SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Kinderobservatie
Samen een stap(je)
verder
Afdeling Revalidatie Westfriesgasthuis
5 april 2016
Kinderobservatie
Verwijzing via huisarts of kinderarts:
‒ Kinderen met ontwikkelingsproblemen
‒ Met gevolgen op alle gebieden van het
functioneren.
‒ Beperkt in alledaagse bezigheden.
‒ Niet meekomen met
leeftijdsgenoten.
‒ Anamnese
‒ Lichamelijk onderzoek.
‒ Ontwikkelingsrisico‘s
‒ Hulpvraag
‒ Evt. verwijzen andere specialismen
Consult revalidatiearts
Kinderobservatie
‒Diagnostisch programma
‒Gedurende 6 weken, 1x per week,
onderzoek/observatie door
logopedie
ergotherapie
kinderfysiotherapie
‒Twee gesprekken maatschappelijk werk
met ouders
‒ Onderzoek en observatie GZ-psycholoog
Kinderobservatie
‒Teambesprekingen
• halverwege en einde observatieperiode
• Interdisciplinair overleg wekelijks
‒ Revalidatiearts
• Coördineert het proces
• Voert het eindgesprek met ouders
Meerwaarde kinderobservatie
‒Diagnostiek en advies in 6 weken
‒Korte lijnen andere specialismen (o.a.
kno-arts, kinderarts, neuroloog, OIM)
‒Interdisciplinaire samenwerking: als
team komen tot formuleren
kernprobleem en gezamenlijk
behandeldoel
‒Behandelingen aansluitend gepland
Na de observatieperiode
‒ Poliklinische kinderrevalidatie
‒ Verwijzing naar
• 1e lijn
• overige instanties zoals:
‒ GGZ
‒ ODC/CvD
‒ TPG Heliomare
‒ De Ster
‒ Terug naar verwijzer (ha, ka)
Casus
‒Fleur, 1 jr 9 mnd bij aanmelding
‒Voorgeschiedenis:
• geboren met 37 wk; helft van tweeling.
2 weken couveuse.
Voorkeurshouding re en spreidbroek i.v.m.
heupdysplasie li waarvoor fysiotherapie 1e
lijn.
‒Gezin:
• vader, moeder, zusje van 3, tweelingzusje.
Casus
‒ Fysiotherapeut 1e lijn -> huisarts -> kinderarts
-> revalidatiearts
‒ Revalidatiearts anamnese:
• Achterstand motoriek en spraak/taal
• Gedrag: Fleur is dwars en boos, komt niet
tot spelen
• Ouder zusje van 3 jr heeft logo en zit op
VVE; tweelingzusje ontwikkelt zich
normaal.
Casus
Hulpvraag:
‒ Wat is er met Fleur aan de
hand?
‒ Hoe kunnen wij, als ouders,
Fleur thuis stimuleren en zo goed
mogelijk omgaan met haar
gedrag?
Casus logopedie
‒ Video Fleur aanvang kinderobservatie
‒ Fleur heeft moeite met wennen aan nieuwe
situaties.
‒ Imiteert spelhandelingen, gebaren.
‒ Communiceert d.m.v. vocalisaties, wijzen,
oogcontact.
‒ Is zeer bepalend tijdens het onderzoek.
Casus logopedie
‒ CIO kernscore W=4 (Q=70, P=2)
‒ Lexilijst taalbegrip: LBQ = 65
‒ Lexilijst taalproductie: LQ = 86
Casus ergotherapie & fysiotherapie
- BSID-II: motorische ontw.lft 18 mnd
(-2 SD)
- Bewegingsangst/onzekerheid om te
bewegen in de ruimte
- Beperkte zintuiglijke prikkel-
verwerking
- Stijve/houterige motoriek.
Casus GZ-psycholoog/orthopedagoog
- Observatie tijdens therapie
‒Ontwikkelingsonderzoek
• BSID-II-NL:
‒ Observaties: goed contact, sociale interactie,
wel bepalend en nog moeite met afstaan
materiaal. Korte aandacht, aanwijzen en
benoemen van plaatjes nog nauwelijks.
‒ Score:
Verbaal OI: 76, ontwikkelingsleeftijd 18 mnd
Non-verbaal OI: 78, ontwikkelingsleeftijd 18 mnd
Maatschappelijk werk
- Intake met ouders: inventarisatie van zorgen
thuis qua gedrag, zorgen over ontwikkeling van
Fleur, interactie binnen het gezin
- Inventarisatie van andere zaken die mee
kunnen spelen en nagaan in hoeverre ouders
steun ondervinden van hun omgeving bij hun
zorgen en ook op praktisch gebied
Casus
Conclusie en Behandelvoorstel:
‒Er is sprake van een vertraagde
ontwikkeling (motoriek, spraak/taal, en
cognitie) en een beperkte zintuiglijke
prikkelverwerking (S.I.).
‒Aanbod periode 3 maanden
behandeling bestaand uit: combi fysio-
en ergotherapie, logopedie en
maatschappelijk werk (ouders).
Casus
‒Kernprobleem:
Door een vertraagde motorische, taal- en
cognitieve ontwikkeling in combinatie met
een beperkte zintuiglijke prikkelverwerking
stagneert de ontwikkeling van Fleur.
‒Hoofddoelstelling:
Ouders benaderen Fleur op haar niveau en
stimuleren haar op de juiste manier. Fleur
laat binnen 3 mnd positief gedrag zien en
durft haar grenzen op te zoeken.
Behandeldoelen 3 mnd:
• Fleur uit zich d.m.v. taal of gebaren.
• Ouders spreken Fleur aan op haar taal
niveau (Hanen).
• Ouders reguleren de zintuiglijke
prikkelverwerking van Fleur
positief.
• Fleur fietst zelfstandig op een driewieler.
• Fleur klimt en klautert met plezier.
Casus:
Video
‒Hanen start (theeserviesje)
‒Hanen einde (buiten spelen)
Casus:
Situatie na 3 mnd:
‒Fleur uit zich in 1- en 2-woordszinnen.
‒Fleur heeft meer zelfvertrouwen en plezier
in bewegen.
‒Ze schakelt tussen situaties en zoekt
‘spannende’ activiteiten zelf op.
‒Fleur heeft herhaling nodig om een
(spannende) activiteit zich eigen te maken
en uiteindelijk lukt het haar, ze is train- en
leerbaar. (gem. Pedi.nl score)
Behandelverloop
6 mnd therapiestop en opnieuw KOP
Fleur 2 jr 9 mnd:
- Is gestart op PSZ
- Meer plezier in bewegen
- Fleur haar gedrag is wisselend
- Taal: TBQ=89, WQ=91: ZQ=93
- BSID-III-NL bij KL 33 mnd, FM 32, GM
22 (-2 SD). Disharmonisch profiel.
Behandelverloop
‒ Triple P (Positief Pedagogisch programma):
‒ Ouders gaven als voornaamste probleem de
interactie tussen de kinderen aan.
‒ Triple P hebben we gebruikt om het handelen
van ouders en de reacties van Fleur en de
andere kinderen in kaart te brengen en uit te
proberen welke interventies preventief helpen
en welke interventies toegepast kunnen
worden op het moment dat het gedrag zich
voordoet.
Video
Fleur 3 jr
‒Fleur loopfietsen en klimmen/ klauteren
‒Trampoline en taal
Toekomst
Nieuwe hulpvraag gericht op:
lopen, fietsen, sport/gym, schrijven, adl,
aandacht en cognitie en/of
schoolbezoek.
Toekomst
Naast behandeling (vaardigheden oefenen) ook
aanpassen omgeving mogelijk.
aangepast meubilair (UWV)
schrijfhulpmiddelen,
tablet (UWV)
wigkussen, lessenaar, etc.
Bedankt voor
je aandacht

