Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хугацаа: 2015.08.19-20-ны өдөр
(Нийслэлийн сургагч багш бэлтгэх сургалт)
Тодорхойгүй нийгэмд амьдрах ирээдүйн
иргэнийг бэлтгэхийн тулд боловсролын чиг
хандлагыг хэрхэн тодорхойлж байна вэ ?
Өнгөр...
 Санаачлагатай
 Бие даасан
 Цөхрөлтгүй, тууштай
 Өөрийн суралцах үйл явцыг өөрөө хариуцдаг
 Бэрхшээлийг сорилт гэж үз...
СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР
СДҮА
Иргэний
боловсрол
АЧСҮА ХГҮА
СДҮА-ны багцын зорилго:
Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог, хэрэгцээ, ...
СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГ
Иргэний
боловсрол
АЧСҮА ХГҮА
Мөн
чанар
Ёс суртахуун, зан
чанар, дадал хэвшил
/хандлаг...
Чадварын интеграци
Суралцах арга барил
(Амьдрах чадварт суралцах)
Оролцох, зохион
байгуулах
(Хичээлээс гадуурх үйл
ажиллаг...
ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хугацаа: 2015.08.05-28-ны өдөр
(Орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт)
Зорилго:
 Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны
цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн сургагч
багш бэлтг...
Хугацаа Үйл ажиллагаа Зохион байгуулалт
90 минут
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цөм хөтөлбөрийн танилцуулга
1. Цөм хөтө...
Хичээлээс гадуурх
үйл ажиллагааны
талаарх таны
бодол...
 ХГҮА-г зохион байгуулах тодорхой арга зүй, удирдамж чиглүүлэг байхгүй,
урсгалаараа явагддаг.
 Үйл ажиллагааны төлөвлөгө...
ЮУГ ШИНЭЧЛЭХИЙГ ЗОРЬЖ БАЙНА ВЭ?
ХГҮА-ны
хэлбэр
Өнөөгийн байдал
Цөм хөтөлбөр
Ололттой Сул
Ангийн үйл
ажиллагаа
• Ангийн үйл...
ХГҮАЗорилго, зорилт
Эзэмших чадвар
Агуулгын хүрээ
Арга зүй, орчин
хэрэглэгдэхүүн
/зохион
байгуулалт,
хамрах хүрээ,
хугацаа...
Багийн ажлын удирдамж 1: “Хичээлээс гадуурх үйл
ажиллагааны цөм хөтөлбөр”-тэй танилцах 55 минут, /148-152/
 6 багаар ажил...
ЗОРИЛГО
ХГҮА, “...өөрийгөө удирдах,
бусдыг манлайлах чадвартай,
бие даан бүтээлч
санаачилгатай, оролцоот
иргэн...
ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
3.1. Цөм хөтөлбөрийн зорилго
Суурь боловсролын сургалтын цөм
хөтөлбөрийн зорилго нь сурагч бүрийг сурах
ар...
СУРАХ АРГА БАРИЛ, ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР
Өөрийгөө удирдан хөгжүүлэх чадвар
Манлайлах чадвар
Харилцааны чадвар
Оролцооны чадвар
Асу...
АНГИ БҮРИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭ
1. Ангийн үйл ажиллагаа
 Ангийн зорилго, зохион байгуулалт, анги хамт олны уур амьсгал, эв
нэг...
Хүүхэд нэг бүрийн хөгжил,
