Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAK:n luottamushenkilöpaneeli kesätöistä

66 views

Published on

Kesätyöpaikkojen määrä on taas kesällä 2019 vähentymässä kahden kasvuvuoden jälkeen. SAK:laisille luottamusmiehille tehdyn kyselyn mukaan kesätyöntekijöitä palkkaa tänä vuonna 71 prosenttia työpaikoista. Vuonna 2018 luottamusmiehistä 74 prosenttia kertoi työpaikkansa työllistävän kesätyöntekijöitä ja vuonna 2017 vastaava luku oli 72 prosenttia.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAK:n luottamushenkilöpaneeli kesätöistä

 1. 1. KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN SAK:LAISILLE TYÖPAIKOILLE SAK:n luottamushenkilöpaneeli, huhtikuu 2019 N = 861 5/10/2019 1
 2. 2. Yhteenvetoa • SAK:laisille työpaikoille palkataan tänä vuonna vähemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna. Luottamushenkilöistä 71 prosenttia kertoo, että heidän työpaikalleen palkataan kesätyöntekijöitä. Vuonna 2018 vastaava luku oli 74 prosenttia. • Tämän vuoden luvut ovat silti edelleen korkeammat kuin vuonna 2015 (68 %) ja vuonna 2016 (64 %). • Määrän lasku on selvin teollisuuden työpaikoilla (76 prosentista 71 prosenttiin). • Myöskään ’Tutustu työelämään ja tienaa’ –mallin kautta palkattavien kesätyöntekijöiden määrä ei ole lisääntynyt. Luottamushenkilöistä 19 prosenttia kertoo, että heidän työpaikalleen palkataan tämän mallin kautta nuoria. Useimmiten näin on yksityisellä palvelualalla (26 %), vaikka sielläkin työelämään tutustuvien nuorten määrä on laskenut. 10.5.2019 2
 3. 3. Yhteenvetoa • Kesätyöntekijöitä palkataan sitä enemmän, mitä suuremmasta työpaikasta on kyse. • Vähiten kesätyöntekijöitä palkataan kuljetusaloille (55 %), joilla kesätyöpaikkojen määrä on myös laskenut eniten. • Luottamushenkilöiltä kysyttiin myös, onko vuoden 2018 alussa voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen reformin myötä kesätöitä korvattu palkattomilla harjoittelujaksoilla. Vain viisi prosenttia vastaajista kertoi, että näin työpaikalla on tehty. Useimmiten näin on yksityisillä palvelualoilla (8 %). • Viidennes (20%) luottamushenkilöistä sen sijaan ei osannut kysymykseen vastata. • Valtaosalla työpaikoista (75 %) kesätyöntekijöille tehdään perehdytyssuunnitelma. Suunnitelma tehdään sitä useammin, mitä suurempi työpaikka on kyseessä. Pienimmillä työpaikoilla luku on 60 prosenttia ja suurimmilla 83 prosenttia. 10.5.2019 3
 4. 4. 10.5.2019 4 23 44 27 7 57 25 18 4 11 10 13 16 17 30 Sektori Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Luottamustehtävä Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Molemmissa tehtävissä Työpaikan henkilöstön määrä 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-250 yli 250 Vastaajat (%)
 5. 5. 5/10/2019 5 71 74 72 64 68 20 19 18 21 21 8 7 10 14 11 2019 2018 2017 2016 2015 Palkataanko työpaikalle kesätyöntekijöitä? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 6. 6. 10.5.2019 6 71 76 71 62 65 75 74 76 69 74 71 74 72 67 69 55 65 63 58 59 19 18 16 20 20 21 22 16 22 20 18 17 19 19 19 31 26 29 30 31 9 7 13 18 15 9 4 6 9 7 11 10 9 14 12 14 10 8 12 10 Teollisuus 2019 2018 2017 2016 2015 Julkinen ala 2019 2018 2017 2016 2015 Yksityiset palvelualat 2019 2018 2017 2016 2015 Kuljetusalat 2019 2018 2017 2016 2015 Palkataanko työpaikalle kesätyöntekijöitä? Kyllä Ei En osaa sanoa
