Foraldrar i arbetslivet

1,413 views

Published on

Unionens rapport om lika villkor i arbetslivet.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
744
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Foraldrar i arbetslivet

 1. 1. Tnr: 1854:1. ISBN: 978-91-7391-347-8. Oktober 2012. 500 ex. Produktion: Blomquist & Co. Tryck: Vitt Grafiska Föräldravänligt arbetsliv? – en studie i skillnader mellan män och kvinnor, chefer och andra anställda Föräldravänligt arbetsliv? Vi har tittat närmare på likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors, chefers och anställdas situation på arbetsplatsen och hemma. I den här undersökningen har vi också haft som mål att se om en chefsposition kan vara avgörande för hur en småbarnsförälder beter sig på arbetsmarknaden och hemma. Därför har vi delat upp gruppen i chefer och anställda, där anställda innebär En studie i skillnader mellan män och kvinnor, chefer och andra anställda någon som inte har en chefsposition. Det övergripande resultatet är att de största likheterna avgörs av kön, därefter inkomst snarare än av position. Småbarnsföräldrar som är chefer har mer gemensamt med anställda av samma kön än med andra chefer av motsatt kön. Undersökningen visar att: • Bland gruppen anställda svarar var femte kvinna att de inte fått del av löneför­ höjningarna under föräldraledigheten. Utebliven lönehöjning är det vanligaste sättet småbarnsföräldrarna blir missgynnade på. • 72 procent av kvinnorna i gruppen chefer har fått frågan om hur länge de tänker vara föräldralediga. Bland män i gruppen chefer har 38 procent fått samma fråga. • Var tredje anställd kvinna har fått frågan om hon tänker skaffa barn under en anställningsintervju. För männen är siffran 7 procent. • Inkomsten spelar roll för kvinnors uttag av föräldraledigheten, men inte för männen. • Mer än hälften, oavsett position, anser att det är svårt att kombinera barn, familj och arbete. • Hälften får hjälp från någon annan för att få ihop livspusslet. Denna ”någon annan” består för majoriteten av den egna eller partnerns familj. • Var femte använder sig av RUT­avdraget. Av dessa svarar en majoritet att avdraget är viktigt för att få ihop livspusslet. • En av tio har fått jämställdhetsbonus. Dessa kan ställas mot Försäkringskassans siffror som visar att 5 procent av alla småbarnsföräldrar har ansökt och fått jämställdhetsbonus. • De intervjuade medlemmarna svarar att jämställda löner är den bästa vägen för att få småbarnsföräldrar att dela mer lika på föräldraledigheten. Olof Palmes Gata 17 105 32 Stockholm Tel +46 8 504 15 000 www .unionen . seUNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 44-1 2012-10-18 12:03
 2. 2. Föräldravänligt arbetsliv En studie i skillnader mellan män och kvinnor, chefer och andra anställdaUNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 2-3 2012-10-18 12:03
 3. 3. Innehållsförteckning Förord Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publice­ rat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag Om undersökningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 hemma och på jobbet. Rapporterna har på olika sätt visat att arbetslivet inte alltid är anpassat efter småbarnsföräldrarnas behov och att det Situation i arbetslivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 stora ansvaret för hem och familj ofta har en påverkan särskilt för kvinnor på arbetsmarknaden. Uttaget av föräldraledighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Barntillåtet arbetsliv 1, visar att det särskilt är kvinnor som halkar efter Livspusslet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 i lön och karriärutveckling i samband med att de får barn. Chefskap och Föräldraskap2 visar bland annat att var femte kvinnlig chef med För chefer är svårigheten att arbeta övertid den största utmaningen . . . . . . . . . . . . . . . . 