Successfully reported this slideshow.

29.04.2013 Reiselivsseminar, Trond Blindheim

414 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

29.04.2013 Reiselivsseminar, Trond Blindheim

 1. 1. ForordNorge akkurat nå1. 134. plass målt i befolkning2. 75. plass målt i areal3. 13. plass med havområdene4. 3. største på olje og gass5. Nest størst på fisk6. Verdens rikeste land målt i pengerpr. hode7. Verdens beste land å bo i8. Den sterkeste sysselsettingsvekstenpå 10 år9. Fremdeles den laveste arbeidsledigheti Europa10. Inflasjonen er under rimelig godkontroll
 2. 2. Hvis jeg varreiselivsministerTrond BlindheimMarkedshøyskolen
 3. 3. Markedsførere er kjent for å være arrogante besservissere og store ikjeften når de står på et podium – eller når de uttaler seg om en bransjesom de selv ikke har kunder i.Det har også jeg tenkt å være.Jeg har tenkt å være reiselivsministerkandidat til den norske regjering, ogjeg har til hensikt å legge frem et 12-punkts program, som fortellerhvordan jeg vil skjøtte dette vervet i regjeringsperioden.Hvis noen tror jeg gjør dette for på profilere meg selv, så tar de feil.Profilering er noe man driver med i baren. Der kan vi værehyggelige, veltilpassede og servile tjenere for målgruppens ønsker ogbehov.Når vi derimot står på podiet, ansikt til ansikt med markedet, gjelder det å være flinkes og best. Og hvismarkedet ikke har oppdaget hvor viktig det er å være flink i det vi er flinke til, så påvirker vi markedet til åforstå det. Konfrontert med markedet driver vi ikke med profilering, men posisjonering. Vi driver ikke medinformasjon men med påvirkning. Og vi er ikke mer markedsorientert enn at vi tror aller mest på oss selv ogproduktet vårt.Her er mitt politiske reiselivsprogram
 4. 4. Premiss 1Potensialet i turistmarkedet er så stort,at både økonomiske, kulturelle og miljømessigekonsekvenser tilsier at vi ikke har råd til at hvemsom helst skal forvalte det etter eget forgodt-befinnende – med fire måneders profittmålsom visjon. Vi trenger en reiselivssjefsom kan overstyre kortsiktig tenkning ogkoordinere samarbeidet mellom produsenter ogmarkedsførere. Og som kan sørge for bedre bilder på WWW.
 5. 5. Premiss 2Det legges ned forbud mot å brukebegrepet profilering. Fordi begrepet erdefensivt, upresist og litekonkurranseorientert. Dessuten gir detdilletanter og andre markedsamatørermulighet for å søle bort penger ogressurser, uten å bli stillet til ansvar for det. I stedet innføres begrepenestedsposisjonering og salg.
 6. 6. Premiss 3Visjonen om Norsk reiseliv skalkompromissløst tuftes på troen på atnordrmenn ikke er som alle andre. Vi ernoe helt for os selv. Vi er sære.Beliggenheten er sær, naturen er sær, klimaet er sært og folket er sære. Skjenkeregleneog prisene er dog for sære. Et hvert forsøk på å kompensere denne særheten medkontinentale gjennomsnittstilbud av typen Texas Bar og Elvis pub, straffes meddeportasjon til Sverige.
 7. 7. Premiss 4Den slags fremmedtilbud ogkremmervirksomhet kaneventuelt lokaliseres i egneindustriområder. Områder somfremskrittsutbyggerne påfemti- og sekstitallet effektivtklarte å løsrive fra norsk tradisjon og virkelighet, og som inntil videre ikke kanforventes å representere noe annet enn seg selv. SomDrangedal, Rakkestad, Mongstad, Groruddalen, Notodden, Odda, Mo i Rana ogFinnsnes. For eksempel og ellers med all mulig respekt.