цөм хөтөлбөрийн зорилго
Сурагчдын
зөвлөлийн
үйл
ажиллагаа
Клуб,
дугуйлангийн
үйл
ажиллагаа
Ангий...
Төлөөлөх зөвлөл
Сурагчдын зөвлөл
Эрүүл мэндийн,
мэдээллийн
зөвлөл г.м
Ангийн зөвлөл
Бага, дунд, ахлах
Клуб,
дугуйлангийн
з...
АРГА ЗҮЙ, ОРЧИН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
4.1. Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
зүй, орчин
4.1.1. Арга зүй нь сурагчдын бүтээлч үйл
а...
ҮНЭЛГЭЭ
5.1. Үнэлгээний зорилго, зорилт
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн үнэлгээ нь сурагчийн хөгж...
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ
 Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь сургуулийн зорилгыг
дэмжсэн, оролцогч бүх та...
Багийн ажлын удирдамж 2: “Хичээлээс
гадуурх үйл ажиллагаанд ажиглалт хийх”,
нийт 40 минут
 Ажлын хуудастай танилцах, 5 ми...
Ажлын хуудас – 1: Ажиглалт хийх
Ажиглалт
хийх чиглэл
2 од 1 хүсэл
Зорилго,
зорилт
Эзэмших
чадвар
Агуулгын
хүрээ
Арга зүй
О...
БГД, 28-Р СУРГУУЛЬ, 8Б АНГИ, “АМЖИЛТЫН ТАЙЛАН”
Багийн ажлын удирдамж 3:
“Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны сургуулийн
жилийн төлөвлөлт боловсруулах”, 55 минут
 4 багаар...
Багийн ажлын удирдамж 4:
“Ангийн үйл ажиллагааны цагийн 1-р улирлын
төлөвлөлт боловсруулах”, 50 минут
 4 багаар ажиллах
...
Багийн ажлын удирдамж 5:
“Ангийн үйл ажиллагааны цагийн төлөвлөлт
боловсруулах”, 50 минут
 4 багаар ажиллах
 Төлөвлөлт х...
Ажлын хуудас – 2: Үйл ажиллагааны төлөвлөлт
Үйл ажиллагааны
хэлбэр, сэдэв
Зорилго,
зорилт
Хугацаа
Хамрах
хүрээ
Эзэмших
чад...
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ
 Сургуулийн хичээлээс гадуурх үйл
ажиллагааны төлөвлөлт
◦ Сургуулийн бодлого
 Хичээл, судлагда...
ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Багц Судлагдахуун VI-VII VIII-IX
Эх хэл,
бичиг
Монгол хэл
C:UsersAdminDocuments
ХГҮА ба су...
Багц Судлагдахуун VI VII VIII IX
Урлаг
Хөгжим Сонгодог урлаг
Дүрслэх урлаг
Биеийн тамир
Мэдээллийн технологи
Зурган
мэдээл...
ХГҮА БА СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ
Багц Судлагдахуун VI VII VIII IX
Эх хэл,
бичиг
Монгол хэл
Зохион бичлэг
Сэтгэгдэл,
мэдрэмжээ
...
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, Гэр бүлийн өдөр
Сургуулийн
зорилго,
зорилт
• Хүүхэд нэг
бүрийг
хөгжүүлэх
• Гэр бүл,
олон
...
САНАЛ СЭТГЭГДЭЛ
Сургалтаас өмнөх
ойлголт
ХГҮА-ны цөм хөтөлбөрийн талаар
Онцлог зүйл
Эргэлзээтэй,
ойлгомжгүй зүйл
Сургалтын...
Та бүхэнд ажлын
өндөр амжилт хүсье!
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

