SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
| 6 juni 2018 |
Zonder goed informatiemanagement kunt u niet
voldoen aan de AVG
(Walter Oostdam, Gemeente ‘s-Hertogenbosch)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 2 |
Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen
– Uw gegevens zijn uw grondstoffen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 3 |
Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen
– Uw applicaties zijn uw gereedschappen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 4 |
Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen
– Uw werkwijzen (beschreven in recepten) zijn uw processen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 5 |
En een heleboel verschillende soorten koekjes
– De koekjes zijn uw producten en diensten
| 6 juni 2018 | Voettekst | 6 |
Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen
• Uw gegevens zijn uw grondstoffen
• Uw applicaties zijn uw gereedschappen
• Uw processen zijn uw (beschreven) werkwijzen
Hiermee maakt u uw producten en diensten
U hebt ze alle drie nodig
de mix bepaalt het gewenste resultaat
| 6 juni 2018 | Voettekst | 7 |
De gouden driehoek
Gegevens
ApplicatiesProcessen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 8 |
Veranderingen hebben invloed op de driehoek
Gegevens
ApplicatiesProcessen
AVG
BIG
Informatie
beheer
Omgevings
wet
| 6 juni 2018 | Voettekst | 9 |
De kern van de informatievoorziening
Gegevens
ApplicatiesProcessen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 10 |
Complex applicatie- en gegevenslandschap
| 6 juni 2018 | Voettekst | 11 |
Complex applicatie- en gegevenslandschap
Veel gegevensuitwisseling
| 6 juni 2018 | Voettekst | 12 |
| 6 juni 2018 | Voettekst | 13 |
Aan elkaar gerelateerde processen en productafhankelijkheden
| 6 juni 2018 | Voettekst | 14 |
De kern van de informatievoorziening
• Praktijk leert:
• In één proces worden meerdere applicaties gebruikt
• In één proces worden meerdere soorten gegevens gebruikt
• Processen onderling gerelateerd
• Applicaties gekoppeld
• Veel gegevensuitwisseling tussen applicaties en processen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 15 |
De kern van de informatievoorziening
• Praktijk:
• In één proces worden meerdere applicaties gebruikt
• In één proces worden meerdere soorten gegevens gebruikt
• Processen onderling gerelateerd
• Applicaties gekoppeld
• Veel gegevensuitwisseling tussen applicaties en processen
• Afstemming nooit optimaal
• Tussentijdse opslag
• Kopieën van documenten, gegevens
• Complex samenspel
| 6 juni 2018 | Voettekst | 16 |
Overzicht=>Inzicht=>Kennis=>Grip & Sturing
Gegevens
ApplicatiesProcessen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 17 |
Overzicht=>Inzicht=>Kennis=>Grip & Sturing
– Voorwaarden:
• Applicaties in beeld (van 287 naar 412)
• Processen in beeld (benoemd)
• Gegevens(sets) in beeld
• Onderlinge samenhang en relaties in beeld:
– Wat wordt waarmee waarvoor gebruikt?
– Voorwaarden voor:
Goed informatiemanagement
| 6 juni 2018 | Voettekst | 18 |
De 7 AVG-rechten van een natuurlijk persoon
– Recht op dataportabiliteit
– Recht op vergetelheid
– Recht op inzage
– Recht op rectificatie en aanvulling
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht op (menselijke blik bij) geautomatiseerde besluitvorming en
profilering
– Recht op bezwaar tegen verwerking
Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
| 6 juni 2018 | Voettekst | 19 |
Zonder goed informatiemanagement niet AVG-compliant
Binnen processen worden
gegevens verwerkt (en opgeslagen)
met behulp van applicaties
Dus:
Als je niet weet hoe het samenspel van je processen,
gegevens(opslag) en applicaties in elkaar zit, heb je geen zicht op je
verwerkingen.
Of: als je je verwerkingen beschreven hebt, weet je nog niet waar de
gegevens staan en zijn opgeslagen.
Anders gezegd (mijn stelling):
Zonder goed informatiemanagement kun je niet aan de
AVG voldoen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 20 |
Met goed informatiemanagement wel AVG-compliant
Gegevens
ApplicatiesProcessen
Verwerkingen
• Veel werk
• Wel inzicht, sturing (verbeteracties uit PIA opnemen in
bedrijfsplan)
• Jan Jansen is niet direct vindbaar (bij bijv.
