Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli, lokakuu 2019

85 views

Published on

Vain 15 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoo, että henkilöstö tai luottamushenkilöt pääsevät mukaan päättämään työpaikkansa ympäristötoimista. SAK:n luottamushenkilöpaneelin vastaajien mukaan reilu kolmannes työpaikoista on tehnyt investointeja uusiin ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin. Eniten ekologisia investointeja on tehty kuljetusalalla (53 %) ja vähiten teollisuudessa (32 %).

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli, lokakuu 2019

 1. 1. Ilmastonmuutoksen hillintä SAK:laisilla työpaikoilla SAK:n luottamushenkilöpaneeli lokakuussa 2019 N = 883 1
 2. 2. Yhteenvetoa • Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 29 prosenttia kertoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen otetaan nykyisin huomioon heidän työpaikkansa tuotantoa ja palveluita koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Useimmin näin on kuljetusaloilla (46 %) ja isoimmilla työpaikoilla (39 %). • Vastaajista 41 prosenttia sanoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on myös mukana yrityksen/organisaation toimintastrategiassa. Useimmin näin vastaavat kuljetussektorin (64 %) ja suurten työpaikkojen (54 %) luottamushenkilöt. • Vain harvoilla työpaikoilla henkilöstö/luottamushenkilöt ovat osallistuneet keskusteluihin toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (17 %) tai päätöksentekoon työpaikan ympäristötoimista (15 %). • Vajaa puolet luottamushenkilöistä (44 %) kertoo, että heidän työpaikallaan on viimeisten kahden vuoden aikana tehty jotain toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Useimmin toimia on tehty kuljetussektorilla (67 %) ja suurilla työpaikoilla (58 %). 19.11.2019 2
 3. 3. Yhteenvetoa • Reilu kolmannes (36 %) luottamushenkilöistä kertoo, että heidän työpaikallaan on investoitu uusiin ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin. • Valtaosan mukaan (78 %) toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi eivät ole vaikuttaneet työpaikan työllisyyteen. 15 prosenttia vastaajista kuitenkin arvioi, että tulevaisuudessa työpaikat vähenevät ilmastotoimien vuoksi heidän toimialallaan. Sen sijaan kahdeksan prosenttia arvioi työpaikkojen lisääntyvän. • Neljännes luottamushenkilöistä (26 %) ei kuitenkaan osaa arvioida toimien työllisyysvaikutuksia tulevaisuudessa. • Enemmistö luottamushenkilöistä (56 %) ajattelee, että ammattiliittojen pitää osallistua toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja että ammattiliittojen tulisi järjestää koulutusta (58 %) ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista työelämään. • Lähes puolet (48 %) on myös sitä mieltä, että ammattiliittojen ja SAK:n pitäisi ottaa nykyistä voimakkaammin kantaa ilmastoasioihin. 19.11.2019 3
 4. 4. 19.11.2019 4 55 27 18 44 27 22 7 4 10 10 13 17 17 29 Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmat tehtävät Sektori Teollisuus Julkinen ala Yksityiset palvelualat Kuljetusala Henkilöstön määrä: 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-250 yli 250 Vastaajat (%)
 5. 5. 19.11.2019 5 32 24 29 46 29 37 38 44 36 39 16 20 13 7 16 16 18 14 12 16 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Otetaanko ilmastonmuutos ja sen hillitseminen huomioon työpaikkanne tuotantoa tai palveluita koskevassa päätöksenteossa tai toiminnassa? (%) Kyllä, usein Harvoin Ei ollenkaan En osaa sanoa
 6. 6. 19.11.2019 6 26 20 23 31 39 38 38 33 44 43 29 24 22 9 8 6 18 21 15 11 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Otetaanko ilmastonmuutos ja sen hillitseminen huomioon työpaikkanne tuotantoa tai palveluita koskevassa päätöksenteossa tai toiminnassa? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä, usein Harvoin Ei ollenkaan En osaa sanoa
 7. 7. 19.11.2019 7 40 37 43 64 41 30 32 30 15 30 30 31 27 20 29 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko ilmastonmuutos ja sen hillitseminen otettu huomioon yrityksenne/organisaationne toimintastrategiassa? (%) Kylllä Ei En osaa sanoa
 8. 8. 19.11.2019 8 38 32 32 44 54 41 38 32 31 22 21 30 36 25 24 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Onko ilmastonmuutos ja sen hillitseminen otettu huomioon yrityksenne/organisaationne toimintastrategiassa? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kylllä Ei En osaa sanoa
