούρκικον ασκέρ’.
69
Λύσουμε
70
Δούμε
71
Κομμάτιασαν
72
Ψυχή
73
Λιώνω
74
Χιονίστηκαν
75
Παπούτσια
76
Πόδια
77
Αυτός που δεν έχει στον Ήλιο Μοίρα
78
Πάνω
79
Ένοπλος άτακτος τούρκος Στρατιώτης

More Related Content

What's hot

πυρ ρέον +διδάσκον
πυρ ρέον +διδάσκονπυρ ρέον +διδάσκον
πυρ ρέον +διδάσκονelenadamo
 
Homero Odisea1-12 (imprimir)
Homero Odisea1-12 (imprimir)Homero Odisea1-12 (imprimir)
Homero Odisea1-12 (imprimir)Sito Yelas
 
EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1
EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1
EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1Sito Yelas
 
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013YPEPTH
 
Homero odisea 1 12
Homero odisea 1 12Homero odisea 1 12
Homero odisea 1 12Sito Yelas
 
Αίσωπος
ΑίσωποςΑίσωπος
Αίσωπος10gymach
 
Eliano historias curiosas
Eliano historias curiosasEliano historias curiosas
Eliano historias curiosasSito Yelas
 
Un dia en Atenas
Un dia en AtenasUn dia en Atenas
Un dia en AtenasSito Yelas
 
φυλλα εργασιας αντιγονης
φυλλα εργασιας αντιγονηςφυλλα εργασιας αντιγονης
φυλλα εργασιας αντιγονηςAntonis Stergiou
 
γ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθων
γ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθωνγ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθων
γ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθωνteachertech
 
Akuoathenaze04
Akuoathenaze04Akuoathenaze04
Akuoathenaze04Sito Yelas
 
Fabulas de Esopo
Fabulas de EsopoFabulas de Esopo
Fabulas de EsopoSito Yelas
 
λυσίας, εισαγωγή
λυσίας, εισαγωγήλυσίας, εισαγωγή
λυσίας, εισαγωγήAntonis Stergiou
 
Clasicos de bolsillo: Luciano 11
Clasicos de bolsillo: Luciano 11Clasicos de bolsillo: Luciano 11
Clasicos de bolsillo: Luciano 11Sito Yelas
 
επί ασπαλάθων
επί ασπαλάθωνεπί ασπαλάθων
επί ασπαλάθωνPopi Kaza
 
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
μεταφραση ελληνικων ξενοφωντα
μεταφραση ελληνικων ξενοφωνταμεταφραση ελληνικων ξενοφωντα
μεταφραση ελληνικων ξενοφωνταAntonis Stergiou
 

What's hot (20)

Αντώνης Σαμαράκης
Αντώνης ΣαμαράκηςΑντώνης Σαμαράκης
Αντώνης Σαμαράκης
 
πυρ ρέον +διδάσκον
πυρ ρέον +διδάσκονπυρ ρέον +διδάσκον
πυρ ρέον +διδάσκον
 
Homero Odisea1-12 (imprimir)
Homero Odisea1-12 (imprimir)Homero Odisea1-12 (imprimir)
Homero Odisea1-12 (imprimir)
 
EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1
EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1
EJERCICIOS HOMÉRICOS - ODISEA 1
 
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
παρουσίαση 28η οκτωβρίου 2013
 
Homero odisea 1 12
Homero odisea 1 12Homero odisea 1 12
Homero odisea 1 12
 
Vidadeesopo
VidadeesopoVidadeesopo
Vidadeesopo
 
Αίσωπος
ΑίσωποςΑίσωπος
Αίσωπος
 
Eliano historias curiosas
Eliano historias curiosasEliano historias curiosas
Eliano historias curiosas
 
Un dia en Atenas
Un dia en AtenasUn dia en Atenas
Un dia en Atenas
 
φυλλα εργασιας αντιγονης
φυλλα εργασιας αντιγονηςφυλλα εργασιας αντιγονης
φυλλα εργασιας αντιγονης
 