21 småbarn funderar på att sluta som chef. Rapporten Gränslösa föräldrar3 visar att varannan kvinna och var tionde man går ner i deltid för att Chefer vobbar oftare än anställda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 hinna med barn och familj. Barn, kompetens och karriär4 visar att mer än hälften av småbarnsföräldrarna inte får erbjudande om kompe­ Reformers resultat för småbarnsföräldrarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 tensutveckling under tiden de väntar barn. Slutsatser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Vår senaste rapport visade också att småbarnsmammor har lika höga karriärambitioner som småbarnspappor. Ändå består två tredjedelar Unionens politik för ett föräldravänligt arbetsliv!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 av chefskåren av män. När vi skulle göra den här undersökningen ville vi därför se om det är svårt att kombinera chefskap med föräldraskap. Bilagor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Och är det så att det är svårare att få ihop livspusslet för den som är chef än för de som är anställda? Vi ville ta reda på om föräldraskap påverkar kvinnor och män, chefer och anställdas liv på olika sätt och om dessa grupper blir olika behandlade på sina arbetsplatser. Vi har valt att göra en jämförelse mellan chefer och anställda. Chefer har oftast större frihet på arbetsplatsen och vi ville veta om de av den anledningen också beter sig på annat sätt än de anställda. Ibland påstås det också att de med högre positioner och inkomster är mindre föräldra­ lediga. Stämmer det? Påverkar ens position och kön hur man fördelar ISBN: 978-91-7391-347-8 ansvarsområden hemma? Och hur användbara är de politiskareformer som ska underlätta kombinationen föräldraskap och arbetsliv? Rapporten är framtagen av Shadé Jalali, likabehandlingsspecialist, tillsammans med Julia Tchibrikova och Tobias Brännemo, statistiker. Niklas Hjert Enhets- och förhandlingschef 1) Unionen 2008 2) Jalali S, Lövgren A, Unionen 2010 3) Jalali S, Lövgren A, Unionen 2011 4) Jalali S, Lövgren A, Unionen 2012 4 5UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 4-5 2012-10-18 12:03
 4. 4. Sammanfattning • n av tio har fått jämställdhetsbonus. Dessa kan ställas mot Försäkrings­ E kassans siffror som visar att 5 procent av alla småbarnsföräldrar har ansökt och fått jämställdhetsbonus. • e intervjuade medlemmarna svarar att jämställda löner är den D Vi har tittat närmare på likheter och skillnader mellan mäns och bästa vägen för att få småbarnsföräldrar att dela mer lika på föräldra­ kvinnors, chefers och anställdas situation på arbetsplatsen och hemma. ledigheten. I den här undersökningen har vi också haft som mål att se om en chefs­ position kan vara avgörande för hur en småbarnsförälder beter sig på arbetsmarknaden och hemma. Därför har vi delat upp gruppen i chefer och anställda, där anställda innebär någon som inte har en chefsposition. Det övergripande resultatet är att de största likheterna avgörs av kön, därefter inkomst snarare än av position. Småbarnsföräldrar som är Om undersökningen chefer har mer gemensamt med anställda av samma kön än med andra chefer av motsatt kön. Unionen jobbar kontinuerligt för ett föräldravänligt arbetsliv, där an­ ställda ska kunna förena arbetsliv och privatliv. Därför genomförs Undersökningen visar att: regelbundna undersökningar om genus, föräldraskap och arbetsliv. • Bland gruppen anställda svarar var femte kvinna att de inte fått del av löneförhöjningarna under föräldraledigheten. Utebliven lönehöjning Undersökningen har vänt sig till Unionens medlemmar i åldern 20 – 50 år är det vanligaste sättet småbarnsföräldrarna blir missgynnade på. med minst