informatieverzoek), maar wel snel.
• Voor inventarisatie 287 applicaties, nu 426 applicaties
| 6 juni 2018 | Voettekst | 21 |
| 6 juni 2018 |
Twee vliegen in één klap
Gegevensbescherming en informatiebeheer gecombineerd
| 6 juni 2018 | Voettekst | 23 |
Waarom gecombineerd?
• Informatiebeheer gaat over gegevens (bewaren,
vernietigen)
• Gegevensbescherming gaat over….. Juist! Specifieker
persoonsgegevens
• “Gezamenlijke” deadline in mei 2018:
– AVG wettelijk
– Informatiebeheer, interne deadline opgelegd door CIO
• Eerste stap is inventariseren
– Uitvraag combineren logisch en levert minder last / tijdsbeslag op bij
afdelingen
| 6 juni 2018 | Voettekst | 24 |
Stappenplan
Inventariseren
Beoordelen
Verwerkingen-
register
Gegevenssets
Acties en
bevindingen
Rapporteren
Rapportage
verbeterpunten
Verbeteren
Verbeterpunten in
bedrijfsplan
Controleren
Rapportage
verbeteringen
Sturen Controllers
1. (hoofd)-
Processen
(blauwe vierkantjes in
Mavim)
2.
Applicaties
(zogeheten SAM
laag)
3. Referentie-
componenten
GEMMA -2
4. (functies)
Procesverwerk
ings-objecten
(verwerkingen)
5. Uitvraag
AVG (zie art. 30 AVG)
Inventarisatie van verwerkingen (schematisch)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 26 |
Gemeenschappelijke modellen
• Een model voor de inventarisatie
– De basis
– KING-model als voorbeeld
• Applicatiefunctie = verwerking
– Levert ruw verwerkingsregister
– Processen, applicaties, gegevenssets en verwerkingen worden aan
elkaar gerelateerd
• Een model voor de bevindingen en acties
– Procesgerelateerd
– Gebaseerd op standaardvragen/controlepunten
• Voor AVG
• Voor Informatiebeheer
– Input voor verbeteracties
– Input voor sturing
| 6 juni 2018 | Voettekst | 27 |
“Inventarisatiemodel”
Procesverwerkingsobject
Proces Applicatie
Gegevensset
Verwerking
| 6 juni 2018 | Voettekst | 28 |
“Bevindingen en actiesmodel”
Proces
Bevindingen en acties object
Bevindingen Acties
| 6 juni 2018 | Voettekst | 29 |
Eén gereedschap: Mavim
• We deden al:
– Procesmodellering (maar niet alle processen)
– Applicatie Portfolio Management
– Basis- en Kernregistraties
– BIG
– Concern Informatie Architectuur
– Websites
– Onderling (deels) gerelateerd, want in één systeem
• Nu ook
– AVG
– Informatiebeheer
• Niet alleen administratief ook grafisch (o.a. Archimate)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 30 |
Mavim (Overzicht)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 31 |
Mavim (Processen)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 32 |
Mavim (Applicaties)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 33 |
Mavim (Procesverwerkingsobjecten)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 34 |
Mavim (Ruw verwerkingenregister: één druk op de knop)
• Voorbeeld KING (VNG-Realisatie) als uitgangspunt
• Relatie met processen blijft gehandhaafd
• Extra info in niet publiek gedeelte om informatieverzoeken
te faciliteren
| 6 juni 2018 | Voettekst | 35 |
Ervaringen
• We zijn op goed op stoom
– Structurele opzet en structurele werkwijze
• Veel werk
– Potentieël aantal verwerkingen = processen * applicaties *
referentieapplicatiecomponenten*referentieapplicatiefuncties
• Heel veel nieuwe en aanvullende informatie
– Nieuw: gegevenssets
– Aanvullend: applicaties
• Al werkende weg evalueren en bijsturen
– Efficiëntere voorbereiding en uitvraag
– Minder administratieve last
• Er ontstaat een kernregistratie Informatievoorziening
| 6 juni 2018 | Voettekst | 36 |
BIG in Mavim
• BIG-classificatie (Beschikbaarheid, Integriteit,
Vertrouwelijkheid) gekoppeld aan applicatie
• Ongeveer 60 applicaties bijzondere aandacht:
– Primaire applicaties benoemd
– > Nadere uitvraag (bevindingen &acties)
• Bevindingen en acties geregistreerd in Mavim, gekoppeld
aan applicatie
• Zeer gestructureerde en geuniformeerde opzet
• Acties opnemen in bedrijfsplan
• Sturing door controlers (regulier onderdeel van
bedrijfsvoering)
• TIP: In GEMMA is (voorbeeld)classificatie gekoppeld aan
referentieapplicatiecomponenten. Jump start!
| 6 juni 2018 | Voettekst | 37 |
BIG Bossche Model
BIG Classificatie
Bevindingen en acties
Applicatie
| 6 juni 2018 | Voettekst | 38 |
Mavim (BIG Bevindingen en acties)
| 6 juni 2018 | Voettekst | 39 |
• Dank voor uw aandacht