10

Share

Download to read offline

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа

Download to read offline

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа

 1. 1. СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Хугацаа: 2015.08.19-20-ны өдөр (Нийслэлийн сургагч багш бэлтгэх сургалт)
 2. 2. Тодорхойгүй нийгэмд амьдрах ирээдүйн иргэнийг бэлтгэхийн тулд боловсролын чиг хандлагыг хэрхэн тодорхойлж байна вэ ? Өнгөрсөн – Одоо - Ирээдүй Ямар ирээдүй хүлээж байгаа тухай бодох Ирээдүйн төлөө хамтдаа суралцах, ажиллах Ирээдүйн өөрчлөлтөд бэлэн байх БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
 3. 3.  Санаачлагатай  Бие даасан  Цөхрөлтгүй, тууштай  Өөрийн суралцах үйл явцыг өөрөө хариуцдаг  Бэрхшээлийг сорилт гэж үздэг  Өөрийн гэсэн зарчимтай  Сониуч  Өөрийгөө өөрчлөхийг хүсдэг, сурах эрмэлзэлтэй  Өөртөө итгэлтэй  Цагаа хуваарилж, төлөвлөж чаддаг  Сурах дур сонирхолтой  Сурах чиг зорилго нь тодорхой  Идэвхтэй оролцоо бүхий  Өөрийн ахиц дэвшлийг үнэлэх чадвартай  Шинжлэн судлагч  Эрсдэл хүлээж чадах  Шүүмжлэлийг хүлээн зөвшөөрдөг, ашигладаг  Сурах олон төрлийн нөөцийг мэддэг, ашиглах чадвартай  Асуудлыг шийдэх шинэ арга замыг олж чаддаг  Ирээдүйн талаар эерэг чиг баримжаатай  Оюуны чадавхи сайтай, бүтээлч 21-р зууны суралцагчийн чадвар
 4. 4. СУРГАЛТЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР СДҮА Иргэний боловсрол АЧСҮА ХГҮА СДҮА-ны багцын зорилго: Хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлог, хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн, тэдний авьяас чадварын нээх, хөгжүүлэх, хичээлээр олж авсан мэдлэг, чадвараа амьдрал ахуйдаа бүтээлчээр хэрэглэх, ашиглах, багаар /хамтран/ ажиллах болон бие даан суралцах арга барилыг эзэмших
 5. 5. СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГ Иргэний боловсрол АЧСҮА ХГҮА Мөн чанар Ёс суртахуун, зан чанар, дадал хэвшил /хандлага төлөвшлийг дэмжих цаг/ Асуудлыг олж харах, шийдвэрлэх /суралцах арга барилыг дэмжих цаг/ Оролцоо, зохион байгуулалт, манлайлал /нийгэмшихүйг дэмжих цаг/ Зорил го, үр дүн Арга зүй Ухаарч ойлгох, эргэцүүлэн бодох, шийдвэр гаргах арга замыг хайж олох Судлан шинжлэх Асуудал шийдвэрлэх
 6. 6. Чадварын интеграци Суралцах арга барил (Амьдрах чадварт суралцах) Оролцох, зохион байгуулах (Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа) Дотоод итгэл үнэмшил, үнэт зүйл, дадал хэвшил (Иргэний боловсрол) Бүтээлчээр суралцах, амьдрах чадвар
 7. 7. ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Хугацаа: 2015.08.05-28-ны өдөр (Орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт)
 8. 8. Зорилго:  Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх Зорилт:  Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цөм хөтөлбөр, хэрэгжилтийн менежментийн талаар нэгдсэн ойлголттой болох  Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны агуулга, арга зүй, үйл ажиллагааг ажиглах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх замаар судлах
 9. 9. Хугацаа Үйл ажиллагаа Зохион байгуулалт 90 минут Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цөм хөтөлбөрийн танилцуулга 1. Цөм хөтөлбөрийн тухай болон СДҮА-ны талаарх товч мэдээлэл өгөх, /10 минут / 2. СДҮА-ны туршилтын үр дүнгээс /10 минут/ 3. ХГҮА-ны өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх /15 минут / 4. ХГҮА-ны цөм хөтөлбөртэй ерөнхийд нь танилцах, /10 минут/ 5. Хөтөлбөрийг зорилготой унших /6 дэд бүлгээр / 5 минут/ 6. Уншсан хэсгээ оюуны зураглал хийж танилцуулах, танилцуулга бүрийн дараа нэмэлт тайлбар /40 минут/ Цахим РР Багаар ажиллах /оюуны зураглал хийх/ 15 минут Завсарлага 65 минут Үйл ажиллагааны цагт ажиглалт хийх, хэлэлцэх 1. Бичлэгийг ажиглах