SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
www.ik-benik.nl
Communicatie met kinderen met ASS en hun ouders
Programma van vanmiddag
* Voorstellen
*Power Point Theorie rondom autisme
*Inventarisatie; in welke aanpassingen voorziet de Vlinderboom voor de kinderen met Ass ?
*Tegen welke problemen lopen jullie desondanks de aanpassingen nog op ?
*PowerPoint Autisme en communicatie
*Pauze
*Eigen ervaringen als ouder op scholen en bij instanties
*Waar rekening mee te houden in het brengen van informatie naar ouders ? Powerpoint
*Inventarisatie :Wat zijn de ‘obstakels’ die jullie tegen komen in het communiceren met ouders?
*Hoe realiseer ik als i.b.-er en gedragsspecialist de communicatie met ouders ?
*Afsluitende vragenronde
Diagnose criteria DSM V
2 domeinen
• Beperkingen in de sociale communicatie en interactie
• Repetitief gedrag en specifieke interesses
Beide symptomen moeten aanwezig zijn.
De huidige diagnoses PDD-Nos, Asperger en Klassiek Autisme worden samen
gevoegd onder de noemer ASS (autisme spectrum stoornis)
Concrete problemen die PMA ervaren
• In de omgang met anderen
• In de verbeelding
• Moeite met flexibiliteit in handelen en organisatie
• Sensorische problemen
• Bijkomende problemen zoals angsten, depressie en
stress.
Triade
• TOM= theory of mind
• (omgang met anderen, beleving voorstellen)
• Executieve functies
• (controle van impulsen, planning, organisatie, kunnen losmaken van de context
• Centrale coherentie
• (samenhang, details vs groter geheel, context betekenis)
Contextblindheid
Moeilijkheden vooral door het contextueel activeren en vooral gebruiken;snel
en spontaan.
Dit is niet hetzelfde als ‘het geheel zien’. Heeft te maken met; omgeving,
voorwerp, handeling, gebeurtenis en taal
Komt voor op het vlak van
*Tom
*Executieve functies en
*Centrale Coherentie
Daarom is autisme vooral een
informatieverwerkingsprobleem.
Niveau’s van begrijpen
• Sensatie niveau (tactiel, visueel, auditief, olfactorisch, proprioceptief,
smaak; ervaringen en herkenning)
• Presentatieniveau (het begrijpen van prikkels zoals ze zich voordoen;
begrip in het hier en nu)
• Representatieniveau (op dit niveau is een dagschema mogelijk;verwijzen
kan)
• Meta-representatieniveau (taalgrapjes worden begrepen ook
achterliggende betekenissen)
Niveau’s van begrijpen ?
Hulp bieden
Twee sporen
• de omgeving van pma aanpassen
• Hulpmiddelen aanbieden aan pma.
Concreet
• Concrete communicatie; zeg concreet wat je bedoelt ! (gesproken, gebaren,
geschreven, afbeeldingen, voorwerpen, fysiek)
• Visualiseer (op niveau, duidelijk en expliciet, hier en nu, als team)
• Context (wat is er nodig in deze situatie)
• Verhelderen van ruimte, tijd en activiteit! (wie wat wanneer)
Doelstelling van het verhelderen is:
a. Stress verlagen
b. Angst verlagen
c. Zelfstandigheid bevorderen
d. Felxibiliteit verhogen
De hier boven beschreven factoren belemmeren ieder mens om te groeien zeker geldt dit
voor pma.
Autisme en cognitie
• Basisinformatieverwerking is intact; wel hiaten in
verbale en niet-verbale stroom dit kan leiden tot
grote problemen.
• In de verwerking van de basisinformatie naar
bijkomende modules ontstaat er ruis. (zie pag. 175 uit ‘autisme’
van Uta Frith)
Temple Grandin vergeleek haar brein met een groot kantoor waarbij de
afdelingen onderling met onvoldoende bedrading verbonden waren in
vergelijking met een neuro-typical (een niet autistisch persoon). (pag. 26-
27)
Citaten
• “Welke prikkel trekt je aandacht als je niet weet wat je aandacht waard
is?” (uit; autisme van Uta Frith; pag 216)
• “De beschrijving van de kenmerken van autisme is vooral gebaseerd op
wat opvalt voor de omgeving en waar de omgeving last van heeft.” (uit:
contextblindheid van Peter Vermeulen; pag 62.)
• “It was a matter of observing the small details that make a big differnce.”
(Temple Grandin; pag. 9)
Autisme en communicatie..?
Bijzonderheden van
‘autistisch’taalgebruik
• Echolalie
• Omkeren van voornaamwoorden
• Extreme letterlijkheid
• Metaforisch taalgebruik
• Neoligismen
• Bevestiging door herhaling
• Herhaald vragen
• Hetzelfde verbale scenario eisen
• Autistische gesprekstijl