ett barn under 12 år. De intervjuade består av chefer (med personalansvar) och anställda (icke-chefer) av båda könen. • 72 procent av kvinnorna i gruppen chefer har fått frågan om hur länge de tänker vara föräldralediga. Bland män i gruppen chefer har 38 procent Kvinnor Män Total fått samma fråga. Chefer 250 250 500 Anställda 250 250 500 • Var tredje anställd kvinna har fått frågan om hon tänker skaffa barn under en anställningsintervju. För männen är siffran 7 procent. Totalt har 1 000 personer intervjuats via telefon mellan 2 juli och 30 • Inkomsten spelar roll för kvinnors uttag av föräldraledigheten, men augusti, 2012. Varje intervju har tagit cirka 12 minuter. Svarsfrekvensen inte för männen. är 56 procent. • Mer än hälften, oavsett position, anser att det är svårt att kombinera Där det har varit möjligt har det gjorts jämförelse med tidigare under­ barn, familj och arbete. sökningar som Unionen har tagit fram och som berör ämnet föräldra­ vänliga arbetsplatser. De tidigare undersökningarna är Barntillåtet • Hälften får hjälp från någon annan för att få ihop livspusslet. Denna Arbetsliv 2008, Chefskap och Föräldraskap 2010, Gränslösa Föräldrar 2011, ”någon annan” består för majoriteten av den egna eller partnerns familj. Barn kompetens och karriär 2012. • ar femte använder sig av RUT-avdraget. Av dessa svarar en majoritet V att avdraget är viktigt för att få ihop livspusslet. 6 7UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 6-7 2012-10-18 12:03
 5. 5. Situation i arbetslivet Fick frågan om hur länge de tänker vara föräldralediga6 På en föräldravänlig arbetsplats bör arbetsgivaren fråga både män och kvinnor som väntar barn om hur länge de har tänkt vara lediga i samband Två av tre fick ta del av löneförhöjning under föräldraledighet med att de väntar barn. Bland cheferna är det är nästan dubbelt så många kvinnor än män som Fick du del av lönehöjningarna 70 får frågan om de tänker vara föräldralediga, 72 respektive 38 procent. under tiden du var föräldraledig? 67 Det tyder på att arbetsgivaren räknar med att en kvinnlig chef är föräldra­ 50 ledig och har oftare intresse av att veta längden, medan de manliga Fick du frågan om hur länge du skulle vara föräldraledig av din närmasta chef? 53 cheferna i två av tre fall inte ens får frågan. 16 Att det främst är kvinnor som får frågan om föräldraledighetens längd Har du någon gång avstått från att söka en chefsposition på grund av föräldraskap och familj? 15 visar också att arbetsgivaren oftare förväntar sig att kvinnor är föräldra­ lediga, medan männen förmodligen får arbeta hårdare för att vara Har du någon gång tvekat eller avstått från att 13 föräldralediga, då det inte verkar finnas någon förväntning på de blivande söka ett arbete på grund av att du väntar barn? 16 papporna att de ska vara lediga. Har du någon gång under en anställningsintervju varit 12 med om att man frågat eller undrat om du funderat på Avstått från chefsposition på grund av föräldraskap att skaffa barn inom den närmsta framtiden? 17 17 procent7 av alla kvinnor i undersökningen har avstått från att söka Har du någon gång avgått/slutat 10 en chefsposition på grund av föräldraskap. Siffran kan tolkas som låg, som chef på grund av livspusslet? 7 men då endast en tredjedel av alla chefer är kvinnor är det viktigt att komma ihåg att föräldraskap för med sig särskilda konsekvenser som Har du någon gång känt dig tvingad att lova att inte 3 drabbar kvinnor hårdast. skaffa barn inom den närmsta framtiden för att få ett jobb eller annan befattning inom företaget? 