зорилгыг танилцуулах /5 минут/ 2. “Амжилтын тайлан”, 20 минут 3. Багийн ажлын ярилцлагаар сонгосон хэсгээ нэгтгэн, танилцуулах, 30 минут 4. Дүгнэлт – 10 минут 28-р сургууль, ХГҮА-ны бичлэг Ажиглалтын ажлын хуудас -1 55 минут Үйл ажиллагааны төлөвлөлт боловсруулах, танилцуулах Багийн ажлын удирдамж танилцуулах – 5 минут 4 багаар сургуулийн “Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны төлөвлөлт” боловсруулах /загвараа багууд гаргах/ - 20 минут Танилцуулах – 20 минут Нэгдсэн дүгнэлт – 10 минут Ганцаар, хосоор, багаар ажиллах 15 минут Завсарлага 50 минут 4 багаар “Ангийн үйл ажиллагааны цагийн жилийн төлөвлөлт” боловсруулах /загвараа багууд гаргах бөгөөд 6, 7, 8, 9-р ангийн жилийн төлөвлөлт/ - 20 минут Танилцуулах – 20 минут Нэгдсэн дүгнэлт – 10 минут Ганцаар, хосоор, багаар ажиллах Төлөвлөлтийн ажлын хуудас -250 минут Тухайн ангийн жилийн төлөвлөлтөөс ээлжит цагийн хөтөлбөр боловсруулах – 20 минут Танилцуулах – 20 минут Нэгдсэн дүгнэлт – 10 минут 20 минут Нэгдсэн дүгнэлт хэлэлцүүлэг 1. Асуулт хариулт 2. Дүгнэлт 3. Сэтгэгдэл авах Дүгнэлтийн хуудас
 10. 10. Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны талаарх таны бодол...
 11. 11.  ХГҮА-г зохион байгуулах тодорхой арга зүй, удирдамж чиглүүлэг байхгүй, урсгалаараа явагддаг.  Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь захиргааны санаачилга давамгайлсан, дээрээс тогтоосон чиглэл нь хэт олон баяр, тэмдэглэлт үйл ажиллагааг тусгасан.  Хүүхдийн хүсэл сонирхол, хэрэгцээ, анги сургуулийн зорилготой тэр бүрий уялдаагүй, үйл ажиллагааг голлож үр дүн, ач холбогдлыг тооцдоггүй  Хүүхэд нэг бүрийн оролцоо, манлайллыг чухалчилдаггүй, харин авьяаслаг, идэвхтэй цөөн тооны сурагчдыг хамруулдаг.  Ихэнх арга хэмжээ нь уралдах, өрсөлдөхөд чиглэгдэж шагнал, нэр хүндийн төлөө оролцох зорилгыг агуулдаг.  Багшийн төлөвлөлт, шууд удирдлагын дор зохион байгуулагдаж, сурагчид “оролцогч”, “гүйцэтгэгч”-ийн байр суурьтай байдаг.  Сурагчдын зөвлөл, клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагаа нь мэргэжлийн багшийн удирдлага, чиглүүлэгээр явагдаж байгаа нь сурагчдын хүсэл сонирхлоор нэгдэн тодорхой асуудлыг бие даан шийдвэрлэх, түүнд тохирсон арга замаа тодорхойлох, зохион байгуулах зэрэгт төдийлөн дэмжлэг болж чадахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл багшийн оролцоо их, хүүхдийн оролцоо бага...  Хичээлээс гадуурх бүхий л төрлийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгоход дэмжлэг үзүүлэх тусгайлсан цаг байдаггүй учир завсарлагааны цаг, хичээлийн цагийг ашиглан зарлах, мэдээлэх, даалгах хэлбэрээр зохион байгуулж байна.
 12. 12. ЮУГ ШИНЭЧЛЭХИЙГ ЗОРЬЖ БАЙНА ВЭ? ХГҮА-ны хэлбэр Өнөөгийн байдал Цөм хөтөлбөр Ололттой Сул Ангийн үйл ажиллагаа • Ангийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагддаг. • Анги удирдсан багштай • Хамт олноороо хөгжих боломж нээлттэй • Хуваарьт цаггүй • Зарлал, мэдээлэл • Зорилго, чиглэл, арга зүй • Багш төлөвлөж сурагч гүйцэтгэгч • Хуваарьт цагтай • Тодорхой зорилго, зохион байгуулалттай • Хамт олны болон хувь хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд хүүхэд бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх Клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагаа • Олон төрлийн дугуйлан хичээллэдэг. • Сургууль бүрт клубууд байж тодорхой үйл ажиллагаа явуулдаг. • Клуб, дугуйлангаар авьяас, чадвараа хөгжүүлэх боломж нээлттэй • Багш, насанд хүрэгчдийн санал, санаачилга, удирдлага • Клуб, дугуйлангийн хоорондын ялгаа • Хамрагдалт /цөөн тооны идэвхтэй сурагч/ • Бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэл тодорхойгүй • Хувь хүүхэд өөрийн авьяас, чадварыг хөгжүүлэх боломж олгосон. • Хувь хүүхдийн санал