More Related Content

Similar to “Wat heeft mijn kind?” Kinderobservatie in het Westfriesgasthuis

Powerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.ppt
Powerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.pptPowerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.ppt
Powerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.pptPuzzlePsikoloji
 
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht
 
Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...
Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...
Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 
Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011
Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011
Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011jbcmertens
 
ADHD: modeverschijnsel of realiteit
ADHD: modeverschijnsel of realiteitADHD: modeverschijnsel of realiteit
ADHD: modeverschijnsel of realiteitDeStaerckeSophie
 
PPT ASS
PPT ASSPPT ASS
PPT ASSsofie
 
Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)
Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)
Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)Anne de Hulster
 
presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders
presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouderspresentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders
presentatie communictie met kinderen met Ass en hun oudersanja wagener
 
Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.
Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.
Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.Petra Wilbrink
 
Deel 4 ass
Deel 4 assDeel 4 ass
Deel 4 asssofie
 
webversie kind folder
webversie kind folderwebversie kind folder
webversie kind folderHannie Roefs
 
Machteld Verhelst
Machteld VerhelstMachteld Verhelst
Machteld VerhelstCommissie
 
Blog Baby's: Sociale Statistici
Blog Baby's: Sociale StatisticiBlog Baby's: Sociale Statistici
Blog Baby's: Sociale Statisticiknoorskentalis
 
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...Utrecht
 
Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...
Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...
Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 

Similar to “Wat heeft mijn kind?” Kinderobservatie in het Westfriesgasthuis (20)

Powerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.ppt
Powerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.pptPowerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.ppt
Powerpoint Ontwikkelingspsychologie POP I.ppt%3B.ppt
 
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
 
Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...
Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...
Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking...
 
Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011
Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011
Presentatie Adhd En Cogmed Velsen 2011
 
ADHD: modeverschijnsel of realiteit
ADHD: modeverschijnsel of realiteitADHD: modeverschijnsel of realiteit
ADHD: modeverschijnsel of realiteit
 
PPT ASS
PPT ASSPPT ASS
PPT ASS
 
Folder STA
Folder STAFolder STA
Folder STA
 
Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)
Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)
Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)
 
presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders
presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouderspresentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders
presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders
 
Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.
Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.
Hoogsensitiviteit, wat kun je er mee? Handout voor begeleiders.
 
Deel 4 ass
Deel 4 assDeel 4 ass
Deel 4 ass
 
Bespreek artikelen
Bespreek artikelenBespreek artikelen
Bespreek artikelen
 
Faalangst
FaalangstFaalangst
Faalangst
 
webversie kind folder
webversie kind folderwebversie kind folder
webversie kind folder
 
Machteld Verhelst
Machteld VerhelstMachteld Verhelst
Machteld Verhelst
 
Introductie PRT, drs. Iris Smeekens en drs. Karin Beuker
Introductie PRT, drs. Iris Smeekens en drs. Karin BeukerIntroductie PRT, drs. Iris Smeekens en drs. Karin Beuker
Introductie PRT, drs. Iris Smeekens en drs. Karin Beuker
 
Win/Win communicatie
Win/Win communicatieWin/Win communicatie
Win/Win communicatie
 
Blog Baby's: Sociale Statistici
Blog Baby's: Sociale StatisticiBlog Baby's: Sociale Statistici
Blog Baby's: Sociale Statistici
 
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
 
Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...
Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...
Psychiatrische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke b...
 

More from ROS_ZONH

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...ROS_ZONH
 
Logopedie en autisme - communicatie met CASS
Logopedie en autisme - communicatie met CASSLogopedie en autisme - communicatie met CASS
Logopedie en autisme - communicatie met CASSROS_ZONH
 
Taalontwikkeling en gedrag
Taalontwikkeling en gedragTaalontwikkeling en gedrag
Taalontwikkeling en gedragROS_ZONH
 
Hoe scoor ik in Google?
Hoe scoor ik in Google?Hoe scoor ik in Google?
Hoe scoor ik in Google?ROS_ZONH
 
Spraakapraxie versie 5
Spraakapraxie versie 5Spraakapraxie versie 5
Spraakapraxie versie 5ROS_ZONH
 
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tosPp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tosROS_ZONH
 
Logopedisten heerhugowaard intro floorplay
Logopedisten heerhugowaard intro floorplayLogopedisten heerhugowaard intro floorplay
Logopedisten heerhugowaard intro floorplayROS_ZONH
 
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodagROS_ZONH
 
Presentatie scholing 6 februari 2015
Presentatie scholing 6 februari 2015Presentatie scholing 6 februari 2015
Presentatie scholing 6 februari 2015ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Samenspel
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop SamenspelZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Samenspel
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop SamenspelROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Trendition
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop TrenditionZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Trendition
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop TrenditionROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...ROS_ZONH
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...ROS_ZONH
 

More from ROS_ZONH (20)

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) / coaching. Hoe kun je mensen in bewegi...
 
Logopedie en autisme - communicatie met CASS
Logopedie en autisme - communicatie met CASSLogopedie en autisme - communicatie met CASS
Logopedie en autisme - communicatie met CASS
 
Taalontwikkeling en gedrag
Taalontwikkeling en gedragTaalontwikkeling en gedrag
Taalontwikkeling en gedrag
 
Hoe scoor ik in Google?
Hoe scoor ik in Google?Hoe scoor ik in Google?
Hoe scoor ik in Google?
 
