SlideShare a Scribd company logo

Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen

Presentatie Consortium Bijeenkomst Precisietuinbouw, Wageningen, 20 maart 2018

1 of 29
Eén jaar Fruit 4.0:
Terugblik en plannen
Consortium Bijeenkomst Precisietuinbouw, Wageningen, 20 maart 2018
Cor Verdouw, Nico Bondt, Jan Willem Kruize (Wageningen Economic Research)
Peter Frans de Jong, Jan v.d. Zande, Dirk de Hoog, Pieter v. Dalfsen (Wageningen Plant Research)
Patricia Hoogervorst (NFO)
2
Fruit 4.0 2017 in vogelvlucht
3
Doel van Fruit 4.0: verhogen van kwaliteit,
duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse
hardfruitketen door betere teelt- en
managementinformatie
We hebben gewerkt aan praktische en betaalbare
technologische innovaties voor data-gedreven
fruitteelt
● Centrale rol voor cases (laaghangend fruit)
● Vanuit visie lange termijn en gezamenlijke data management
aanpak (boomgaard van de toekomst)
● Innovatiecirkel: gezamenlijke experimenteerruimte en
praktijknetwerk
WP2.1
WP2.2
Onderdeel
WP5
Indeling presentatie
4
WP2.1 Hightech Sensing Cases
WP2.2 Data Management Bedrijf &
Keten
WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0
Plannen 2018
WP2.1 Sensing Cases
Case 1 Bloesemdetectie en monitoring gewas
● Betere inschatting dunbehoefte en benodigde groeibeheersing
Case 2 Monitoring vruchtgroei, aantallen en –kwaliteit
● Betere inschatting oogsttijdstip, oogst, sortering, benodigde
plukarbeid, verbeterde afzetinformatie met een betere
matching tussen vraag en aanbod
Case 3 Terugkoppeling sorteerinformatie naar perceel
5
Resultaten en status Cases 1 en 2
 Workshops gehouden
● Telers
● ‘sensing’ fabrikanten
 Literatuur onderzoek
 Sensor platform opgebouwd
 Project MSc. Student betrouwbaarheid/herhaalbaarheid
bloesemmetingen
 Manuele tellingen boomgaard uitgevoerd
 Elke week gemeten van bloei tot bladval
 Verwerken van de data en ontwikkelen algoritmen
6
Highlight: variatie aantal bloemclusters
7
Highlight: variatie aantal vruchten
8
Sensorplatform
9
Highlight: segmentatie bloesem
10
Highlight: Segmentatie vruchten RGB-beeld
 Gebruik gemaakt van werk Universiteit Sydney
 Samenwerking intern binnen WUR
● Biometris
● Rob2Pheno (tomaten)
11
Case 3 Terugkoppeling sorteerinformatie
naar perceel
 Plukplatform (Pluk o Trak) met GPS
registreert in het perceel waar een
volle voorraadbak geplukt is
 Gewichts-bepaling voor opslag in
koeling
 Gesorteerd bij Veiling Zuid Limburg
op Aweta machine
 ACT-studenten-
team
12
Aanpassing Pluk o Trak
13
Posities bakken
14
Pluk 1 Pluk 2 Pluk 3
Start
Eind
Start
Eind
Start
Eind
8 bakken 32 bakken 26 bakken
Oogst met Pluk-o-Trak
15
Pluk (kg/m) Gemiddelde maat (mm) Defect op de schil (0-100)
Indeling presentatie
16
WP2.1 Hightech Sensing Cases
WP2.2 Data Management Bedrijf &
Keten
WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0
Plannen 2018