 7. 7. 10.5.2019 7 47 47 47 66 76 78 88 35 32 34 23 22 16 9 18 21 20 11 2 6 2 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-250 yli 250 Palkataanko työpaikalle kesätyöntekijöitä? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 8. 8. 10.5.2019 8 10 11 9 11 10 69 69 71 68 70 13 13 11 14 13 7 7 9 7 8 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Palkataanko kesätyöntekijöitä enemmän vai vähemmän kuin viime vuonna? (%) Enemmän kuin viime vuonna Saman verran kuin viime vuonna Vähemmän kuin viime vuonna En osaa sanoa
 9. 9. 10.5.2019 9 19 19 20 18 17 58 59 53 54 56 23 23 25 29 27 2019 2018 2017 2016 2015 Palkataanko kesätyöntekijöitä 'Tutustu ja tienaa' -mallin kautta (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 10. 10. 10.5.2019 10 22 18 21 20 18 12 14 14 14 16 26 29 30 22 21 2 3 3 3 5 58 62 53 52 58 59 59 52 53 50 55 44 47 54 56 74 81 69 66 65 20 20 25 28 24 29 26 34 33 34 20 26 23 24 23 25 16 28 31 30 Teollisuus 2019 2018 2017 2016 2015 Julkinen ala 2019 2018 2017 2016 2015 Yksityiset palvelualat 2019 2018 2017 2016 2015 Kuljetusalat 2019 2018 2017 2016 2015 Palkataanko kesätyöntekijöitä 'Tutustu ja tienaa' -mallin kautta (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 11. 11. 10.5.2019 11 12 5 12 12 12 28 29 68 78 68 61 66 52 45 21 17 20 27 22 20 26 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-250 yli 250 Palkataanko työpaikalle kesätyöntekijöitä ”Tutustu työelämään ja tienaa”- mallin kautta (%, henkilöstön määrä mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 12. 12. 10.5.2019 12 10 2 7 6 76 80 82 100 79 4 4 7 4 10 14 4 11 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Palkataanko kesätyöntekijöitä 'Tutustu ja tienaa' -mallin kautta enemmän vai vähemmän kuin viime vuonna? (%) Enemmän kuin viime vuonna Saman verran kuin viime vuonna Vähemmän kuin viime vuonna En osaa sanoa
 13. 13. 10.5.2019 13 1 3 16 7 6 9 17 28 14 18 40 30 24 29 30 35 27 17 25 26 6 17 6 14 11 10 6 9 11 8 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Kuinka pitkäksi aikaa kesätyöntekijät yleensä palkataan? (%) 2 vk 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk Jokin muu aika
 14. 14. 10.5.2019 14 8 4 6 4 5 76 76 71 77 75 16 19 23 19 20 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Onko ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttanut kesätyöntekijöiden palkkaukseen? (%) Kyllä, kesätöitä on korvattu harjoittelujaksoilla Ei En osaa sanoa
 15. 15. 10.5.2019 15 12 3 2 7 5 79 85 85 82 83 10 12 13 11 12 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Palkataanko kesätyöntekijöitä nollasopimuksella? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 16. 16. 10.5.2019 16 69 78 75 70 75 17 13 15 11 14 14 9 10 19 11 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Tehdäänkö kesätyöntekijöille perehdytyssuunnitelma? (%) Kyllä Ei En osaa sanoa
 17. 17. 10.5.2019 17 44 62 68 64 72 77 84 31 28 23 21 17 14 6 25 11 10 14 11 10 10 1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-250 yli 250 Tehdäänkö kesätyöntekijöille perehdytyssuunnitelma? (%, henkilöstön määrän mukaan) Kyllä Ei En osaa sanoa
 18. 18. 10.5.2019 18 17 28 21 32 24 30 26 28 25 27 48 41 45 39 44 1 1 2 1 4 5 4 4 4 Yksityiset palvelualat Teollisuus Julkinen ala Kuljetusala Kaikki Kuka hoitaa pääasiassa kesätyöntekijöiden perehdytyksen? (%) Erikseen määrätty työnohjaaja Esimies Työtoverit Ei kukaan Joku muu

×