 9. 9. 19.11.2019 9 18 12 25 17 17 71 82 61 72 73 11 6 14 10 10 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko työpaikalla keskusteltu työnantajan ja luottamushenkilöiden kesken siitä, miten työpaikkanne voisi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 10. 10. 19.11.2019 10 15 14 11 16 27 71 76 82 75 61 15 10 7 9 12 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Onko työpaikalla keskusteltu työnantajan ja luottamushenkilöiden kesken siitä, miten työpaikkanne voisi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 11. 11. 19.11.2019 11 50 37 45 67 44 30 42 31 19 35 20 21 25 14 21 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko työpaikallanne tehty jotain toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi viimeisten kahden vuoden aikana? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 12. 12. 19.11.2019 12 41 37 36 44 58 47 43 41 35 21 12 21 23 21 21 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Onko työpaikallanne tehty jotain toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi viimeisten kahden vuoden aikana? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 13. 13. 19.11.2019 13 8 20 28 41 57 74 Jotain muuta Tuotannossa/toiminnassa on lisätty uusiutuvan energian käyttöä Tuotantoa/toimintaa on muutettu materiaalitehokkaammaksi Tuotantoa/toimintaa on muutettu energiatehokkaammaksi (sisältää energiankäytön vähennyksen) Materiaalien kierrätystä on lisätty (kiertotalous) Työpaikalla on siirrytty ilmastoystävällisiin käytäntöihin (mm. paperitulosteiden vähentäminen, energiatehokas valaistus, joukkoliikenteen suosiminen, kasvisruoan lisääminen työpaikkaruokailussa, roskien lajittelu jne.) Minkälaisia toimia työpaikallanne on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? (%, vastaajina ne, joiden työpaikalla on tehty toimia, N=386)
 14. 14. 19.11.2019 14 36 32 37 53 36 39 48 40 31 42 25 20 24 17 22 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko työpaikalla investoitu uusiin ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 15. 15. 19.11.2019 15 29 30 31 37 45 53 51 47 42 30 18 19 22 21 25 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Onko työpaikallanne investoitu uusiin ekologisiin tuotteisiin tai palveluihin? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 16. 16. 19.11.2019 16 13 13 22 12 15 73 76 60 80 72 14 11 18 8 13 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Ovatko henkilöstö tai luottamushenkilöt olleet mukana päättämässä työpaikan ympäristötoimista? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 17. 17. 19.11.2019 17 12 14 10 14 22 68 72 75 76 65 21 14 15 10 13 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Ovatko henkilöstö tai luottamushenkilöt olleet mukana päättämässä työpaikan ympäristötoimista? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 18. 18. 19.11.2019 18 15 18 16 21 17 76 77 71 70 75 9 6 13 9 9 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko työpaikalla järjestetty koulutusta ekologiseen toimintaan? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 19. 19. 19.11.2019 19 15 6 14 20 26 76 84 80 73 62 9 9 6 7 12 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Onko työpaikalla järjestetty koulutusta ekologiseen toimintaan? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 20. 20. 19.11.2019 20 4 5 2 81 80 75 77 78 4 2 3 3 15 15 23 18 17 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Ovatko ilmastomuutoksen hillintään liittyvät toimet vaikuttaneet työpaikkanne työllisyyteen? (%, vastaajina ne, joiden työpaikalla on tehty toimia, N=386) Kyllä, työpaikkojen määrä on lisääntynyt Ei Kyllä, työpaikkojen määrä on vähentynyt En osaa sanoa
 21. 21. 19.11.2019 21 2 2 3 1 79 91 84 76 70 2 2 3 3 21 6 11 18 26 1-9 10-29 30-99 100-250 yli 250 Ovatko ilmastomuutoksen hillintään liittyvät toimet vaikuttaneet työpaikkanne työllisyyteen? (%, henkilöstön määrän mukaan, vastaajina ne, joiden työpaikalla on tehty toimia, N=386) Kyllä, työpaikkojen määrä on lisääntynyt Ei Kyllä, työpaikkojen määrä on vähentynyt En osaa sanoa
 22. 22. 19.11.2019 22 5 10 8 12 8 60 40 60 51 50 13 21 7 14 15 22 29 25 24 26 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Miten arvioit, miten ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät toimet vaikuttavat toimialanne työpaikkoihin tulevaisuudessa? (%) Työpaikat lisääntyvät Toimilla ei ole vaikutuksia työllisyyteen Työpaikat vähenevät En osaa sanoa
 23. 23. 19.11.2019 23 57 53 60 50 56 26 32 21 29 27 17 15 19 21 17 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Pitäisikö Sinun mielestäsi ammattiliittojen osallistua toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 24. 24. 19.11.2019 24 63 56 60 48 58 25 26 24 31 26 11 18 16 22 16 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Pitäisikö Sinun mielestäsi ammattiliittojen järjestää koulutusta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista työelämään? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 25. 25. 19.11.2019 25 50 47 48 42 48 32 35 28 33 32 18 18 23 25 20 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Pitäisikö mielestäsi ammattiliittojen ja SAK:n ottaa nykyistä voimakkaammin kantaa ilmastoasioihin? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa

×