Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#DTT17: Digitaalisen suunnittelun tulevaisuus, Juha Kortelainen VTT

293 views

Published on

VTT:n järjestämässä tilaisuudessa 15.3.2017 käsitelltiin valmistavan teollisuuden digitalisaatiota eri näkökulmista. VTT:n tutkijat esittelivät uusien teknologioiden tuottamia mahdollisuuksia ja edelläkävijäyritykset kertovat käytännön ratkaisuista.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

#DTT17: Digitaalisen suunnittelun tulevaisuus, Juha Kortelainen VTT

  1. 1. VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Digitaalisen suunnittelun tulevaisuus Juha Kortelainen juha.kortelainen@vtt.fi #DTT17
  2. 2. 15.3.2017 2 http://www.ansys-blog.com/wp-content/uploads/2016/01/10x-Multiplier-chart-1-1024x770.jpg Tässä digitaalinen suunnittelu on erityisen tehokas työkalu Motivaatio: Miksi panostaa digitaaliseen suunnitteluun?  Ihmisen kyky hallita monimutkaisia järjestelmiä ja erityisesti epälineaarisia ilmiöitä on rajallinen - Viiveet prosesseissa, dynamiikka - Asioiden ja ilmiöiden ristivaikutukset  Mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa R&D&I-prosessin alkuun - Esim. valitun arkkitehtuurin vaikutus kokonaisuuteen - Väärät valinnat aiheuttavat myöhemmin kalliita korjausiteraatioita  Fyysisten prototyyppien käyttö on kallista - Suorat suunnittelu- ja valmistuskustannukset - Prototypointiin käytetty aika  Rinnakkaissuunnittelun tehostaminen - Suunnitteluajan merkittävä lyhentäminen Digitaalisuus-teollisuus-tulevaisuus – 2017, Juha Kortelainen
  3. 3. 15.3.2017 3 Laajoja ja suhteellisen varmoja teemoja 1. Kompleksisuus ja monimuotoisuus lisääntyy - Tuotteiden tekniset ominaisuudet, IoT, tuote- ja palvelukokonaisuudet, Web-pohjaisuus, verkostoitunut yritystoiminta - Suunnittelu- ja laskennallisten ohjelmistojen tarjonta kasvaa ja monimuotoistuu 2. Aikasyklit lyhenevät - Uusien teknologioiden tulo markkinoille kiihtyy - Teknologioiden omaksuminen on nopeampaa 3. Laskennallinen suorituskyky kasvaa ja monimuotoisuus lisääntyy - Mooren laki pitää edelleen varsin hyvin paikkansa - Hajautetun laskennan mahdollisuudet kasvavat, liikkuva tietojenkäsittely lisääntyy - Vaativassa digitaalisessa suunnittelussa tarvitaan enemmän laaja-alaista asiantuntemusta 4. Luotettavan taustatiedon merkitys päätöksenteossa kasvaa  simulointi ja skenaariot - Mallipohjaisuus, mallinnus ja simulointi, tietokoneanalyysit ja datan visualisointi ovat erinomaisia työkaluja päätöksenteossa haastavassa toimintaympäristössä! Digitaalisuus-teollisuus-tulevaisuus – 2017, Juha Kortelainen http://disenthrall.co/wp-content/uploads/2013/08/Screen-Shot-2013-08-29-at-6.00.16-AM.png
  4. 4. 15.3.2017 4 Ohjelmistotrendejä  Suurten suunnitteluohjelmistojen (CAD/CAE/CAM) ominaisuudet laajenevat - Suunnitteluohjelmistoissa lisää laskennan ja simuloinnin sekä valmistuksen suunnittelun piirteitä - Esim. ANSYS Workbench ja EKM, Dassault Systèmes CATIA ja SIMULIA, MSC Software Apex ja Siemens PLM Software NX  Uusia ohjelmistoja tulee markkinoille varsin nopeaan tahtiin - Mm. ainetta lisäävään valmistukseen liittyvät ohjelmistot  Laskennalliset menetelmät ja fysikaaliset mallit kehittyvät jatkuvasti - Ohjelmistot pystyvät kuvamaan aikaisempaa paremmin monimutkaisia fysikaalisia ilmiöitä - Materiaalimallinnus ja materiaalien ominaisuuksien suunnittelu  Menetelmä- ja ohjelmistotarjonta on rikasta, tehokas hyödyntäminen vaatii laaja-alaista osaamista – edelleen suuri hyödyntämispotentiaali! Digitaalisuus-teollisuus-tulevaisuus – 2017, Juha Kortelainen https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS/R419/KDI/default/KDI-Image-3.png http://d2n4wb9orp1vta.cloudfront.net/resources/images//cdn/cms/Siemens_NX11.jpg http://www.cadalyst.com/files/cadalyst/nodes/2014/20560/ApexModeler5_0.jpg https://i.ytimg.com/vi/B-59B5bJAco/maxresdefault.jpg
  5. 5. 15.3.2017 5 http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2015/01/big-data-word-cloud.jpg Ennusteita tulevista tutkimuksen ja kehityksen suunnista digitaalisen suunnittelun osalta  Uusia menetelmiä ja ohjelmistoja tulee saataville edelleen kiihtyvään tahtiin  Optimoinnin ja laajojen laskennallisten analyysien merkitys ja soveltaminen tulee lisääntymään - Laskennallisen suunnittelun automatisointi - Parametri- ja topologiaoptimointi - Laajat parametrianalyysit - Herkkyys- ja epävarmuusanalyysit  Laskennallisesti tuotetun tiedon määrä kasvaa nopeasti ja painopiste siirtyy kohti tiedon analysointia ja hallintaa - Mitä uutta tietoa (information) ja tietämystä (knowledge) voimme saada datasta? - Data-analytiikka (koneoppiminen, syväoppiminen, visuaalinen data-analyysi) - Tiedon ja tietämyksen hallinta osana laajempaa suunnittelutiedon hallintaa - Tieto- ja ohjelmistointegraatiot edelleen haaste mutta myös mahdollisuus Digitaalisuus-teollisuus-tulevaisuus – 2017, Juha Kortelainen
  6. 6. TECHNOLOGY FOR BUSINESS

×