санаачилга, хүсэл сонирхолд тулгуурласан. • Хүүхдийн үйл ажиллагааг сургуулийн бодлогоор дэмжиж, зохион байгуулах Сурагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагаа • Тодорхой түвшинд ажиллаж байна. • Чиглүүлэгч багштай • Хамтын ажиллагаатай • Цөөн тооны идэвхтэй сурагчдыг хамарсан. • Насанд хүрэгчдийн санал, санаачилга давамгайлсан. • Бусдын сайн сайхны төлөө эвлэлдэн нэгдэж асуудлыг шийдвэрлэх явцдаа өөрийгөө хөгжүүлэх боломж олгосон Сургуулийн үйл ажиллагаа • Олон төрлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулдаг. • Хамтын ажиллагаатай • Сургууль, багшийн ажлын үнэлэмж нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн албадлагын шинжтэй • Үйл ажиллагааны менежмент тааруу /төлөвлөлт, биелэлт, үр дүн/ • Сурагч, сургууль, орон нутгийн онцлог, зорилго чиглэлтэй уялдуулсан. • Нийтийн сайн сайхан, эв нэгдлийг бэхжүүлэх
 13. 13. ХГҮАЗорилго, зорилт Эзэмших чадвар Агуулгын хүрээ Арга зүй, орчин хэрэглэгдэхүүн /зохион байгуулалт, хамрах хүрээ, хугацаа/ Үнэлгээ ХГҮА-ны бүтэц
 14. 14. Багийн ажлын удирдамж 1: “Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цөм хөтөлбөр”-тэй танилцах 55 минут, /148-152/  6 багаар ажиллах  Цөм хөтөлбөртэй танилцах, 10 минут  Баг тус бүр тодорхой бүлгийг сонгож гишүүн бүр бие дааж уншиж бусад багт танилцуулахад бэлтгэх, 5 минут  Багийн ажлын танилцуулга хийх, 10 минут  Багийн ажлын танилцуулга тус бүрийн дараа чиглүүлэгчид нэгтгэн дүгнэнэ. 3 минут, 30 минут Зорилго, зорилт Сурах арга барил, эзэмших чадвар Агуулгын хүрээ Арга зүй, орчин хэрэглэгдэхүүн Үнэлгээ Хэрэгжүүлэх эд анхаарах зүйл
 15. 15. ЗОРИЛГО ХГҮА, “...өөрийгөө удирдах, бусдыг манлайлах чадвартай, бие даан бүтээлч санаачилгатай, оролцоот иргэн...
 16. 16. ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ 3.1. Цөм хөтөлбөрийн зорилго Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго нь сурагч бүрийг сурах арга барил, амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суурь мэдлэг, чадвар, бие даан бүтээлчээр суралцах чадвар эзэмших, үндэсний хэл, түүх, соёлоо дээдлэн хөгжүүлэх, ардчилсан, хүмүүнлэг үзэлтэй иргэн болон төлөвших боломж олгоход оршино. 3.2. Цөм хөтөлбөрийн зорилт 3.2.1. Сурах хүсэл сонирхолтой, сурах үйлээ удирдан өөрийн удирдлагатай суралцдаг бүтээлч, хариуцлагатай иргэн болох; 3.2.2. Үндэсний хэл, соёл, түүх, уламжлалаа хүндэтгэн, өвлөн хэрэгжүүлдэг, хүн төрөлхтний нийтлэг үнэт зүйлсийг дээдлэн эрхэмлэдэг, хүн, байгаль, нийгэмтэй зүй зохистой харилцдаг иргэн болох; 3.2.3. Бүтээлчээр сурах арга барилтай, насан туршдаа суралцах чадвартай иргэн болох; 3.2.4. Шинжлэх ухааны мэдлэг, ойлголтыг эзэмшин, амьдрал үйлдээ хэрэглэх чадвартай иргэн болох. ...өөрийн удирдлагатай, амьдрах ухаан, бие даан бүтээлчээр суралцах чадвар..., иргэн төлөвших..., байгаль, нийгэмтэй зүй зохистой харилцдаг... “... өөрийгөө удирдах, хөгжүүлэх, ...бүтээлч санаачилгатай, оролцоот иргэн болж төлөвшинө.”
 17. 17. СУРАХ АРГА БАРИЛ, ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР Өөрийгөө удирдан хөгжүүлэх чадвар Манлайлах чадвар Харилцааны чадвар Оролцооны чадвар Асуудалшийдвэрлэх аргабарил
 18. 18. АНГИ БҮРИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭ 1. Ангийн үйл ажиллагаа  Ангийн зорилго, зохион байгуулалт, анги хамт олны уур амьсгал, эв нэгдлийг бэхжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа  Хувь сурагчийн нэр хүнд, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагаа 2. Клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагаа  Суралцах арга барилыг сайжруулахтай холбоотой үйл ажиллагаа (сонгон, дугуйлан)  Өөрийн авьяас чадварыг нээж, хөгжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа (клуб, сайн дурын үйл ажиллагаа) 3. Сурагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагаа  Сургууль, орон нутгийн сайн сайхан байдал, хөгжлийг дэмжихэд тодорхой чиглэлийн дагуу хувь нэмрээ оруулахтай холбоотой үйл ажиллагаа 4. Сургуулийн үйл ажиллагаа  Тэмдэглэлт болон уламжлалт үйл ажиллагаа  Амжилтаа тайлагнах үйл ажиллагаа  Сургуулийн өдөр тутмын дэг, соѐл, эрүүл аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагаа  Аялал, зугаалга  Ажил хөдөлмөр нийгмийн сайн сайхны төлөө хийх үйл ажиллагаа
