SlideShare a Scribd company logo
Välkommen till en värld där
förväntningar är till för att överträffas.
   EKONOMEN I ARBETSLIVET  Arbetssökning och karriärträning
FUNDERINGAR PARVIS:    Då du känner att du är i ditt rätta
      element – vad gör du då?
En meningsfull karriär?

    Egna och
    andras
                Alternativa            Informations-
                inriktningar             sökning
   erfarenheter
  Realiteter?         Möjligheter               Yttre
                                   faktorer?
         Erfarenhet   Personliga     Inriktning
  Vilka                               Vad vill jag
         Kunnande     styrkor       Intresse
kunskaper/fär                             och vad blir
 digheter har                               jag
   jag?           Vad passar jag till?           motiverad
                                      av?

                 Individen
Egna talanger och färdigheter   1.   Vad är du bra på?


   2.   I hurdana situationer har du märkt att du blir entusiastisk?


   3.   Hur agerar du i grupp? Till exempel i en situation förra veckan?


   4.   Vad gjorde du själv i situationen? Vilket positivt
      slutresultat fick situationen? Vilka av dina egenskaper
      utnyttjade du?
> Dina styrkor, arbetssätt som är karaktäristiska för dig!
Vilka är dina styrkor om vi frågar...
     ...dina vänner?
                  ...dina kompisar som har
                  samma hobby?
     ...dina föräldrar?

                  ...dina kolleger?

     ...dina studiekamrater?

                  ...din chef?
Hur vet du vad du passar till?
                                  Arbetsplatse
                                  r-annonser-
                                  medier
              oikotie.fi monster.fi Ekonombörsen
  Googla         > Samla platsannonser som intresserar dig.
              > Fråga/innehåll/mening/ord/ansvar/helhet som du
 Intressanta
                fäste särskild uppmärksamhet vid?
 branscher,
               > Vad har de intressanta frågor du hittat
 organisationer,                  FRÅGA! Intervjua en
               gemensamt?
 uppdragsbeteckninga                person som arbetar med
 r                         uppgifter eller i en
                          bransch som intresserar
       a reda på hur personen har      dig.
       börjat arbeta med dessa
       uppgifter. Fråga vilken
       kompetens som krävs i arbetet
       och vad han eller hon gör i
       praktiken på arbetsdagarna.
       Vilka är arbetets för- och
       nackdelar?
En riktning som känns meningsfull
Vi coachar

 "Hur ska jag föra mitt
 intresse för HR-uppgifter på
 tal med chefen?"             Karriärträning:
                      ura@sefe.fi

                  • Öka självkännedomen
                  • Identifiera och uttrycka de
                   egna styrkorna
                   i arbetssökning, intervjuer,
                   under utvecklingssamtal med
                  chefen…
 ”Jag fick uppgiften att leda   • Hitta det du är intresserad av
 ett internationellt team.     och en meningsfull
 Jag skulle vilja ta en titt på   inriktning
 mina chefsfärdigheter och
                  • Stärka positiva erfarenheter,
 hur de kunde utvecklas."
                   gå igenom negativa
Egna talanger och färdigheter

”Jag är bra på teamwork, men jag klarar också av självständigt arbete. Jag är
systematisk, noggrann och jag har organisationsförmåga. Jag kan uppträda och
kommunicera.
Jag är också optimistisk och sportig.     Hur syns dessa egenskaper i
Dessutom är jag en flexibel arbetstagare   dig? Hur motiverar du dina
och jag har goda språkkunskaper.”       egenskaper?
Elli Ekonom

  Min erfarenhet av lagsport och en reklamkampanj
  som genomfördes av ett team på fem personer
  har utvecklat min samarbetsförmåga.

  Som aktiv studerande har jag ordnat ett flertal
  evenemang och ansvarat för allt från planeringen  Ge exempel
  till det praktiska genomförandet. Det har krävt
  organisationsförmåga och kontroll över helheten.

  Mina kolleger har gett positiv respons på min
  flexibilitet.
CV arbetserfarenhet: arbetsbeskrivning
1.8.2007–1.9.2009 FirmaX Marknadsföringsassistent
Assisterande uppgifter inom marknadsföring. Koordinering av evenemang   08/2007–09/2009 FirmaX
   Marknadsföringsassistent                 Vad gjorde du i
   på miljöavdelningen                    praktiken?