More Related Content

Similar to Realisatiedag Venlo 5 juni AVG

Realisatiedag 14 juni Hilversum AVG
Realisatiedag 14 juni Hilversum AVGRealisatiedag 14 juni Hilversum AVG
Realisatiedag 14 juni Hilversum AVGVNG Realisatie
 
Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...
Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...
Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...VNG Realisatie
 
Relatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleen
Relatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleenRelatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleen
Relatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleenRelatics
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag ZwolleKING
 
Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen
Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannenEén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen
Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannenCor Verdouw
 
ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?
ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?
ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?PlatformSecurityManagement
 
Big datasurvey walter van der scheer
Big datasurvey walter van der scheerBig datasurvey walter van der scheer
Big datasurvey walter van der scheerBigDataExpo
 
2014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.0
2014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.02014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.0
2014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.0Amanda Vrakking
 
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinWinstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinBuzztour
 
Workinprogess i versneller_hr
Workinprogess i versneller_hrWorkinprogess i versneller_hr
Workinprogess i versneller_hrKING
 
AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaik
AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaikAVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaik
AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaikHOlink2019
 
Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2
Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2
Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2Marc de Gier
 
Workinprogess kickoffi versneller_hr
Workinprogess kickoffi versneller_hrWorkinprogess kickoffi versneller_hr
Workinprogess kickoffi versneller_hrKING
 
Bedrijfsprocessen Stroomlijnen
Bedrijfsprocessen StroomlijnenBedrijfsprocessen Stroomlijnen
Bedrijfsprocessen StroomlijnenPieter Bos
 
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomeinLeveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomeinKING
 
IATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT PlazaIATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT PlazaRolf Kleef
 
Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...
Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...
Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...HOlink
 
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'ScienceWorks
 
White paper: Starten met Data Science in de Supply Chain
White paper: Starten met Data Science in de Supply ChainWhite paper: Starten met Data Science in de Supply Chain
White paper: Starten met Data Science in de Supply ChainMarcel Merkx
 

Similar to Realisatiedag Venlo 5 juni AVG (20)

Realisatiedag 14 juni Hilversum AVG
Realisatiedag 14 juni Hilversum AVGRealisatiedag 14 juni Hilversum AVG
Realisatiedag 14 juni Hilversum AVG
 
Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...
Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...
Themabijeenkomst Digitale Archieven samenwerking binnen team informatiemanage...
 
Relatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleen
Relatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleenRelatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleen
Relatics implementatie bij witteveen+bos - meer dan software alleen
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 
20171020 toepassing avg_bij_pa
20171020 toepassing avg_bij_pa20171020 toepassing avg_bij_pa
20171020 toepassing avg_bij_pa
 
Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen
Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannenEén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen
Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen
 
ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?
ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?
ASMC 2018 Keynote 2: Hoe organiseer je privacy in de keten?
 
Big datasurvey walter van der scheer
Big datasurvey walter van der scheerBig datasurvey walter van der scheer
Big datasurvey walter van der scheer
 
2014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.0
2014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.02014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.0
2014 - VIAG presentatie Gooise Meren v1.0
 
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinWinstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
 
Workinprogess i versneller_hr
Workinprogess i versneller_hrWorkinprogess i versneller_hr
Workinprogess i versneller_hr
 
AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaik
AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaikAVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaik
AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaik
 
Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2
Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2
Presentatie AMC Seminar CGI - MdG v1.2
 
Workinprogess kickoffi versneller_hr
Workinprogess kickoffi versneller_hrWorkinprogess kickoffi versneller_hr
Workinprogess kickoffi versneller_hr
 
Bedrijfsprocessen Stroomlijnen
Bedrijfsprocessen StroomlijnenBedrijfsprocessen Stroomlijnen
Bedrijfsprocessen Stroomlijnen
 
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomeinLeveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
 
IATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT PlazaIATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT Plaza
 
Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...
Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...
Impact Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken op u en uw i...
 