 19. 19. Хүүхэд нэг бүрийн хөгжил, цөм хөтөлбөрийн зорилго Сурагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагаа Клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагаа Ангийн үйл ажиллагаа Сургуулий н үйл ажиллагаа ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
 20. 20. Төлөөлөх зөвлөл Сурагчдын зөвлөл Эрүүл мэндийн, мэдээллийн зөвлөл г.м Ангийн зөвлөл Бага, дунд, ахлах Клуб, дугуйлангийн зөвлөл Шатрын, туршилтын, амьтан тэжээх, ой тогтоолтын г.м
 21. 21. АРГА ЗҮЙ, ОРЧИН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН 4.1. Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй, орчин 4.1.1. Арга зүй нь сурагчдын бүтээлч үйл ажиллагаанд буюу аливаа юмс, үзэгдлийг өөрөө сонирхон шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх, бусадтай харилцаа холбоо тогтоох, хамтран ажиллах, үр дүнгээ танилцуулах зэрэг үйл ажиллагаанд суурилна. 4.1.2. Сургалтын явцад сурагчдад эргэцүүлэн бодох, сэтгэх, өөрийн бодол санаа, мэдрэмжээ илэрхийлэх, аливаа зүйлийг судлах сонирхол, хүсэл эрмэлзлийг өдөөх боломж олгохуйц идэвхтэй сургалтын аргыг хэрэглэнэ. 4.1.3. Судлагдахуун бүрийн онцлог бүхий шинжлэн судлах болон бусад арга барил эзэмшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох ажлын хуудас, дасгал, даалгавар, бодлого зэргийг олон хувилбартай боловсруулж хэрэглэнэ. 4.1.4. Сургалтын зориулалтын байр, анги танхим, лаборатори, музей, номын сан ашиглана. “Асуудал шийдвэрлэх” арга барил • Асуудлыг тодорхойлох • Асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг сонгох • Асуудлыг хэрэгжүүлэхээ төлөвлөх • Хэрэгжүүлж, гарсан үр дүнг тооцох, хэлэлцэх Хүүхэд өөрөө бие даан хийж гүйцэтгэх, оролцох үйлийн явцдаа суралцан хөгждөг зарчим Танхимын, танхимын бус орчин
 22. 22. ҮНЭЛГЭЭ 5.1. Үнэлгээний зорилго, зорилт Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ нь сурагчийн хөгжлийн явцыг бодитойгоор тодорхойлон тэдний хөгжиж, төлөвших үйл явцыг нь дэмжих, сургалтын явц, үр дүнд шинжилгээ хийж, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах зорилготой. Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн үнэлгээний зорилго, зорилт нь цөм хөтөлбөрийн зорилго, зорилтын хэрэгжилт, биелэлт, үр дүнтэй шууд хамааралтай байна. Үнэлгээний зорилт 1. Суралцах чадварын хөгжил; 2. Шинжлэх ухааны мэдлэг, ойлголтын эзэмшилт; 3. Аливаа зүйлийг судлах сонирхол, идэвх зүтгэл, эрмэлзэлд гарч буй ахиц амжилт; Үнэлгээний зорилго, зорилтын талаар сургуулийн удирдлага, багш, сурагч, эцэг эх нар нэгдсэн ойлголттой байх нь үнэлгээг төлөвлөгөөтэйгөөр хэрэгжүүлэх, шалгуурыг үнэн зөв тогтоох, үнэлгээ шударга, бодитой, үр дүнтэй байхад нөлөөлнө. 17.6.1. Үнэлгээний зорилт: 1. Өөрийгөө удирдан хөгжүүлэх чадвар; 2. Манлайлах чадвар; 3. Харилцааны чадвар; 4. Оролцооны чадвар; 2013/309 • Явцын • Оношилгоо • Анги танхим • Нэгжийн • Эцсийн • Өөрчлөлт • Ахиц амжилт • Гүйцэтгэлийн түвшин