Activiteiten data management 2017
17
Behoeften/rand-
voorwaarden gebruikers
- 1 Workshop
- 2 interviews
- desk research
Inventarisatie
bestaande systemen
- 10 interviews
- 1 workshop
- desk research
Long list (n=75)
Shortlist (n=21)
Analyse & rapportage
Advies pilots data
management
Programma van eisen
Sensing & Control Platform
Goed Sensing & Control platform ontbreekt
18
Ketenmanagement-
systemen
Bedrijfsmanagement-
systeem teelt
Externe interfaces
Analytics Additionele tools
Data visualisatie
Data verwerking en actie management
Device management
Connectiviteit en normalisering
Dataopslag
Beveiligingenprivacy
Hoe deze kloof te overbruggen?
A. Huidige bedrijfs-/ketensystemen uitbreiden met
een Sensing & Control laag
B. Platforms andere agri-food sectoren (open teelten,
...) geschikt maken voor de fruit
C. Generiek Sensing & Control platform
implementeren voor de fruitsector
19
Highlight: deel longlist, fruit NL (strategie A)
20
Naam bedrijf Naam systeem Categorie
Nefyto Fytostat
Artikelinfo
Gewasbeschermingsmiddelen
Big T&U HortiCube Big data platform
nVWA/KCB/etc. Client Export / e-cert.nl Exportcertificaten
AgriMore AgriMORE Ketensystemen/teelt
Agriplace AgriPlace Ketensystemen
FruitMasters TraceMasters Ketensystemen
Greenery Greenery SAP Portal Ketensystemen
FruitConsult RegPro
Registratie- en
bedrijfsmanagementsystemen
ISA-gri
IsaTeeltManagement (compleet);
IsaTeelt/ IsaFruit (basis)
Registratie- en
bedrijfsmanagementsystemen
PC Fruit EVA
Registratie- en
bedrijfsmanagementsystemen
GreenLINQdata gQretail, gQmilieu, gQinkoop Registratie, ketensysteem
Food Compass Food Compass Portaal Residu monitoring, keten
Akanea, Aritmos, CSB System, FACTS, FarmSoft, Tencacious
21
Naam bedrijf Naam software pakket Categorie
365FarmNet FarmNet
Registratie- en
bedrijfsmanagementsystemen
AgroVision CropVision
Registratie- en
bedrijfsmanagementsystemen
Akkerweb Akkerweb Bedrijfsmanagement systeem
Farmers Business Network FBN Analytics Bedrijfsmanagement systeem
FarmMobile FarmMobile Data selling platform
Monsanto FieldView Bedrijfsmanagement systeem
Proagrica F4F Data Analyse systeem
Trimble FarmWorks Bedrijfsmanagement systeem
AgLeader SMS software Bedrijfsmanagement systeem
AgriVi AgriVi Bedrijfsmanagement systeem
Apps4Agri iCrop
Registratie- en
bedrijfsmanagementsystemen
Dacom Crop-R Bedrijfsmanagement systeem
Agrovision CropVision Bedrijfsmanagement systeem
MapShots AgStudio Bedrijfsmanagement systeem
ProGis DokuPlant Bedrijfsmanagement systeem
SST software Summit Bedrijfsmanagement systeem
AgroVision Teelt Centraal Keten systeem
Highlight: deel longlist, fruit NL (strategie B)
Leidende IoT platformen (stategie C)
22
Bron: Unify-IoT project, D03.01 Report on IoT platform activities, 2016
Multinationale ondernemingen
Commercieel
Cloud centric
Microsoft Azure IoT
IBM Watson IoT
Amazon AWS IoT
