Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

9 views

Published on

Presentation on management and control systems - how to asses them, Daria Bochnar, SIGMA expert, and Miroslawa Boryczka, SIGMA, at the joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (Turkish).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation, Daria Bochnar and Miroslawa Boryczka, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

  1. 1. © OECD Yönetim ve kontrol sistemleri – nasıl değerlendirilmeli? AB’ye Aday ve Adaylığa Yakın Ülkeler için 5. Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol Konferansı Yöneticiler çalıştayı Mirosława Boryczka Daria Bochnar
  2. 2. Çalıştayın amacı 1 Çalıştay tamamlandığında katılımcılar: • Yönetim ve kontrol sistemlerinin temellerini anlayacak, • Sağlam ve etkili bir kontrol ortamı kurup uygulayarak kurumdaki risklerin nasıl azaltılacağını anlayacak, • Günlük çalışmalarında sağlam bir yönetim ve kontrol sistemi ile uygulama da dahil olmak üzere kontrol, izleme ve kurumdaki mevcut kontrollerin etkililiğini değerlendirmenin önemini kavrayıp iyi kontrol elçileri haline gelecekler.
  3. 3. COSO modeline dayanan yönetim sistemleri • Yönetim, önemli çıktılar ve genel ve özel hedeflere giden yolda katedilen mesafeye ilişkin sonuçları kontrol eder. • Yöneticiler, kurum faaliyetlerinin etkililiği ve etkinliğini arttırmak ve hedeflere ulaşmak için sağlam yönetim ve kontrol sistemleri oluşturmalıdır. 2
  4. 4. Yönetim ve kontrol sistemleri – öz değerlendirme rehberinin faydaları • Yönetimin her unsurunun mevcut durumunu daha iyi anlama ve değerlendirme imkanı sunar • Hedeflere etkili ve etkin bir şekilde ulaşabilmek için yönetim ve kontrol düzenlemelerinin yapısını belirler. • Yönetim ve kontrol sistemlerinin farklı unsurlarının nasıl uygulanacağına dair mekanizmalara örnekler sunar. • Bir dizi soru ile COSO ilkeleri ile uygunluğun kontrol edilmesini kolaylaştıran bir araç kutusudur. 3
  5. 5. İç kontrol sistemlerinin kalitesini değerlendirmeye yardımcı kılavuz ilkeler 4 17 COSO ilkesini kullanarak etkili iç kontrol sistemlerinin önemli unsurları örneklerle tanımlanmaktadır. Etkili iç kontrole ilişkin genel ilkeler COSO ilkelerinin çeşitli unsurlarına ilişkin iyi uygulama örnekleri
  6. 6. Örnekler ve tartışma  İlke 3: Yapıların, raporlama ilişkilerinin, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi; • salon: Platinum 1 (simültane çeviri sağlanacaktır)  İlke 5: Hesap verebilirliğin güçlendirilmesi. • salon: Gold (sadece İngilizce) 5

×