 8. 8. Premiss 5En hver region skal få anledning til å utviklesitt eget reiselivskonsept – så lenge konseptetutvikler og utdyper den trønderske særheten.Og samtidig representerer dennepå en måte som bidrar til å øke attraktiviteten for reiselivsregionen. Internasjonale ognasjonale Disneykopier oppfattes som opportunistiske provokasjoner – og vil følgeligikke bli tolerert.
 9. 9. Premiss 6En hver reiselivsbedriftsetablering i enregion plikter – i henhold til konsesjons-vilkår – å utdype og forsterke regionensreiselivskonsept.Reiselivsbedrifter og spisesteder som henfaller til internasjonale gjennomsnitts-løsninger – hva eksteriør, interiør, meny og fasiliteter angår – ut fra kortsiktigeprofittmaksimeringsmotiv, vil forbli unevnt i brosjyrer og reklamemateriell. Enhotellbedrift på Skaidi kan for eksempel ikke tilby vinersnitsel uten samtidig å tilbyRakfisk. Tilsvarende kan man ikke servere svinesteik i Rørvik uten samtidig å tilbyferskfisk.
 10. 10. Premiss 7Det innføres tvungen konsensus – i henhold til Visjonen – i ubrutt linje fra grunneier til bedrift tilkommune til region og nasjon. Ordførere og reiselivssjefer er ikke unntatt fra fra denne bestemmelse.Det gis ikke anledning til smålig krangling seg i mellom.
 11. 11. Premiss 8Det innføres sanksjoner motbedrifter og kommuner i spesieltattraktive regioner, som ikkelegger forholdene til rette for atturister og tilreisende skal finnefrem til attraksjonene. Det skalikke lenger forekomme at mangår av Toget på Røros og blir stående rådvill og tafatt på perrongen og lure på hvorGruvebyen er. Eller at man kjører mil etter mil langs Hardangerfjorden og lurer påhvor det sagnomsuste Vestlandet er, for den saks skyld.
 12. 12. Premiss 10I utadvent virksomhet vil ingen få støtte til å publisere bilder fra Trøndelag som kunne væretatt hvor som helst. Det vil derimot bli opprettet støttegrupper for dem som tør tro at denTrønderske virkeligheten er attraktiv nok. Finnes det noe mer eksotisk enn sprengkuldeeller regn på Røros?
 13. 13. Premiss 11Nisjetankegangens filosofigjennomføres med fullekonsekvenser. Det innebærer atingen reiselivsprodukter utviklesmed kun det mål for øye, å væreakseptabelt for folk flest. Nisjeprodukter utvikles og markedsføres etter prinsippet: ”Det erbedre å bli begjært av få, enn akseptert av mange.” Smakløse pølser har kun et markedhvis intet alternativ finnes.
 14. 14. KonklusjonMed øyeblikkelig virkninginnføres det tenkepause fornorske reiselivsmarkedsføreresom tenker kortsiktig….
 15. 15. Kognitiv geografiNår Norge skal selges tilutlandet bruker vi storslåttnatur, vikinger, troll, vigelandsparken, stavkirker, Osebergskipene og verdier fra norskefolkeeventyr. Men som vi allevet, er bildet av en velføddog selvtilfreds oljenasjon merframtredende.”
 16. 16. Vi har lært at det som er ekte i Norge er landskapeneog de stedene som er gamle, symbolske og kulturelle.
 17. 17. • Roma den evige stad.• Paris verdens mest romantiske by.• Tromsø Nordens Paris.• Berlevåg heftig og begeistret• Bergen er Festspillbyen• Voss er ekstremsportstedet• Kristiansand er sørlandets hovedstat• Haugesund er filmfestivalbyen• Alta er nordlysbyen• Trøndelag er idrettshovedstaden, men leter fremdeles ettersin identitet
 18. 18. Et sted er ikke en fysisk bakgrunnsramme, men flerefornemmelser. En destinasjon er ulike gruppersfortolkning av og tilknytning til stedet/byen. Røros er enfølelse, en stedsfølelse, en indre subjektiv fornemmelseog tolkning
