Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#DTT17: Ennakoivaa riskienhallinta toimivan jatkuvuuden turvaamiseksi, Riitta Molarius ja Liisa Poussa VTT

102 views

Published on

VTT:n järjestämässä tilaisuudessa 15.3.2017 käsitelltiin valmistavan teollisuuden digitalisaatiota eri näkökulmista. VTT:n tutkijat esittelivät uusien teknologioiden tuottamia mahdollisuuksia ja edelläkävijäyritykset kertovat käytännön ratkaisuista.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

#DTT17: Ennakoivaa riskienhallinta toimivan jatkuvuuden turvaamiseksi, Riitta Molarius ja Liisa Poussa VTT

  1. 1. TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Ennakoivaa riskienhallintaa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi Riitta Molarius, Liisa Poussa Riitta.Molarius@vtt.fi; Liisa.Poussa@vtt.fi #DTT17
  2. 2. 215.3.2017 2 Nopeat toimintaympäristön muutokset sekä yhäti lisääntyvä verkostojen ja järjestelmien yhteenkietoutuneisuus ja kompleksisuus tuovat uusia vaatimuksia yritysten toiminnalle ja tuotteiden turvallisuudelle ja luotettavuudelle. Esimerkiksi kiertotalouden vaatimukset tuovat monia erilaisia vaateita yrityksille; - Uusien toimittajaketjujen hallinta - Kierrätettävien materiaalien hallinta - Käytöstä poistettavien materiaalien hallinta - Uusien toimintatapojen hallinta - Tuotteen koko eliniän kustannusten hallinta - Uudet asiakas- ja viranomaisvaatimukset #DTT17 Tuotteen valmistus Jakelu / vähittäismyynti Uusiotuotteistus Osien uusiokäyttö Tuote palveluna Oma käyttö Kierrätys Arvon vähennys Käyttäjä Jäte Uudelleenkäyttö / kunnostus Osien valmistus
  3. 3. 315.3.2017 3 Ulkoiset riskit; lain- säädäntö, ympäristö, verkostost , kyper, yms Tuotteen laatu ja turvallisuus Sisäiset riskit, Prosessit, henkilöstö yms. Prosessien turvallisuus ja luotettavuus Ennakoiva riskienhallinta  Tarjoaa ratkaisun ennakoivaan päätöksentekoon ja yrityksen jatkuvuuden hallintaan.  Perinteiset menetelmät sekä ennakoivat menetelmät  Kuinka toteuttaa strategiaa hallitusti  Turvallinen, luotettava ja sujuva tuotanto  Toimitusketjun varmuus ja riippuvuudet  Häiriönsietokyky ja karikoiden välttäminen  Laadukas ja käytössä turvallinen lopputuote  Varautuminen markkinoiden muuttumiseen  Uusien teknologioiden riskit  Kyperriskit  Luotettavuusanalyysit  Onnettomuusmallinnukset #DTT17
  4. 4. 415.3.2017 4 Toimitaan yhdessä  Strateginen ennakointi + Järjestelmällinen ja kattava riskienhallinta =  tämän päivän ja huomisen uhkien hallinta  tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen  VTT tukee yritystä sen tavoitteissa ja karien kiertämisessä. #DTT17
  5. 5. TEKNOLOGIASTA TULOSTA

×