Spraakapraxie versie 5
Spraakapraxie versie 5Spraakapraxie versie 5
Spraakapraxie versie 5
 
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tosPp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
Pp regiodag logopedisten 2015 def (2) tos
 
Logopedisten heerhugowaard intro floorplay
Logopedisten heerhugowaard intro floorplayLogopedisten heerhugowaard intro floorplay
Logopedisten heerhugowaard intro floorplay
 
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
2015 05 indicatiecriteria cluster 2 zonh regiodag
 
Presentatie scholing 6 februari 2015
Presentatie scholing 6 februari 2015Presentatie scholing 6 februari 2015
Presentatie scholing 6 februari 2015
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Beeldbellen in de zorgpra...
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Samenspel
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop SamenspelZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Samenspel
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Samenspel
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Hoe dichtbij is e-health?
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health: reageren uit an...
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop E-health in de eerste lij...
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Met e-health een vitale w...
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Trendition
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop TrenditionZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Trendition
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Trendition
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Fysiotherapie in combinat...
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Workshop Zelfmanagement omdat jij ...
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-health: Lezing Anne-Miek Vroom - Digitale ...
 
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
ZONH-werkconferentie Kompas voor e-Health: Lezing Jeroen Crasborn - "E-health...
 

“Wat heeft mijn kind?” Kinderobservatie in het Westfriesgasthuis

 • 1. Kinderobservatie Samen een stap(je) verder Afdeling Revalidatie Westfriesgasthuis 5 april 2016
 • 2. Kinderobservatie Verwijzing via huisarts of kinderarts: ‒ Kinderen met ontwikkelingsproblemen ‒ Met gevolgen op alle gebieden van het functioneren. ‒ Beperkt in alledaagse bezigheden. ‒ Niet meekomen met leeftijdsgenoten.
 • 3. ‒ Anamnese ‒ Lichamelijk onderzoek. ‒ Ontwikkelingsrisico‘s ‒ Hulpvraag ‒ Evt. verwijzen andere specialismen Consult revalidatiearts
 • 4. Kinderobservatie ‒Diagnostisch programma ‒Gedurende 6 weken, 1x per week, onderzoek/observatie door logopedie ergotherapie kinderfysiotherapie ‒Twee gesprekken maatschappelijk werk met ouders ‒ Onderzoek en observatie GZ-psycholoog
 • 5. Kinderobservatie ‒Teambesprekingen • halverwege en einde observatieperiode • Interdisciplinair overleg wekelijks ‒ Revalidatiearts • Coördineert het proces • Voert het eindgesprek met ouders
 • 6. Meerwaarde kinderobservatie ‒Diagnostiek en advies in 6 weken ‒Korte lijnen andere specialismen (o.a. kno-arts, kinderarts, neuroloog, OIM) ‒Interdisciplinaire samenwerking: als team komen tot formuleren kernprobleem en gezamenlijk behandeldoel ‒Behandelingen aansluitend gepland
 • 7. Na de observatieperiode ‒ Poliklinische kinderrevalidatie ‒ Verwijzing naar • 1e lijn • overige instanties zoals: ‒ GGZ ‒ ODC/CvD ‒ TPG Heliomare ‒ De Ster ‒ Terug naar verwijzer (ha, ka)
 • 8. Casus ‒Fleur, 1 jr 9 mnd bij aanmelding ‒Voorgeschiedenis: • geboren met 37 wk; helft van tweeling. 2 weken couveuse. Voorkeurshouding re en spreidbroek i.v.m. heupdysplasie li waarvoor fysiotherapie 1e lijn. ‒Gezin: • vader, moeder, zusje van 3, tweelingzusje.
 • 9. Casus ‒ Fysiotherapeut 1e lijn -> huisarts -> kinderarts -> revalidatiearts ‒ Revalidatiearts anamnese: • Achterstand motoriek en spraak/taal • Gedrag: Fleur is dwars en boos, komt niet tot spelen • Ouder zusje van 3 jr heeft logo en zit op VVE; tweelingzusje ontwikkelt zich normaal.