• Zwakke beheersing van prosodie
Pag. 190 ; Communicatiekwesties bij autisme en syndroom van Asperger; Olga
Bogdashina.
De regels van Matthijs
Aanpassingen van omgeving genoeg?
• Nee !
Ook tweesporenbeleid:
1. De leerkracht verheldert zijn communicatie
naar de leerling toe.
2. We ondersteunen de leerling in zijn
communicatie met anderen
Concrete communicatie
• Verheldert ondubbelzinnig de context door
• Expliciet,
• Positief en
• Visueel
• Duidelijk te maken wat de leerkracht bedoelt en
verwacht.
• Vermijden van vage begrippen als straks en later
• Concreet betekent ook in de tijd en ruimte; dus
wie wat waar, waarom.
Andere belangrijke aspecten
• Afstand
• Olfactorische kwesties
• Tempo; vertraag en geef de tijd
• Hoeveelheid van informatie
• Nonverbale signalen en emoties vermijden
• Luister, accepteer (bijv. stemgebruik) en
respecteer (bijv. weg kijken als een poging om
zich meer op het contact te richten
Observeer
Attitude
• Contextknopje
• Woordgrapjes maken
• Vragen naar verklaringen
• Zinnen uitspreken met een andere intonatie
Maar…
Aangepast aan ontwikkelingsleeftijd
Intellectuele mogelijkheden.
Denk niet te gauw dat het niet mogelijk is….liever over dan onderschatten in
veiligheid…..
Autisme en begrijpen van taal
Communicatie met ouders
Effect van autisme op ouder
• Onmacht
• Frustratie
• Onzekerheid
• Stress
Dit kan leiden tot een continuüm van afwijzing
of een symbiotische relatie.
Eigen ervaringen..
Arts: Laat maar eens foto’s maken; ik denk aan een open ruggetje, ik zat naar
Catherine Keyl te kijken………… (2-jarige leeftijd)
Arts: "Bij de kluproosjes hebben we ook kinderen met Asperger; die zijn heel
gelukkig (vlak na de diagnose op 5 jarige leeftijd)
Docent zorg en welzijn: “Mevrouw u verschuilt zich achter zijn autisme.”
Nadat ik had gevraagd om op eetgedrag te letten (want een broodje gezond is
toch gezond dus ik mag er wel 4) 16 jarige leeftijd.
Docent: “Maar hij kan wél plannen vanuit het Nederlandse boek, dus ga ik
ervan uit dat het ook kan vanaf een excelbestand” (na een fikse
woordenwisseling op school en een gefrustreerde puber thuis. 17 jarige
leeftijd.
Maar ook:
Concrete aanbevelingen
betreffen:
• Ouders uitnodigen om met concrete voorstellen voor individuele
bijdragen te komen.
• Ouders waardering geven voor hun inzet.
• Begrip tonen voor de situatie van ouders van een kind met een
ondersteuningsbehoefte.
• De school kan ouders duidelijk maken wat ze doen in het contact
en na gaan of ouders het contact ook op dezelfde wijze ervaren als
dat de school (en de individuele leraren) dat doen.
* Ouders moeten zichzelf een actieve rol toebedelen.
• Ouders moeten er van overtuigd raken, dat hun inspanningen er
daadwerkelijk toe doen.
• Zorg als school dat ouders zich uitgenodigd voelen.
Belangrijke factoren
• Punt van acceptatie ouders…
• Niveau ouders
• Opvoedingsstrategie; visie ouders t.a.v.
beperking.
• Rol van kind in het systeem. Invloed op
brusjes..
• Onder een appelboom vallen geen peren…
Wat werkt in mijn onderwijspraktijk ?
• Vragen of gedrag wordt herkend..
• Benoemen van feitelijk gedrag
• Omschrijven in ‘vaktaal’
• Incidenten dezelfde dag communiceren via mail
of nog beter what’s app.
• Opp’s handelinsplannen als concept opsturen;
ouders erkennen als ervaringsdeskundige.
• De vragen die jij als professional stelt aan het
gedrag van het kind delen met ouders…..
• Erkenning……
Tenslotte….
• LUISTEREN
• Als ik je vraag naar mij te luisteren
• En jij begint mij adviezen te geven
• Dan doe je niet wat ik je vraag.
• Als ik je vraag naar mij te luisteren
• En jij begint mij te vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel
• Dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
• Als ik je vraag naar mij te luisteren
• En jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen
• Dan laat je me in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.
• Dus, alsjeblieft,
• Luister naar mij
• En probeer me te begrijpen
• En als je wilt praten, wacht dan even
• En ik beloof je
• Dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.
• Harm, 16 jaar PDD-Nos
presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders

More Related Content

Similar to presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders

Hb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduvier
Hb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduvierHb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduvier
Hb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduviermewmvandenhurk
 
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...Utrecht
 
2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactoren2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactorenCVO-SSH
 
Acceptance and commitment therapy
Acceptance and commitment therapyAcceptance and commitment therapy
Acceptance and commitment therapyEllen Excelmans
 
Australia Paula Barrett
Australia Paula BarrettAustralia Paula Barrett
Australia Paula BarrettEricCameron
 
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht
 
PPT ASS
PPT ASSPPT ASS
PPT ASSsofie
 
Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12
Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12
Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12nielszwikker1
 
Kobi van wanningen hogeschool utrecht
Kobi van wanningen  hogeschool utrechtKobi van wanningen  hogeschool utrecht
Kobi van wanningen hogeschool utrechtVNUEE
 
Lesdag 3 ouderfactoren
Lesdag 3 ouderfactorenLesdag 3 ouderfactoren
Lesdag 3 ouderfactorenCVO-SSH
 
Presentatie pjotrtraining
Presentatie pjotrtrainingPresentatie pjotrtraining
Presentatie pjotrtrainingWJPA
 
Beginnende geletterdheid diagnostiek en advisering
Beginnende geletterdheid diagnostiek en adviseringBeginnende geletterdheid diagnostiek en advisering
Beginnende geletterdheid diagnostiek en adviseringMonique Krings-Heussen
 
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfeTwinning_Nederland
 
Presentatie De Bascule 20111213 Final
Presentatie De Bascule 20111213 FinalPresentatie De Bascule 20111213 Final
Presentatie De Bascule 20111213 Finalcerberus0226
 
JSW Praktijk Gesprekken met ouders
JSW Praktijk Gesprekken met oudersJSW Praktijk Gesprekken met ouders
JSW Praktijk Gesprekken met oudersKaren van Kooten
 
Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010
Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010
Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010Jan Vanthomme
 
Presentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj TherapiePresentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj Therapiemoniqueubaghs
 
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009Stefanie Jansen
 

Similar to presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders (20)

Hb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduvier
Hb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduvierHb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduvier
Hb ass workshop 13 november 2012 mvd h eduvier
 
Workshop Spits
Workshop SpitsWorkshop Spits
Workshop Spits
 
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
Utrecht/Kenniscongres2016/5/ C. Gunning/ Interpersoonlijke psychotherapie bij...
 