   Jag uppdaterade webbsidor, skrev broschyrtexter,     Vad ansvarade du för?
   planerade och
   höll presentationer och miljöföreläsningar för      Vilken var din roll?
   elevgrupper (10–40 personer).
                                Vilka var de eventuella
   2009 koordinerade jag miljöavdelningens 30-        resultaten av arbetet?
   årsjubileum och fick bonuspremie som tack för ett väl
   utfört arbete. Jag konkurrensutsatte olika
   anbudsgivares anbud, planerade tidtabellen och
   programmet samt var kontaktperson för 200
   festdeltagare.


   Ansökan: Vilken kompetens har arbetsuppgiften gett
   dig som du har nytta av i den arbetsuppgift du söker?
Vi sparrar                    Hjälp med
                   arbetssökning
              • CV –webinarium
              12.4 kl. 15-16 / 9.5 kl. 9-10
              Praktiska tips om hur du skriver en
              bra CV och arbetsplatsansökan


               Stärk ditt eget Brand på webben
 ”Hur kan jag skilja mig  LinkedIn työnhaussa – webinarium
 från           27.3 kl. 8.30-9.30
 mängden om 150 andra
              + checka Toms tips
 ekonomiemagistrar sökt
 platsen?"          http://www.slideshare.net/tomlaine/linkedin-
              tynhaussa-pikaopas 
Arbetsgivarkommentarer


  ABB:
            ”Den som söker jobb ska kunna länka sitt
kunnande till den arbetsuppgift som han eller hon söker.
Om sökanden upprepat betonar sådant som är oviktigt med tanke på
uppgiften frågar man sig om sökanden har en realistisk bild av uppgiften
eller om uppgiften kanske inte motsvarar sökandens karriärförväntningar.”


 Anonym:       ”En realistisk inställning till det egna kunnandet –
               mycket, mycket få är något annat än ”barn i
början" och redo att genast efter studierna ta sig an t.ex. uppgifter på
chefsnivå.”

 Rautaruukki Oyj:
            "Det är klokt att lyfta fram sitt kunnande. Det som
inte finns med i ansökan eller CV:t får rekryteraren inte reda på!"
Tips från arbetsgivare
”
   Innan det är dags att skriva och
   skicka en ansökan ska sökanden
   mycket noggrant tänka över
   varför han eller hon söker jobbet
   och hur detta kan motiveras på   Varför söker du detta
   ett trovärdigt sätt i ansökan.   jobb?

   Då alla sökanden har samma     Varför är du
   grundläggande förutsättningar,   intresserad av detta
   t.ex. EM-examen, söker och     företag?
   väljer handläggarna sådana
   sökande som verkar ha det mest   Vilken nytta har
   genuina intresset för en      företaget av dig i
   anställningsintervju.        denna uppgift?
              ”
   Ernst & Young Oy
Vad blir du när du blir stor?

       Alla ekonomer
                            1 år efter utexamineringen


Verkställande direktör  Bankdirektör       revisor         finansiell rådgivare
Controller        CGR-revisor        controller       planerare
Ekonomidirektör     Analytiker / Analyst   assistant controller  produktchef
Ekonomichef       Redovisningschef     analytiker       forskare
Business Controller   Planerare         bokförare        konsult
Direktör         Forskare         business controller   hr-koordinator
Revisor         Manager          dealer         lektor
Projektchef       Sakkunnig         marknadsföringsassistentmarknadsföringsassistent
Marknadsföringschef   Personalchef       försäljningschef    servicerådgivare
Konsult; Consultant   Assistant Controller   accountant       projektchef
Företagare        Marknadsföringsdirektör  assistent        forskare
Lektor          Lärare          business analyst    forskningsassistent
Försäljningschef     Director         servicechef       assistent
Utvecklingschef     Överinspektör       kundrådgivare      bokförare
Produktchef       Förvaltningschef     marketing trainee    förlagsredaktör
Bokförare        Account Manager      servicerådgivare    skattesekreterare
Finansieringschef    Professor         projektchef       skatteinspektör
Försäljningsdirektör                     + 4 400
EKONOMEN I ARBETSLIVET

More Related Content

Similar to Meningsfull karriär Ekonomen i arbetslivet

Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Marie Westling
 
Så lyckas du med din rekrytering - Johan Welander
Så lyckas du med din rekrytering - Johan WelanderSå lyckas du med din rekrytering - Johan Welander
Så lyckas du med din rekrytering - Johan Welander
ideellajobb
 
