Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAK:n luottamushenkilopaneeli tammikuu 2017: Harjoittelu ja työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla

243 views

Published on

Lähes kaksi kolmesta SAK:laisesta luottamushenkilöstä kertoo, että työnohjaus koetaan työpaikalla jonkin verran tai erittäin kuormittavaksi.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAK:n luottamushenkilopaneeli tammikuu 2017: Harjoittelu ja työssäoppiminen SAK:laisilla työpaikoilla

 1. 1. HARJOITTELU JA TYÖSSÄOPPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TAMMIKUU 2017 N=922
 2. 2.  Lähes puolella (48 %) SAK:n luottamushenkilöpaneelin jäsenten työpaikoista on tällä hetkellä harjoittelijoita tai työssäoppijia, joiden harjoittelu liittyy opiskeluun. Tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta verrattuna vuoteen 2012.  Eniten heitä on yksityisillä palvelualoilla (60 %) sekä julkisella puolella (57 %).  Työllistämistoimiin liittyviä harjoittelijoita tai työssäoppijoita on vain pienellä osalla yksityisen sektorin työpaikoista: teollisuus 8 %, kuljetus 10 % ja yksityinen palvelusektori 15 %. Sen sijaan heitä on 38 prosentilla julkisen puolen työpaikoista.  Neljänneksellä työpaikoista on harjoittelusta sovittu yt- menettelyssä työntekijöiden kanssa. Ja vain vajaalla kolmanneksella työnohjauksesta on tehty erillinen suunnitelma. YHTEENVETOA SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017
 3. 3.  45 % luottamushenkilöistä kokee, että työnohjaajat saavat vain niukasti (26 %) tai ei lainkaan (19 %) ohjausta tai opastusta tehtäväänsä.  Luottamushenkilöiden mukaan vain 23 prosentilla työpaikoista työnohjaajat saavat korvauksen ohjaukseen käyttämästään ajasta.  68% luottamushenkilöistä kertoo, että työnohjaus koetaan työpaikalla jonkin verran (61 %) tai erittäin (7 %) kuormittavaksi.  Lähes kolmanneksen (30 %) mukaan harjoittelijoita/työssäoppijoita käytetään ainakin joskus korvaamaan vakituista työvoimaa – (25 % joskus ja 5 % säännöllisesti). Keskimääräistä useammin näin tehdään julkisella puolella (40 %) ja yksityisillä palvelualoilla (39 %).  Harjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyvistä ongelmista luottamushenkilöt pitävät suurimpana sitä, että vastuu työssäoppijan tai harjoittelijan ohjaamisesta on epäselvä, ja että heidät lasketaan työvuorosuunnittelussa henkilöstövahvuuteen. YHTEENVETOA SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017
 4. 4. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 46 24 22 8 54 28 18 5 11 10 13 15 16 30 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmat tehtävät Henkilöstön määrä 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-250 yli 250 Vastaajat (%)
 5. 5. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 40 57 60 32 48 35 28 25 35 31 24 12 15 29 19 3 1 4 2 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Onko työpaikalla harjoittelijoita/työssäoppijoita, joiden harjoittelu liittyy opiskeluun? (%) Kyllä Kyllä on ollut, muttei juuri nyt Ei Ei osaa sanoa
 6. 6. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 49 48 35 31 15 19 1 2 2012 2017 Onko työpaikalla harjoittelijoita/työssäoppijoita, joiden harjoittelu liittyy opiskeluun? (%) Kyllä Kyllä on ollut, muttei juuri nyt Ei Ei osaa sanoa
 7. 7. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 8 38 15 10 17 15 22 29 19 20 75 33 51 65 59 3 7 6 6 5 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Onko työpaikalla harjoittelijoita/työssäoppijoita, joiden harjoittelu liittyy työllistämistoimenpiteisiin (%) Kyllä Kyllä on ollut, muttei juuri nyt Ei Ei osaa sanoa
 8. 8. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 20 17 24 20 50 59 7 5 2012 2017 Onko työpaikalla harjoittelijoita/työssäoppijoita, joiden harjoittelu liittyy työllistämistoimenpiteisiin?(%) Kyllä Kyllä on ollut, muttei juuri nyt Ei Ei osaa sanoa
