Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)

352 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint hl ce vt32013 les 5 ww + verslag(1)

 1. 1. Opdrachten OZV 4de jaar
 2. 2. Opdrachten 4de jaar • Werkplan of onderzoeksvoorstel of plan van aanpak – Opzet van je onderzoek op basis van de gegeven onderzoeksvraag (met vier subvragen) • Verslag of artikel – Verslag van je onderzoek op basis van de gegeven onderzoeksvraag (met vier subvragen) • Voorstel voor vervolgonderzoek (onderzoeksvraag + voorgestelde werkwijze) • Presentatie op je stageplek – Over onderzoek of stagegerelateerd onderwerp
 3. 3. Algemene onderzoeksvragen a) Hoe ziet een algemeen geformuleerd behandelplan voor cliënten met …. er uit? b) Wat zijn de overwegingen om het behandelplan voor drie cliënten met…. aan te passen (te individualiseren) in de praktijk en hoe ziet dat proces er uit? c) Welke veranderingen treden in de praktijk op bij deze drie cliënten met … tijdens het traject (gezien vanuit het oogpunt van de therapeut, de cliënt en derden)? d) Zijn de veranderingen toe te schrijven aan het kunstzinnig therapeutische proces (en niet aan andere factoren, zoals spontaan herstel, ander medicijngebruik enz.)?
 4. 4. Voorbeeld • … = chronisch zieke kinderen met sociaal- emotionele problemen
 5. 5. Werkplan of onderzoeksvoorstel • Inleiding en probleemstelling • Vraagstelling en deelvragen • Werkwijze • Literatuurlijst (indien relevant)
 6. 6. Werkwijze per deelvraag a) Hoe ziet een algemeen geformuleerd behandelplan voor chronisch zieke kinderen met sociaal-emotionele problemen er uit? – … – … a) Wat zijn de overwegingen om het behandelplan voor drie chronisch zieke kinderen met sociaal-emotionele problemen aan te passen (te individualiseren) in de praktijk en hoe ziet dat proces er uit? – … – …. – …. – …
 7. 7. Werkwijze per deelvraag (2) c) Welke veranderingen treden in de praktijk op bij deze drie chronisch zieke kinderen met sociaal-emotionele problemen tijdens het traject (gezien vanuit het oogpunt van de therapeut, de cliënt en derden)? – … – …. – …. – … c) Zijn de veranderingen toe te schrijven aan het kunstzinnig therapeutische proces (en niet aan andere factoren, zoals spontaan herstel, ander medicijngebruik enz.)? – … – ….
 8. 8. Werkwijze • Literatuuronderzoek – Eerste alinea: hoe deelvraag a te beantwoorden – Tweede alinea: hoe deelvraag b te beantwoorden – Etc. • Zoekwoorden, databanken, selectiecriteria, manier van verwerken van gegevens • Interviews – Eerste alinea: hoe deelvraag a te beantwoorden – Tweede alinea: hoe deelvraag b te beantwoorden – Etc. • Criteria respondent, interviewvragen
 9. 9. Werkwijze (2) • Praktijkonderzoek – Eerste alinea: hoe deelvraag a te beantwoorden – Tweede alinea: hoe deelvraag b te beantwoorden – Etc. • Selectie cliënten, diagnostisch proces, vaststelling hulpvraag, besluitvorming rond begeleidingsproces, verslaglegging sessie (inclusief opdrachten, interventies en observatie-items), evaluatie (verschillende personen), informatie die andere verklaringen mogelijk maken
 10. 10. Werkplan (m.n. praktijkonderzoek) • Cliënten: – Chronisch ziek, leeftijd, sociaal-emotionele problemen – Anamnese: hulpvraag kind en/of ouders • Diagnostisch proces: HBM tekening en NIN schildering – Fenomenologisch, MHM – Formulering hulpvraag kunstzinnig therapeuten • Behandelplan (b): Grot in Landschapsreeks – Verslag sessies (opdracht, doel, interventies, observaties etc.) – Aanvullend interview • Evaluatie (c): – Fenomenologisch (therapeuten) – Gedragsmatig (therapeuten) – Kwalitatieve interviews met ouders en kinderen – KINDL vragenlijst voor ouders en kinderen • Andere factoren (d): schriftje
 11. 11. ‘Meting’van de klachten • Kunzt.atelier veronderstelde dat de hulpvragen van haar clienten over verbetering van de ervaren kwaliteit van leven zouden gaan – KINDL test gebruikt om een maat voor de kwaliteit van leven (de klacht) te hebben • Kind- en ouderversies • Gevalideerde vragenlijst • Drie maal ingevuld (voor, halverwege en na het traject) door zowel kind als ouder • Probeer iets bruikbaars (meetbaars) te vinden om kwalitatieve gegevens te objectiveren!