Hur man skapar en bra Linkedin profil
Hur man skapar en bra Linkedin profilHur man skapar en bra Linkedin profil
Hur man skapar en bra Linkedin profil
LinkedIn Nordic
 
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Kntnt
 
Nl pp rac2015ny
Nl pp rac2015nyNl pp rac2015ny
Nl pp rac2015ny
Lotta Bengtsson
 
Varberg LIA uppdrag 10 december
Varberg LIA uppdrag 10 decemberVarberg LIA uppdrag 10 december
Varberg LIA uppdrag 10 december
Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
 
Hur skapar man en bra linkedin profil
Hur skapar man en bra linkedin profilHur skapar man en bra linkedin profil
Hur skapar man en bra linkedin profil
LinkedIn Nordic
 

Similar to Meningsfull karriär Ekonomen i arbetslivet (20)

Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
 
Så lyckas du med din rekrytering - Johan Welander
Så lyckas du med din rekrytering - Johan WelanderSå lyckas du med din rekrytering - Johan Welander
Så lyckas du med din rekrytering - Johan Welander
 
Hur man skapar en bra Linkedin profil
Hur man skapar en bra Linkedin profilHur man skapar en bra Linkedin profil
Hur man skapar en bra Linkedin profil
 
Urval intervju
Urval intervjuUrval intervju
Urval intervju
 
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
Hammer & Hanborg: Jakten på den digitala superprofilen (Kntnt Frukost 28)
 
Nl pp rac2015ny
Nl pp rac2015nyNl pp rac2015ny
Nl pp rac2015ny
 
Varberg LIA uppdrag 10 december
Varberg LIA uppdrag 10 decemberVarberg LIA uppdrag 10 december
Varberg LIA uppdrag 10 december
 
Hur skapar man en bra linkedin profil
Hur skapar man en bra linkedin profilHur skapar man en bra linkedin profil
Hur skapar man en bra linkedin profil
 

More from Suomen Ekonomit

Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Suomen Ekonomit
 
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Suomen Ekonomit
 
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Suomen Ekonomit
 
Anstallningsguide 2016
Anstallningsguide 2016Anstallningsguide 2016
Anstallningsguide 2016
Suomen Ekonomit
 
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-PortmanNäin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Suomen Ekonomit
 
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Suomen Ekonomit
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Suomen Ekonomit
 
Find a job for summer
Find a job for summerFind a job for summer
Find a job for summer
Suomen Ekonomit
 
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
Suomen Ekonomit
 
Työoikeudellinen iltapäivä osa 2
Työoikeudellinen iltapäivä osa 2Työoikeudellinen iltapäivä osa 2
Työoikeudellinen iltapäivä osa 2
Suomen Ekonomit
 
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
Suomen Ekonomit
 
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemusKesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
Suomen Ekonomit
 
Sommarjobb skype cv li och ansökan
Sommarjobb skype cv li och ansökanSommarjobb skype cv li och ansökan
Sommarjobb skype cv li och ansökan
Suomen Ekonomit
 
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkkaKesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
Suomen Ekonomit
 
Sinustako ekonomi 2016
Sinustako ekonomi 2016Sinustako ekonomi 2016
Sinustako ekonomi 2016
Suomen Ekonomit
 
Esimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen VilleEsimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen Ville
Suomen Ekonomit
 
Esimerkki-CV: Virtanen Veera
Esimerkki-CV: Virtanen VeeraEsimerkki-CV: Virtanen Veera
Esimerkki-CV: Virtanen Veera
Suomen Ekonomit
 
Esimerkki: tyylitelty CV
Esimerkki: tyylitelty CVEsimerkki: tyylitelty CV
Esimerkki: tyylitelty CV
Suomen Ekonomit
 
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikatKesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
Suomen Ekonomit
 
UNFPA
UNFPAUNFPA

More from Suomen Ekonomit (20)

Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
 
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
 
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
 
Anstallningsguide 2016
Anstallningsguide 2016Anstallningsguide 2016
Anstallningsguide 2016
 
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-PortmanNäin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
 
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
 
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
 
Find a job for summer
Find a job for summerFind a job for summer
Find a job for summer
 