Google IoT
Cloud centric
Industry
PTC ThingWorx
Bosch SW Inno
Suite
GE Predix
Industry
centric Comms
PTC Axeda
CISCO/Jasper
Ayala Networks
Aeris IoT
Comms
centric Device
Intel IoT
ARM mbed
Device
centric ThingSpeak
Xively
Carriots
EvryThng
SensorCloud
Losant
MKB
platformen
Kaa
Nimbits
Eclipse IoT
Open
Remote
FIWARE
OpenIoT
sensiNact
Open
source
Advies data management pilots
1. Pilot Akkerweb
● Strategie 2: Bestaande platforms uit aanpalende sectoren
toepassen in de fruit
2. Pilot combi strategie 1 & 3
● Bestaand bedrijfs-/ketensysteem uitbreiden (A) o.b.v. generiek
Sensing & Control platform (B)
3. Pilot ‘Veilig Data Delen’
● Geautoriseerd delen van data over verschillende
platformen/systemen
● Bijv. JoinData o.b.v. standaarden, i.s.m. Frugicom
23
Indeling presentatie
24
WP2.1 Hightech Sensing Cases
WP2.2 Data Management Bedrijf &
Keten
WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0
Plannen 2018
Innovatiecirkel Fruit 4.0
● Persberichten worden goed opgepakt in de media
● Fruit 4.0 nieuwsbrief
● Aandacht van vaktijdschriften
● Fruitteelt, Groente & Fruit, Nieuwe Oogst, European Fruit Magazine
● 4 Workshops i.s.m. WP2.1 en WP2.2
● Deelname aan externe events, waaronder:
● Appeldag, 29 juni
● Open Dag Proeftuin Randwijk, 17 augustus
● Tuinbouw Digitaal ‘What’s next?’, 19 oktober, Naaldwijk
● Kennisdag Fruitteelt, 16 november, Wageningen
● Goede afstemming met andere projecten in de fruit
25
Brede inbedding!
Binnen WUR, bijv.
 R&D-projecten Wageningen
Plant Research
● Biometris, ontwikkeling van
algoritmes
● Big Data Fruit
 Masterstudenten Wageningen
University
 Taskforce software
Precisietuinbouw
26
Buiten WUR, bijv.
 Australian Centre for
Field Robotics, Prof.
Salah Sukkarieh
 Delphy/Intelligent
Fruit Vision (in gesprek)
 Diverse andere PPS’en
Tuinbouw & Agri-Food
 EU project IoF2020
Fruit 4.0 maakt optimaal gebruik van bestaande relaties, ervaringen en kennis
“We stand on
the shoulders of
other giants....!”
Indeling presentatie
27
WP2.1 Hightech Sensing Cases
WP2.2 Data Management Bedrijf &
Keten
WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0
Plannen 2018
Globale planning 2018
WP2.2 Data Management
 Uitvoeren data management
pilot met Akkerweb
● Boomgaard app akkerweb voor
‘3D’-weergave sensing data
● prototype sensing data
boomgaard proeftuin Randwijk
 Daarnaast draagvlak creëren &
organiseren tweede pilot
WP5 Innovatiecirkel
 Fieldlab Fruit 4.0
 Workshops, events,
communicatie, publicaties
28
WP2.1 Sensing Cases
 Verbeteren sensorplatform
 Intensieve metingen en
verificatie sensing data
 Algoritmen verbeteren
 Koppeling data met
Akkerweb
 Pluk o Trak uitbouwen
 T&T oogst implementeren
 Automatiseren koppeling
Aweta sorteermachine
Discussie
Cor Verdouw
Peter Frans de Jong
Jan v.d. Zande
Patricia Hoogervorst
Nico Bondt
Dirk de Hoog
Jan Willem Kruize
Pieter van Dalfsen

