Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Joop Vrolijk, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

7 views

Published on

Presentation on guidelines for PIFC compliant financial inspection, Joop Vrolijk, SIGMA expert, joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (Turkish).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation, Joop Vrolijk, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

  1. 1. © OECD KİMK ile UYUMLU MALİ TEFTİŞ İÇİN KILAVUZ İLKELER Joop Vrolijk , SIGMA uzmanı Üsküp, Kuzey Makedonya 20 Eylül 2019
  2. 2. Mali teftiş nedir? • Yönetim için bir araçtır • Genellikle merkezî bir kuruma rapor veren harcama sonrası kontrol faaliyetidir • Başlıca hataları/usulsuzlükleri teftiş etmeyi hedeflemelidir • Sorumlu kişi ve kurumlara idari cezalar verir
  3. 3. Neden kılavuz ilkeler? • Mali teftiş, AB’ye aday ülkeler için zorunlu değil ancak mali teftişin halihazırda kurulu olduğu yerlerde… • Mali teftişin sahip olduğu yetkiler, kapsamı, yetki alanı ve görevleri değişebiliyor, bu da KİMK’nin gelişimini etkileyebilir • Bu konferansta görüşülüp onaylandıktan sonra kılavuz ilkeler AB genişleme süreci kapsamındaki ülkeler için zorunlu olacak ancak….. • Uygulama, ülkelerin idari teftişi düzenleyen yasal çerçevesine bağlı olacak 2
  4. 4. Mali teftiş için önerilen kılavuz ilkeler (1) 1. Harcama sonrası gerçekleştirilen bir kontrol olan mali teftiş, ciddi yanlış yönetim vakalarını ve şüpheli görevi suiistimal ve ihmal durumlarını incelemelidir. 2. Mali teftiş sadece kanunlara, yönetmeliklere, kurallara ve ulusal ve uluslararası anlaşmalara uygunluğu kontrol etmelidir 3. Mali teftiş tüm kamu sektörünü kapsamalıdır. 3
  5. 5. Mali teftiş için önerilen kılavuz ilkeler (2) 4. Mali teftiş kendi inisiyatifiyle başlayan bir kontrol faaliyeti olamaz. 5. Mali teftiş merkezî, profesyonel bir kontrol işlevi olmalıdır. 6. Mali teftişler risk odaklı olmalıdır. 7. Mali müfettişlerin teftiş ettikleri kurumun binalarına ve belgelerine sınırsız erişimi olmalıdır. 8. Mali teftiş, failleri idari olarak sorumlu tutma yetkisine sahip olmalıdır. 4
  6. 6. Mali teftiş için önerilen kılavuz ilkeler (3) 9. Mali teftiş, teftiş edilen kuruma ve bu kurumun bağlı olduğu üst kuruma rapor vermelidir. Teftiş edilen kurumun bağlı olduğu üst kurum da teftiş kapsamındaysa, teftiş raporu bir üst basamaktaki mercie iletilir. Yıllık mali teftiş raporu Hükümet seviyesinde görüşülmeli ve mali teftiş biriminin web sitesinde yayınlanmalıdır. 10. Kanun ve düzenlemelere ilişkin ihlallerin giderilmesine yönelik mali teftiş talepleri düzenli olarak takip edilmelidir. 11. Mali teftiş faal ulusal ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapmalıdır. 5
  7. 7. Teşekkürler Sorular? 6

×