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
 
Työoikeudellinen iltapäivä osa 2
Työoikeudellinen iltapäivä osa 2Työoikeudellinen iltapäivä osa 2
Työoikeudellinen iltapäivä osa 2
 
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
Työoikeudellinen iltapäivä osa 1
 
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemusKesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
 
Sommarjobb skype cv li och ansökan
Sommarjobb skype cv li och ansökanSommarjobb skype cv li och ansökan
Sommarjobb skype cv li och ansökan
 
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkkaKesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
 
Sinustako ekonomi 2016
Sinustako ekonomi 2016Sinustako ekonomi 2016
Sinustako ekonomi 2016
 
Esimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen VilleEsimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen Ville
 
Esimerkki-CV: Virtanen Veera
Esimerkki-CV: Virtanen VeeraEsimerkki-CV: Virtanen Veera
Esimerkki-CV: Virtanen Veera
 
Esimerkki: tyylitelty CV
Esimerkki: tyylitelty CVEsimerkki: tyylitelty CV
Esimerkki: tyylitelty CV
 
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikatKesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
 
UNFPA
UNFPAUNFPA
UNFPA
 

Meningsfull karriär Ekonomen i arbetslivet

 • 1. Välkommen till en värld där förväntningar är till för att överträffas. EKONOMEN I ARBETSLIVET Arbetssökning och karriärträning
 • 2. FUNDERINGAR PARVIS: Då du känner att du är i ditt rätta element – vad gör du då?
 • 3. En meningsfull karriär? Egna och andras Alternativa Informations- inriktningar sökning erfarenheter Realiteter? Möjligheter Yttre faktorer? Erfarenhet Personliga Inriktning Vilka Vad vill jag Kunnande styrkor Intresse kunskaper/fär och vad blir digheter har jag jag? Vad passar jag till? motiverad av? Individen
 • 4. Egna talanger och färdigheter 1. Vad är du bra på? 2. I hurdana situationer har du märkt att du blir entusiastisk? 3. Hur agerar du i grupp? Till exempel i en situation förra veckan? 4. Vad gjorde du själv i situationen? Vilket positivt slutresultat fick situationen? Vilka av dina egenskaper utnyttjade du? > Dina styrkor, arbetssätt som är karaktäristiska för dig!
 • 5. Vilka är dina styrkor om vi frågar... ...dina vänner? ...dina kompisar som har samma hobby? ...dina föräldrar? ...dina kolleger? ...dina studiekamrater? ...din chef?
 • 6. Hur vet du vad du passar till? Arbetsplatse r-annonser- medier oikotie.fi monster.fi Ekonombörsen Googla > Samla platsannonser som intresserar dig. > Fråga/innehåll/mening/ord/ansvar/helhet som du Intressanta fäste särskild uppmärksamhet vid? branscher, > Vad har de intressanta frågor du hittat organisationer, FRÅGA! Intervjua en gemensamt? uppdragsbeteckninga person som arbetar med r uppgifter eller i en bransch som intresserar a reda på hur personen har dig. börjat arbeta med dessa uppgifter. Fråga vilken kompetens som krävs i arbetet och vad han eller hon gör i praktiken på arbetsdagarna. Vilka är arbetets för- och nackdelar?
 • 7. En riktning som känns meningsfull
 • 8. Vi coachar "Hur ska jag föra mitt intresse för HR-uppgifter på tal med chefen?" Karriärträning: ura@sefe.fi • Öka självkännedomen • Identifiera och uttrycka de egna styrkorna i arbetssökning, intervjuer, under utvecklingssamtal med chefen… ”Jag fick uppgiften att leda • Hitta det du är intresserad av ett internationellt team. och en meningsfull Jag skulle vilja ta en titt på inriktning mina chefsfärdigheter och • Stärka positiva erfarenheter, hur de kunde utvecklas." gå igenom negativa