4 [%] Anledningen kan vara att det är kvinnor som oftast tar större ansvar 0 20 40 60 80 för hushållssysslor och barn. Då kan det finnas en rädsla för att livs­ Chef Anställd pusslet blir för tungt med ytterligare ansvar även på arbetet. Diagrammet visar skillnaden mellan chefer och anställda, där det ser ut som att fler chefer har svarat ja på frågan om de har fått lönehöjning. En ytterligare uppdelning av grupperna chefer och anställda och uppdelningen kvinnor och män visar att det är könet och längden på föräldraledigheten som avgör mer än positionen. Men den generella bilden är ändå att de flesta får ta del av lönehöjningarna trots föräldra­ ledighet. En grupp som sticker ut är de anställda kvinnorna där var femte svarar att de inte fick del av lönehöjningar5. 6) För diagram se bilaga 2 5) För diagram se bilaga 1. 7) 14 procent bland männen. 8 9UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 8-9 2012-10-18 12:03
 6. 6. Tvekat eller avstått från att söka arbete Fått frågan om de tänker skaffa barn på grund av att du väntar barn8 Har du någon gång under en anställningsintervju varit med om att Var femte kvinna har tvekat att söka arbete när hon väntat barn och det man frågat eller undrat om du funderar på att skaffa barn inom den är betydligt vanligare att barnafödande skapar tvivel hos kvinnorna närmsta framtiden? än hos männen. Siffran är något högre i dag än för fyra år sedan9. [%] 100 En uppdelning av gruppen chefer i kvinnor och män visar att det är betydligt fler kvinnor, 22 procent, som har tvekat. För män i gruppen chefer är siffran 8 procent. Att kvinnor som redan är chefer avstår ifrån 80 att söka andra chefstjänster tyder på att föräldraskap kan utgöra ett hinder för kvinnorna att göra ytterligare karriär, men inte för män 60 som är chefer. 40 20 0 man kvinna man kvinna Chefer Anställda Ja Nej Vet ejvill ej svara Var tredje anställd kvinna svarar att hon har fått frågan om hon funderar på att skaffa barn inom närmaste framtiden under en anställnings­ intervju. Det är något färre kvinnor med chefsposition som får frågan. De som nästan aldrig får den här frågan är män som är chefer. Frågan ställdes i en tidigare undersökning; Barntillåtet Arbetsliv 200810; och resultatet är identiskt fyra år senare. 8) För diagram se bilaga 3 9) Barntillåtet arbetsliv. 16 procent av kvinnorna svarade då att de hade tvekat. 10) Unionen 10 11UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 10-11 2012-10-18 12:03
 7. 7. Att blir förälder är ett stort steg i livet, och glädjande nog så blir få Vanligare att anställda missgynnas i samband missgynnande när de blir med barn. De flesta svarar att de varken har med graviditet eller föräldraledighet gynnats eller missgynnats under tiden de väntade barn eller under Senaste gången du väntade barn eller var föräldraledig, upplever föräldraledigheten. Resultatet är positivt, men med tanke på att föräldra­ du att du gynnades eller missgynnades på jobbet? ledighetslagen11 är tydlig med att missgynnande inte får förekomma är det [%] anmärkningsvärt att det över huvud taget sker. 90 En närmare titt på de chefer som svarar att de har missgynnats visar att 80 det är dubbelt så många kvinnor som män som svarar detta. 13 procent 70 respektive 6 procent. 60 50 40 30 20 10 0 man kvinna man kvinna Chefer Anställda Missgynnades Gynnades Varken eller Vet ej 11) 16 En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband § med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren 1 eslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd b under anställningsförfarandet, 2 eslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran, b 3 eslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik, b 4 eslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning, b 5 tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor, 6 eder och fördelar arbetet, eller l 7 äger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. s anställda kvinnorna blir tre gånger mer missgynnande än de anställda männen. 