γ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθων
γ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθωνγ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθων
γ. παυλόπουλος πώς ο γ. σεφέρης έγραψε το επί ασπαλάθων
 
Akuoathenaze04
Akuoathenaze04Akuoathenaze04
Akuoathenaze04
 
Fabulas de Esopo
Fabulas de EsopoFabulas de Esopo
Fabulas de Esopo
 
λυσίας, εισαγωγή
λυσίας, εισαγωγήλυσίας, εισαγωγή
λυσίας, εισαγωγή
 
Clasicos de bolsillo: Luciano 11
Clasicos de bolsillo: Luciano 11Clasicos de bolsillo: Luciano 11
Clasicos de bolsillo: Luciano 11
 
Epidauros
EpidaurosEpidauros
Epidauros
 
επί ασπαλάθων
επί ασπαλάθωνεπί ασπαλάθων
επί ασπαλάθων
 
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
 
μεταφραση ελληνικων ξενοφωντα
μεταφραση ελληνικων ξενοφωνταμεταφραση ελληνικων ξενοφωντα
μεταφραση ελληνικων ξενοφωντα
 

Similar to ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΟΙΗΣΗ

Programma perival eleni tzekou
Programma perival eleni tzekouProgramma perival eleni tzekou
Programma perival eleni tzekoumnikol
 
Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)
Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)
Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)Eirini Mousiadou
 
Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)
Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)
Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)Γιώργος Σ. Κόκκινος
 
2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ
2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ
2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ1lykspartis
 
τελική μορφή το αρνίο και το θηρίο
τελική μορφή το αρνίο και το θηρίοτελική μορφή το αρνίο και το θηρίο
τελική μορφή το αρνίο και το θηρίοAntonis Stergiou
 
το αρνίο και το θηρίο
το αρνίο και το θηρίοτο αρνίο και το θηρίο
το αρνίο και το θηρίοAntonis Stergiou
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑlabr0s
 
ΣΟΛΩΜΟΣ.pdf
ΣΟΛΩΜΟΣ.pdfΣΟΛΩΜΟΣ.pdf
ΣΟΛΩΜΟΣ.pdfssuser43d27b
 
παράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδια
παράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδιαπαράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδια
παράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδιαgina zaza
 
Οδύσσεια
ΟδύσσειαΟδύσσεια
Οδύσσεια2gymevosm
 
τα φύλα στη λογοτεχνία
τα φύλα στη λογοτεχνίατα φύλα στη λογοτεχνία
τα φύλα στη λογοτεχνίαzazagina
 
γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.
γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.
γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.pontiakilelapa ΠοντιακήΛέλαπα
 
τεστ ελένη αμοιβαίο
τεστ ελένη αμοιβαίοτεστ ελένη αμοιβαίο
τεστ ελένη αμοιβαίοStella Karioti
 

Similar to ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΟΙΗΣΗ (20)

γελ εργασια β ομαδα
γελ εργασια β ομαδαγελ εργασια β ομαδα
γελ εργασια β ομαδα
 
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012γελ μ. εργασια β ομαδα 2012
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012
 
Programma perival eleni tzekou
Programma perival eleni tzekouProgramma perival eleni tzekou
Programma perival eleni tzekou
 
καλαντα
καλαντακαλαντα
καλαντα
 
Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)
Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)
Παίζουμε ποίηση; (επιμέλεια: Μουσιάδου Ειρήνη, Σεπτέμβρης 2014)
 
Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)
Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)
Πρότερον Θνητοί II - Γιώργος Σ. Κόκκινος (2018)
 
2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ
2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ
2013 14 σεναριο παραδοση - μοντερνισμοσ
 
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012σ
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012σγελ μ. εργασια β ομαδα 2012σ
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012σ
 
τελική μορφή το αρνίο και το θηρίο
τελική μορφή το αρνίο και το θηρίοτελική μορφή το αρνίο και το θηρίο
τελική μορφή το αρνίο και το θηρίο
 