Recommended

Wat gebeurt er in “Data(keten)land”?
Wat gebeurt er in “Data(keten)land”?Wat gebeurt er in “Data(keten)land”?
Wat gebeurt er in “Data(keten)land”?Sjaak Wolfert
 
Big data voor LTO bestuurders
Big data voor LTO bestuurdersBig data voor LTO bestuurders
Big data voor LTO bestuurdersSjaak Wolfert
 
Delta Lloyd Innovatie in Agrarische sector
Delta Lloyd Innovatie in Agrarische sectorDelta Lloyd Innovatie in Agrarische sector
Delta Lloyd Innovatie in Agrarische sectorSjaak Wolfert
 
2014.11.21 den bosch ic tin agrifoodketens verdouw v2
2014.11.21 den bosch ic tin agrifoodketens verdouw v22014.11.21 den bosch ic tin agrifoodketens verdouw v2
2014.11.21 den bosch ic tin agrifoodketens verdouw v2Cor Verdouw
 
Kick off SPRINT@Work 16 jan 2014
Kick off SPRINT@Work 16 jan 2014Kick off SPRINT@Work 16 jan 2014
Kick off SPRINT@Work 16 jan 2014Lisette Giepmans
 
ECD implementatie bij een zorginstelling - lessons learned
ECD implementatie bij een zorginstelling - lessons learned ECD implementatie bij een zorginstelling - lessons learned
ECD implementatie bij een zorginstelling - lessons learned JUSTthIS_Molen
 
Whitepaper software-comscale-inspectiesystemen-nl
Whitepaper software-comscale-inspectiesystemen-nlWhitepaper software-comscale-inspectiesystemen-nl
Whitepaper software-comscale-inspectiesystemen-nlEd van Veen
 
Dutch design week meeting 22 oktober v3
Dutch design week meeting 22 oktober v3Dutch design week meeting 22 oktober v3
Dutch design week meeting 22 oktober v3Kim Spinder
 

More Related Content

Similar to Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen

Onderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse Care
Onderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse CareOnderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse Care
Onderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse CareBerenschot
 
Lsim ii module 2
Lsim ii module 2Lsim ii module 2
Lsim ii module 2thorbecke
 
Fruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteelt
Fruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteeltFruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteelt
Fruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteeltCor Verdouw
 
ICT in de zorg - het cliëntendossier
ICT in de zorg - het cliëntendossier ICT in de zorg - het cliëntendossier
ICT in de zorg - het cliëntendossier Cegeka Nederland
 
Afstudeerpresentatie Pauline Vos
Afstudeerpresentatie Pauline VosAfstudeerpresentatie Pauline Vos
Afstudeerpresentatie Pauline VosPauline Vos
 
Afstudeerpresentatie Reporting & Monitoring tool
Afstudeerpresentatie Reporting & Monitoring toolAfstudeerpresentatie Reporting & Monitoring tool
Afstudeerpresentatie Reporting & Monitoring toolPauline Vos
 
Big Data in zicht - Nationale Denktank
Big Data in zicht - Nationale DenktankBig Data in zicht - Nationale Denktank
Big Data in zicht - Nationale DenktankLisette van Beusekom
 
Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"
Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"
Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"Peter Vermeulen
 
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima formaBenchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima formaCTB xRM
 
IATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT PlazaIATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT PlazaRolf Kleef
 
De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...
De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...
De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...Erik van Es
 
Open Innovatie in een KMO
Open Innovatie in een KMOOpen Innovatie in een KMO
Open Innovatie in een KMOinduct
 
Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014
Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014
Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014Raymond Feron
 
Seminar 10 februari patient communicatie
Seminar 10 februari patient communicatie Seminar 10 februari patient communicatie
Seminar 10 februari patient communicatie Ricoh Nederland
 
Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...
Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...
Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...SURF Events
 
PGGM - The Future Explore
PGGM - The Future ExplorePGGM - The Future Explore
PGGM - The Future ExploreBigDataExpo
 
Innovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 othInnovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 othOlaf ter Haar
 
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomeinLeveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomeinKING
 
Open data workshop modellen
Open data workshop modellenOpen data workshop modellen
Open data workshop modellenEsri Nederland
 
Presentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juni
Presentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juniPresentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juni
Presentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juniGabriëlle Hoogendoorn
 

Similar to Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen (20)

Onderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse Care
Onderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse CareOnderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse Care
Onderzoek Internationale IT Innovaties in de Nederlandse Care
 
Lsim ii module 2
Lsim ii module 2Lsim ii module 2
Lsim ii module 2
 
Fruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteelt
Fruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteeltFruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteelt
Fruit 4.0: Naar een datagedreven fruitteelt
 
ICT in de zorg - het cliëntendossier
ICT in de zorg - het cliëntendossier ICT in de zorg - het cliëntendossier
ICT in de zorg - het cliëntendossier
 
Afstudeerpresentatie Pauline Vos
Afstudeerpresentatie Pauline VosAfstudeerpresentatie Pauline Vos
Afstudeerpresentatie Pauline Vos
 
Afstudeerpresentatie Reporting & Monitoring tool
Afstudeerpresentatie Reporting & Monitoring toolAfstudeerpresentatie Reporting & Monitoring tool
Afstudeerpresentatie Reporting & Monitoring tool
 
Big Data in zicht - Nationale Denktank
Big Data in zicht - Nationale DenktankBig Data in zicht - Nationale Denktank
Big Data in zicht - Nationale Denktank
 
Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"
Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"
Nationale EuroCloud Monitor 2015 "Tussen Trotski en Troelstra"
 
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima formaBenchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
 
IATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT PlazaIATI at Partos ICT Plaza
IATI at Partos ICT Plaza
 
De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...
De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...
De principes van MSP toegepast bij de landelijke invoering van de zorgstandaa...
 