7 procent jämfört med De 24 procent. Att vänta barn och vara föräldraledig innebär inte bara mindre risk för dessa pappor, utan de gynnas snarare. 12 procent svarar att de har gynnats jämfört med kvinnorna, där 7 procent har gynnats av att vänta barn och varit föräldralediga. Trots att tidigare siffror i undersökningen visar att en del kvinnor i gruppen chefer inte söker chefstjänster när de väntar barn, är det värt att tillägga att dessa kvinnor mer sällan blir missgynnade än de anställda kvinnorna (13 procent mot 24 procent). Anledningen kan vara att de är föräldralediga något kortare tid, men också att deras position inte gör dem lika utsatta som de anställda kvinnorna. Föräldraledighetslagen 12 13UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 12-13 2012-10-18 12:03
 8. 8. dag är fler anställda män som råkar ut för negativ attityd från arbets­ Utebliven löneökning det vanligaste sättet att missgynnas på givaren än för fyra år sedan, då siffran var 15 procent. Siffran kan tolkas På vilket sätt missgynnades du? både som att arbetsgivarnas attityd har ändras till det sämre mot män Utebliven löneökning 33 38 som vill vara föräldralediga men också att fler män kanske tar upp frågan 20 om föräldraledighet oftare i dag än för fyra år sedan. Även under svars­ Minskade karriärmöjligheter 17 alternativet ”Annat” svarar en hel del att de antingen har gått miste om 20 Negativ attityd från arbetsgivaren 20 lönehöjning, fått den lägsta lönehöjningen, eller att de inte ens har fått Förändrade arbetsuppgifter 11 15 löneförhandla. Minskad kompetensutveckling 15 10 Gått miste om befodran 11 8 7 Arbetsbelastning ökade. Finns ingen på min arbetsplats som kan Blivit omplacerad 7 ersätta mig och ta mina arbetsuppgifter. Blivit uppsagd 7 11 Arbetsbelastningen var mycket hög när jag kom tillbaka. Negativ attityd från kollegorna 3 4 2 Arbetsgivaren såg det som en belastning att jag tog ut föräldraledighet. Negativa synpunkter vid VAB 4 2 Arbetstiderna var förändrade när jag kom tillbaka. Missgynnats vid schemaläggning 1 31 Det ifrågasattes – jag var nämligen chef då. Annat 21 Fick frågan om jag någonsin skulle komma tillbaka efter min Vet ej 0 1 [%] föräldraledighet, via mail. 0 10 20 30 40 50 Fick inte tillbaka min tjänst efteråt. Chef Anställd Jag blev inte informerad om viktiga förändringar på arbetsplatsen. Av dem som har svarat att de har missgynnats svarar en majoritet att de Jag tappade nog två år i min karriärutveckling. missgynnats genom att lönehöjningen uteblivit. Och dessa är framför Känslan var att det inte var uppskattat. allt kvinnor. Man tappar kompetens. Undersökningen visar att det är vanligare att cheferna blir utan löne­ höjning än de anställda. Män blir minst drabbade, vilket kan ha ett sam­ Mina arbetskollegor fick högre löneökning än jag fick och när jag kom band med att män inte är föräldralediga lika länge som kvinnorna. tillbaka hade jag mer arbetsuppgifter men fick inget för det Den grupp som drabbas värst av minskade karriärmöjligheter är de kvinnliga cheferna, där var tredje har svarat att de råkat ut för detta under föräldraledigheten. De som möter sämst attityd från arbetsgivaren är de anställda männen där 39 procent uppger att de har råkat ut för detta. En jämförelse med rapporten Barntillåtet Arbetsliv som genomfördes 200812, visar att det i 12) Unionen 14 15UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 14-15 2012-10-18 12:03
