Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#DTT17: Päätöksenteko monimutkaistuvassa maailmassa, Mika Nieminen VTT

175 views

Published on

VTT:n järjestämässä tilaisuudessa 15.3.2017 käsitelltiin valmistavan teollisuuden digitalisaatiota eri näkökulmista. VTT:n tutkijat esittelivät uusien teknologioiden tuottamia mahdollisuuksia ja edelläkävijäyritykset kertovat käytännön ratkaisuista.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

#DTT17: Päätöksenteko monimutkaistuvassa maailmassa, Mika Nieminen VTT

  1. 1. TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Päätöksenteko monimutkaistuvassa maailmassa Mika Nieminen mika.nieminen@vtt.fi @nieminenmp #DTT17
  2. 2. 215.3.2017 2 Toimintaympäristön monimutkaistuminen haastaa organisaatiot #DTT17 @nieminenmp
  3. 3. 315.3.2017 3 Tavoitteellinen itseorganisoituminen ja joustavuus  Yhteenkietoutuneessa, moninäkökulmaisessa ja nopeassa ympäristössä perinteinen linjaorganisaatio usein hidas ja kapea-alainen vastaamaan ympäristön jatkuvaan muutokseen & kehittämään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja  Organisaatiot ovat “ekosysteemiensä” kanssa vuorovaikutuksessa kehittyviä “organismeja”  Johtamisessa tulisi “HOHTAa” (Hyödyntää, Osallistaa, Hyväksyä, Tavoitella, Arvostaa):  Hyödyntää ja luottaa henkilöstön kykyyn itseorganisoitua ja kehittää järkeviä ratkaisuja  Osallistaa henkilöstö organisaation tavoitteiden ja toiminnan määrittelyyn  Hyväksyä syntyvät yllätykset ja jännitteet osana joustavan ja ketterän organisaation toimintaa  Tavoitella monipuolista- ja näkökulmaista informaatiota johtamisen avuksi  Arvostaa monimuotoisuutta ja –äänisyyttä luovuuden ja joustavuuden lähteenä #DTT17 @nieminenmp
  4. 4. 415.3.2017 4 Laaja-alainen informaatio strategisen johtamisen apuna  Yhteenkietoutuneessa, moninäkökulmaisessa ja nopeassa ympäristössä korostuu tarve analysoida  a) erilaisten tekijöiden ja toimijoiden monimutkaista vuorovaikutusta (systeemisyys) ja  b) tulevia kehityskulkuja ja vaikuttaa niihin (ennakointi)  Esimerkkinä VTT:lla kehitetty ennakoivan arvioinnin malli, joka yhdistää  Toiminnan arvioinnin (määrälliset ja laadulliset indikaattorit ja arviointi),  Ennakoinnin (tuleva kehitys ja toimijoiden sitouttaminen toivottujen kehityskulkujen aikaan saamiseksi) ja  Mallinnuksen (monimutkaisen vuorovaikutuksen ja epälineaaristen kehityskulkujen hahmottaminen) #DTT17 @nieminenmp
  5. 5. TEKNOLOGIASTA TULOSTA

×