Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luottamushenkilöpaneeli: Työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla

191 views

Published on

SAK:n luottamushenkilöille tekemän kyselyn mukaan ammatillisten opiskelijoiden työssäoppiminen ei ole lisääntynyt työpaikoilla vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen jälkeen.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luottamushenkilöpaneeli: Työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla

 1. 1. Työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla N = 876 SAK:n luottamushenkilöpaneeli, joulukuu 2018
 2. 2. 18.1.2019 2 46 26 22 7 56 26 18 5 11 10 13 16 17 28 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Henkilöstön määrä 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-250 yli 250 Vastaajat (%)
 3. 3. 1/18/2019 3 44 54 33 21 40 30 27 30 39 30 21 17 36 39 28 5 2 2 2 3 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko työpaikalla työssäoppijoita? (%) Kyllä Kyllä on ollut, muttei juuri nyt Ei Ei osaa sanoa
 4. 4. 18.1.2019 4 11 12 7 4 9 9 6 3 4 5 54 59 70 72 64 25 23 20 21 22 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttanut työssäoppijoiden määrään? (%) Kyllä, työssäoppijoita on nyt enemmän Kyllä, työssäoppijoita on nyt vähemmän Ei ole vaikuttanut En osaa sanoa
 5. 5. 18.1.2019 5 14 20 26 14 21 31 30 21 27 26 32 37 24 21 29 23 14 29 38 24 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Minkä ikäisiä työssäoppijat ovat? (%) Pääasiassa nuoria (alle 18 vuotiaita) Pääasiassa aikuisia Sekä nuoria että aikuisia En osaa sanoa
 6. 6. 18.1.2019 6 57 54 39 44 48 33 33 50 46 42 9 13 11 11 11 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko työpaikallasi nimetty työpaikkaohjaaja/työpaikkaohjaajia? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 7. 7. 18.1.2019 7 35 23 28 28 29 44 46 51 49 48 21 31 20 23 23 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko työnohjauksesta tehty erillinen suunnitelma? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 8. 8. 18.1.2019 8 34 31 29 41 43 48 25 26 23 2012 2017 2018 Onko työnohjauksesta tehty erillinen suunnitelma? (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 9. 9. 18.1.2019 9 16 11 6 7 10 24 17 20 26 21 23 26 23 23 23 12 17 21 18 18 26 29 30 26 29 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Saavatko työnohjaajat riittävästi koulutusta ja opastusta? (%) Kyllä Jonkin verran Niukasti Ei lainkaan Ei osaa sanoa
 10. 10. 18.1.2019 10 15 12 10 27 27 21 27 26 23 17 19 18 15 16 29 2012 2017 2018 Saavatko työnohjaajat riittävästi koulutusta ja opastusta? (%) Kyllä Jonkin verran Niukasti Ei lainkaan Ei osaa sanoa
 11. 11. 18.1.2019 11 18 10 28 21 21 56 67 47 57 55 26 23 25 21 25 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Saavatko työnohjaajat korvauksen työnohjaukseen käyttämästään ajasta? (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 12. 12. 18.1.2019 12 26 23 21 60 60 55 14 17 25 2012 2017 2018 Saavatko työnohjaajat korvauksen työnohjaukseen käyttämästään ajasta? (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 13. 13. 18.1.2019 13 12 7 15 14 12 53 57 44 47 49 10 10 8 4 9 25 26 34 35 30 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Koetaanko työssäoppijoiden ohjaus kuormittavaksi? (%) Ei lainkaan Jonkin verran Erittäin kuormittavaksi Ei osaa sanoa
 14. 14. 18.1.2019 14 16 15 12 61 61 49 6 7 9 16 17 30 2012 2017 2018 Koetaanko työssäoppijoiden ohjaus kuormittavaksi? (%) Ei lainkaan Jonkin verran Erittäin kuormittavaksi Ei osaa sanoa
 15. 15. 18.1.2019 15 41 39 29 25 34 23 24 25 25 24 21 21 30 35 26 15 17 16 16 16 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Tekeekö työpaikkasi yhteistyötä ammatillisen oppilaitoksen kanssa? (%) Kyllä Jonkin verran Ei En osaa sanoa
 16. 16. 18.1.2019 16 14 10 11 5 11 25 16 12 4 16 27 28 31 40 30 34 46 46 51 43 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Saako työpaikkasi tukea oppilaitokselta työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyihin? (%) Kyllä Jonkin verran Ei En osaa sanoa