το αρνίο και το θηρίο
το αρνίο και το θηρίοτο αρνίο και το θηρίο
το αρνίο και το θηρίο
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
ΣΟΛΩΜΟΣ.pdf
ΣΟΛΩΜΟΣ.pdfΣΟΛΩΜΟΣ.pdf
ΣΟΛΩΜΟΣ.pdf
 
παράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδια
παράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδιαπαράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδια
παράδοση και μοντερνισμός, δημοτικά τραγούδια
 
Οδύσσεια
ΟδύσσειαΟδύσσεια
Οδύσσεια
 
Erotokritos
ErotokritosErotokritos
Erotokritos
 
Απάνθισμα 2017
Απάνθισμα 2017Απάνθισμα 2017
Απάνθισμα 2017
 
τα φύλα στη λογοτεχνία
τα φύλα στη λογοτεχνίατα φύλα στη λογοτεχνία
τα φύλα στη λογοτεχνία
 
γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.
γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.
γιώργος σοφιανίδης, πουλί μ' τ'ομμάτεα σ' μαύρα είν'.
 
τεστ ελένη αμοιβαίο
τεστ ελένη αμοιβαίοτεστ ελένη αμοιβαίο
τεστ ελένη αμοιβαίο
 
Με μια αγκαλιά τραγούδια
Με μια αγκαλιά τραγούδια Με μια αγκαλιά τραγούδια
Με μια αγκαλιά τραγούδια
 

More from aalexopoul

Ψεύτικο προφίλ και μηνύματα
Ψεύτικο προφίλ και μηνύματαΨεύτικο προφίλ και μηνύματα
Ψεύτικο προφίλ και μηνύματαaalexopoul
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑaalexopoul
 
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptx
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptxΚίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptx
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptxaalexopoul
 
5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptx
5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptx5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptx
5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptxaalexopoul
 
4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptx
4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptx4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptx
4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptxaalexopoul
 
3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptx
3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptx3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptx
3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptxaalexopoul
 
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptx1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptxaalexopoul
 
2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptx
2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptx2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptx
2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptxaalexopoul
 
8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptx
8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptx8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptx
8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptxaalexopoul
 
7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptx
7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptx7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptx
7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptxaalexopoul
 
6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptx
6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptx6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptx
6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptxaalexopoul
 
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptx1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptxaalexopoul
 
5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptx
5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptx5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptx
5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptxaalexopoul
 
4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptx
4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptx4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptx
4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptxaalexopoul
 
3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptx
3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptx3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptx
3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptxaalexopoul
 
2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptx
2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptx2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptx
2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptxaalexopoul
 
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptxΠίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptxaalexopoul
 
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptxΠίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptxaalexopoul
 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptx
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptxΕλεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptx
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptxaalexopoul
 
Δράσεις_στα Αγγλικά.pptx
Δράσεις_στα Αγγλικά.pptxΔράσεις_στα Αγγλικά.pptx
Δράσεις_στα Αγγλικά.pptxaalexopoul
 

More from aalexopoul (20)

Ψεύτικο προφίλ και μηνύματα
Ψεύτικο προφίλ και μηνύματαΨεύτικο προφίλ και μηνύματα
Ψεύτικο προφίλ και μηνύματα
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΑΡΕΜΑ
 
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptx
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptxΚίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptx
Κίνδυνοι στο διαδίκτυο.pptx
 
5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptx
5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptx5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptx
5-Μονή Παναγίας Τήνου ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ.pptx
 
4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptx
4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptx4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptx
4- Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ΑΘΗΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ.pptx
 
3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptx
3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptx3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptx
3-ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΛΥΔΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ.pptx
 
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptx1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΜΑΙΡΑ ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΕΓΑΚΗ.pptx
 
2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptx
2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptx2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptx
2-ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΑΛΟΣ.pptx
 
8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptx
8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptx8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptx
8-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΥΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΩΝΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΓΑΓΙΑΣ.pptm.pptx
 