2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactoren2 de versie 4de lesdag kindfactoren
2 de versie 4de lesdag kindfactoren
 
Acceptance and commitment therapy
Acceptance and commitment therapyAcceptance and commitment therapy
Acceptance and commitment therapy
 
Australia Paula Barrett
Australia Paula BarrettAustralia Paula Barrett
Australia Paula Barrett
 
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuisUtrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
Utrecht/Kenniscongres2016/4/A.M.Barnhoorn/GGZ behandeling op school en thuis
 
PPT ASS
PPT ASSPPT ASS
PPT ASS
 
Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12
Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12
Studieochtend online hulp Nvmw/Nji 14-12-12
 
Kobi van wanningen hogeschool utrecht
Kobi van wanningen  hogeschool utrechtKobi van wanningen  hogeschool utrecht
Kobi van wanningen hogeschool utrecht
 
Jbom an piessens
Jbom an piessensJbom an piessens
Jbom an piessens
 
Lesdag 3 ouderfactoren
Lesdag 3 ouderfactorenLesdag 3 ouderfactoren
Lesdag 3 ouderfactoren
 
Presentatie pjotrtraining
Presentatie pjotrtrainingPresentatie pjotrtraining
Presentatie pjotrtraining
 
Beginnende geletterdheid diagnostiek en advisering
Beginnende geletterdheid diagnostiek en adviseringBeginnende geletterdheid diagnostiek en advisering
Beginnende geletterdheid diagnostiek en advisering
 
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdfECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
ECIO sessie Cultuursensitief werken - Etwinning conferentie Nuffic.pdf
 
Presentatie De Bascule 20111213 Final
Presentatie De Bascule 20111213 FinalPresentatie De Bascule 20111213 Final
Presentatie De Bascule 20111213 Final
 
JSW Praktijk Gesprekken met ouders
JSW Praktijk Gesprekken met oudersJSW Praktijk Gesprekken met ouders
JSW Praktijk Gesprekken met ouders
 
Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010
Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010
Nieuwsbrief aan(ge)dacht 32 september 2010
 
Presentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj TherapiePresentatie Bs Kj Therapie
Presentatie Bs Kj Therapie
 
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
Presentatie Cjg 7 Oktober 2009
 

