Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plenum 'Maatschappelijke trends' door VVSG

599 views

Published on

VVSG en VVJ schetsen belangrijke tendensen voor het jeugdbeleid van de toekomst op het plenum van de congressenreeks 'Lokale besturen als regisseur van het jeugdbeleid'.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plenum 'Maatschappelijke trends' door VVSG

 1. 1. Moeilijke tijden metmaatschappelijkeveranderingen én kansenChris Peeters, stafmedewerker jeugd en sport
 2. 2. Maatschappelijke veranderingen • Toenemende bevolking • Toenemende individualisering • Toenemende kansen tot digitalisering • Toenemende dualisering • Toenemende zorg voor energie en klimaatverandering • Toenemende financiële zorgen2 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 3. 3. Maatschappelijke veranderingen • Toenemende bevolking • Toenemende individualisering • Toenemende kansen tot digitalisering • Toenemende dualisering • Toenemende zorg voor energie en klimaatverandering • Toenemende financiële zorgen Onze overtuiging= de toekomst is lokaal3 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 4. 4. Toenemende bevolking geen krimp, maar forse bevolkingsgroei Vergrijzing = zegen én zorg Welke impact op het leven van kinderen en jongeren? •Actieve grootouders ~ werkende grootouders •Appel op jongeren om aan de slag te gaan •Samen in de publieke ruimte •Afweging voor elk bestuur : kost van zorg voor ouderen ~ kost van zorg voor kinderen •Kindvriendelijke > leeftijdsvriendelijke gemeente ?4 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 5. 5. Toenemende bevolking Vergroening de groep kinderen groeit in 9 /10 van de gemeenten Welke impact op het leven van kinderen en jongeren? • Op heel veel plekken met veel kinderen: klas ~ jeugdbeweging ~ kinderopvang ~ speelplein • ‘pedagogische begeleiding’ delen met veel andere kinderen (juf, leider, trainer, …) • Toenemende nood aan kinderopvang • Sterk jeugdbeleid • Capaciteitsproblemen in het onderwijs5 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 6. 6. Toenemende bevolking De veelkleurige samenleving is een gegeven Welke impact op het leven van kinderen en jongeren? • Het gaat niet om ‘migratie’ maar om hun leefwereld • ‘Ongelijke kansen’ dat voel je ook als kind • Omgaan met diversiteit lijkt men te verleren • Racisme bestaat echt! • Inzetten op diversiteit en toegankelijkheid van jeugdaanbod6 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 7. 7. Toenemende bevolking Toenemende gezinsverdunning: Meer singles of alleenstaanden ~ vereenzaming Welke impact op het leven van kinderen en jongeren? •Opgroeien in één-oudergezin verhoogt risico op armoede •Nood aan een aangepast woonbeleid •Het is druk in Hotel Mama (financieel / comfort / tolerant)7 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 8. 8. Toenemende individualisering Mondige individuele burgers = winst Klagende samenleving > NIMBY Veranderende familiale verbanden Collectief welzijn vs. individualistische belangenbehartiging Welke impact op het leven van kinderen en jongeren? • Kinderen en jongeren zijn mondiger > kwaliteitsvolle inspraak • Spontaan nieuw middenveld groeit ook bij jongeren • Jongeren individualistischer? Glazen Huis8 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 9. 9. Toenemende kansen tot digitalisering 64 % Vlamingen heeft Facebook pagina Twitterende mandatarissen Digitaal loket / naar stadhuis via Webcam Kansen voor iedereen of drempels? Vluchtigheid? Welke impact op het leven van kinderen en jongeren? • Kinderen en jongeren zijn geboren in digitale wereld > (bijna) altijd on-line via ‘smartphone’ • Onderzoek bij 15 tot 29 jarigen ( 2010) 99 % gsm - 93% internet - 87 % Mp3 - 86 % laptop • Nood aan mediawijsheid ~ bezorgdheid9 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 10. 10. Toenemende dualisering Economisch-financiële crisis > meer duale samenleving Welke impact op leven van kinderen en jongeren? • Wie kan mee? Wie ziet het nog zitten? > Stress • Financiële problemen > schuldproblematiek • Financiële problemen ~ relatieproblemen • Groeiende groep maatschappelijk kwetsbare jongeren > onaangepaste huisvesting: eigen kamer? huistaakplek? • Kinderarmoede • Generatiearmoede wordt niet teruggedrongen!10 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 11. 11. Toenemende zorg voor energie en klimaat Hoogdringendheid thema ~ gebrek aan moed Nood aan duurzame ontwikkelingen Welke impact op het leven van kinderen en jongeren? • Verontwaardiging tegenover oudere generaties • Generatie van ‘doeners’ i.p.v. ‘praters’ • Gevoelig voor duurzame trends: populariteit kringwinkels ~ zelfgemaakt + recyclage ~ knitting • Zuivere producten, eerlijke handel, “echtheid” • Housepooling als trend bij jongeren11 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 12. 12. Toenemende financiële zorgen Financieel en economisch moeilijke tijden Krappe budgettaire ruimte > scherpe keuzes Welke impact op leven van kinderen en jongeren? • Ouders zijn vaak allebeide beroepsactief • Impact van ‘opvoeders’ naast de eigen ouders • Vrije tijd is schaars voor kinderen >speeltijd > rondhangtijd • ‘dreigend onheil’12 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 13. 13. Maatschappelijke veranderingen én kansen • Grote verscheidenheid tussen lokale besturen • Grote verschillen in draagkracht • Grote demografische verschillen • Versplintering lokale bestuursniveau13 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 14. 14. Maatschappelijke veranderingen én kansen Onze overtuiging = de toekomst is lokaal • Keuzes maken en nadenken over eigen rol • Integraal plannen • Actor én regisseur • Samenwerken • Zorgzaam met de middelen • Samenspel politiek • Samenspel maatschappelijk14 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13
 15. 15. Maatschappelijke veranderingen én kansen Onze overtuiging = de toekomst is lokaal15 - VVSG - Pas aan bij: Invoegen / Koptekst en Voettekst 20-02-13

×