Open Innovatie in een KMO
Open Innovatie in een KMOOpen Innovatie in een KMO
Open Innovatie in een KMO
 
Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014
Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014
Digitale delta v01 bevindingen en contouren mei2014
 
Seminar 10 februari patient communicatie
Seminar 10 februari patient communicatie Seminar 10 februari patient communicatie
Seminar 10 februari patient communicatie
 
Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...
Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...
Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw - Jacco Jasperse - ...
 
PGGM - The Future Explore
PGGM - The Future ExplorePGGM - The Future Explore
PGGM - The Future Explore
 
Innovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 othInnovation health check nl versie 2018 oth
Innovation health check nl versie 2018 oth
 
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomeinLeveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
Leveranciersbijeenkomst informatievoorziening sociaaldomein
 
Open data workshop modellen
Open data workshop modellenOpen data workshop modellen
Open data workshop modellen
 
Presentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juni
Presentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juniPresentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juni
Presentatie GO!smartindustry intiatiefgroep Gouda 18 juni
 

More from Cor Verdouw

Systems of IoT Systems for Smart Food and Farming
Systems of IoT Systems for Smart Food and FarmingSystems of IoT Systems for Smart Food and Farming
Systems of IoT Systems for Smart Food and FarmingCor Verdouw
 
Fruit 4.0: Towards data-driven fruit production
Fruit 4.0: Towards data-driven fruit productionFruit 4.0: Towards data-driven fruit production
Fruit 4.0: Towards data-driven fruit productionCor Verdouw
 
ERP systems for greenhouse horticulture
ERP systems for greenhouse horticultureERP systems for greenhouse horticulture
ERP systems for greenhouse horticultureCor Verdouw
 
The Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio Systems
The Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio SystemsThe Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio Systems
The Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio SystemsCor Verdouw
 
Introduction DaVinc3i Community
Introduction DaVinc3i CommunityIntroduction DaVinc3i Community
Introduction DaVinc3i CommunityCor Verdouw
 
The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020
The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020
The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020Cor Verdouw
 
Digital Twins in Farm Management
Digital Twins in Farm ManagementDigital Twins in Farm Management
Digital Twins in Farm ManagementCor Verdouw
 
IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...
IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...
IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...Cor Verdouw
 
Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt
Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteeltDigitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt
Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteeltCor Verdouw
 
Platforms for the Internet of Food & Farm
Platforms for the Internet of Food & FarmPlatforms for the Internet of Food & Farm
Platforms for the Internet of Food & FarmCor Verdouw
 
Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt! Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt! Cor Verdouw
 
Presentatie rapport Fruit 4.0
Presentatie rapport Fruit 4.0 Presentatie rapport Fruit 4.0
Presentatie rapport Fruit 4.0 Cor Verdouw
 
2015.04.09 f inish intro workshop v1
2015.04.09 f inish intro workshop v12015.04.09 f inish intro workshop v1
2015.04.09 f inish intro workshop v1Cor Verdouw
 
03.12.2015 f inish intro v1
03.12.2015 f inish intro v103.12.2015 f inish intro v1
03.12.2015 f inish intro v1Cor Verdouw
 
2014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v1
2014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v12014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v1
2014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v1Cor Verdouw
 
2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp Utrecht
2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp Utrecht2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp Utrecht
2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp UtrechtCor Verdouw
 

More from Cor Verdouw (16)

Systems of IoT Systems for Smart Food and Farming
Systems of IoT Systems for Smart Food and FarmingSystems of IoT Systems for Smart Food and Farming
Systems of IoT Systems for Smart Food and Farming
 
Fruit 4.0: Towards data-driven fruit production
Fruit 4.0: Towards data-driven fruit productionFruit 4.0: Towards data-driven fruit production
Fruit 4.0: Towards data-driven fruit production
 