 17. 17. 18.1.2019 17 14 12 9 5 11 26 18 13 12 17 29 30 35 32 32 31 40 42 51 40 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Saako työpaikkasi oppilaitokselta tukea opiskelijoiden ohjaukseen? (%) Kyllä Jonkin verran Ei Ei osaa sanoa
 18. 18. 18.1.2019 18 28 24 18 12 22 20 14 18 19 18 52 61 64 68 61 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Tukeeko oppilaitos riittävästi opiskelijan arvioinnissa? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 19. 19. 18.1.2019 19 10 9 7 13 9 28 30 24 9 25 30 27 25 27 27 31 34 43 51 39 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko ohjaava opettaja riittävästi läsnä työpaikalla? (%) Kyllä Joskus on, joskus ei Ei En osaa sanoa
 20. 20. 18.1.2019 20 12 12 11 7 11 65 64 61 64 63 24 24 27 29 26 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko työpaikallasi ollut opettajia työelämäjaksoilla? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 21. 21. 18.1.2019 21 27 20 24 12 23 44 53 60 70 55 29 28 17 18 22 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Onko työssäoppijoiden ottamisesta sovittu yt-menettelyssä tai muuten henkilöstön kanssa? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 22. 22. 18.1.2019 22 29 25 23 47 52 55 24 23 22 2012 2017 2018 Onko työssäoppijoiden ottamisesta sovittu yt-menettelyssä tai muuten henkilöstön kanssa? Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 23. 23. 18.1.2019 23 41 29 27 14 30 28 31 29 30 29 18 29 30 39 27 13 12 15 18 14 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Tiedotetaanko henkilöstöä työssäoppijoiden saapumisesta ja tehtävistä? (%) Kyllä Joskus Ei En osaa sanoa
 24. 24. 18.1.2019 24 44 35 25 14 31 22 22 31 35 27 34 43 44 51 42 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Jokaiselle opiskelijalle on tehtävä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma myös työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Onko tämä työpaikallasi tiedossa? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 25. 25. 18.1.2019 25 36 34 22 25 28 17 15 22 25 19 47 51 56 51 52 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Tehdäänkö työpaikallasi opiskelijoille sopimus työssäoppimisen sisällöstä? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 26. 26. 18.1.2019 26 39 49 35 21 39 18 17 14 14 16 16 8 21 21 16 26 26 30 43 29 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Minkälainen sopimus työssäoppimisesta tehdään? (%) Koulutussopimus Oppisopimus Koulutus- ja oppisopimuksen yhdistelmä En osaa sanoa
 27. 27. 18.1.2019 27 9 5 11 12 9 27 28 36 30 32 39 39 22 21 30 5 8 3 2 4 20 21 27 35 25 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Miten arvioit työpaikkasi resursseja ottaa vastaan työssäoppijoita? (%) Työssäoppijoita voitaisiin ottaa selvästi enemmän Työssäoppijoita voitaisiin ottaa jonkin verran enemmän Työssäoppijoiden määrää ei voi lisätä Työssäoppijoiden määrää pitäisi vähentää En osaa sanoa
 28. 28. 18.1.2019 28 49 42 70 63 58 46 44 27 29 36 5 14 3 9 7 Julkinen ala Yksityiset palvelualat Teollisuus Kuljetusala Kaikki Käytetäänkö työssäoppijoita korvaamaan vakituista työvoimaa? (%) Ei Kyllä, joskus Kyllä, säännöllisesti
 29. 29. 18.1.2019 29 63 62 58 25 25 36 5 5 7 7 8 2012 2017 2018 Käytetäänkö harjoittelijoita korvaamaan vakituista työvoimaa? (%) (vuoden 2018 kyselyssä ei ollut vastausvaihtoehtoa ’ei osaa sanoa’) Ei Joskus Säännöllisesti Ei osaa sanoa
 30. 30. 18.1.2019 30 3 4 11 13 20 33 42 Työssäoppijoiden määrä on liian suuri Työssäoppijat tai harjoittelijat aiheuttavat vaaratilanteita työssä Jokin muu, mikä Työssäoppijat eivät noudata työpaikan pelisääntöjä (työaika, tekeminen, yleinen käytös) Työssäoppijat tai harjoittelijat lasketaan henkilöstövahvuuteen työvuorosuunnittelussa Työssäoppimiseen tai harjoitteluun ei ole liittynyt erityisiä ongelmia Vastuu työssäoppijan ja harjoittelijan ohjaamisesta on epäselvä Tyypillisimmät työssäoppimiseen ja ohjaukseen liittyvät ongelmat (%)

×