 9. 9. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 28 27 20 13 25 55 43 53 54 52 16 29 27 33 23 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Onko harjoittelusta sovittu yt-menettelyssä työntekijöiden kanssa? (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 10. 10. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 29 25 47 52 24 23 2012 2017 Onko harjoittelusta sovittu yt-menettelyssä työntekijöiden kanssa? Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 11. 11. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 31 36 28 25 31 47 32 44 44 43 22 32 28 31 26 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Onko työnohjauksesta tehty erillinen suunnitelma? (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 12. 12. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 34 31 41 43 25 26 2012 2017 Onko työnohjauksesta tehty erillinen suunnitelma? Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 13. 13. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 11 14 13 8 12 26 34 23 25 27 27 26 23 28 26 21 11 22 23 19 15 14 19 15 16 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Saavatko työnohjaajat riittävästi koulutusta ja opastusta? (%) Kyllä Jonkin verran Niukasti Ei lainkaan Ei osaa sanoa
 14. 14. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 15 12 27 27 27 26 17 19 15 16 2012 2017 Saavatko työnohjaajat riittävästi koulutusta ja opastusta? (%) Kyllä Jonkin verran Niukasti Ei lainkaan Ei osaa sanoa
 15. 15. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 34 16 5 34 23 52 68 76 45 60 14 17 19 21 17 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Saavatko työnohjaajat korvauksen työnohjaukseen käyttämästään ajasta? (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 16. 16. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 26 23 60 60 14 17 2012 2017 Saavatko työnohjaajat korvauksen työnohjaukseen käyttämästään ajasta? (%) Kyllä Ei Ei osaa sanoa
 17. 17. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 19 9 12 21 15 59 71 61 39 61 3 10 11 7 7 19 10 16 32 17 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Koetaanko työnohjaus kuormittavaksi? (%) Ei lainkaan Jonkin verran Erittäin kuormittavaksi Ei osaa sanoa
 18. 18. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 16 15 61 61 6 7 16 17 2012 2017 Koetaanko työnohjaus kuormittavaksi? (%) Ei lainkaan Jonkin verran Erittäin kuormittavaksi Ei osaa sanoa
 19. 19. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 74 50 51 63 62 18 33 31 22 25 3 7 8 7 5 5 10 10 8 8 Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Kaikki Käytetäänkö harjottelijoita korvaamaan vakituista työvoimaa? (%) Ei Joskus Säännöllisesti Ei osaa sanoa
 20. 20. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 63 62 25 25 5 5 7 8 2012 2017 Käytetäänkö harjoittelijoita korvaamaan vakituista työvoimaa? (%) Ei Joskus Säännöllisesti Ei osaa sanoa
 21. 21. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 54 53 59 50 2012 2017 Korvataanko harjoittelijoilla koko- vai osa-aikaista työvoimaa? (%, 2012 n=361, 2017 n=275) Kokoaikaista työvoimaa Osa-aikaista työvoimaa
 22. 22. SAK - Luottamushenkilöpaneeli 1/2017 47 39 16 12 12 4 4 Työssäoppimiseen tai harjoitteluun ei ole liittynyt erityisiä ongelmia Vastuu työssäoppijan ja harjoittelijan ohjaamisesta on epäselvä Työssäoppijat tai harjoittelijat lasketaan henkilöstövahvuuteen työvuorosuunnittelussa Työssäoppijat eivät noudata työpaikan pelisääntöjä (työaika, tekeminen, yleinen käytös) Jokin muu, mikä Työssäoppijoiden määrä on liian suuri Työssäoppijat tai harjoittelijat aiheuttavat vaaratilanteita työssä Mitkä ovat tyypillisimpiä ongelmia harjoitteluun ja työssäoppimiseen liittyen? (%)

×