Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaik

995 views

Published on

Hoe implementeren we de AVG binnen de instelling? Sessieronde 3

Published in: Education
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

AVG presentatie ho conferentie met notes Noor van schaik

 1. 1. 1|13-06-2019 1| bureau van de universiteit abjz 13-06-2019 Invoering AVG bij Rijksuniversiteit Groningen HO conferentie juni 2019
 2. 2. 2|13-06-2019 Introductie › Noor van Schaik, beleidsmedewerker Privacy & Security Rijksuniversiteit Groningen
 3. 3. 3|13-06-2019 Wat ik met jullie wil delen › AVG in notendop › Hoe project binnen RUG is opgetuigd › Wat heeft het opgeleverd › Waar staan we nu en hoe verder › Uitwisseling ervaringen
 4. 4. 4|13-06-2019 AVG algemeen Vanaf 25 mei 2018 van toepassing Grootste verandering: verantwoordelijken moeten aantonen compliant te zijn Risico boetes bij niet nakomen verordening
 5. 5. 5|13-06-2019 AVG principes Basisprincipes: • Transparantie • Dataminimalisatie • Gegevens vastleggen in Register • Recht op inzage, correctie en verwijderen, • Recht op vergetelheid • Doelbinding • Grondslag • Verwijderen gegevens na verwerking
 6. 6. 6|13-06-2019 Grondslagen A. Toestemming B. Overeenkomst C. Wettelijke verplichting D. Vitaal belang E. Algemeen belang; vervullen van taak in kader uitoefening van het openbaar gezag of taak op grond van algemeen belang F. Rechtvaardig belang G. … H. … Hoe bewaartermijnen vast te stellen?
 7. 7. 7|13-06-2019 Hoe aan de slag gegaan? • Project AVG ingericht: • Privacy-team • Securitymanager • Privacy-en Securitycoördinatoren • Beleid opgezet • Registertool • Privacyportal • Communicatieplan awareness • AVG- cursussen
 8. 8. 8|13-06-2019 Schematisch overzicht structuur
 9. 9. 9|13-06-2019 Werkzaamheden, centraal en decentraal › Beleid maken › Inventarisatie processen › Register vullen › Risicoanalyse maken › (Ondersteunen bij) het uitvoeren van een DPIA › Verwerkersovereenkomsten › Inzageverzoeken afhandelen › Datalekken afhandelen › Communicatie › Coördinatorenplatforms › FG: Adviseren CvB
 10. 10. 10|13-06-2019 Faculteiten en diensten; waar verantwoordelijk voor? ● Werkplan opstellen ● Coördinatoren aanwijzen voor de uitvoering van beleid ● Overzicht processen met verhoogd risico ligt; DPIA uitvoeren ● Beschrijven te nemen technische en organisatorische maatregelen ● Periodieke evaluatie en bijstelling belegd binnen de PDCA-cyclus ● Domein onderzoek: ● Inzicht in- en registratie van welke onderzoeken plaatsvinden ● Aandacht voor studenten die binnen opleiding onderzoek doen ● Relatie met Ethische toetsing en zorgplicht GWI
 11. 11. 11|13-06-2019 P&S Coördinatoren: taken De coördinator: › is eerste aanspreekpunt binnen faculteit of dienst › informeert over privacy en security › stelt faculteits- of dienstbeleid op (werkplan) › stelt gezamenlijk themabeleid/procedures op bij overstijgend beleid › stelt een privacyverklaring op per domein/categorie › faciliteert bij het uitvoeren van een DPIA › voor onderzoek ondersteunt Research Data Office ism Privacyteam › ondersteunt bij het vullen van het Register en houdt dit bij › faciliteert bij het afsluiten van verwerkersovereenkomsten › coördineert en/of adviseert over de uitvoering van de PDCA-cyclus informatiebeveiliging en privacybeleid › inventariseert compliance risks; registreert deze en zet acties uit › ondersteunt bij inzageverzoeken
 12. 12. 12|13-06-2019 Wat na een jaar concreet opgeleverd? › Werkprogramma CvB en werkplannen faculteiten en diensten › Algemene Beleid Privacy en Privacyverklaring › P&S coördinatoren aangewezen; structuur platforms opgetuigd › Aanbevelingen uit Jaarrapportage FG door CvB overgenomen › Register aangeschaft, nog niet volledig gevuld In mei hebben we (opnieuw) aandacht besteed aan bewustwordingscampagne gericht op medewerkers.
 13. 13. 13|13-06-2019 Week van de Privacy
 14. 14. 14|13-06-2019 Week van de privacy › Activiteitencoordinatoren in het zonnetje › Voorjaarsschoonmaak:
 15. 15. 15|13-06-2019 Wat kunnen medewerkers doen
 16. 16. 16|13-06-2019 Voorbeeld plan van aanpak bewustwording AVG onder medewerkers van faculteit › informatie op intranet over Research Data Management en Ethiek bij Onderzoek › inrichting van een intranetpagina met informatie over de AVG › voorlichting over het gebruik van Surf file sender, Google-drive, y-drive en F-accounts › de organisatie van een ’voorjaarsschoonmaak AVG’ › introductie van een jaarlijks password-wijzigingsweek (met tips over een goed wachtwoord) › informatiepakket voor nieuwe medewerkers over omgaan met persoonsgegevens, informatiebeveiligingsbeleid en de baseline security › peiling van de stand van zaken AVG (kennis, toepassing) bij faculteit
 17. 17. 17|13-06-2019 En wat staat komende periode op de rol? › werkplannen (jaarlijks) onderdeel van PDCA cyclus › De platforms coördinatoren rond de drie domeinen handen en voeten geven › Protocollen en richtlijnen vaststellen › Bewustwordingscampagne studenten › Aandacht voor onderzoek › Externe platforms oprichten om kennis te delen
 18. 18. 18|13-06-2019 Waar lopen we risico’s? › Afgesloten verwerkersovereenkomsten nog niet op peil › DPIA’s uitvoeren is tijdrovend proces(en kost dus geld) › Onvoldoende inzicht in processen, dus de risico’s › Er zijn > dan 100 systemen waarin met persoonsgegevens wordt verwerkt › Geen inzicht in aantal en impact onderzoeken › Bewaartermijnen niet vastgesteld en gehandhaafd
 19. 19. 19|13-06-2019 Waar lopen we tegenaan? › Draagvlak › Motivatie › Veel ’achterstallig onderhoud › De coördinatoren hebben onvoldoende tijd › Onvoldoende afstemming › Hoe bewaartermijnen vast te stellen? › Praktisch: e-mail wordt als archief gebruikt › Uniformering is ‘’tegennatuurlijk’’ aan autonomie van faculteiten
 20. 20. 20|13-06-2019 Herkenbaar? Herkennen jullie dit? Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars expertise? Ideeën: › Documenten delen › Gezamenlijk domein op Drive of ander digitaal platform?

×