 • 9. Egna talanger och färdigheter ”Jag är bra på teamwork, men jag klarar också av självständigt arbete. Jag är systematisk, noggrann och jag har organisationsförmåga. Jag kan uppträda och kommunicera. Jag är också optimistisk och sportig. Hur syns dessa egenskaper i Dessutom är jag en flexibel arbetstagare dig? Hur motiverar du dina och jag har goda språkkunskaper.” egenskaper? Elli Ekonom Min erfarenhet av lagsport och en reklamkampanj som genomfördes av ett team på fem personer har utvecklat min samarbetsförmåga. Som aktiv studerande har jag ordnat ett flertal evenemang och ansvarat för allt från planeringen Ge exempel till det praktiska genomförandet. Det har krävt organisationsförmåga och kontroll över helheten. Mina kolleger har gett positiv respons på min flexibilitet.
 • 10. CV arbetserfarenhet: arbetsbeskrivning 1.8.2007–1.9.2009 FirmaX Marknadsföringsassistent Assisterande uppgifter inom marknadsföring. Koordinering av evenemang 08/2007–09/2009 FirmaX Marknadsföringsassistent Vad gjorde du i på miljöavdelningen praktiken? Jag uppdaterade webbsidor, skrev broschyrtexter, Vad ansvarade du för? planerade och höll presentationer och miljöföreläsningar för Vilken var din roll? elevgrupper (10–40 personer). Vilka var de eventuella 2009 koordinerade jag miljöavdelningens 30- resultaten av arbetet? årsjubileum och fick bonuspremie som tack för ett väl utfört arbete. Jag konkurrensutsatte olika anbudsgivares anbud, planerade tidtabellen och programmet samt var kontaktperson för 200 festdeltagare. Ansökan: Vilken kompetens har arbetsuppgiften gett dig som du har nytta av i den arbetsuppgift du söker?
 • 11. Vi sparrar Hjälp med arbetssökning • CV –webinarium 12.4 kl. 15-16 / 9.5 kl. 9-10 Praktiska tips om hur du skriver en bra CV och arbetsplatsansökan Stärk ditt eget Brand på webben ”Hur kan jag skilja mig LinkedIn työnhaussa – webinarium från 27.3 kl. 8.30-9.30 mängden om 150 andra + checka Toms tips ekonomiemagistrar sökt platsen?" http://www.slideshare.net/tomlaine/linkedin- tynhaussa-pikaopas 
 • 12. Arbetsgivarkommentarer ABB: ”Den som söker jobb ska kunna länka sitt kunnande till den arbetsuppgift som han eller hon söker. Om sökanden upprepat betonar sådant som är oviktigt med tanke på uppgiften frågar man sig om sökanden har en realistisk bild av uppgiften eller om uppgiften kanske inte motsvarar sökandens karriärförväntningar.” Anonym: ”En realistisk inställning till det egna kunnandet – mycket, mycket få är något annat än ”barn i början" och redo att genast efter studierna ta sig an t.ex. uppgifter på chefsnivå.” Rautaruukki Oyj: "Det är klokt att lyfta fram sitt kunnande. Det som inte finns med i ansökan eller CV:t får rekryteraren inte reda på!"
 • 13. Tips från arbetsgivare ” Innan det är dags att skriva och skicka en ansökan ska sökanden mycket noggrant tänka över varför han eller hon söker jobbet och hur detta kan motiveras på Varför söker du detta ett trovärdigt sätt i ansökan. jobb? Då alla sökanden har samma Varför är du grundläggande förutsättningar, intresserad av detta t.ex. EM-examen, söker och företag? väljer handläggarna sådana sökande som verkar ha det mest Vilken nytta har genuina intresset för en företaget av dig i anställningsintervju. denna uppgift? ” Ernst & Young Oy
 • 14. Vad blir du när du blir stor? Alla ekonomer 1 år efter utexamineringen Verkställande direktör Bankdirektör revisor finansiell rådgivare Controller CGR-revisor controller planerare Ekonomidirektör Analytiker / Analyst assistant controller produktchef Ekonomichef Redovisningschef analytiker forskare Business Controller Planerare bokförare konsult Direktör Forskare business controller hr-koordinator Revisor Manager dealer lektor Projektchef Sakkunnig marknadsföringsassistentmarknadsföringsassistent Marknadsföringschef Personalchef försäljningschef servicerådgivare Konsult; Consultant Assistant Controller accountant projektchef Företagare Marknadsföringsdirektör assistent forskare Lektor Lärare business analyst forskningsassistent Försäljningschef Director servicechef assistent Utvecklingschef Överinspektör kundrådgivare bokförare Produktchef Förvaltningschef marketing trainee förlagsredaktör Bokförare Account Manager servicerådgivare skattesekreterare Finansieringschef Professor projektchef skatteinspektör Försäljningsdirektör + 4 400