 12. 12. Verslag of artikel • Inleiding en probleemstelling • Vraagstelling en deelvragen • Werkwijze • Resultaten • Discussie • Conclusie • Literatuurlijst (indien relevant)
 13. 13. Selectie cliënten/anamnese • Gegevens Nesrine, 2007 (evt. in bijlage) – Meisje van 14 jaar (br. 9, br. 3) – Tweede generatie allochtoon – Vader overleden toen N. 4 jaar oud was, moeder hertrouwt met neef – Kruipt met 6 maanden, staat met 8 en loopt met 9 maanden – Praat met 8 maanden – Slaapt als baby weinig, nu slaapproblemen – 2005: jeugdreuma (familiair) • Effect op gezinsleven • Effect op schoolleven – Volgt verschillende therapieën
 14. 14. Verloop therapeutische traject • Nesrine volgt een traject van 11 keer • De 4de keer schildert ze thuis o.l.v. Cisca Philipse • Tussen de 4de en de 5de keer valt een week (mei)vakantie • Na de meivakantie gaat Nesrine niet meer naar school • De 5de keer moet Nesrine verzuimen • De 5de opdracht maakt ze direct voor de 6de keer • De laatste keer schildert ze thuis zonder begeleiding Ses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +/- + + + ! x ++ + + + + !
 15. 15. Hulpvraag Nesrine • Ouders: – N. kan meer ontspannen (plezier hebben, minder alert zijn, minder nadenken) en meer zichzelf zijn (open en kwetsbaar); – N. leert te communiceren met andere kinderen (en komt in contact met andere kinderen met een chronische ziekte)
 16. 16. HBM tekening Nesrine (12 kl. potlood) • Wat zie ik? • Wat voel ik? • Wat spreekt zich uit? • Hoe ‘meet’ je de kwaliteit?
 17. 17. HBM tekening: wat zie ik? (stap 1) • Neem de HBM tekening goed waar (beschrijf heb, teken hem na uit je geheugen) • EVENTUEEL: Kwaliteit proberen vast te leggen met een beeldelementenlijst – Lijst Christie Amons – Reductionistische onderzoeksmethode • Houd rekening met (beperkte) validiteit (je meet niet alles wat je meten wilt!!) – Handig om betrouwbaarheid waarnemingsmethode te meten • Wordt bij herhaling hetzelfde ingevuld? – Handig om objectiviteit waarnemers te meten • Bepaling intersubjectiviteit als meerdere waarnemers zelfde instrument hanteren
 18. 18. HBM tekening: wat voel ik? (stap 2) • Kwaliteit proberen vast te leggen met gebruik making van de fenomenologie van Goethe – Holistische onderzoeksmethode – Probeer de wetenschappelijke aspecten ook bij het holistische gedeelte aandacht te geven – Houd rekening met (beperkte) validiteit (je ziet misschien niet alles wat je zien wilt!!) – Goed om betrouwbaarheid waarnemingsmethode vast te stellen • Wordt bij herhaling hetzelfde gevoeld? – Goed om objectiviteit waarnemers te bepalen • Bepaling intersubjectiviteit als meerdere waarnemers zelfde methode hanteren
 19. 19. Vrij NIN werk Nesrine (2 X GBR)
 20. 20. NIN schilderij: wat zie ik? (stap 1) • Neem de HBM tekening goed waar (beschrijf heb, teken hem na uit je geheugen) • EVENTUEEL: Kwaliteit proberen vast te leggen met een beeldelementenlijst – Lijst Machteld Huber e.a.