ERP systems for greenhouse horticulture
ERP systems for greenhouse horticultureERP systems for greenhouse horticulture
ERP systems for greenhouse horticulture
 
The Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio Systems
The Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio SystemsThe Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio Systems
The Internet of Food & Farm: Opportunities Micro-Nano-Bio Systems
 
Introduction DaVinc3i Community
Introduction DaVinc3i CommunityIntroduction DaVinc3i Community
Introduction DaVinc3i Community
 
The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020
The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020
The Internet of Farm and Food: Project Overview IoF2020
 
Digital Twins in Farm Management
Digital Twins in Farm ManagementDigital Twins in Farm Management
Digital Twins in Farm Management
 
IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...
IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...
IQ-Flora: Bewaken en voorspellen rozenkwaliteit met kunstmatige intelligentie...
 
Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt
Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteeltDigitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt
Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt
 
Platforms for the Internet of Food & Farm
Platforms for the Internet of Food & FarmPlatforms for the Internet of Food & Farm
Platforms for the Internet of Food & Farm
 
Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt! Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt!
 
Presentatie rapport Fruit 4.0
Presentatie rapport Fruit 4.0 Presentatie rapport Fruit 4.0
Presentatie rapport Fruit 4.0
 
2015.04.09 f inish intro workshop v1
2015.04.09 f inish intro workshop v12015.04.09 f inish intro workshop v1
2015.04.09 f inish intro workshop v1
 
03.12.2015 f inish intro v1
03.12.2015 f inish intro v103.12.2015 f inish intro v1
03.12.2015 f inish intro v1
 
2014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v1
2014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v12014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v1
2014 11-13 14-bootcamp f-inish-presentation v1
 
2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp Utrecht
2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp Utrecht2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp Utrecht
2014.11.13-14 Finish Slide Show FIWARE Bootcamp Utrecht
 

Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen

 • 1. Eén jaar Fruit 4.0: Terugblik en plannen Consortium Bijeenkomst Precisietuinbouw, Wageningen, 20 maart 2018 Cor Verdouw, Nico Bondt, Jan Willem Kruize (Wageningen Economic Research) Peter Frans de Jong, Jan v.d. Zande, Dirk de Hoog, Pieter v. Dalfsen (Wageningen Plant Research) Patricia Hoogervorst (NFO)
 • 2. 2
 • 3. Fruit 4.0 2017 in vogelvlucht 3 Doel van Fruit 4.0: verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door betere teelt- en managementinformatie We hebben gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt ● Centrale rol voor cases (laaghangend fruit) ● Vanuit visie lange termijn en gezamenlijke data management aanpak (boomgaard van de toekomst) ● Innovatiecirkel: gezamenlijke experimenteerruimte en praktijknetwerk WP2.1 WP2.2 Onderdeel WP5
 • 4. Indeling presentatie 4 WP2.1 Hightech Sensing Cases WP2.2 Data Management Bedrijf & Keten WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0 Plannen 2018
 • 5. WP2.1 Sensing Cases Case 1 Bloesemdetectie en monitoring gewas ● Betere inschatting dunbehoefte en benodigde groeibeheersing Case 2 Monitoring vruchtgroei, aantallen en –kwaliteit ● Betere inschatting oogsttijdstip, oogst, sortering, benodigde plukarbeid, verbeterde afzetinformatie met een betere matching tussen vraag en aanbod Case 3 Terugkoppeling sorteerinformatie naar perceel 5
 • 6. Resultaten en status Cases 1 en 2  Workshops gehouden ● Telers ● ‘sensing’ fabrikanten  Literatuur onderzoek  Sensor platform opgebouwd  Project MSc. Student betrouwbaarheid/herhaalbaarheid bloesemmetingen  Manuele tellingen boomgaard uitgevoerd  Elke week gemeten van bloei tot bladval  Verwerken van de data en ontwikkelen algoritmen 6
 • 7. Highlight: variatie aantal bloemclusters 7
 • 11. Highlight: Segmentatie vruchten RGB-beeld  Gebruik gemaakt van werk Universiteit Sydney  Samenwerking intern binnen WUR ● Biometris ● Rob2Pheno (tomaten) 11
 • 12. Case 3 Terugkoppeling sorteerinformatie naar perceel  Plukplatform (Pluk o Trak) met GPS registreert in het perceel waar een volle voorraadbak geplukt is  Gewichts-bepaling voor opslag in koeling  Gesorteerd bij Veiling Zuid Limburg op Aweta machine  ACT-studenten- team 12
 • 13. Aanpassing Pluk o Trak 13
 • 14. Posities bakken 14 Pluk 1 Pluk 2 Pluk 3 Start Eind Start Eind Start Eind 8 bakken 32 bakken 26 bakken
 • 15. Oogst met Pluk-o-Trak 15 Pluk (kg/m) Gemiddelde maat (mm) Defect op de schil (0-100)
 • 16. Indeling presentatie 16 WP2.1 Hightech Sensing Cases WP2.2 Data Management Bedrijf & Keten WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0 Plannen 2018
 • 17. Activiteiten data management 2017 17 Behoeften/rand- voorwaarden gebruikers - 1 Workshop - 2 interviews - desk research Inventarisatie bestaande systemen - 10 interviews - 1 workshop - desk research Long list (n=75) Shortlist (n=21) Analyse & rapportage Advies pilots data management Programma van eisen
 • 18. Sensing & Control Platform Goed Sensing & Control platform ontbreekt 18 Ketenmanagement- systemen Bedrijfsmanagement- systeem teelt Externe interfaces Analytics Additionele tools Data visualisatie Data verwerking en actie management Device management Connectiviteit en normalisering Dataopslag Beveiligingenprivacy
 • 19. Hoe deze kloof te overbruggen? A. Huidige bedrijfs-/ketensystemen uitbreiden met een Sensing & Control laag B. Platforms andere agri-food sectoren (open teelten, ...) geschikt maken voor de fruit C. Generiek Sensing & Control platform implementeren voor de fruitsector 19
 • 20. Highlight: deel longlist, fruit NL (strategie A) 20 Naam bedrijf Naam systeem Categorie Nefyto Fytostat Artikelinfo Gewasbeschermingsmiddelen Big T&U HortiCube Big data platform nVWA/KCB/etc. Client Export / e-cert.nl Exportcertificaten AgriMore AgriMORE Ketensystemen/teelt Agriplace AgriPlace Ketensystemen FruitMasters TraceMasters Ketensystemen Greenery Greenery SAP Portal Ketensystemen FruitConsult RegPro Registratie- en bedrijfsmanagementsystemen ISA-gri IsaTeeltManagement (compleet); IsaTeelt/ IsaFruit (basis) Registratie- en bedrijfsmanagementsystemen PC Fruit EVA Registratie- en bedrijfsmanagementsystemen GreenLINQdata gQretail, gQmilieu, gQinkoop Registratie, ketensysteem Food Compass Food Compass Portaal Residu monitoring, keten Akanea, Aritmos, CSB System, FACTS, FarmSoft, Tencacious