 9. 9. Uttaget av föräldraledighet I tidigare undersökningar om föräldravänligt arbetsliv13 uppger små­ barnsföräldrarna att ekonomin är det främsta skälet till varför de inte delat mer lika på föräldraledigheten. Det är på grund av det som ett Mäns inkomst är inte lika avgörande för storleken på uttaget flertal ekonomiska incitament införts för att uppmuntra till jämnare uttag. Men när mäns uttag påverkas så lite av deras inkomster kan vi En jämförelse mellan kvinnor och män, chefer och anställda visar att män bara konstatera att det inte är främst ekonomin som avgör, i alla fall som är chefer tar ut minst antal dagar i föräldraledighet, 1 – 3 månader. inte för männen. Kvinnor som är anställda tar ut flest dagar, 10 – 18 månader. Hade du velat vara föräldraföräldraledig längre än vad du var? Hur delade ni på föräldraledigheten med det senaste barnet? Jag tog ut en majoritet av dagarna, per inkomstklass och kön (procent). [%] 70 [%] 100 60 90 50 80 70 40 60 30 50 40 20 30 10 20 10 0 man kvinna man kvinna [kr] Chefer Anställda 0 – 29 999 30 000 – 49 999 50 000 – – 29 999 30 000 – 49 999 50 000 – Kvinnor Män Ja Nej Vet ejvill ej svara Oavsett position svarar en övervägande majoritet av männen att deras Att fördelningen av dagar ser ut som det gör uppges av småbarnsföräldrar partner tog ut majoriteten av föräldraledighetsdagarna och en lika stor bero främst på ekonomin, men vi har frågat vidare om de hade velat vara del av kvinnorna svarar att de själva tog ut majoriteten av dagarna4. hemma längre tid än vad de faktiskt var. En stor majoritet av dem som var hemma 1 – 3 månader och kortare, det vill säga manliga chefer, svarade En koppling av de intervjuades inkomster med hur de har svarat gällande att de hade velat vara föräldralediga längre. Män generellt verkar vilja vara uttag av föräldradagar visar att inkomsten spelar roll för kvinnors uttag föräldralediga längre än vad de faktiskt är. Däremot verkar huvuddelen men inte för männens. Ju lägre inkomst, desto längre ledighet. av kvinnorna, som oftast är hemma längre (cheferna 10 – 12 månader, anställda 10 – 18 månader) nöjda med längden på sin ledighet. 13) Barntillåtet arbetsliv, 2008 Chefskap och föräldraskap, 2010 4) diagram, se bilaga 4. För Reformera föräldraförsäkring SOU 2005:73 16 17UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 16-17 2012-10-18 12:03
 10. 10. Av dem som uppger att de hade velat vara föräldralediga längre än vad de var är en majoritet från byggbranschen. Här svarade 76 procent Livspusslet av männen ja på frågan. En annan bransch som sticker ut är telekom­ branschen där nästan lika många män som kvinnor svarar ja på samma fråga. Störst skillnad mellan könen och inte positionen Hade du velat vara föräldraledig längre än vad du var? Livspusslet14 används ofta för att påvisa vad som krävs för att få ihop kombinationen barn, familj, arbete och egen tid. På frågan hur svårt [%] 80 eller lätt det är att få ihop livspusslet har framför allt kvinnor och män svarat olika. 70 En sammanslagning av alla parametrar som visar på en svårighet att få 60 ihop livspusslet (det vill säga Ganska svårt, Svårt och Nästan omöjligt) visar en bild där två av tre, oavsett kön eller position, upplever svårig­ 50 heter med att få ihop livspusslet 40 Hur lätt/svårt tycker du att det är att få ihop kombinationen barn, 30 familj, arbete och egen tid, det så kallade livspusslet? 20 10 Chef 6 24 37 26 6 0 Jag Mindre än 1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 16–18 Mer än Vet ej var ej 1 mån mån mån mån mån mån mån 18 mån föräldra- ledig Ja Anställd 8 25 36 25 7 [%] 0 20 40 60 80 100 Mycket enkelt Enkelt Ganska svårt Svårt Nästan omöjligt 14) Inför valrörelsen 2002 lanserade TCO sin kampanj Jobb-hjärta-familj. I den satte TCO fokus på Livspusslet. Med det menas framför allt frågan hur människor rent praktiskt ska få ihop sin vardag med både yrkesliv 18 och familjeliv. 19UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 18-19 2012-10-18 12:03