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
Marijn Fraanje - Congres 'Data gedreven Beleidsontwikkeling'
 
White paper: Starten met Data Science in de Supply Chain
White paper: Starten met Data Science in de Supply ChainWhite paper: Starten met Data Science in de Supply Chain
White paper: Starten met Data Science in de Supply Chain
 

More from VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdfVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdfVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverleningVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregelingVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereikenVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverleningVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijksVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met VrijwilligersVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeentenVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbodVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...VNG Realisatie
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptxVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - NabestaandenregelingVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulpVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptxVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleidVNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdfVNG Realisatie
 
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024VNG Realisatie
 

More from VNG Realisatie (20)

(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
(Be)spreekuur - 23 mei 2024 - Werken met ervaring als bron van kennis.pdf
 
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
(Be)spreekuur - 16 mei 2024 - Driegesprek en OTB.pdf
 
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 17 mei 2024 - Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
(Be)spreekuur - 25 april 2024 - Bereiken doelgroep kindregeling
 
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
(Be)spreekuur 23 april 2024 - Ondernemers bereiken
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
(Be)spreekuur - 18 april 2024- Elementen van de basisdienstverlening
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
(Be)spreekuur - 15 april 2024 -vroegsignalering in de routekaart Financiële Z...
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Samenwerken met Vrijwilligers
 
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
(Be)spreekuur - 18 april 2024 - Kindregeling II Voorbeelden gemeenten
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - Kindregeling I - Landelijk hulpaanbod
 
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
(Be)spreekuur - 11 april 2024 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten v...
 
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijksSamenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
Samenwerksessie 28 maart 2024 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
 
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
(Be)spreekuur Financiële Educatie Week van het geld .pptx
 
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
(Be)spreekuur - 21 maart 2024 - Nabestaandenregeling
 
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
(Be)spreekuur - 14 maart 2024 - Inloopspreekuur SiSa, Spuk, Brede hulp
 
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
(Be)spreekuur 5 maart 2024 Routekaart Financiële Zorgen.pptx
 
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
(Be)spreekuur - 7 maart 2024 - Format beleid
 
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
(Be)spreekuur - 29 februari 2024 - Lotgenotencontact.pdf
 
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
Samenwerkingssessie CAK lijsten - 16 februari 2024
 