presentatie communictie met kinderen met Ass en hun ouders

 • 2. Communicatie met kinderen met ASS en hun ouders
 • 3. Programma van vanmiddag * Voorstellen *Power Point Theorie rondom autisme *Inventarisatie; in welke aanpassingen voorziet de Vlinderboom voor de kinderen met Ass ? *Tegen welke problemen lopen jullie desondanks de aanpassingen nog op ? *PowerPoint Autisme en communicatie *Pauze *Eigen ervaringen als ouder op scholen en bij instanties *Waar rekening mee te houden in het brengen van informatie naar ouders ? Powerpoint *Inventarisatie :Wat zijn de ‘obstakels’ die jullie tegen komen in het communiceren met ouders? *Hoe realiseer ik als i.b.-er en gedragsspecialist de communicatie met ouders ? *Afsluitende vragenronde
 • 4. Diagnose criteria DSM V 2 domeinen • Beperkingen in de sociale communicatie en interactie • Repetitief gedrag en specifieke interesses Beide symptomen moeten aanwezig zijn. De huidige diagnoses PDD-Nos, Asperger en Klassiek Autisme worden samen gevoegd onder de noemer ASS (autisme spectrum stoornis)
 • 5. Concrete problemen die PMA ervaren • In de omgang met anderen • In de verbeelding • Moeite met flexibiliteit in handelen en organisatie • Sensorische problemen • Bijkomende problemen zoals angsten, depressie en stress.
 • 6. Triade • TOM= theory of mind • (omgang met anderen, beleving voorstellen) • Executieve functies • (controle van impulsen, planning, organisatie, kunnen losmaken van de context • Centrale coherentie • (samenhang, details vs groter geheel, context betekenis)
 • 7. Contextblindheid Moeilijkheden vooral door het contextueel activeren en vooral gebruiken;snel en spontaan. Dit is niet hetzelfde als ‘het geheel zien’. Heeft te maken met; omgeving, voorwerp, handeling, gebeurtenis en taal Komt voor op het vlak van *Tom *Executieve functies en *Centrale Coherentie Daarom is autisme vooral een informatieverwerkingsprobleem.
 • 8. Niveau’s van begrijpen • Sensatie niveau (tactiel, visueel, auditief, olfactorisch, proprioceptief, smaak; ervaringen en herkenning) • Presentatieniveau (het begrijpen van prikkels zoals ze zich voordoen; begrip in het hier en nu) • Representatieniveau (op dit niveau is een dagschema mogelijk;verwijzen kan) • Meta-representatieniveau (taalgrapjes worden begrepen ook achterliggende betekenissen)
 • 10. Hulp bieden Twee sporen • de omgeving van pma aanpassen • Hulpmiddelen aanbieden aan pma.
 • 11. Concreet • Concrete communicatie; zeg concreet wat je bedoelt ! (gesproken, gebaren, geschreven, afbeeldingen, voorwerpen, fysiek) • Visualiseer (op niveau, duidelijk en expliciet, hier en nu, als team) • Context (wat is er nodig in deze situatie) • Verhelderen van ruimte, tijd en activiteit! (wie wat wanneer) Doelstelling van het verhelderen is: a. Stress verlagen b. Angst verlagen c. Zelfstandigheid bevorderen d. Felxibiliteit verhogen De hier boven beschreven factoren belemmeren ieder mens om te groeien zeker geldt dit voor pma.
 • 12. Autisme en cognitie • Basisinformatieverwerking is intact; wel hiaten in verbale en niet-verbale stroom dit kan leiden tot grote problemen. • In de verwerking van de basisinformatie naar bijkomende modules ontstaat er ruis. (zie pag. 175 uit ‘autisme’ van Uta Frith) Temple Grandin vergeleek haar brein met een groot kantoor waarbij de afdelingen onderling met onvoldoende bedrading verbonden waren in vergelijking met een neuro-typical (een niet autistisch persoon). (pag. 26- 27)
 • 13. Citaten • “Welke prikkel trekt je aandacht als je niet weet wat je aandacht waard is?” (uit; autisme van Uta Frith; pag 216) • “De beschrijving van de kenmerken van autisme is vooral gebaseerd op wat opvalt voor de omgeving en waar de omgeving last van heeft.” (uit: contextblindheid van Peter Vermeulen; pag 62.) • “It was a matter of observing the small details that make a big differnce.” (Temple Grandin; pag. 9)
 • 15. Bijzonderheden van ‘autistisch’taalgebruik • Echolalie • Omkeren van voornaamwoorden • Extreme letterlijkheid • Metaforisch taalgebruik • Neoligismen • Bevestiging door herhaling • Herhaald vragen • Hetzelfde verbale scenario eisen • Autistische gesprekstijl • Zwakke beheersing van prosodie Pag. 190 ; Communicatiekwesties bij autisme en syndroom van Asperger; Olga Bogdashina.