 11. 11. Utan ett könsperspektiv på frågan kan det se ut som att chefer och anställda har det lika lätt eller lika svårt med livspusslet. En närmare För chefer är svårigheten att arbeta analys av gruppen kvinnor och män visar att kvinnliga chefer svarar nästan identiskt som kvinnliga anställda ifråga om livspusslet. De svarar i övertid den största utmaningen högre grad än männen att det är svårt för dem att få ihop livspusslet. I vilken utsträckning upplever du att följande situationer är ett problem för dig som yrkesarbetande föräldrar? Svårt att arbeta övertid -24 -6 21 24 Problem att ta ut föräldraledighet -14 -6 18 46 Möjlighet till ledighet vid t ex påsk, skollov -14 -5 28 32 Arbetets form kräver resor/övernattning -15 -3 26 33 Vård av sjukt barn -14 -4 26 33 Lämning och hämtning vid dagis -13 -3 29 33 Arbetstidens förläggning/ öppettider -6 -4 26 48 Ingen påverkan på schema- läggningen av arbetstiden -6-3 19 57 Strikta arbetstider -6-3 20 56 [%] -40 -20 0 20 40 60 80 Mycket stort problem Ganska stort problem Litet problem Mycket litet problem 20 21UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 20-21 2012-10-18 12:03
 12. 12. I vilken utsträckning upplever du att följande situationer är ett problem för dig som yrkesarbetande föräldrar? Chefer vobbar oftare än anställda Svårt att arbeta övertid -20 -12 21 24 Arbetets form kräver -12 -5 25 39 När du är hemma med sjukt barn, hur ofta brukar du inte ta ut VAB- resor/övernattning Möjlighet till ledighet vid ledighet utan i stället jobba hemma, så kallat vobba? t ex påsk, skollov -11 -6 28 34 Lämning och hämtning vid dagis -13 -4 29 33 Vård av sjukt barn -10 -3 28 39 Chef 35 20 8 19 17 Strikta arbetstider -6 -5 25 53 Arbetstidens förläggning/ -6 -4 29 49 öppettider Problem att ta ut föräldraledighet -6-3 23 53 Ingen påverkan på schema- -5-4 23 55 läggningen av arbetstiden [%] -40 -20 0 20 40 60 80 Anställd 50 16 7 13 11 Mycket stort problem Ganska stort problem Litet problem Mycket litet problem [%] Att få ihop arbetsliv med föräldraskap kan vara svårt. Cheferna uppger 0 20 40 60 80 100 framför allt svårighet att arbeta övertid som den största utmaningen. Här finns inga större skillnader i hur män och kvinnor svarar. Aldrig Ganska sällan Ganska ofta Mycket ofta Varken sällan eller ofta Problem med övertid är den största utmaningen även för anställda, Enligt Unionens tidigare undersökning15 framgår att 3 av 4 tjänstemän men där är det nästan dubbelt så många kvinnor än män som upplever vobbar och att var tredje tjänstemän skulle vilja slippa vobba. Vobba som problem med övertid. 25 procent jämfört med 41 procent. är ett nytt begrepp för dagens flexibla tjänstemän innebär att småbarns­ föräldern inte tar ut VAB-dagar när det egna barnet är sjuk, utan arbetar Problem med att ta ut föräldraledighet är ett betydligt större problem hemifrån i stället. för män som är chefer än för de andra jämförande grupperna i under­ sökningen. 24 procent av de manliga cheferna svarar att det är ganska Undersökningen visar att det är betydligt fler chefer än anställda och fler stort problem eller mycket stort problem att ta ut föräldraledighet, jäm­ kvinnor än män som vobbar. Även om skillnaderna inte är så stora så fört med kvinnliga chefer där det är 11 procent som svarar på samma sätt. syns det ändå ett mönster. Bland cheferna är det var tredje som vobbar ganska ofta eller mycket ofta. Kvinnor något mer (39 %) än män (35 %). Bland anställda svarar ungefär var tredje att de vobbar ganska ofta eller mycket ofta. Vem som tar hand om hushållsarbete och barnens aktiviteter kan vara avgörande för huruvida livspusslet går ihop eller ej. 15) Tjänstemän i privat sektor om vobbning, 2012, Unionen 22 23UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 22-23 2012-10-18 12:03