7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptx
7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptx7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptx
7- Ιερά Μονή Παναχράντου ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ.pptx
 
6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptx
6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptx6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptx
6-ΙΕΡΑΜΟΝΗΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΩΝΙΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ.pptx
 
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptx1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptx
1-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΩΝΑΣ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΡΜΙΡΗ.pptx
 
5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptx
5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptx5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptx
5-Παναγία η Εκατονταπυλιανή-ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ.pptx
 
4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptx
4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptx4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptx
4-ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΙΑΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ.pptx
 
3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptx
3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptx3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptx
3-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΛΤΑΔΩΝ ΝΙΚΑ ΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗ.pptx
 
2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptx
2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptx2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptx
2-ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΥΛΗΣ.pptx
 
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptxΠίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
 
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptxΠίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
Πίνακες που απεικονίζουν την Ελληνική επανάσταση.pptx
 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptx
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptxΕλεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptx
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 1ο Δ.Σ Θρακομακεδόνων ΣΤ2.pptx
 
Δράσεις_στα Αγγλικά.pptx
Δράσεις_στα Αγγλικά.pptxΔράσεις_στα Αγγλικά.pptx
Δράσεις_στα Αγγλικά.pptx
 

Recently uploaded

Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfLampriniMagaliou
 
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΘεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...LampriniMagaliou
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι ΑνάργυροιSocratis Vasiopoulos
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...LampriniMagaliou
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxLampriniMagaliou
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)mary nastakou
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfathinadimi
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 

Recently uploaded (20)

Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΘεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasB-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhNeaEllhnikaA-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
 
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhIstoriaA-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
 
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
2023-24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-F2xlsx1.pdf
 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΟΙΗΣΗ

 • 1. Ὁ Πόντον ἔν’ ἡ Πατρίδα μ’ Ἡ Πατρίδα μ’ ἔν’ ὁ Πόντον καί ἔ≤’ θεόρατα βουνά, τά τσιτ®âκόπα1 τ’ ἀνθοῦνε2 μοναχόν3 Καλομηνά4 . Σ’ ἐκκλησίας, σά χωρία5 ἐπέμ’ναν6 τά χαλάματα, τ’ ὀμματόπα7 μου ’κ’ ἐλέπ’νε8 καί κυλίουν’9 δäκροπα10 . Φούσκωσον, Καραντενίζ11 , ἡ καρδία μ’ νά ταγιανίζ’12 καί ἡ _ή’ 13 μ’ ἀς πάει ψηλά ἀπάν’ 14 σό Ὄρος τοῡ Μελᾶ15 . Τό Ἐρζερούμ16 Κάθε δενδρίν σό Ἐρζερούμ μέ αἷμαν ποτιμένον. Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, ≤ιλôκαταραμένον. Πόσα παλληκάρâ17 ἔχ’νε18 σε μέ αἷμαν ποτιμένον. Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, μυρôκαταραμένον. Τό αἷμαν πόσων κουτσικίων19 ἀπάν’ ἰσ’ ἔν’20 ßυμένον21 . 1 Λουλούδια 2 Ανθίζουν 3 Μόνο 4 Μάιος 5 Χωριά 6 Απόμειναν 7 Μάτια 8 Βλέπουν 9 κυλούν 10 Δάκρυα 11 Μαύρη Θάλασσα 12 Βαστάξει 13 Ψυχή 14 Πάνω 15 Όρος Μελά. Το Βουνό όπου βρίσκεται η Παναγιά η Σουμελά 16 Τόπος εξορισμού των ποντίων (εκεί πήγαιναν στα Τάγματα εργασίας) 17 Παλληκάρια 18 Σ΄ έχουν
 • 2. Ἄχ, ὁ Κεμάλ τοί Πόντιους ἐχάσεν ἕναν-ἕναν. Πόσα παιδία σό Ἐρζερούμ ἐκεῖ εἶναι χαμένα. Ὅλâ ὁ Κεμάλ ἐσκότωσεν, πουλί μ’, ἀπ’ ἕναν-ἕναν. Κατ®ιάκ’22 ἐποῖκα23 κι ἔφυγα σά δένδρα ἐγώ κρυμμένον. Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, ἐσύ καταραμένον. Ἕνας γραία24 ἀροθυμᾶται25 Εἶνας γραία ἀροθυμᾶται, κλαίει καί ἀναστορᾶται26 , τήν Πατρίδαν ἀτ’ς θυμᾶται καί τά μέρâ μουν ἐκεῖ. Ἔλεεν γιά τά ρα≤ία27 , τά νερόπα28 τουν τά κρύα, πόσοι Πόντιοι ἐσπάγαν29 , πόσα μοναστήρια ἐκάγαν30 . Καλομάνα31 , ἐφτάω τάμαν σό Χα_ίκιοϊ32 , σό Στάμαν νά εὑρίουμες33 ἐντάμαν, σό Καραντενίζ. Ψηλά σό34 Κάστρον τό τρανόν 19 Μικρών Παιδιών 20 Είναι 21 Χύθηκε 22 Λιποτάκτης, απόδραση 23 Έκανα 24 Γριά 25 Νοσταλγεί 26 Εξιστορεί 27 Βουνά 28 νερά 29 Σφάχτηκαν 30 Κάηκαν 31 Γιαγιά 32 Χωριό της Ματσούκας 33 Βρεθούμε
 • 3. Ψηλά σό Κάστρον τό τρανόν, ντό35 στέκ’ μικρόν πουλόπον, εἶπα: Πουλίν, ’κί κελαηδεῖς. ’Κ’ ἀκούω ἐγώ λαλόπον36 . Χρόνâ πολλά ἐπέρασαν σ’ ἀοῦτο37 ἀδά38 τόν τόπον, εἶπεν σ’ ἐμέναν τό πουλίν μ’ ἀνθρώπινον λαλόπον. Δεῖξο39 με σύ, μικρόν πουλίν, τῆ Πατρίδας τόν τόπον καί ὅσα χρόνâ κι ἄν δâβαῖν’νε40 , ἐσέν’ θά δείκνω41 τόπον. Καί τό πουλίν ἐπέταξεν ψηλά σήν Τραπεζούνταν, ἐπῆεν42 καί σά Ἄδανα, ἐπῆεν σήν Σαμσούνταν. Καί σήν Ἁγιά Σοφιάν ἀπάν’ ἐκάτσεν43 τό πουλόπον. Καί εἶπεν πῶς ἐπέρασαν καιροί σ’ ἀοῦτο44 ἀδά τόν τόπον κι ἐρχίνεσεν45 νά κελαηδεῖ μ’ ἀνθρώπινον λαλόπον: Λύεσαι46 , καρδία μ’, π’ ἀντικρύεις47 