Realisatiedag Venlo 5 juni AVG

 • 1. | 6 juni 2018 | Zonder goed informatiemanagement kunt u niet voldoen aan de AVG (Walter Oostdam, Gemeente ‘s-Hertogenbosch)
 • 2. | 6 juni 2018 | Voettekst | 2 | Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen – Uw gegevens zijn uw grondstoffen
 • 3. | 6 juni 2018 | Voettekst | 3 | Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen – Uw applicaties zijn uw gereedschappen
 • 4. | 6 juni 2018 | Voettekst | 4 | Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen – Uw werkwijzen (beschreven in recepten) zijn uw processen
 • 5. | 6 juni 2018 | Voettekst | 5 | En een heleboel verschillende soorten koekjes – De koekjes zijn uw producten en diensten
 • 6. | 6 juni 2018 | Voettekst | 6 | Grondstoffen, gereedschappen en werkwijzen • Uw gegevens zijn uw grondstoffen • Uw applicaties zijn uw gereedschappen • Uw processen zijn uw (beschreven) werkwijzen Hiermee maakt u uw producten en diensten U hebt ze alle drie nodig de mix bepaalt het gewenste resultaat
 • 7. | 6 juni 2018 | Voettekst | 7 | De gouden driehoek Gegevens ApplicatiesProcessen
 • 8. | 6 juni 2018 | Voettekst | 8 | Veranderingen hebben invloed op de driehoek Gegevens ApplicatiesProcessen AVG BIG Informatie beheer Omgevings wet
 • 9. | 6 juni 2018 | Voettekst | 9 | De kern van de informatievoorziening Gegevens ApplicatiesProcessen
 • 10. | 6 juni 2018 | Voettekst | 10 | Complex applicatie- en gegevenslandschap
 • 11. | 6 juni 2018 | Voettekst | 11 | Complex applicatie- en gegevenslandschap
 • 12. Veel gegevensuitwisseling | 6 juni 2018 | Voettekst | 12 |
 • 13. | 6 juni 2018 | Voettekst | 13 | Aan elkaar gerelateerde processen en productafhankelijkheden
 • 14. | 6 juni 2018 | Voettekst | 14 | De kern van de informatievoorziening • Praktijk leert: • In één proces worden meerdere applicaties gebruikt • In één proces worden meerdere soorten gegevens gebruikt • Processen onderling gerelateerd • Applicaties gekoppeld • Veel gegevensuitwisseling tussen applicaties en processen
 • 15. | 6 juni 2018 | Voettekst | 15 | De kern van de informatievoorziening • Praktijk: • In één proces worden meerdere applicaties gebruikt • In één proces worden meerdere soorten gegevens gebruikt • Processen onderling gerelateerd • Applicaties gekoppeld • Veel gegevensuitwisseling tussen applicaties en processen • Afstemming nooit optimaal • Tussentijdse opslag • Kopieën van documenten, gegevens • Complex samenspel
 • 16. | 6 juni 2018 | Voettekst | 16 | Overzicht=>Inzicht=>Kennis=>Grip & Sturing Gegevens ApplicatiesProcessen
 • 17. | 6 juni 2018 | Voettekst | 17 | Overzicht=>Inzicht=>Kennis=>Grip & Sturing – Voorwaarden: • Applicaties in beeld (van 287 naar 412) • Processen in beeld (benoemd) • Gegevens(sets) in beeld • Onderlinge samenhang en relaties in beeld: – Wat wordt waarmee waarvoor gebruikt? – Voorwaarden voor: Goed informatiemanagement
 • 18. | 6 juni 2018 | Voettekst | 18 | De 7 AVG-rechten van een natuurlijk persoon – Recht op dataportabiliteit – Recht op vergetelheid – Recht op inzage – Recht op rectificatie en aanvulling – Recht op beperking van de verwerking – Recht op (menselijke blik bij) geautomatiseerde besluitvorming en profilering – Recht op bezwaar tegen verwerking Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
 • 19. | 6 juni 2018 | Voettekst | 19 | Zonder goed informatiemanagement niet AVG-compliant Binnen processen worden gegevens verwerkt (en opgeslagen) met behulp van applicaties Dus: Als je niet weet hoe het samenspel van je processen, gegevens(opslag) en applicaties in elkaar zit, heb je geen zicht op je verwerkingen. Of: als je je verwerkingen beschreven hebt, weet je nog niet waar de gegevens staan en zijn opgeslagen. Anders gezegd (mijn stelling): Zonder goed informatiemanagement kun je niet aan de AVG voldoen
 • 20. | 6 juni 2018 | Voettekst | 20 | Met goed informatiemanagement wel AVG-compliant Gegevens ApplicatiesProcessen Verwerkingen
 • 21. • Veel werk • Wel inzicht, sturing (verbeteracties uit PIA opnemen in bedrijfsplan) • Jan Jansen is niet direct vindbaar (bij bijv. informatieverzoek), maar wel snel. • Voor inventarisatie 287 applicaties, nu 426 applicaties | 6 juni 2018 | Voettekst | 21 |