 23. 23. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ  Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь сургуулийн зорилгыг дэмжсэн, оролцогч бүх талын санал хүсэлтийг харгалзсан байна.  Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны нэг цаг нь заасан ангийн үйл ажиллагааны цаг бөгөөд үйл ажиллагаагаа жилээр төлөвлөж анги удирдсан багш чиглүүлнэ.  Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтны удирдлага чиглүүлэг дор анги удирдсан, мэргэжлийн болон сайн дурын багш нар дэмжин зөвлөн тусалж, бэлтгэл, зохион байгуулалттай сайтай, үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.  Ангийн үйл ажиллагаанаас бусад үйл ажиллагааны цагийг сургуулийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ.  Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг сургуулийн зорилго, иргэний боловсрол, амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагаа болон бусад хичээлүүдтэй нягт уялдаатай төлөвлөн, судлагдахуунаар эзэмшсэн мэдлэг, чадварыг бататгах, баяжуулан хөгжүүлэх, хүүхэд бүрийн хувь онцлог, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллана.  Сурагчдын бүтээлч санаачилга, сургуулийн бодит байдал, сурагчдын онцлог, хөгжлийг харгалзан гэр бүл, нутгийн оршин суугчид, орон нутгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар зохион байгуулахыг эрмэлзэнэ.  Багцын зорилго, хичээл бүрийн агуулга
 24. 24. Багийн ажлын удирдамж 2: “Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд ажиглалт хийх”, нийт 40 минут  Ажлын хуудастай танилцах, 5 минут  “Амжилтын тайлан” үйл ажиллагааны цагийн бичлэг үзэх, хувийн тэмдэглэл хөтлөх, 20 минут  Багийн хэлэлцүүлэг хийж танилцуулга хийх, 30 минут  Нэгдсэн дүгнэлт, 10 минут
 25. 25. Ажлын хуудас – 1: Ажиглалт хийх Ажиглалт хийх чиглэл 2 од 1 хүсэл Зорилго, зорилт Эзэмших чадвар Агуулгын хүрээ Арга зүй Орчин хэрэглэгдэхү үн Үнэлгээ Ангийн үйл ажиллагаа: “Амжилтын тайлан”, 28-р сургууль, 8б
 26. 26. БГД, 28-Р СУРГУУЛЬ, 8Б АНГИ, “АМЖИЛТЫН ТАЙЛАН”
 27. 27. Багийн ажлын удирдамж 3: “Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны сургуулийн жилийн төлөвлөлт боловсруулах”, 55 минут  4 багаар ажиллах  Төлөвлөлтийн загвар боловсруулах, төлөвлөлт хийх – 20 минут  Сургуулийн үйл ажиллагаа  Тэмдэглэлт болон уламжлалт үйл ажиллагаа  Амжилтаа тайлагнах үйл ажиллагаа  Сургуулийн өдөр тутмын дэг, соѐл, эрүүл аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагаа  Аялал, зугаалга  Ажил хөдөлмөр нийгмийн сайн сайхны төлөө хийх үйл ажиллагаа  Танилцуулах – 20 минут  Нэгдсэн дүгнэлт, 10 минут
 28. 28. Багийн ажлын удирдамж 4: “Ангийн үйл ажиллагааны цагийн 1-р улирлын төлөвлөлт боловсруулах”, 50 минут  4 багаар ажиллах  Төлөвлөлтийн загвар боловсруулах, төлөвлөлт хийх – 20 минут  Ангийн үйл ажиллагаа  6 анги  7 анги  8 анги  9 анги  Танилцуулах – 20 минут  Нэгдсэн дүгнэлт, 10 минут
 29. 29. Багийн ажлын удирдамж 5: “Ангийн үйл ажиллагааны цагийн төлөвлөлт боловсруулах”, 50 минут  4 багаар ажиллах  Төлөвлөлт хийх – 20 минут  Ангийн үйл ажиллагаа  6 анги  7 анги  8 анги  9 анги  Танилцуулах – 20 минут  Нэгдсэн дүгнэлт, 10 минут
 30. 30. Ажлын хуудас – 2: Үйл ажиллагааны төлөвлөлт Үйл ажиллагааны хэлбэр, сэдэв Зорилго, зорилт Хугацаа Хамрах хүрээ Эзэмших чадвар Аргазүй Орчин, хэрэглэгдэх үүн Үнэлгээ Ангийн үйл ажиллагаа Сэдэв: ........................
 31. 31. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ  Сургуулийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны төлөвлөлт ◦ Сургуулийн бодлого  Хичээл, судлагдахууныг дэмжих  Сурагч, эцэг эхийн хэрэгцээ сонирхол  Орон нутгийн онцлог ◦ Нөөц бололцоо ◦ Үр дүн, ач холбогдол
 32. 32. ХИЧЭЭЛЭЭС ГАДУУРХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Багц Судлагдахуун VI-VII VIII-IX Эх хэл, бичиг Монгол хэл C:UsersAdminDocuments ХГҮА ба судлагдахуун.xlsx Уран зохиол Монгол бичиг Гадаад хэл Англи хэл Орос хэл БУ Физик Хими Газар зүй Биологи Математик Мэдээллийн технологи Урлаг Хөгжим Дүрслэх зураг Биеийн тамир Дизайн технологи Технологи Зураг зүй Нийгмийн ухаан Түүх Нийгэм СДҮА Иргэний боловсрол Амьдрах чадварт суралцах Сонсвол мартана Үзвэл санана Хийвэл чадна...