 21. 21. Hulpvraag Nesrine • Ouders: – N. kan meer ontspannen (plezier hebben, minder alert zijn, minder nadenken) en meer zichzelf zijn (open en kwetsbaar); – N. leert te communiceren met andere kinderen (en komt in contact met andere kinderen met een chronische ziekte) • KUNZ.t atelier: – N. kan meer nuances aanbrengen in kleurovergangen, kleurintensiteit – N. werkt minder uitgekristalliseerd en statisch – N. kruipt uit haar ‘schulp’ en onderneemt iets
 22. 22. Voorbeeld volledigheid....
 23. 23. Overzicht gepleegde interventies • Probeer pigment en water goed – en in de juiste verhouding – te mengen (sessie 3, 4, 5, 7, 8, 10) • Probeer kleuren in lagen op te brengen, en probeer daarbij het gebruik van contourlijnen te voorkomen (5, 7, 9) • Probeer meer kleurovergangen te maken (10) • Probeer warmere kleuren te gebruiken • Kijk wat er op het papier gebeurd en probeer daar op reageren (7, 10) • Probeer een beweging van de kwast te volgen (vanuit de impuls) en niet (vanuit het hoofd) te sturen (3, 7) • Probeer minder verkrampte (lossere) bewegingen te maken (3)
 24. 24. Vergelijking eerste en laatste (vrije) werk
 25. 25. Kunstz. veranderingen vs doelen • Kleurgebruik is helderder en lichter (sessie 9, 10, 11) • Meer nuance in kleur (7, 8, 9, 10, 11) • Contourlijnen minder prominent aanwezig (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11) • Vormen zijn organischer (minder statisch 8 t/m 11) • De zon is gaan stralen • Het werk ‘nodigt meer uit’ (9, 10, 11) • Er zit meer diepte in de werkstukken (9, 10, 11) • Doelen KUNZ.t atelier: – N. kan meer nuances aanbrengen in kleurovergangen, kleurintensiteit – N. werkt minder uitgekristalliseerd en statisch – N. kruipt uit haar ‘schulp’ en onderneemt iets
 26. 26. Geobserveerde gedragsveranderingen • Waarnemingen ouders (na 5 en 9 sessies) geuit tijdens evaluatiegesprekken – toegenomen moeheid en slapheid (mogelijk samenhangend met een minder goed aanslaan van medicijnen); – toegenomen pijnklachten (mogelijk ook samenhangend met het minder goed aanslaan van medicijnen); – toegenomen ontspanning (mogelijk samenhangend met het feit dat Nesrine tijdelijk niet meer naar school gaat); – toegenomen sociale interacties met leeftijdgenoten (ze heeft een paar vrienden en vindt aansluiting op interesse niveau); – toegenomen vertrouwen in anderen. • Waarnemingen Kunzt.atelier stemmen overeen met waarnemingen ouders • Veranderingen in gedrag eerder zichtbaar dan in het kunstzinnig werk
 27. 27. Gedragsveranderingen vs. doelen • Waarnemingen ouders (na 5 en 9 sessies) geuit tijdens evaluatiegesprekken – toegenomen moeheid en slapheid – toegenomen pijnklachten – toegenomen ontspanning – toegenomen sociale interacties met leeftijdgenoten – toegenomen vertrouwen in anderen. • Doelen ouders – N. kan meer ontspannen (plezier hebben, minder alert zijn, minder nadenken) en meer zichzelf zijn (open en kwetsbaar); – N. leert te communiceren met andere kinderen (en komt in contact met andere kinderen met een chronische ziekte)
 28. 28. Gemeten (gedrags)veranderingen • Uitslagen KINDL lijsten (hoe hoger de score hoe beter) N, t=0 N, t=t N, t=e O; t=0 O; t=t O; t=e Lichamelijk 11 13 9 8 10 13 Psychisch 10 15 5 13 15 15 Zelfperceptie 18 17 13 15 12 16 Familie 19 18 13 18 18 19 Contacten 10 4 4 19 16 15 School 8 8 (12) 14 7 (12) Totaal 76 75 56 87 78 90
 29. 29. Discussiepunten onderzoek • Therapeutische traject niet ideaal verlopen, maar…. – Lang voor KT begon klachten, tijdens KT verbetering – Andere therapieën gestopt bij start KT – Na meivakantie school niet meer bezocht – Er is patroonovereenkomst tussen interventies en verbeteringen in het (vrije)schilderwerk

×