ἀοῦτο ἀδά τόν τόπον. Ποῦ εἶναι, πουλί μ’, καλοί καιροί, πού εἶχα ἀοῦτα τόπο’ μ’; Θά ἔρχουνταν καλοί καιροί, ντου ’κ’ εἶναι μακρινοί. εἶπεν καί ἐπ’48 ἐκεῖ ἐχάθεν τό πουλίν. Ξηρανθήτω ημίν ο λάρυγξ, εάν επιλαθώμεθά σου, ω Πάτριος Ποντία γη. Λεωνίδας Ιασονίδης (Να ξεραίνεται η γούλα μ’, αν ανασπάλλω την πατρίδα μ’, τον Πόντον. Κώστας Π. Μαυρόπουλος) Η γούλα49 μ’ να ξεραίνεται50 - Πατρίδαν ’κ’ ανασπάλλω51 . Την Ζύγαναν52 , την Σουμελάν άλλο ασ’53 σό54 νού55 μ’ ’κ’ εβγάλω56 34 Στο 35 Που 36 Φωνή- Λαλιά 37 Σ΄ αυτόν 38 εδώ 39 Δείξε 40 Περάσουν 41 Δείξω 42 Πήγε 43 Κάθισε 44 Αυτόν 45 Άρχισε 46 Λιώνεις 47 Αντικρίζεις 48 Μετά 49 Λαιμός 50 Ξηραθεί 51 Ξεχάσω 52 Ψηλό βουνό της Ματσούκας 53 Από
 • 4. Τό Κατ®ιάκ 57 Κάθε δενδρίν σό Ἐρζερούμ μέ αἷμαν ποτιμένον, κατ®ιάκ ἐποῖκα κι ἔφυγα σά δένδρα ἐγώ κρυμμένον. Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ερζερούμ, ἐσύ καταραμένον. Τό αἷμαν πόσων κουτσικίων58 ἀπάν’ ἰσ’ ἔν’ ßυμένον59 . Πόσα παιδία σ’, Ἐρζερούμ, ἐκεῖ εἶναι θαμμένα, ὅλâ ὁ Κεμάλ ἐσκότωσεν, πουλί μ’, ἀπ’ ἕναν-ἕναν. Ἄχ, Ἐρζερούμ, ἄχ, Ἐρζερούμ, τά ΠΕΤΡΑΣ ΙΣ’60 ΜΑΤΩΜΕΝΑ. Ὀρμάνâ61 περιδιάβαστα62 Πολλά χρόνâ63 ἐπέρασαν ἀσ’ σό εἴκοσι δύο, ντ’ ἐχάσαμε ἄς παίρουμε σ’ ἐμέτερον64 τόν βίον65 . Βουνά ψηλά κι ἐλάτâ66 φυλλωμένα67 , ὀρμάνâ περιδιάβαστα, πού εἶστεν σκλαβωμένα. Θεέ μ’, ζυγόν68 νά λύνουμε69 ἀοῦτο ἀδά τήν ὥραν καί λευτεριάν νά ’λέπωμε70 σ’ ἀοῦτο ἀδά τήν χώραν. 54 Το 55 Μυαλό 56 Δεν βγάζω 57 Λιποτάκτης,Απόδραση 58 Παιδιά 59 Χυμένο 60 Σου 61 Δάση 62 Πολύ περπατημένα, πολυσύχναστα 63 Χρόνια 64 Δικό μας 65 Ζωή, Βιοτή 66 Έλατα 67 Κατάφυτα 68 Ζυγός, σκλαβιά
 • 5. Σόν Άγιον Γεώργιον τον Πατλαμάν Σόν Άγιον Γεώργιον σήν Χόψαν έν’ τ’ αρνόπο μ’, πετσόκοψαν εμάς οι Τουρκάντ’ τογράεψαν71 το _öπο72 μ’. Η αέρα πώς λυσσομανεί, κι εγώ πόσον παγώνω. Ν’ άλλοί σ’ εμάς τοι Πόντιους Λύουμαι73 και βουρκώνω. ≤ôνί’αν74 τα ψηλά ρα≤â, μέστιν75 σ’ αντζία76 και έσ’ς τ’ αρνί μ’ καρίπ’77 περιδâβαίν’, ≤ôνίζ’ κι από πάν’ κες78 . Αχ, τζανταρμά79 , λυπούμαι εσέ’, το _öπο μ’ όντες παίρτς για να μη καταρούμαι εσέ, εσύ, Θεέ μ’, εξέρτς. Αχ, Άγιε Γεώργιε, τού Πατλαμά εξωκλήσ’, με τρείς χιλιάδες μάρτυρες κερίν και αγιοκέρ’. Βρούλαν, Μανίτσα μ’, νά πιάν’ τό τούρκικον ασκέρ’. 69 Λύσουμε 70 Δούμε 71 Κομμάτιασαν 72 Ψυχή 73 Λιώνω 74 Χιονίστηκαν 75 Παπούτσια 76 Πόδια 77 Αυτός που δεν έχει στον Ήλιο Μοίρα 78 Πάνω 79 Ένοπλος άτακτος τούρκος Στρατιώτης