 19. 19. Noe blir et sted først når folk forbindererfaringer og fortellinger med det. Først dakan vi tillegge det mening.Opplevelser av steder finner alltidsted, fysisk og mentalt.
 20. 20. La bildet fortellehistorien
 21. 21. Hva skjer når jegog Knyt Bryfotograferer Alta?
 22. 22. Knut Bry tar bilder av Kautokeino
 23. 23. Nord for Alaska, øst for Istanbul
 24. 24. Hvordankommuniserervi medpublikum?
 25. 25. MarketingperspektivetHandler om å fokusere markedsføringen av merket på de verdier selskapet vilposisjonere seg gjennom.Forutsetter at medarbeiderne har inngående kjennskap til selskapets visjon ogkommunikasjonsstrategi.Hypotesen bak perspektivet: Sterke merker reduserer kjøpers usikkerhet. Forbrukerføler at hun gjør rasjonelle valg.
 26. 26. POSISJONERING
 27. 27. PosisjoneringPosisjonering = posisjon, stilling eller plass.I markedsføring: Gi stedet, produktet, tjenesten ellerbedriften en identitet, eller plass i forbrukernesbevissthet.Eller:Hvilket inntrykk vi vil markedet skal ha avoss, hvordan målgruppen skal oppfatte oss, eller vårtprodukt
 28. 28. Substans/fornuft Sympati/følelser Handling/adferdHvilke rasjonelle assosiasjoner Følelsesmessige assosiasjoner Atferdsmessige assosiasjonerHva vil folk ha? Når trives folk? Hva liker folk (service)?Drivende Inspirerende Etterretterlig1. Vi må ligge i front2. Vi må begeistre turisten3. Vi må tilby god service4. Vi må arbeide for å ha ”markedets beste” forståelse for hva turisten liker5. Vi må tilby et produkt som gir mye igjen for pengene6. Vi må være lønnsomme7. Vi må hele tiden jobbe for å bli bedre8. Vi må skape begeistring i alt vi foretar oss9. Vi må ha god forretningsetikk og tenke både kortsiktig og langsiktig10. Vi må bygge nærhet og relasjoner til turistene
 29. 29. Utgangspunktet Posisjonering er ikke hva du gjør medstedet/reisemålet/produktet, det er hva du gjør med målgruppenspersepsjon av stedet/osv. Skille seg fra ”de andre” Ta ”turistens” perspektiv
 30. 30. Kommunikasjonsoppgaven ved posisjonering Skape bevissthet om stedets eksistens Skape en fordelaktig emosjonell innstilling til stedet Korrigere feile oppfatninger Bygge opp produkter som forsterker posisjonen Differensiere stedet fra konkurrerende steder Øke kjennskapet Øke kunnskapen
 31. 31. 1. Vite hva som er vår spesielle og sterke sider, overlegne egenskaper2. Fremstå som mest mulig ideelle for målgruppen3. Skille oss fra konkurrentene4. Vi må vite hvordan vi vil bli oppfattet• Identifisere ledige posisjoner på markedet• Bestemme posisjon vi kan kvalifisere for• Utforme kommunikasjonen som skaper den riktige posisjonen I folks forestillingsverden…Posisjonering
 32. 32. POSISJONERINGHva skal vi si, hvordan skal vi si det? Posisjonering gjennom attraksjoner Posisjonering gjennom beliggenhet Posisjonering gjennom hvem som besøker stedet Posisjonering gjennom pris ´
 33. 33. Stedsposisjonering,eller hvordan vi bør begynne å tenke om oss selv, og stedet
 34. 34. Målet skal uttrykke hva konkurransesituasjonen krever atvi gjør med attraktiviteten til stedet/reiselivsbedriften.Eksempelvis:Skal attraktiviteten oppdateres?Skal den forsterkes?Skal den forandres?Skal den etableres?Hva vil vi?
 35. 35. Takk foroppmerksomhetentrond.blindheim@omh.no

×