 33. 33. Багц Судлагдахуун VI VII VIII IX Урлаг Хөгжим Сонгодог урлаг Дүрслэх урлаг Биеийн тамир Мэдээллийн технологи Зурган мэдээлэл боловсруулах технологи Рaint программтай танилцах ЗМБТ Paint программаар бүтээл хийх ЗМБТ Paint net программ ЗМБТ Photo shop программ Дизайн технологи Технологи Хөдөлгөөнт тоглоом /Механик хөдөлгүүрт/ Хөдөлгөөнт тоглоом /Энгийн механизмаас бүтсэн/ Хөдөлгөөнт тоглоом /Механик дамжуулгын төрлүүд бүтсэн/ Хөдөлгөөнт тоглоом /Цахилгаан хөдөлгүүрт/ Зураг зүй Нийгмийн ухаан Түүх Нийгэм СДҮА Иргэний боловсрол Амьдрах чадварт суралцах ү.а ХГҮА БА СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ
 34. 34. ХГҮА БА СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ Багц Судлагдахуун VI VII VIII IX Эх хэл, бичиг Монгол хэл Зохион бичлэг Сэтгэгдэл, мэдрэмжээ илэрхийлэх Мэдээлэлтэй ажиллах Эссэ бичих Уран зохиол Монгол бичиг Гадаад хэл Англи хэл Орос хэл БУ Физик Хими Газар зүй Биологи Математик Мэдээллийн технологи
 35. 35. Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, Гэр бүлийн өдөр Сургуулийн зорилго, зорилт • Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх • Гэр бүл, олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэ х Хичээл судлагдахуу н Гэр бүлийн тухай ойлголт, мэдлэг өгөх агуулгыг дэмжих • Нийгмийн тухай мэдлэг • Монгол хэл, уран зохиол • Эрүүл мэнд • Гадаад хэлний гэр бүлийн тухай хэсэг Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа, Амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагаа • Гэр бүлийн бие даасан гишүүний хувьд гэр бүлийн сайн сайханд хувь нэмрээ оруулах, түүнд нь туслах, чиглүүлэх Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа, Иргэний боловсрол • Эцэг эх, гэр бүлийн гишүүдээ хайрлах, тэднийг баярлуулах , тэдэнд туслах гэсэн сэтгэл, хүсэл эрмэлзлэлт эй болох, түүнийг нь дэмжих Багш нарын баг, сонирхлын бүлэг • Нийгмийн ухааны ЗАН, гэр бүлийн тухай хэлэлцүүлэ г, мэтгэлцээн зохион байгуулах • Технологий н ЗАН, гар зураг, бүтээлийн уралдаан • Монгол хэл, уран зохиолын ЗАН, зохион бичлэг, шүлгийн уралдаан Анги, хамт олон • Идэвхтэй, зохион байгуулалт тай оролцогч байх /"Гэр бүлийн сайн сайханд миний оролцоо" сэдэвт анги, сургууль, орон нутгийн хэмжээний ярилцлага, уулзалт, хэлэлцүүлэ г, талархлын гэх мэт арга хэмжээнд оролцох/ Эцэг эхийн зөвлөл, эцэг эх, асран хамгаалагч • Идэвтхэй, хамтран зохион байгуулалт тай оролцогч байж ангийн "Хүүхдэд ээлтэй гэр бүл"-ийг дэмжих, туршлага хуваалцах боломж олгох Олон нийт • Орон нутгийн гэр бүлийн хөгжлийн төвийн мэргэжилтн ий зөвлөгөө, дэмжлэг урамшуула л • Орон нутгийн "Шилдэг гэр бүлийг шалгаруула х ёслол"-ын арга хэмжээнд хүүхдүүдий г зохион байгуулалт тай, оролцоонд түшиглэн хамруулах
 36. 36. САНАЛ СЭТГЭГДЭЛ Сургалтаас өмнөх ойлголт ХГҮА-ны цөм хөтөлбөрийн талаар Онцлог зүйл Эргэлзээтэй, ойлгомжгүй зүйл Сургалтын зохион байгуулалтын талаар:
 37. 37. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье!
 • OyunsaikhanShagdarsu

  Oct. 17, 2018
 • Nansalmaa0404

  Sep. 19, 2017
 • zayabayarzedbazar

  May. 21, 2017
 • myagmarbanya

  Apr. 17, 2017
 • bayanzayaganbold

  Apr. 13, 2016
 • BujinFef

  Jan. 3, 2016
 • JagaaJargal3

  Dec. 1, 2015
 • GereleeGerelee

  Nov. 19, 2015
 • tserendejidtsolmonba

  Oct. 12, 2015
 • nasanbayr

  Oct. 7, 2015

Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа

Views

Total views

20,503

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,078

Actions

Downloads

455

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×