 13. 13. Generellt svarar män som är chefer att de tar mindre ansvar för de Kvinnor bär störst ansvar för hushållsarbete olika områdena (förutom underhållsarbete) än de anställda männen. Hur delar ni på följande ansvarsområden? [%] En jämförelse mellan män och kvinnor som är chefer visar att kvinnor 100 som är chefer är mer benägna att dela ansvaret lika med sina partners än de manliga cheferna är. Man skulle också kunna dra slutsatsen att familjer där kvinnan har chefsposition blir mer jämställda16, medan familjer 80 där mannen har chefsposition blir mindre jämställda17 hemma. 60 De allra flesta löser livspusslet inom familjen På frågan: Har du/ni någon som ställer upp och avlastar, betalt eller obetalt, för till exempel lämning, hämtning, som barnvakt, vid VAB- 40 dagar eller för hushållsarbete, svarar varannan ja. Kvinnor med chefs­ positioner svarar ja i något högre grad än andra, 60 procent. 20 Vem har ni till hjälp? Min eller min 89 0 man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna man kvinna partners familj 90 Hämtalämna Underhållsarbete, Hushållsarbete, Ägna tid Vara hemma barn på dagis? exempelvis måla, exempelvis åt barnen med sjukt barn? reparationer, städning, och deras Extern person som inte är 10 klippa gräs, tvättning, aktiviteter? familj och som får betalt 8 tapetsera matlagning? eller liknande? 5 Ej svar Min partner tar huvudansvaret Nära vänner 7 Jag och min partner delar ansvaret lika Jag tar själv huvudansvaret 5 Undersökningen visar att det inte är positionen utan snarare könet Föräldrar till barnens vänner som avgör vem som tar huvudansvaret för hushållsarbetet. Det vill säga 4 städning, tvättning och matlagning. 3 Av de kvinnor som är chefer uppger 32 procent (anställda kvinnor 40 Annat 2 procent) att de har huvudansvaret jämfört med manliga chefer där [%] siffran ligger på 5 procent (anställda 7 procent). Det är något mer 0 20 40 60 80 100 jämnt i fördelningen av ansvar för hushållsarbetet för kvinnor som är Chef Anställd chefer än för anställda kvinnorna. 65 procent respektive 56 procent. 16) Ifråga om fördelningen av det obetalda arbetet. 17) Ifråga om fördelningen av det obetalda arbetet. 24 25UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 24-25 2012-10-18 12:03
 14. 14. Av de som svarat ja, säger 9 av 10 att de använder sig av sin eller sin partners familj när de behöver hjälp eller avlastning. Och hjälpen används Reformers resultat för framför allt till att lämna och hämta på förskola/skola och vid VAB. småbarnsföräldrarna Siffrorna visar hur viktigt det är med ett nätverk för att kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv och för tankarna till hur livspusslet ser ut för En minoritet av chefer och anställda använder rut-avdraget de småbarnsfamiljer som blir tvungna att flytta dit jobben finns eller för Den stora majoriteten av de intervjuade använder sig inte av RUT- dem som inte har ett nätverk i närheten av där de bor och arbetar. avdraget. Var femte svarar att de använder sig av RUT-avdraget för att köpa hushållstjänster och av dem anser en majoritet att RUT-avdraget är viktigt eller mycket viktigt för livspusslet.18 Använder ni er av rutavdraget? Chef 23 77 Anställd 19 81 [%] 0 20 40 60 80 100 Ja Nej Även om diagrammet visar att något fler chefer använder sig av RUT- avdraget är det främst inkomsten som avgör frågan och inte positionen. En stor majoritet av dem som använder sig av RUT-avdraget har en inkomst över 50 000 kronor i månaden19. SCB har på uppdrag av tv-programmet Agenda20 tagit fram statistik som visar att 3,3 procent av alla hushåll med barn under 18 år använder sig av RUT-avdraget. De familjer som använder sig minst av avdraget är ensamstående familjer, 0,9 procent. 18) För diagram se bilaga 6. 19) För diagram se bilaga 7. 20) Bland annat för att granska de olika aktörernas siffror. Se bilaga 5. 26 27UNI 248 Rapport föräldrar i arbetslivet 1854.1.indd 26-27 2012-10-18 12:03

×