 • 22. | 6 juni 2018 | Twee vliegen in één klap Gegevensbescherming en informatiebeheer gecombineerd
 • 23. | 6 juni 2018 | Voettekst | 23 | Waarom gecombineerd? • Informatiebeheer gaat over gegevens (bewaren, vernietigen) • Gegevensbescherming gaat over….. Juist! Specifieker persoonsgegevens • “Gezamenlijke” deadline in mei 2018: – AVG wettelijk – Informatiebeheer, interne deadline opgelegd door CIO • Eerste stap is inventariseren – Uitvraag combineren logisch en levert minder last / tijdsbeslag op bij afdelingen
 • 24. | 6 juni 2018 | Voettekst | 24 | Stappenplan Inventariseren Beoordelen Verwerkingen- register Gegevenssets Acties en bevindingen Rapporteren Rapportage verbeterpunten Verbeteren Verbeterpunten in bedrijfsplan Controleren Rapportage verbeteringen Sturen Controllers
 • 25. 1. (hoofd)- Processen (blauwe vierkantjes in Mavim) 2. Applicaties (zogeheten SAM laag) 3. Referentie- componenten GEMMA -2 4. (functies) Procesverwerk ings-objecten (verwerkingen) 5. Uitvraag AVG (zie art. 30 AVG) Inventarisatie van verwerkingen (schematisch)
 • 26. | 6 juni 2018 | Voettekst | 26 | Gemeenschappelijke modellen • Een model voor de inventarisatie – De basis – KING-model als voorbeeld • Applicatiefunctie = verwerking – Levert ruw verwerkingsregister – Processen, applicaties, gegevenssets en verwerkingen worden aan elkaar gerelateerd • Een model voor de bevindingen en acties – Procesgerelateerd – Gebaseerd op standaardvragen/controlepunten • Voor AVG • Voor Informatiebeheer – Input voor verbeteracties – Input voor sturing
 • 27. | 6 juni 2018 | Voettekst | 27 | “Inventarisatiemodel” Procesverwerkingsobject Proces Applicatie Gegevensset Verwerking
 • 28. | 6 juni 2018 | Voettekst | 28 | “Bevindingen en actiesmodel” Proces Bevindingen en acties object Bevindingen Acties
 • 29. | 6 juni 2018 | Voettekst | 29 | Eén gereedschap: Mavim • We deden al: – Procesmodellering (maar niet alle processen) – Applicatie Portfolio Management – Basis- en Kernregistraties – BIG – Concern Informatie Architectuur – Websites – Onderling (deels) gerelateerd, want in één systeem • Nu ook – AVG – Informatiebeheer • Niet alleen administratief ook grafisch (o.a. Archimate)
 • 30. | 6 juni 2018 | Voettekst | 30 | Mavim (Overzicht)
 • 31. | 6 juni 2018 | Voettekst | 31 | Mavim (Processen)
 • 32. | 6 juni 2018 | Voettekst | 32 | Mavim (Applicaties)
 • 33. | 6 juni 2018 | Voettekst | 33 | Mavim (Procesverwerkingsobjecten)
 • 34. | 6 juni 2018 | Voettekst | 34 | Mavim (Ruw verwerkingenregister: één druk op de knop) • Voorbeeld KING (VNG-Realisatie) als uitgangspunt • Relatie met processen blijft gehandhaafd • Extra info in niet publiek gedeelte om informatieverzoeken te faciliteren
 • 35. | 6 juni 2018 | Voettekst | 35 | Ervaringen • We zijn op goed op stoom – Structurele opzet en structurele werkwijze • Veel werk – Potentieël aantal verwerkingen = processen * applicaties * referentieapplicatiecomponenten*referentieapplicatiefuncties • Heel veel nieuwe en aanvullende informatie – Nieuw: gegevenssets – Aanvullend: applicaties • Al werkende weg evalueren en bijsturen – Efficiëntere voorbereiding en uitvraag – Minder administratieve last • Er ontstaat een kernregistratie Informatievoorziening
 • 36. | 6 juni 2018 | Voettekst | 36 | BIG in Mavim • BIG-classificatie (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid) gekoppeld aan applicatie • Ongeveer 60 applicaties bijzondere aandacht: – Primaire applicaties benoemd – > Nadere uitvraag (bevindingen &acties) • Bevindingen en acties geregistreerd in Mavim, gekoppeld aan applicatie • Zeer gestructureerde en geuniformeerde opzet • Acties opnemen in bedrijfsplan • Sturing door controlers (regulier onderdeel van bedrijfsvoering) • TIP: In GEMMA is (voorbeeld)classificatie gekoppeld aan referentieapplicatiecomponenten. Jump start!
 • 37. | 6 juni 2018 | Voettekst | 37 | BIG Bossche Model BIG Classificatie Bevindingen en acties Applicatie
 • 38. | 6 juni 2018 | Voettekst | 38 | Mavim (BIG Bevindingen en acties)
 • 39. | 6 juni 2018 | Voettekst | 39 | • Dank voor uw aandacht