 • 21. 21 Naam bedrijf Naam software pakket Categorie 365FarmNet FarmNet Registratie- en bedrijfsmanagementsystemen AgroVision CropVision Registratie- en bedrijfsmanagementsystemen Akkerweb Akkerweb Bedrijfsmanagement systeem Farmers Business Network FBN Analytics Bedrijfsmanagement systeem FarmMobile FarmMobile Data selling platform Monsanto FieldView Bedrijfsmanagement systeem Proagrica F4F Data Analyse systeem Trimble FarmWorks Bedrijfsmanagement systeem AgLeader SMS software Bedrijfsmanagement systeem AgriVi AgriVi Bedrijfsmanagement systeem Apps4Agri iCrop Registratie- en bedrijfsmanagementsystemen Dacom Crop-R Bedrijfsmanagement systeem Agrovision CropVision Bedrijfsmanagement systeem MapShots AgStudio Bedrijfsmanagement systeem ProGis DokuPlant Bedrijfsmanagement systeem SST software Summit Bedrijfsmanagement systeem AgroVision Teelt Centraal Keten systeem Highlight: deel longlist, fruit NL (strategie B)
 • 22. Leidende IoT platformen (stategie C) 22 Bron: Unify-IoT project, D03.01 Report on IoT platform activities, 2016 Multinationale ondernemingen Commercieel Cloud centric Microsoft Azure IoT IBM Watson IoT Amazon AWS IoT Google IoT Cloud centric Industry PTC ThingWorx Bosch SW Inno Suite GE Predix Industry centric Comms PTC Axeda CISCO/Jasper Ayala Networks Aeris IoT Comms centric Device Intel IoT ARM mbed Device centric ThingSpeak Xively Carriots EvryThng SensorCloud Losant MKB platformen Kaa Nimbits Eclipse IoT Open Remote FIWARE OpenIoT sensiNact Open source
 • 23. Advies data management pilots 1. Pilot Akkerweb ● Strategie 2: Bestaande platforms uit aanpalende sectoren toepassen in de fruit 2. Pilot combi strategie 1 & 3 ● Bestaand bedrijfs-/ketensysteem uitbreiden (A) o.b.v. generiek Sensing & Control platform (B) 3. Pilot ‘Veilig Data Delen’ ● Geautoriseerd delen van data over verschillende platformen/systemen ● Bijv. JoinData o.b.v. standaarden, i.s.m. Frugicom 23
 • 24. Indeling presentatie 24 WP2.1 Hightech Sensing Cases WP2.2 Data Management Bedrijf & Keten WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0 Plannen 2018
 • 25. Innovatiecirkel Fruit 4.0 ● Persberichten worden goed opgepakt in de media ● Fruit 4.0 nieuwsbrief ● Aandacht van vaktijdschriften ● Fruitteelt, Groente & Fruit, Nieuwe Oogst, European Fruit Magazine ● 4 Workshops i.s.m. WP2.1 en WP2.2 ● Deelname aan externe events, waaronder: ● Appeldag, 29 juni ● Open Dag Proeftuin Randwijk, 17 augustus ● Tuinbouw Digitaal ‘What’s next?’, 19 oktober, Naaldwijk ● Kennisdag Fruitteelt, 16 november, Wageningen ● Goede afstemming met andere projecten in de fruit 25
 • 26. Brede inbedding! Binnen WUR, bijv.  R&D-projecten Wageningen Plant Research ● Biometris, ontwikkeling van algoritmes ● Big Data Fruit  Masterstudenten Wageningen University  Taskforce software Precisietuinbouw 26 Buiten WUR, bijv.  Australian Centre for Field Robotics, Prof. Salah Sukkarieh  Delphy/Intelligent Fruit Vision (in gesprek)  Diverse andere PPS’en Tuinbouw & Agri-Food  EU project IoF2020 Fruit 4.0 maakt optimaal gebruik van bestaande relaties, ervaringen en kennis “We stand on the shoulders of other giants....!”
 • 27. Indeling presentatie 27 WP2.1 Hightech Sensing Cases WP2.2 Data Management Bedrijf & Keten WP5 Innovatiecirkel Fruit 4.0 Plannen 2018
 • 28. Globale planning 2018 WP2.2 Data Management  Uitvoeren data management pilot met Akkerweb ● Boomgaard app akkerweb voor ‘3D’-weergave sensing data ● prototype sensing data boomgaard proeftuin Randwijk  Daarnaast draagvlak creëren & organiseren tweede pilot WP5 Innovatiecirkel  Fieldlab Fruit 4.0  Workshops, events, communicatie, publicaties 28 WP2.1 Sensing Cases  Verbeteren sensorplatform  Intensieve metingen en verificatie sensing data  Algoritmen verbeteren  Koppeling data met Akkerweb  Pluk o Trak uitbouwen  T&T oogst implementeren  Automatiseren koppeling Aweta sorteermachine
 • 29. Discussie Cor Verdouw Peter Frans de Jong Jan v.d. Zande Patricia Hoogervorst Nico Bondt Dirk de Hoog Jan Willem Kruize Pieter van Dalfsen

Editor's Notes

 1. Intro