 • 16. De regels van Matthijs
 • 17. Aanpassingen van omgeving genoeg? • Nee ! Ook tweesporenbeleid: 1. De leerkracht verheldert zijn communicatie naar de leerling toe. 2. We ondersteunen de leerling in zijn communicatie met anderen
 • 18. Concrete communicatie • Verheldert ondubbelzinnig de context door • Expliciet, • Positief en • Visueel • Duidelijk te maken wat de leerkracht bedoelt en verwacht. • Vermijden van vage begrippen als straks en later • Concreet betekent ook in de tijd en ruimte; dus wie wat waar, waarom.
 • 19. Andere belangrijke aspecten • Afstand • Olfactorische kwesties • Tempo; vertraag en geef de tijd • Hoeveelheid van informatie • Nonverbale signalen en emoties vermijden • Luister, accepteer (bijv. stemgebruik) en respecteer (bijv. weg kijken als een poging om zich meer op het contact te richten Observeer
 • 20. Attitude • Contextknopje • Woordgrapjes maken • Vragen naar verklaringen • Zinnen uitspreken met een andere intonatie Maar… Aangepast aan ontwikkelingsleeftijd Intellectuele mogelijkheden. Denk niet te gauw dat het niet mogelijk is….liever over dan onderschatten in veiligheid…..
 • 23. Effect van autisme op ouder • Onmacht • Frustratie • Onzekerheid • Stress Dit kan leiden tot een continuüm van afwijzing of een symbiotische relatie.
 • 24. Eigen ervaringen.. Arts: Laat maar eens foto’s maken; ik denk aan een open ruggetje, ik zat naar Catherine Keyl te kijken………… (2-jarige leeftijd) Arts: "Bij de kluproosjes hebben we ook kinderen met Asperger; die zijn heel gelukkig (vlak na de diagnose op 5 jarige leeftijd) Docent zorg en welzijn: “Mevrouw u verschuilt zich achter zijn autisme.” Nadat ik had gevraagd om op eetgedrag te letten (want een broodje gezond is toch gezond dus ik mag er wel 4) 16 jarige leeftijd. Docent: “Maar hij kan wél plannen vanuit het Nederlandse boek, dus ga ik ervan uit dat het ook kan vanaf een excelbestand” (na een fikse woordenwisseling op school en een gefrustreerde puber thuis. 17 jarige leeftijd. Maar ook:
 • 25. Concrete aanbevelingen betreffen: • Ouders uitnodigen om met concrete voorstellen voor individuele bijdragen te komen. • Ouders waardering geven voor hun inzet. • Begrip tonen voor de situatie van ouders van een kind met een ondersteuningsbehoefte. • De school kan ouders duidelijk maken wat ze doen in het contact en na gaan of ouders het contact ook op dezelfde wijze ervaren als dat de school (en de individuele leraren) dat doen. * Ouders moeten zichzelf een actieve rol toebedelen. • Ouders moeten er van overtuigd raken, dat hun inspanningen er daadwerkelijk toe doen. • Zorg als school dat ouders zich uitgenodigd voelen.
 • 26. Belangrijke factoren • Punt van acceptatie ouders… • Niveau ouders • Opvoedingsstrategie; visie ouders t.a.v. beperking. • Rol van kind in het systeem. Invloed op brusjes.. • Onder een appelboom vallen geen peren…
 • 27. Wat werkt in mijn onderwijspraktijk ? • Vragen of gedrag wordt herkend.. • Benoemen van feitelijk gedrag • Omschrijven in ‘vaktaal’ • Incidenten dezelfde dag communiceren via mail of nog beter what’s app. • Opp’s handelinsplannen als concept opsturen; ouders erkennen als ervaringsdeskundige. • De vragen die jij als professional stelt aan het gedrag van het kind delen met ouders….. • Erkenning……
 • 28. Tenslotte…. • LUISTEREN • Als ik je vraag naar mij te luisteren • En jij begint mij adviezen te geven • Dan doe je niet wat ik je vraag. • Als ik je vraag naar mij te luisteren • En jij begint mij te vertellen, waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel • Dan neem je mijn gevoelens niet serieus. • Als ik je vraag naar mij te luisteren • En jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen • Dan laat je me in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. • Dus, alsjeblieft, • Luister naar mij • En probeer me te begrijpen • En als je wilt praten, wacht dan even • En ik beloof je • Dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. • Harm, 16 jaar PDD-Nos