 • 10. Casus Hulpvraag: ‒ Wat is er met Fleur aan de hand? ‒ Hoe kunnen wij, als ouders, Fleur thuis stimuleren en zo goed mogelijk omgaan met haar gedrag?
 • 11. Casus logopedie ‒ Video Fleur aanvang kinderobservatie ‒ Fleur heeft moeite met wennen aan nieuwe situaties. ‒ Imiteert spelhandelingen, gebaren. ‒ Communiceert d.m.v. vocalisaties, wijzen, oogcontact. ‒ Is zeer bepalend tijdens het onderzoek.
 • 12. Casus logopedie ‒ CIO kernscore W=4 (Q=70, P=2) ‒ Lexilijst taalbegrip: LBQ = 65 ‒ Lexilijst taalproductie: LQ = 86
 • 13. Casus ergotherapie & fysiotherapie - BSID-II: motorische ontw.lft 18 mnd (-2 SD) - Bewegingsangst/onzekerheid om te bewegen in de ruimte - Beperkte zintuiglijke prikkel- verwerking - Stijve/houterige motoriek.
 • 14. Casus GZ-psycholoog/orthopedagoog - Observatie tijdens therapie ‒Ontwikkelingsonderzoek • BSID-II-NL: ‒ Observaties: goed contact, sociale interactie, wel bepalend en nog moeite met afstaan materiaal. Korte aandacht, aanwijzen en benoemen van plaatjes nog nauwelijks. ‒ Score: Verbaal OI: 76, ontwikkelingsleeftijd 18 mnd Non-verbaal OI: 78, ontwikkelingsleeftijd 18 mnd
 • 15. Maatschappelijk werk - Intake met ouders: inventarisatie van zorgen thuis qua gedrag, zorgen over ontwikkeling van Fleur, interactie binnen het gezin - Inventarisatie van andere zaken die mee kunnen spelen en nagaan in hoeverre ouders steun ondervinden van hun omgeving bij hun zorgen en ook op praktisch gebied
 • 16. Casus Conclusie en Behandelvoorstel: ‒Er is sprake van een vertraagde ontwikkeling (motoriek, spraak/taal, en cognitie) en een beperkte zintuiglijke prikkelverwerking (S.I.). ‒Aanbod periode 3 maanden behandeling bestaand uit: combi fysio- en ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk (ouders).
 • 17. Casus ‒Kernprobleem: Door een vertraagde motorische, taal- en cognitieve ontwikkeling in combinatie met een beperkte zintuiglijke prikkelverwerking stagneert de ontwikkeling van Fleur. ‒Hoofddoelstelling: Ouders benaderen Fleur op haar niveau en stimuleren haar op de juiste manier. Fleur laat binnen 3 mnd positief gedrag zien en durft haar grenzen op te zoeken.
 • 18. Behandeldoelen 3 mnd: • Fleur uit zich d.m.v. taal of gebaren. • Ouders spreken Fleur aan op haar taal niveau (Hanen). • Ouders reguleren de zintuiglijke prikkelverwerking van Fleur positief. • Fleur fietst zelfstandig op een driewieler. • Fleur klimt en klautert met plezier. Casus:
 • 20. Casus: Situatie na 3 mnd: ‒Fleur uit zich in 1- en 2-woordszinnen. ‒Fleur heeft meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen. ‒Ze schakelt tussen situaties en zoekt ‘spannende’ activiteiten zelf op. ‒Fleur heeft herhaling nodig om een (spannende) activiteit zich eigen te maken en uiteindelijk lukt het haar, ze is train- en leerbaar. (gem. Pedi.nl score)
 • 21. Behandelverloop 6 mnd therapiestop en opnieuw KOP Fleur 2 jr 9 mnd: - Is gestart op PSZ - Meer plezier in bewegen - Fleur haar gedrag is wisselend - Taal: TBQ=89, WQ=91: ZQ=93 - BSID-III-NL bij KL 33 mnd, FM 32, GM 22 (-2 SD). Disharmonisch profiel.
 • 22. Behandelverloop ‒ Triple P (Positief Pedagogisch programma): ‒ Ouders gaven als voornaamste probleem de interactie tussen de kinderen aan. ‒ Triple P hebben we gebruikt om het handelen van ouders en de reacties van Fleur en de andere kinderen in kaart te brengen en uit te proberen welke interventies preventief helpen en welke interventies toegepast kunnen worden op het moment dat het gedrag zich voordoet.
 • 23. Video Fleur 3 jr ‒Fleur loopfietsen en klimmen/ klauteren ‒Trampoline en taal
 • 24. Toekomst Nieuwe hulpvraag gericht op: lopen, fietsen, sport/gym, schrijven, adl, aandacht en cognitie en/of schoolbezoek.
 • 25. Toekomst Naast behandeling (vaardigheden oefenen) ook aanpassen omgeving mogelijk. aangepast meubilair (UWV) schrijfhulpmiddelen, tablet (UWV) wigkussen, lessenaar, etc.